Bu sitede bulunan yazılar memnuniyetsizliğiniz halınde olursa bizimle iletişime geçiniz ve o yazıyı biz siliriz. saygılarımızla

  milli mücadele döneminde kısaca neler yaşanmıştır

  1 ziyaretçi

  milli mücadele döneminde kısaca neler yaşanmıştır bilgi90'dan bulabilirsiniz

  Milli Mücadele Dönemi Nedir, Ne Zaman Başlamıştır Ne Zaman Bitmiştir?

  Özel Toprak Anaokulu

  AMASYA GENELGESİ (22 HAZİRAN 1919)

   

       

       Samsun’dan sonra Amasya’ya gelen Mustafa Kemal Paşa yakın arkadaşlarıyla toplantılar yaptı.Onların da düşüncelerini alarak Amasya Genelgesi’ni yayımladı.(22 Haziran 1919)

  Bu genelgede şu önemli kararlar vardı:

  1.Vatanın bütünlüğü , milletin istiklali tehlikededir.

  2.İstanbul’daki hükümet,üzerine aldığı sorumluluğun gereklerini yerine getirememektedir.Bu durum milletimizin yok olduğu izlenimini vermektedir.

  3.Milletin istiklalini yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır.

  4.Milletin durumunu ve davranışını göz önünde tutmak,haklarını dile getirip bütün dünyaya duyurmak için her türlü etkiden ve denetimden kurtulmuş,milli bir kurulun varlığı çok gereklidir.

  5.Anadolu’nun her yönden en güvenli yeri olan Sivas’ta milli bir kongrenin süratle toplanması kararlaştırılmıştır.

  6.Bunun için bütün illerin her sancağından, halkın güvenini kazanmış üç delegenin mümkün olan süratle yetişmek üzere hemen yola çıkarılması gerekmektedir.

  7.Her ihtimale karşı, bu durumun milli bir sır halinde tutulması ve delegelerin gereken yerlerde kimliklerini gizleyerek seyahatlerini yapmaları gerekir.

       Mustafa Kemal Paşa , Amasya Genelgesi’yle  kurtuluş mücadelesinin gerekçesini ve yöntemini belirtmiştir!

  ERZURUM KONGRESİ(23 TEMMUZ-7 AĞUSTOS 1919)

      

        

           Doğu Anadolu’nun Ermenilere verilmek istenmesine karşı mücadele etmek amacıyla bu bölgede Doğu Anadolu Haklarını Koruma Cemiyeti kurulmuştu.Bu cemiyet kurtuluş çareleri aramak için bir kongre düzenlemişti.Mustafa Kemal Paşa bu kongrenin düzenleneceğini öğrenince hemen Erzurum’a geldi ve o da toplantıya katıldı.(23 Temmuz -7 Ağustos 1919)

  Bu kongrede şu önemli kararlar alındı:

  1.Milli sınırlar içinde bulunan vatan bir bütündür,parçalanamaz.(Onun hiçbir parçası kendinden ayrılamaz.)

  2.Her türlü yabancı işgal ve müdahalesine karşı,Osmanlı Hükümetinin dağılması halinde millet, hep birlikte direniş ve savunmaya geçecektir.

  3.Vatanın ve istiklalin  korunmasına  ve  sağlanmasına İstanbul  Hükümeti’nin gücü  yetmediği taktirde, amacı gerçekleştirmek için  geçici  bir hükümet kurulacaktır. Bu hükümetin üyeleri milli  kongre tarafından seçilecektir.  Kongre  toplanmamışsa  bu   seçimi  Temsil  Heyeti   (Heyet-i Temsiliye)

  4.Kuva-yi Milliye’yi amil (etken) ve milli iradeyi hakim kılmak esastır.

  5.Hıristiyan unsurlara (azınlıklara) siyasi hakimiyetimizi ve sosyal dengemizi bozucu haklar verilemez.

  6.Manda ve himaye kabul olunmaz.

  7.Milli meclisin derhal toplanması ve hükümet işlerinin meclis denetiminde yürütülmesini sağlamak için çalışılacaktır.

      Bu kongrede , Mustafa Kemal Paşa başkanlığında, dokuz kişiden oluşan bir temsil heyeti seçildi ve çalışmalarını tamamladı.(7 Ağustos 1919)

  SİVAS KONGRESİ (4-11 EYLÜL 1919)

      Yurdun her tarafından gelen temsilcilerin katılımıyla 4 Eylül 1919’da Sivas Kongresi toplandı.Kongre başkanlığına Mustafa Kemal seçildi.

