Bu sitede bulunan yazılar memnuniyetsizliğiniz halınde olursa bizimle iletişime geçiniz ve o yazıyı biz siliriz. saygılarımızla

  milletvekili kesin aday listesi ne zaman açıklanacak

  1 ziyaretçi

  milletvekili kesin aday listesi ne zaman açıklanacak bilgi90'dan bulabilirsiniz

  2023 seçim takvimi! Cumhurbaşkanı aday başvuruları ne zaman? Milletvekili kesin aday listesi ne zaman ilan edilecek? Seçmen listeleri ne zaman açıklanacak?

  2023 seçim takvimi! Cumhurbaşkanı aday başvuruları ne zaman? Milletvekili kesin aday listesi ne zaman ilan edilecek? Seçmen listeleri ne zaman açıklanacak?

  11 Nisan Salı

  YSK tarafından, siyasi partilerin verdikleri aday listeleri ile illerden gelen bağımsız adaylarla ilgili başvuru belgelerinin incelenmesi sonucu tespit edilen eksikliklerin, siyasi parti genel merkezlerindeki yetkili organlarından ve bağımsız adaylardan tamamlanması istenilecek.

  Başvuru evrakında eksiklik tespit edilen ve kendisine ulaşılamayan bağımsız adaylar hakkındaki eksiklikler Resmi Gazete'de ve "www.ysk.gov.tr" adresinden duyurulacak.

  12 Nisan Çarşamba

  Yurt içi ve yurt dışı seçmen kütükleri kesinleştirilecek. Yurt içi seçmenlerin oy vereceği yer ve sandıklar belirlenecek.

  Yurt dışı seçmenlerin oy kullanacakları tarih aralığı ve yer bilgileri Türkiye saati ile 08.00'de "www.ysk.gov.tr" adresinden ilan edilecek.

  Yurt dışı sandık kurullarının, saklama ve ulaştırma kurulları ile sayım ve döküm kurullarının oluşturulması çalışmaları tamamlanacak. Gümrük sandık kurullarının oluşturulması tamamlanarak, ilgililere tebliği ile bu kişilere yönelik eğitim çalışmalarına başlanılacak.

  14 Nisan Cuma

  Siyasi partilerin aday listeleri ile bağımsız adayların başvuru evrakındaki eksiklikleri tamamlamaları için verilen süre ile bağımsız adayların adaylıktan vazgeçmeleri için belirlenen süre sona erecek.

  15 Nisan Cumartesi

  YSK tarafından milletvekili geçici aday listelerinin incelenmesi işlemleri tamamlanacak ve bu listeler ilgili il seçim kurulu başkanlıkları ile radyo, televizyon ve Resmi Gazete'de yayımlanacak.

  Geçici aday listelerinin (bağımsız adaylar dahil) il seçim kurulları tarafından mahallinde alışılmış usullerle ilanı yapılacak ve söz konusu listelere karşı il seçim kurulları ve YSK'ya yapılacak itirazlar ile incelenmesine başlanılacak.

  Yazı kaynağı : www.cumhuriyet.com.tr

  Seçim takvimi açıklandı | Cumhurbaşkanı aday listesi 31 Mart’ta, milletvekili aday listeleri 19 Nisan’da ilan edilecek

  Seçim takvimi açıklandı | Cumhurbaşkanı aday listesi 31 Mart’ta, milletvekili aday listeleri 19 Nisan’da ilan edilecek

  Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından belirlenen, 14 Mayıs’ta yapılacak cumhurbaşkanı ve milletvekili seçiminde uygulanacak “Seçim takvimi” Resmi Gazete’nin bugünkü (14 Mart) sayısında yayımlandı. Seçim takvimine göre cumhurbaşkanı adaylığı için başvurular 19 Mart’ta başlayacak. YSK, cumhurbaşkanı adaylarını 31 Mart’ta ilan edecek. Milletvekili aday listeleri ise 9 Nisan’a kadar YSK’ya verilecek ve YSK, milletvekili kesin aday listelerini 19 Nisan’da ilan edecek. 

  Cumhurbaşkanı seçiminde 14 Mayıs’ta yapılacak ilk tur oylamasında, adaylardan birinin seçilebilmesi için, geçerli oyların yarısından bir fazlasını alması gerekiyor. Bunun olmaması halinde ilk turda en çok oyu alan iki aday, seçimin ikinci turuna katılmaya hak kazanacak. YSK’nın belirlediği takvime göre ikinci tur oylama 28 Mayıs’ta yapılacak ve bu turda en çok oyu alan aday cumhurbaşkanı seçilmiş olacak.

