Bu sitede bulunan yazılar memnuniyetsizliğiniz halınde olursa bizimle iletişime geçiniz ve o yazıyı biz siliriz. saygılarımızla

  milletvekili aday listesi ne zaman açıklanır

  1 ziyaretçi

  milletvekili aday listesi ne zaman açıklanır bilgi90'dan bulabilirsiniz

  2023 seçim takvimi! Cumhurbaşkanı aday başvuruları ne zaman? Milletvekili kesin aday listesi ne zaman ilan edilecek? Seçmen listeleri ne zaman açıklanacak?

  2023 seçim takvimi! Cumhurbaşkanı aday başvuruları ne zaman? Milletvekili kesin aday listesi ne zaman ilan edilecek? Seçmen listeleri ne zaman açıklanacak?

  11 Nisan Salı

  YSK tarafından, siyasi partilerin verdikleri aday listeleri ile illerden gelen bağımsız adaylarla ilgili başvuru belgelerinin incelenmesi sonucu tespit edilen eksikliklerin, siyasi parti genel merkezlerindeki yetkili organlarından ve bağımsız adaylardan tamamlanması istenilecek.

  Başvuru evrakında eksiklik tespit edilen ve kendisine ulaşılamayan bağımsız adaylar hakkındaki eksiklikler Resmi Gazete'de ve "www.ysk.gov.tr" adresinden duyurulacak.

  12 Nisan Çarşamba

  Yurt içi ve yurt dışı seçmen kütükleri kesinleştirilecek. Yurt içi seçmenlerin oy vereceği yer ve sandıklar belirlenecek.

  Yurt dışı seçmenlerin oy kullanacakları tarih aralığı ve yer bilgileri Türkiye saati ile 08.00'de "www.ysk.gov.tr" adresinden ilan edilecek.

  Yurt dışı sandık kurullarının, saklama ve ulaştırma kurulları ile sayım ve döküm kurullarının oluşturulması çalışmaları tamamlanacak. Gümrük sandık kurullarının oluşturulması tamamlanarak, ilgililere tebliği ile bu kişilere yönelik eğitim çalışmalarına başlanılacak.

  14 Nisan Cuma

  Siyasi partilerin aday listeleri ile bağımsız adayların başvuru evrakındaki eksiklikleri tamamlamaları için verilen süre ile bağımsız adayların adaylıktan vazgeçmeleri için belirlenen süre sona erecek.

  15 Nisan Cumartesi

  YSK tarafından milletvekili geçici aday listelerinin incelenmesi işlemleri tamamlanacak ve bu listeler ilgili il seçim kurulu başkanlıkları ile radyo, televizyon ve Resmi Gazete'de yayımlanacak.

  Geçici aday listelerinin (bağımsız adaylar dahil) il seçim kurulları tarafından mahallinde alışılmış usullerle ilanı yapılacak ve söz konusu listelere karşı il seçim kurulları ve YSK'ya yapılacak itirazlar ile incelenmesine başlanılacak.

  Yazı kaynağı : www.cumhuriyet.com.tr

  Seçim takvimi açıklandı | Cumhurbaşkanı aday listesi 31 Mart’ta, milletvekili aday listeleri 19 Nisan’da ilan edilecek

  Seçim takvimi açıklandı | Cumhurbaşkanı aday listesi 31 Mart’ta, milletvekili aday listeleri 19 Nisan’da ilan edilecek

  Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından belirlenen, 14 Mayıs’ta yapılacak cumhurbaşkanı ve milletvekili seçiminde uygulanacak “Seçim takvimi” Resmi Gazete’nin bugünkü (14 Mart) sayısında yayımlandı. Seçim takvimine göre cumhurbaşkanı adaylığı için başvurular 19 Mart’ta başlayacak. YSK, cumhurbaşkanı adaylarını 31 Mart’ta ilan edecek. Milletvekili aday listeleri ise 9 Nisan’a kadar YSK’ya verilecek ve YSK, milletvekili kesin aday listelerini 19 Nisan’da ilan edecek. 