  Bu kongrede aşağıdaki kararlar alındı:

  1.Erzurum Kongresi’nde alınan kararlar aynı şekilde kabul edildi.

  2.tüm yurtta kurtuluş için faaliyet gösteren dernekler;“Anadolu ve Rumeli Haklarını Müdafaa Derneği” adı ile birleştirildi.

  3.Hangi devlet olursa olsun, o devletin koruması altına girilmeyecekti.

  4.Milli mücadeleyi tek elden yürütmek için “Temsil Heyeti” seçildi.Başkanlığına da Mustafa Kemal getirildi.

       

      Bu heyet , İstanbul Hükümeti temsilcileriyle, kapatılmış olan İstanbul’daki Mebusan Meclisi’nin açılması için görüşmelerde bulundu ve öneriyi kabul ettirdi.

  ATATÜRK’ÜN ANKARA’YA GELİŞİ

      27 Aralık 1919’da Atatürk ve Temsil Heyeti üyeleri Ankara’ya geldiler.İstanbul’da açılacak olan  Meclis-i Mebusan’ın  çalışmaları yakından takip edilecekti.Ankara aynı zamanda Kurtuluş Savaşı’nın merkezi haline geldi.

      12  Ocak 1920’de İstanbul’daki meclis toplandı.Bu meclis 28 Ocak 1920 de “Mondros Ateşkes Antlaşması imzalandığı sırada Türk askerinin süngüsüyle koruduğu vatan toprakları bir bütündür, bölünemez” şeklinde özetleyebileceğimiz bir karar aldı.Misak-ı Milli olarak adlandırılan bu karar üzerine İistanbul’daki bu meclis kapatıldı.Bazı millet vekilleri İngilizler tarafından tutuklandı.İstanbul resmen işgal edildi.

  SEVR ANTLAŞMASI

      İtilaf devletleri (İngiltere,Fransa,İtalya), Osmanlı Devleti ile imzalamayı düşündükleri barış antlaşmasını hemen hazırlayamadılar.Osmanlı Devleti topraklarının paylaşılması ile ilgili aralarında anlaşmazlıklar çıktı.Sonunda, Osmanlı Devleti’ni barış konferansına davet ettiler.(22 Nisan 1920)

      Antlaşma şartları, İstanbul’da padişahın başkanlığında toplanan “Saltanat Şurası”nda görüşüldü.Daha sonra , Paris’e giden bir heyet, Sevr Antlaşması’nı imzaladı.(10 Ağustos 1920)

         

   Bu antlaşmanın hükümlerine göre:

  1.İstanbul , Osmanlı Devleti’nin başkenti olarak kalacak,fakat Osmanlı Devleti azınlıkların haklarını gözetmezse İstanbul, Türklerin elinden alınacak,

  2.Boğazlar, her zaman bütün devletlerin gemilerine açık olacak “Boğazlar Komisyonu”nun idaresinde bulunacak,

  3.Doğu Anadolu’da iki yeni devlet kurulacak,

  4.İzmir dahil,Ege Bölgesi’nin büyük bir bölümü ile Midye-Büyük Çekmece çizgisinin batısında kalan bütün Trakya, Yunanlılara verilecek,

  5.Antalya ve Konya yöresi, İtalyanlara verilecek,

  6.Adana, Malatya ve Sivas dolaylarını birleştiren bölgeler, Fransızlara verilecek,

     

      Antlaşma şartları hep bizim zararımıza olacak şekilde uzayıp gitmiştir.TBMM Sevr Antlaşması’nı imzalayanları VATAN HAİNİ ilan etmiştir!!!BU ANTLAŞMAYA KARŞI ÇIKMIŞ VE KABUL EDİLMEYECEĞİNİ BÜTÜN DÜNYAYA DUYURMUŞTUR!!!

  TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ’NİN AÇILIŞI  

      İstanbul’daki meclis kapatılınca Türk milleti için kararlar alacak herhangi bir kurum kalmamıştı.Mustafa Kemal demokrasiye inandığı için  savaş şartlarında dahi olsa alınacak kararların kişisel olmasını istemiyordu.Milletin temsilcilerini de kararlara katmak, onları demokrasiye alıştırmak istiyordu.Yurdun  hemen her yerinde seçimler yapıldı.Yeni seçilen millet vekilleriyle, İstanbul’dan tutuklanmadan kaçabilen millet vekilleri Ankara’ya geldiler.

  23 Nisan 1920’de TBMM açıldı ve çok önemli kararlar aldı:

  1.Egemenlik (ülkeyi  yönetme gücü) milletindir.

  2.Hükümet kurmak gereklidir.

  3.Meclis başkanı hükümetin de başkanıdır.

  4.Yasama,yürütme,yargı yetkileri TBMM’ye aittir.

  TBMM bağımsızlığımızı sağlamak için çalışmalarını sürdürdü.

  Yasama  :  Kanun çıkarma.

  Yürütme:   Kanunları uygulama.

  Yargı     :   Adalet dağıtma, haklıyı haksızdan ayırma.

  KURTULUŞ SAVAŞI SIRASINDA MÜCADELE EDİLEN ÖNEMLİ CEPHELER

  BATI CEPHESİ

      Bu cephe, Yunanlılar’ın  İzmir’i işgal etmesiyle açılmıştır.Batılı sömürgeci devletlerin desteğini alan Yunanlılar, Anadolu’yu ele geçirmek için gelmişlerdi.

  İNÖNÜ SAVAŞI

      Yunanlılar, (6 Ocak 1921)  saldırıya  geçtiler.Bursa ve Uşak’tan hareket ederek, Eskişehir ve Afyon yönünde ilerlemeye başladılar.Amaçları, Ankara’ya  kadar ilerleyip TBMM’yi dağıtmaktı.Fakat yeni kurulmuş olan düzenli ordu ile yapılan bu ilk savaşta Yunanlılar püskürtüldü.Bu zafer yeni kurulan Türk Devletine büyük bir moral oldu.

  İNÖNÜ SAVAŞI

      İngiltere ve Fransa’dan para ve silah desteği alan Yunanlılar  tekrar saldırdılar.İsmet Paşa komutasındaki Türk Ordusu, saldırıyı gene püskürttü ve karşı saldırı  yaptı.Düşman kaçmak zorunda kaldı.Bu savaştan sonra halkın orduya olan güveni arttı.İtalyanlar işgal ettikleri topraklardan çekildi.

  SAKARYA SAVAŞI (23 AĞUSTOS-13 EYLÜL 1921)

      Savaş 23 Ağustosta Yunanlılar’ın saldırısı ile başladı.Mustafa Kemal: “Hatt-ı müdafaa yoktur, sath_ı müdafaa vardır.O satıh bütün vatandır.Vatanın her karış toprağı vatandaşların kanıyla sulanmadıkça düşmana terk olunmaz” dedi.Yunanlılar yenildiler ve geri çekildiler.(13 Eylül 1921)

  -Bu   zaferin sonunda Yunanlılar’ın saldırı gücü kalmadı.Yunanlılar geri çekilip Afyon civarında savunmaya geçtiler.

  -  Mustafa Kemal  Paşa’ya mareşallik ve gazilik ünvanı verildi.

  BÜYÜK TAARRUZ ve BAŞKOMUTANLIK MEYDAN MUHAREBESİ (26 AĞUSTOS-9EYLÜL 1922) 

      Ordumuzun taarruzu 26 Ağustos ta başladı.Mustafa Kemal  30 Ağustos tarihindeki Dumlupınar mevkisinde yapılan savaşı bizzat yönetti.Bu nedenle bu savaşa “ Başkomutanlık Meydan Muharebesi ” denir.Yunanlılar kaçmaya başladılar.

      Mustafa Kemal  o gün tarihe mal olan emrini verdi: “Ordular ilk hedefiniz Akdeniz’dir,ileri!"

   9 Eylül  1922’de İzmir kurtarıldı.Batı Anadolu’da geriye kalan tek tük Yunan askeri de 18 Eylül 1922’ye  kadar tamamen temizlendi.

  YURTTAN DÜŞMANLAR TEMİZLENDİ.

  KURTULUŞ SAVAŞIMIZIN SAVAŞLAR DÖNEMİ BİTTİ.ANTLAŞMALAR DÖNEMİ BAŞLADI.