  YSK’nın açıkladığı takvimde uygulanacak önemli başlıklar ve tarihleri şöyle:

  18 Mart Cumartesi – Seçimlerin başlangıç tarihi

  Seçmen kütüklerinin güncelleştirilmesi amacıyla kullanılan MERNİS’ten veri alımı ve güncelleme durdurulacak. Muhtarlık bölgesi askı listelerinin dökümüne başlanacak. Cumhurbaşkanı seçimi ve milletvekili genel seçimine ait parametreler Seçim Bilişim Sistemi’ne (SEÇSİS) tanımlanacak. 

  Oy kullanılacak gümrük kapıları ve yurtdışı temsilcilikler ilan edilecek.

  İttifak yaparak seçime katılma kararı alan siyasi partilerin genel başkanların imzalarını ihtiva eden ittifak protokolünü YSK’ye teslim etme süreci başlayacak.

  19 Mart Pazar

  Cumhurbaşkanı adaylığı için siyasi partilerce YSK’ya yapılacak adaylık başvuruları ile seçmenler tarafından aday gösterilmek isteyenlerin YSK’ya yapılacak adaylık başvuruları başlayacak.

  YSK tarafından siyasi partilerin hangi seçim çevrelerinde hangi usul ve esaslar ile aday tespiti yapacakları Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı ile ilgili ilçe seçim kurullarına ulaştırılmak üzere il seçim kurullarına bildirilecek. 

  20 Mart Pazartesi

  Cumhurbaşkanı adaylığı için seçmenler tarafından aday gösterilmek isteyenlerin, YSK’ya yapacakları adaylık başvurusu saat 17.00’de sona erecek. 

  Seçmen listeleri muhtarlıklarda askıya çıkarılacak ve listelere itiraz süreci başlayacak. 

  YSK’nın internet sitesinden bina esasına göre düzenlenen seçmen kayıtlarının sorgulanmasına başlanacak.

  21 Mart Salı

  Cumhurbaşkanı adaylığı için seçmenler tarafından aday gösterilmek isteyenlerden başvurusu YSK tarafından reddedilen adayın, yeniden inceleme talebinde bulunması saat 15.00’te sona erecek. Cumhurbaşkanı adaylığı için seçmenler tarafından aday gösterilmek isteyenlerden başvuruları kabul edilenler saat 20.00’de YSK tarafından ilan edilecek.

  22 Mart Çarşamba

  Cumhurbaşkanı adaylığı başvurusu kabul edilenler için seçmenler tarafından imza verilmesine başlanacak. (Not: Bu adayların aday olma hakkını kazanabilmesi için Anayasa gereğince 27 Mart’a kadar 100 bin imza toplanması gerekecek.)

  Önseçim ve aday yoklaması ile ilgili olarak 21 Mart Salı günü askıya çıkarılan listeler indirilecek ile listelere yapılacak itirazlar sona erecek.

  23 Mart Perşembe

  Siyasi partilerce cumhurbaşkanı adaylığı için yapılacak başvuru süresi saat 17.00’de sona erecek.

  Önseçim ya da aday yoklaması seçmen listeleri kesinleştirilecek.

  24 Mart Cuma

  Siyasi partilerce yapılan cumhurbaşkanı adaylık başvurularının YSK tarafından incelenmesine başlanacak ve tespit edilen eksikliklerin tamamlanmasına ilişkin yazılı bildirimde bulunulacak.

  İttifak yaparak seçime katılma kararı alan siyasi partilerin genel başkanlarının imzalarını ihtiva eden ittifak protokolünü YSK’ya teslim etme süresi sona erecek.

  25 Mart Cumartesi

  Siyasi partilerce aday gösterilen cumhurbaşkanı adaylarının bilgi ve belge eksikliklerini tamamlama süresi saat 17.00’de sona erecek.

  26 Mart Pazar

  Önseçim – aday yoklaması yapılacak.

  27 Mart Pazartesi

  Cumhurbaşkanı adaylığı için seçmenler tarafından aday gösterilmek isteyenlerden başvuruları kabul edilenler için seçmenler tarafından teklifte bulunulması süresi saat 20.00’de sona erecek. 

  28 Mart Salı

  Cumhurbaşkanı geçici aday listesi Resmi Gazete’de yayımlanacak ve saat 08.00 itibarıyla itiraz süreci başlayacak.

  29 Mart Çarşamba

  Cumhurbaşkanı geçici aday listesine yapılacak itirazlar süresi saat 17.00’de sona erecek ve itirazlar YSK tarafından incelenmeye başlanacak.

  30 Mart Perşembe

  Cumhurbaşkanı geçici aday listesine yapılan itirazların YSK tarafından karara bağlanması süreci sona erecek.

  31 Mart Cuma

  Cumhurbaşkanı kesin aday listesi Resmi Gazete’de yayımlanacak ve cumhurbaşkanı seçimi propaganda dönemi başlayacak.

  İl seçim kurullarınca, önseçimle belirlenmiş milletvekili adaylarına ait listeler YSK’ya gönderilecek. YSK tarafından önseçim milletvekili adaylarına ilişkin listenin tasdikli birer örneği ilgili partilerin genel başkanlıklarına teslim edilecek.

  1 Nisan Cumartesi

  Cumhurbaşkanı adaylarının birleşik oy pusulasındaki yerlerinin belirlenmesi için YSK’da kura çekimi yapılacak ve ilan edilecek.

  2 Nisan Pazar

  Muhtarlık bölgesi askı listeleri ve tutuklular ile taksirli suçlardan hükümlülere ilişkin askı listeleri askıdan indirilecek ve itiraz süreci sona erecek. Yurtdışı seçmen kütüğünün “www.ysk.gov.tr” adresinden yapılan ilanı sonlandırılarak ve itiraz süresi Türkiye saati ile 17.00’de son bulacak.

  Bina bazında seçmen kayıtlarının “www.ysk.gov.tr” adresinden sorgulanması sona edecek. Seyyar sandıkta oy kullanabilmeleri için, hastalığı veya engeli sebebiyle yatağa bağımlı olan seçmenlerin bir yakını tarafından seyyar sandık kurulu talep formu ile ilçe seçim kurulu başkanlığına veya ilçe seçim kurulu başkanlığına gönderilmek üzere muhtarlığa başvuru süreci son bulacak.

  3 Nisan Pazartesi

  Muhtarlık bölgesi askı listelerine ve yurtdışı seçmen kütüğü ile tutuklular ve taksirli suçlardan hükümlülere ilişkin askı listelerine yapılacak itirazlar karara bağlanacak.

  6 Nisan Perşembe

  Sandık bölgesi askı listeleri ile yurtdışı seçmen kütüğünde askı süresi içinde yapılan değişikliklere itirazlar sona erecek. 

  İttifak yapan siyasi partilerin ittifaktan vazgeçmelerine ilişkin süre saat 17.00’de sona erecek. İttifaktan vazgeçen siyasi partiler YSK tarafından saat 18.00’e kadar ittifak içerisindeki diğer siyasi partilere bildirilecek.

  7 Nisan Cuma

  İttifaktan vazgeçen siyasi parti/partiler olması halinde, ittifak içerisinde kalan diğer siyasi partilerin ittifak protokolünde değişiklik yapmaları veya ittifaktan vazgeçtiklerini bildirmelerine ilişkin süre saat 17.00’de son bulacak.

  Sandık bölgesi askı listeleri ile yurt dışı seçmen kütüğünde askı süresi içinde yapılan değişikliklere yönelik itirazların ilgili ilçe seçim kurullarınca karara bağlanması süreci sona erecek.

  8 Nisan Cumartesi

  İttifakların ve siyasi partilerin birleşik oy pusulasındaki yerlerinin belirlenmesi için YSK’da kura çekilecek.

  9 Nisan Pazar

  Siyasi partilerin genel merkezlerinin, seçime katılacakları seçim çevrelerine ait aday listelerini YSK’ya alındı belgesi karşılığında taşınabilir bellek ve kağıt ortamında teslim etme süresi 17.00’de sona erecek. YSK tarafından partilerin verdikleri aday listelerinin incelenmesine başlanacak.

  Bağımsız milletvekili adaylığı için il seçim kurullarına başvuru süresi de aynı saatte son bulacak ve il seçim kurulları bağımsız milletvekili adaylarını YSK’ya bildirecek.

  10 Nisan Pazartesi

  Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü’nden alınan bilgilere göre seçmenlerden ölmüş olanlar ile Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığından çıkarılanların Seçmen Kütüğü Genel Müdürlüğünce işlenmesi tamamlanacak.