  YURDUMUZUN İŞGAL EDİLEMEYECEĞİNİ, TÜRK MİLLETİ’NİN AZİM VE KARARLILIĞINI BÜTÜN DÜNYA GÖRDÜ.

  CEPHELER

  DOĞU CEPHESİ

       Kurtuluş Savaşımız’ın  ilk cephesidir.Ermeniler bin yıla yakın bir süre Türklerle iç içe yaşamışlardı.Geleneklerine, inançlarına karışılmamıştı.Önce Ruslar’ın, sonra da İngilizlerin kışkırtmaları sonucunda Osmanlı Devleti’ne karşı ayaklandılar.İngiltere ve Fransa  1. Dünya Savaşı’ndan sonra Doğu Anadolu’da bir Ermeni Devleti kurmayı düşünüyorlardı.Bu nedenle Ermenileri  kışkırtmışlardı.Erzurum’da bulunan Kazım Karabekir komutasındaki 15. Kolordu,Ermeni saldırılarını püskürttü.Kars ve çevresi Türkiye sınırları içinde kaldı.Gümrü Antlaşması  imzalandı.

  GÜNEY CEPHESİ

      Güneydeki  topraklarımızı 1. Dünya Savaşı  sonunda İngilizler işgal etmişti.İngilizler daha sonra yerlerini Fransızlar’a bırakmışlardı.Fransızlar da buradaki Ermenilerle birlikte Türkler’e karşı saldırıya geçmişlerdi.Bölge halkı birlikte hareket ederek önce Ermeni çetelerinin etkinliğini yok ettiler.Daha sonra da Fransızlar; Maraş,Antep ve Urfa’dan çıkarıldılar.20 Ekim 1921’deki Ankara Antlaşması ile Hatay dışındaki tüm topraklardan çekildiler.Hatay dışında bugünkü Suriye sınırımız çizildi.

  MUDANYA ATEŞKES ANTLAŞMASI (11 EKİM 1922)

      Kurtuluş Savaşını bitiren antlaşma olarak kabul edilen bu antlaşmayı TBMM,İngiltere,Fransa ve İtalya imzaladı.Yunanistan bu antlaşmaya katılmadı.İngiltere Yunanistan’ın temsilciliğini üstlendi.Türk Heyetine İsmet Paşa  başkanlık etti.Bu antlaşma ile diplomatik bir başarı kazandık.

  Bu antlaşma ile:

  1.Osmanlı Devleti’nin varlığı hukuken sona ermiştir.

  2.Bu antlaşma ile İtilaf Devletleri Kurtuluş Savaşı’nı  TBMM’nin kazandığını resmen kabul ettiler.

  3.Mondros Ateşkes Antlaşması geçerliliğini yitirmiştir.Misak-ı Milli’deki sınırlara büyük ölçüde ulaşılmıştır.

  4.Bu antlaşma ile İstanbul ve Doğu Trakya savaşılmadan kurtarılmıştır.

  LOZAN ANTLAŞMASI (24 TEMMUZ 1923)

      Lozan Antlaşması 20 kasım 1922’de toplandı.Toplantıya katılacak Türk Heyeti TBMM’nin üyeleri arasından seçildi.Başkanlığına Mudanya Ateşkes Antlaşması’nda gösterdiği başarıdan dolayı İsmet Paşa getirildi.

      Konferansın ilk görüşmelerinde Boğazlar,Musul Sorunu,Yunan Sınırı,Kapitülasyonlar,Osmanlı Borçları,Ermeni Sorunu ile Rum Patrikhanesi’nin İstanbul dışına çıkarılması sorunlarında anlaşma sağlanamadı.4 Şubat 1923’te görüşmeler kesildi.

      Görüşmelerin kesilmesi üzerine Türk Ordusu, Musul ve Boğazlar üzerine saldırı hazırlığına başladı.Savaşı göze alamayan İtilaf Devletleri, 23 Nisan 1923 günü konferansı tekrar topladılar.24 Temmuz 1923’te Lozan Antlaşması imzalandı.

  -Halen yürürlükte olan ve tarihimizin en uzun süre yürürlükte kalan antlaşmalarındandır.

  -Tüm dünya devletleri bağımsız yeni Türkiye’yi tanıdılar.

  -2 ekim 1923’te İngiliz donanması bayrağımızı selamlayarak (21 pare top ateşiyle) İstanbul’dan ayrıldı.