  11 Nisan Salı

  YSK tarafından, siyasi partilerin verdikleri aday listeleri ile illerden gelen bağımsız adaylarla ilgili başvuru belgelerinin incelenmesi sonucu tespit edilen eksikliklerin, siyasi parti genel merkezlerindeki yetkili organlarından ve bağımsız adaylardan tamamlanması istenilecek.

  Başvuru evrakında eksiklik tespit edilen ve kendisine ulaşılamayan bağımsız adaylar hakkındaki eksiklikler Resmi Gazete’de ve “www.ysk.gov.tr” adresinden duyurulacak.

  12 Nisan Çarşamba

  Yurtiçi ve yurtdışı seçmen kütükleri kesinleştirilecek. Yurtiçi seçmenlerin oy vereceği yer ve sandıklar belirlenecek.

  Yurtdışı seçmenlerin oy kullanacakları tarih aralığı ve yer bilgileri Türkiye saati ile 08.00’de “www.ysk.gov.tr” adresinden ilan edilecek.

  14 Nisan Cuma

  Siyasi partilerin aday listeleri ile bağımsız adayların başvuru evrakındaki eksiklikleri tamamlamaları için verilen süre ile bağımsız adayların adaylıktan vazgeçmeleri için belirlenen süre sona erecek.

  15 Nisan Cumartesi

  YSK tarafından milletvekili geçici aday listelerinin incelenmesi işlemleri tamamlanacak ve bu listeler ilgili il seçim kurulu başkanlıkları ile radyo, televizyon ve Resmi Gazete’de yayımlanacak.

  Geçici aday listelerinin (bağımsız adaylar dahil) il seçim kurulları tarafından mahallinde alışılmış usullerle ilanı yapılacak ve söz konusu listelere karşı il seçim kurulları ve YSK’ya yapılacak itirazlar ile incelenmesine başlanılacak.

  16 Nisan Pazar

  Geçici aday listelerine karşı ilgili il seçim kurullarına yapılacak itiraz süresi saat 15.00’te sona erecek ve saat 23.59’a kadar itirazlar incelenerek karara bağlanacak.

  17 Nisan Pazartesi

  İl seçim kurullarının, geçici aday listelerinde adaylarla ilgili tespit ettikleri noksanlık ve aykırılıkların; il seçim kurullarınca ilgili adaya, siyasi parti il başkanlığına ve ilgili siyasi parti genel merkezine de iletilmek üzere YSK’ya bildirilecek. 

  18 Nisan Salı

  Birleşik oy pusulasında yer alacak olan bağımsız aday sıralaması için tüm il seçim kurullarında aynı anda olmak üzere saat 11.00’de kura çekilecek. 

  19 Nisan Çarşamba

  Seçmen bilgi kağıtlarının dökümüne ve dağıtımına başlanılacak, siyasi partilerden sandık kurulunda görev alacak olan üye listelerinin ilçe seçim kurulu başkanlığına verilmesi istenilecek.

  YSK tarafından tüm seçim çevreleri ile yurtdışı ve gümrük kapılarında kullanılacak birleşik oy pusulalarının basımı yapılacak ve basımı tamamlandıkça bir plan dahilinde dağıtımına başlanacak. Gümrük kapılarında kullanılacak araç ve gereçler ilgili seçim kurullarına gönderilecek.

  Aday listelerinde meydana gelen eksikliklerin ilgili siyasi partilerce tamamlanarak YSK’ya bildirilmesine ilişkin süre sona erecek.

  YSK tarafından milletvekili kesin aday listelerinin seçim çevreleri itibarıyla ilan edilmek üzere il seçim kurullarına ve Resmi Gazete ile radyo ve televizyonda yayımlanmak üzere ilgili mercilere gönderilecek.

  Siyasi partilerin seçim çevreleri itibarıyla milletvekili kesin aday listeleri ile bağımsız adaylar, radyo, televizyon, Resmi Gazete ve illerde ilan edilecek.

  20 Nisan Perşembe

  Yurtdışı ilçe seçim kurulunca, seçim araç ve gereçlerinin ilgili dış temsilciliklere gönderilmesine başlanılacak.

  21 Nisan Cuma

  İlçe seçim kurullarınca ticari amaçlı sabit ilan ve reklam yerleri belirlenerek, cumhurbaşkanı adayları, siyasi partiler ile bağımsız adaylara duyurulacak.

  23 Nisan Pazar

  Yurtiçi sandık kurullarında görev alacak olan üye listelerinin siyasi partilerce verilmesi süreci sona erecek.

  24 Nisan Pazartesi

  Cumhurbaşkanı adayları, siyasi partiler ile bağımsız adayların yararlanmak istedikleri ilan ve reklam yerleri ile süresini ilçe seçim kuruluna bildirmeleri sürecine ilişkin süre sona erecek.

  Yurtiçi sandık kurulu üyelerinin SEÇSİS’e girilmesine başlanacak.

  25 Nisan Salı

  Aynı ilan ve reklam yerleri için birden fazla cumhurbaşkanı adayı, siyasi parti ve bağımsız adayın talepte bulunmaları ve anlaşma sağlanamaması halinde saat 11.00’de kura çekilecek.

  İlçe seçim kurullarınca, cumhurbaşkanı adayları, siyasi partiler ve bağımsız adayların yararlanacakları ticari amaçlı sabit ilan ve reklam yerleri ile süresi belirlenerek saat 16.00’da ilan edilecek.

  26 Nisan Çarşamba

  Cumhurbaşkanı adayları ile seçime katılan siyasi partilerin radyo ve televizyonda propaganda başvuruları ve propaganda sırasının belirlenmesi için kuraya katılacak temsilcisi ile Türkiye Radyo Televizyon Kurumu (TRT) temsilcilerinin YSK’ya bildirilmesi için belirlenen süre sona erecek.

  Yurtiçi sandık kurullarının teşkiline karşı şikayetlere ilişkin başvuru süreci başlayacak.

  27 Nisan Perşembe

  Gümrük kapıları ile yurtdışında oy verme işlemi başlayacak.

  Başvuran cumhurbaşkanı adayları ile siyasi partilerin radyo ve televizyonda yapacakları propaganda konuşmalarının yayın ve zaman sıralarının belirlenmesi için YSK’da kura çekilecek.

  28 Nisan Cuma

  İlçe seçim kurullarınca miting alanları belirlenerek, cumhurbaşkanı adayları, siyasi partiler ve bağımsız adaylara duyurulacak.

  30 Nisan Pazar

  Cumhurbaşkanı adayları, siyasi partiler ve bağımsız adayların yararlanmak istediği miting alanı ile tarih ve saatini yazılı olarak ilçe seçim kuruluna bildirmeleri için belirlenen süre sona erecek.

  1 Mayıs Pazartesi

  Cumhurbaşkanı adaylarının ve siyasi partilerin aynı miting alanı için aynı tarih ve saatte tahsis talebinde bulunmaları halinde ilçe seçim kurulunca saat 11.00’de kura çekilecek ve saat 16.00’da ilan edilecek.

  Bağımsız adaylar için belirlenen gün ve miting alanına birden fazla başvuru olması durumunda ilçe seçim kurulunca saat 16.00’da kura çekilecek.

  2 Mayıs Salı

  Kapalı oy verme yerlerine ve sandık çevresinde görülebilir yerlere asılacak olan aday listelerinin, il seçim kurullarınca SEÇSİS’ten dökümünün alınarak ilçe seçim kurullarına gönderilmesine başlanılacak.

  3 Mayıs Çarşamba

  Kapalı oy verme yerlerine ve sandık çevresine görülebilir yerlere asılacak olan aday listelerinin, il seçim kurullarınca SEÇSİS’ten dökümünün alınarak ilçe seçim kurullarına teslimi tamamlanacak.

  4 Mayıs Perşembe

  Propaganda serbestliği ve bir kısım seçim yasakları başlayacak.

  7 Mayıs Pazar

  Radyo ve televizyon propaganda konuşmaları başlayacak.

  Seçmen bilgi kağıtlarının seçmenlere dağıtımı tamamlanacak.

  Sandık seçmen listelerine sandık çevresi ve sandık kurulu görevlileri şerhi işlenerek çoğaltılmaya başlanılacak.

  8 Mayıs Pazartesi

  Sandık seçmen listelerinin çoğaltılması işlemi sona erecek.

  İlçe seçim kurullarınca sandık kurulları başkanlarına teslim edilecek seçim araç ve gereçlerini içeren malzeme torbalarının hazırlanmasına başlanılacak.

  9 Mayıs Salı

  Yurtdışında oy verme işlemi sona erecek.