  - Hatay, Lozan Antlaşmasından  daha sonra 1939’da anavatana katıldı.

  Yazı kaynağı : www.toprakanaokulu.com

  M�LL� M�CADELE'N�N BA�LAMASI: 19 MAYIS 19191

  (10)Nutuk, s.12 vd.

  (11)Nutuk, s.15-16.

  (12)Nutuk, s.21.

  Yazı kaynağı : dhgm.meb.gov.tr

  4. Sınıf Sosyal Bilgiler Milli Mücadele konu anlatımı

  4. Sınıf Sosyal Bilgiler Milli Mücadele konu anlatımı

  Bağımsızlık mücadelesi toplam 4 yıl sürdü. Farklı cephelerde savaşan ordumuz, düşman ordularını yenerek ülke topraklarının geri alınmasını sağladı. Türk milletinin ülkenin dört bir yanında verdiği mücadele de savaşın kazanılmasında etkili olmuştur. 29 Ekim 1923 yılında cumhuriyetin ilan edilmesi ile birlikte ülkemizde Cumhuriyet Dönemi başlamıştır.

   Milli Mücadele

   1- Kurtuluş Savaşı Cepheleri

   1.A. Batı Cephesi:

   Ordumuz bu cephede Yunanlılara karşı savaştı. İngiliz ordusunun da desteğini alan Yunan Askerleri, İzmir'i işgal etti. İzmir'e gönderilen düzenli ordu, Yunan askerlerini denize döktü. Batı cephesinde kazanılan başarı ile birlikte Türk milletinin bağımsızlığa olan inancı arttı.

   1.B. Güney Cephesi:

   Güney cephesinde Fransız askerlerini geri püskürtüldü. Bununla birlikte az sayıdaki Ermeni askerleri de işgal ettikleri topraklardan geri çıkarıldı. Maraş şehrinin adı gösterdiği mücadele sonrası ''Kahramanmaraş'' olarak değiştirildi.

   1.C. Doğu Cephesi:

   Rusya'da Ekim Devriminin gerçekleşmesi ve çarlığın yıkılması sonucu ülke, doğu topraklarmızdaki ordularını geri çekti. İngiltere, Fransa ve Yunanistan ile yapılan gizli anlaşmaların tümünü dünya kamuoyu ile paylaştı. Rusların geri çekilmesi sonrasında bölgede yer alan Ermeniler de topraklarımızı terk etti.

   2- Milli Mücadele Kahramanlarımız

   1.A. Sütçü İmam:

   1871 yılında doğan Sütçü İmam Ali, milli mücadele döneminin simge isimlerinden biridir. Kahramanmaraş'ı işgal eden Fransız ve Ermeni askerleri, her geçen şehir halkı üzerindeki baskını attırıyordu. 31 Ekim 1919 günü Sütçü İmam'ın başlattığı direniş kısa zamanda şehrin tamamına yayıldı. Fransız ve Emeni askerleri şehri terk ederken, Maraş bağımsızlığını ilan etti.

   1.B. Şahin Bey:

   Asıl adı Mehmed Said olan Şahin Bey, Kurtuluş Savaşı dışında, Trablusgarp ve Çanakkale Savaşına da katılmıştır. Üç savaşta da üstün bir mücadele örneği sergileyen Şahin Bey, milli dönemimizin kahramanları arasında yer almaktadır. 1919 yılında Kuvay-i Milliye komutanı olmuştur. Gaziantep'in düşman işgalinden kurtulmasında da önemli bir rol oynayan Şahin Bey, 1920 Fransız askerleriyle çıkan çatışmada hayatını kaybetti.

   1.C. Kara Fatma:

   Milli mücadele döneminde birçok kadın kahraman da gösterdikleri mücadele ile Türk milletine örnek oldu. O kahramanlardan birinin adı Kara Fatma'dır. Kara Fatma, tıpkı Şahin Bey gibi birçok savaşta ve cephede düşman ordularına karşı savaşmıştır. Kazandığı madalyalar şunlardır: İmtiyaz Nişanı, İstiklal Madalyası ve Liyakat Madalyası.

   1.D. Gördesli Makbule:

   Kurtuluş Savaşının kadın kahramanları arasında yer alan Gördesli Makbule, Manisa'da doğdu. Yunan ordusunun İzmir'i işgal etmesinin ardından, eşiyle birlikte orduya katıldı.