  Sandık kurulları başkanlarına teslim edilecek seçim araç ve gereçlerini içeren malzeme torbalarının hazırlanmasına yönelik çalışmalar tamamlanacak.

  13 Mayıs Cumartesi

  Seçim propaganda süreci saat 18.00 itibarıyla sona erecek.

  14 Mayıs Pazar

  Oy verme günü.

  Cumhurbaşkanı seçimi geçici sonuçları saat 23.59’a kadar ilan edilecek. 

  İlk oylamada geçerli oyların salt çoğunluğu sağlanamadığı takdirde 28 Mayıs Pazar günü yapılacak olan cumhurbaşkanı seçiminin ikinci oylamasına ilişkin takvim yürürlüğe girecek

  15 Mayıs Pazartesi

  İkinci oylamaya katılmaya hak kazanan adaylardan birinin herhangi bir nedenle seçime katılmaması halinde aday ikamesi için belirlenen süre saat 17.00’de sona erecek.

  Propaganda dönemi başlayacak.

  Sandık kurullarının kararları ve tutanaklarına karşı ilçe seçim kurullarına yapılacak itiraz süresi saat 17.00’de sona erecek ve ilçe seçim kurullarınca en geç saat 23.59’a kadar karara bağlanacak.

  16 Mayıs Salı

  İlçe seçim kurulu kararları ile birleştirme tutanaklarına karşı il seçim kuruluna yapılacak itiraz süresi saat 17.00’de son bulacak ve yapılan itirazlar il seçim kurullarınca en geç saat 23.59’a kadar karara bağlanacak.

  17 Mayıs Çarşamba

  İl seçim kurulu kararlarına ve il birleştirme tutanaklarına karşı YSK’ya yapılacak itiraz süresi 17.00’de sona erecek.

  19 Mayıs Cuma

  YSK tarafından kesin seçim sonuçları Resmi Gazete ile radyo ve televizyonda ilan edilmek üzere ilgili mercilere gönderilecek.

  20 Mayıs Cumartesi

  Gümrük kapılarında ve yurtdışında oy verme işlemi başlayacak.

  21 Mayıs Pazar

  Cumhurbaşkanı adaylarının radyo ve televizyonda propaganda için başvuruları ve propaganda sırasının belirlenmesi için kuraya katılacak aday veya temsilcisinin ve TRT temsilcisinin YSK’ya bildirilmesi için belirlenen süre sona erecek.

  22 Mayıs Pazartesi

  Cumhurbaşkanı adaylarının radyo ve televizyonda yapacakları propaganda konuşmalarının yayın ve zaman sıralarının belirlenmesi için YSK’da kura çekilecek.

  24 Mayıs Çarşamba

  Yurtdışında oy verme işlemi sona erecek.

  Radyo ve televizyon propaganda konuşmaları başlayacak.

  27 Mayıs Cumartesi

  Seçim propaganda dönemi saat 18.00’de sona erecek.

  28 Mayıs Pazar

  Oy verme günü.

  29 Mayıs Pazartesi

  Cumhurbaşkanı seçimi geçici sonuçları ilan edilecek.

  1 Haziran Perşembe

  YSK tarafından milletvekili kesin seçim sonuçları Resmi Gazete ile radyo ve televizyonda ilan edilmek üzere ilgili mercilere gönderilecek.

  Yazı kaynağı : medyascope.tv

  Milletvekili adaylar� ne zaman belli olacak? 2023 se�imleri

  Seçmen listeleri ne zaman askıya çıkar? Seçmen listeleri askı tarihi 2023 belli oldu!

  Seçmen listeleri ne zaman askıya çıkar? Seçmen listeleri askı tarihi 2023 belli oldu!

  Seçmen listeleri ne zaman askıya çıkar? Seçmen listeleri askı tarihi 2023 belli oldu!