   Çanakkale ve Kurtuluş Savaşında üstün cesaret örneği sergileyen diğer isimler: Fevzi Çakmak, Halime Çavuş, Tayyar Rahmiye, Satı Çırpan, Şerife Bacı, Emire Ayşe Aliye ve Yörük Ali.

    3- Milli Mücadele Dönemi Edebiyatı:

   Bu dönemde cephede yaşananlar kadar cephe gerisinde yaşanan gelişmeler de Kurtuluş Savaşının kazanılmasında etkili olmuştur. Halk, günlük gazete yazılarında işgale dair en yeni bilgilerden haberdar edilmiştir. Milli Mücadele döneminde kaleme alınan eserler milli bilincin uyanmasında da etkili olmuştur. Mehmet Akif Ersoy'un yazdığı İstiklal Marşı, Osman Zeki Üngör ve Edgar Manas tarafından bestelenmiştir.

   Dönemin önemli yazarları ve eserleri:

   Halide Edip Adıvar: Ateşten Gömlek, Türk'ün Ateşle İmtihanı, Mor Salkımlı Ev

   Yakup Kadri Karaosmanoğlu - Yaban, Ankara, Sodom ve Gomorre

   Mehmet Akif Ersoy - Safahat

   Reşat Nuri Güntekin - Çalıkuşu, Acımak, Yeşil Gece

  Yazı kaynağı : www.hurriyet.com.tr

  4. Sınıf Milli Mücadele: Milli Mücadele Konu Anlatımı, Örnek Alıştırmalar Ve Etkinlikler!  - Son Dakika Eğitim Haberleri

  4. Sınıf Milli Mücadele: Milli Mücadele Konu Anlatımı, Örnek Alıştırmalar Ve Etkinlikler!  - Son Dakika Eğitim Haberleri

  Milli Mücadele, Mustafa Kemal Atatürk'ün 16 Mayıs 1919'da yola çıkıp, 19 Mayıs 1919'da Samsun'a ayak basmasıyla başlamıştır. 1923 yılında ise Kurtuluş Savaşı'nın kazanılması ve hemen ardından Cumhuriyetin ilan edilmesi ile bu mücadele sona ermiştir. Ülkemiz neredeyse dört bir yandan kuşatma altındayken bu mücadele sayesinde topraklarımız geri alınmış ve yeniden güçlü bir ülke haline gelinmiştir.

  Bağımsızlığımızı tescilleyen bu mücadele toplam 4 yıl sürmüştür. Mustafa Kemal Atatürk'ün öndeliğinde farklı pek çok cephede savaşan ordumuz, düşman ordularını alt ederek kaybettiğimiz toprakların geri alınmasını sağlamıştır. Ülkenin dört bir yanında Türk milletinin verdiği mücadele, cesaret ve irade savaşların kazanılmasında etkili olmuştur. 

  Kurtuluş Savaşı Cepheleri

  Batı Cephesi: Türk milletinin ordusu Batı cephesinde Yunanistan ile savaşmıştır. İngilizlerinde desteğini alan Yunanlılar, İzmir'i işgal etmişlerdi. Mustafa Kemal Atatürk'ün emri ile İzmir'e gönderilen Türk ordusu Yunan askerlerini denize döktü. Batı cephesinde kazanılan bu zaferle Türk milletinin bağımsızlığa olan inancını da pekişti.

  Güney Cephesi: Ülkenin güneyi Fransa tarafından işgal altındaydı. Aynı zamanda Ermenilerde, Fransızlarla birlikte Türk topraklarını işgal etmişlerdi. Mustafa Kemal Atatürk'ün emri ile güneye asker gönderildi ve hem Fransızlar hem de Ermeniler püskürtülerek işgal ettiği Türk topraklarından çıkarıldı. Maraş, bu zafer sonrasında "Kahramanmaraş" adını aldı.

   Doğu Cephesi: Ruslar doğudan ülkemizi işgal etmeye çalışıyorlardı. Doğuda savaşan Türk askerleri, Rusları geri püskürttü. Ruslar Ekim Devriminin gerçekleşmesi ve çarlığın yıkılması sonucu topraklarımızı terk etti ve İngiltere, Fransa ve Yunanistan ile yapılan gizli anlaşmaları dünya kamuoyuna sundu. Yine Ruslardan fırsat kollayıp topraklarımıza yerleşen Ermenilerde gönderildi.