  Cumhurbaşkanı Seçimi ile 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için geri sayım devam ederken sürecin ayrıntılarının yer aldığı takvim paylaşıldı. Seçim takviminin Resmi Gazete’de yayımlanmasının ardından seçmen listeleri askı tarihi 2023 belli oldu. Peki, seçmen listeleri ne zaman açıklanacak? İşte seçmen listeleri askı tarihi 2023…

  Yüksek Seçim Kurulunca (YSK) 14 Mayıs Pazar günü birlikte yapılacak olan Cumhurbaşkanı Seçimi ile 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için hazırlanan takvim kamuoyuyla paylaşıldı. Resmi Gazete'de yayımlanan seçim takvimine göre, seçimin başlangıç tarihi 18 Mart olarak belirlendi. Cumhurbaşkanı adaylığı için YSK'ye yapılacak başvurular 19 Mart'ta başlayacak. Siyasi partiler ise milletvekili aday listelerini 9 Nisan'a kadar YSK'ye verecek. Cumhurbaşkanı kesin aday listesi 31 Mart'ta, milletvekili kesin aday listeleri ise 19 Nisan'da ilan edilecek. Yurt dışında ve gümrük kapılarında oy verme işlemi ise 27 Nisan'da başlayacak.

  SEÇİM 2023 TAKVİMİ ÖNEMLİ TARİHLER

  18 Mart: Seçim takviminin başlangıç tarihi
  19 Mart: Cumhurbaşkanı adaylığı için başvurular başlayacak
  24 Mart: Siyasi partilerin ittifak protokolünü YSK'ye teslim etmelerinin son günü
  31 Mart: Cumhurbaşkanı kesin aday listesi yayımlanacak ve propaganda dönemi başlayacak
  19 Nisan: Milletvekili kesin aday listeleri ilan edilecek
  13 Mayıs: Seçim propaganda süreci saat 18.00 itibarıyla sona erecek

  YSK 2023 SEÇİM TAKVİMİ İÇİN TIKLAYIN!

  SEÇMEN LİSTELERİ NE ZAMAN ASKIYA ÇIKACAK?

  Seçmen kütüklerinin güncelleştirilmesi amacıyla kullanılan MERNİS'ten veri alımı ve güncelleme durdurulacak. Muhtarlık bölgesi askı listelerinin dökümüne başlanacak. Cumhurbaşkanı seçimi ve milletvekili genel seçimine ait parametreler Seçim Bilişim Sistemi'ne (SEÇSİS) tanımlanacak. Tutuklular ile taksirli suçlardan hükümlülere ilişkin kimlik bilgilerini içeren listeler Cumhuriyet başsavcılıklarından istenerek SEÇSİS'e girilmeye başlanacak ve listeler düzenlenecek.

  Seçmen listeleri düzeltme ve eksiklerin tamamlanması için 20 Mart saat 08.00’de askıya çıkacak, seçmen listeleri 2 Nisan Pazar günü saat 17.00’de askıdan indirilecek. Bu süre içinde, kaydı olmayan depremzedeler ve diğer seçmenler ilgili ilçe seçim kurullarına başvurarak seçmen olabilecekler. 7 Mayıs’ta seçmen bilgi kağıtlarının seçmenlere dağıtımı tamamlanacak.

  SEÇMEN LİSTESİNDE YER ALMAYAN DEPREMZEDE NE YAPACAK?

  YSK, seçmen kütüklerinin güncellenmesi konusundaki genelgesinde tüm vatandaşların seçmen yazılabilmesi ve depremzedelerin oy kullanmalarını kolaylaştırmaya dönük bir dizi önlem aldı. Afet bölgelerinde depremzedelerin muhtarlık bölgesi askı listelerini görmeleri sağlanacak. Seçmen kâğıtlarını en kolay nereden alabilecekleri duyurulacak.

  Askı süresi içinde afet bölgesi olarak kabul edilen yerlerde kayıtlı olup da askıya çıkarılan listelerde yanlışlık olan veya askı süresi içinde yerleşim yeri adresini değiştiren ve seçmen niteliğine sahip olduğu halde muhtarlık bölgesi askı listelerinde ismi bulunmayan kişiler, bizzat veya ilgili nüfus müdürlüğüne başvuracak.

  ASKI süresi içinde deprem bölgesine naklen atananlar veya geçici olarak görevlendirilenler, atama/görevlendirme belgesi ile nüfus müdürlüğüne başvuracak. Bu kişiler başka belge aranmaksızın nüfus müdürlüğünce tescil edilen adrese ilişkin imzalı ve onaylı adres beyan formunu ekleri ile birlikte ilçe seçim kurulu başkanlığına teslim ederek seçmen olacaklar.

  Yazı kaynağı : www.cnnturk.com

  Yorumların yanıtı sitenin aşağı kısmında

  Ali : bilmiyorum, keşke arkadaşlar yorumlarda yanıt versinler.

  Yazının devamını okumak istermisiniz?
  Yorum yap