   Milli Mücadele Kahramanlarımız

  Sütçü İmam: 1871 yılında dünyaya gelen İmam Ali, milli mücadele döneminde yaptığı kahramanlıkla anılmaktadır. Fransızlar ve Ermeniler, Maraş'ı işgal ettiğinde, geçtikleri her yerde ikamet eden Türklere baskı yapıyorlardı. 31 Ekim 1919 tarihinde Sütçü İmam Ali'nin başlattığı direniş sayesinde Fransız ve Emeni askerleri şehri terk etmeye başlamıştı. Böylece Maraş bağımsızlığını ilan etmiş oldu.

  Şahin Bey: Kurtuluş Savaşı, Trablusgarp ve Çanakkale Savaşlarına katılmış olan Şahin Bey'in asıl adı Mehmed Said'dir. Katıldığı tüm savaşlarda üstün başarı gösteren Şahin Bey, 1919 yılında Kuvay-i Milliye komutanı olmuştur. Gaziantep'in düşman işgalinden kurtulmasında da yine büyük bir rolü olan komutan, 1920 yılında Fransızlarla yapılan çatışmada hayatını kaybetmiştir.

  Kara Fatma: Mücadelenin yapıldığı o dönemlerde pek çok kadın kahraman var olmuştur. Fakat aralarında öne çıkan en değerli isim Kara Fatma'dır. Kara Fatma'nın azmi Türk milletine örnek olmuştur. Pek çok cephede düşman orduları ile savaşan Kara Fatma, gösterdiği üstün başarı sayesinde; İmtiyaz Nişanı, İstiklal Madalyası ve Liyakat Madalyası ile ödüllendirilmiş bir askerdir.

  Gördesli Makbule: Kurtuluş Savaşı sırasında yalnız erkekler değil kadınlarda savaşa dahil olmuştur. Bu kadınlar arasında başarıları ile öne çıkan bir diğer isim Gördesli Makbule'dir. Yunanlılar, İzmir'i işgal ettiğinde Makbule eşiyle birlikte orduya katılmıştır. Daha sonra Çanakkale ve Kurtuluş Savaşında üstün cesaret örneği sergilemiştir.

  Milli Mücadele Kahramanlarımız ise;

  Fevzi Çakmak,

  Halime Çavuş,

  Tayyar Rahmiye,

  Satı Çırpan,

  Şerife Bacı,

  Emire Ayşe Aliye 

  Yörük Ali'dir.

  Milli Mücadele Dönemi Edebiyatı

  Milli Mücadele döneminde cephede savaşanlar kadar gerisinde yaşanan gelişmelerde oldukça önemlidir. Cephe gerisindekiler Kurtuluş Savaşının kazanılmasında etkili rol oynamıştır. Çıkan günlük gazeteler sayesinde halk işgale ve güncel olaylara hakim olmuş ve desteklemiştir.

  Milli Mücadeleyi kaleme alan yazarlar, insanlarda milli bilincin uyanmasını sağlayarak çok büyük bir etki oluşturmuşlardır. Günümüze kadar hala varlığını sürdüren ve Türk milleti var oldukça sürdürmeye de devam edecek olan İstiklal Marşı'da o dönemlerde Mehmet Akif Ersoy tarafından yazılmış, Osman Zeki Üngör ve Edgar Manas tarafından da bestelenmiştir.

  Gazete dışında, Milli Mücadele döneminde halka milli bilinci aşılayan yazarlar ve eserleri ise;

  Halide Edip Adıvar: Ateşten Gömlek, Türk'ün Ateşle İmtihanı, Mor Salkımlı Ev

   Yakup Kadri Karaosmanoğlu: Yaban, Ankara, Sodom ve Gomorre

   Mehmet Akif Ersoy: Safahat

   Reşat Nuri Güntekin: Çalıkuşu, Acımak, Yeşil Gece

  Yazı kaynağı : www.cnnturk.com

  Yorumların yanıtı sitenin aşağı kısmında

  Ali : bilmiyorum, keşke arkadaşlar yorumlarda yanıt versinler.

  Yazının devamını okumak istermisiniz?
  Yorum yap