  Cumhurbaşkanı seçiminde 14 Mayıs’ta yapılacak ilk tur oylamasında, adaylardan birinin seçilebilmesi için, geçerli oyların yarısından bir fazlasını alması gerekiyor. Bunun olmaması halinde ilk turda en çok oyu alan iki aday, seçimin ikinci turuna katılmaya hak kazanacak. YSK’nın belirlediği takvime göre ikinci tur oylama 28 Mayıs’ta yapılacak ve bu turda en çok oyu alan aday cumhurbaşkanı seçilmiş olacak.

  YSK’nın açıkladığı takvimde uygulanacak önemli başlıklar ve tarihleri şöyle:

  18 Mart Cumartesi – Seçimlerin başlangıç tarihi

  Seçmen kütüklerinin güncelleştirilmesi amacıyla kullanılan MERNİS’ten veri alımı ve güncelleme durdurulacak. Muhtarlık bölgesi askı listelerinin dökümüne başlanacak. Cumhurbaşkanı seçimi ve milletvekili genel seçimine ait parametreler Seçim Bilişim Sistemi’ne (SEÇSİS) tanımlanacak. 

  Oy kullanılacak gümrük kapıları ve yurtdışı temsilcilikler ilan edilecek.

  İttifak yaparak seçime katılma kararı alan siyasi partilerin genel başkanların imzalarını ihtiva eden ittifak protokolünü YSK’ye teslim etme süreci başlayacak.

  19 Mart Pazar

  Cumhurbaşkanı adaylığı için siyasi partilerce YSK’ya yapılacak adaylık başvuruları ile seçmenler tarafından aday gösterilmek isteyenlerin YSK’ya yapılacak adaylık başvuruları başlayacak.

  YSK tarafından siyasi partilerin hangi seçim çevrelerinde hangi usul ve esaslar ile aday tespiti yapacakları Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı ile ilgili ilçe seçim kurullarına ulaştırılmak üzere il seçim kurullarına bildirilecek. 

  20 Mart Pazartesi

  Cumhurbaşkanı adaylığı için seçmenler tarafından aday gösterilmek isteyenlerin, YSK’ya yapacakları adaylık başvurusu saat 17.00’de sona erecek. 

  Seçmen listeleri muhtarlıklarda askıya çıkarılacak ve listelere itiraz süreci başlayacak. 

  YSK’nın internet sitesinden bina esasına göre düzenlenen seçmen kayıtlarının sorgulanmasına başlanacak.

  21 Mart Salı

  Cumhurbaşkanı adaylığı için seçmenler tarafından aday gösterilmek isteyenlerden başvurusu YSK tarafından reddedilen adayın, yeniden inceleme talebinde bulunması saat 15.00’te sona erecek. Cumhurbaşkanı adaylığı için seçmenler tarafından aday gösterilmek isteyenlerden başvuruları kabul edilenler saat 20.00’de YSK tarafından ilan edilecek.

  22 Mart Çarşamba

  Cumhurbaşkanı adaylığı başvurusu kabul edilenler için seçmenler tarafından imza verilmesine başlanacak. (Not: Bu adayların aday olma hakkını kazanabilmesi için Anayasa gereğince 27 Mart’a kadar 100 bin imza toplanması gerekecek.)

  Önseçim ve aday yoklaması ile ilgili olarak 21 Mart Salı günü askıya çıkarılan listeler indirilecek ile listelere yapılacak itirazlar sona erecek.

  23 Mart Perşembe

  Siyasi partilerce cumhurbaşkanı adaylığı için yapılacak başvuru süresi saat 17.00’de sona erecek.

  Önseçim ya da aday yoklaması seçmen listeleri kesinleştirilecek.

  24 Mart Cuma

  Siyasi partilerce yapılan cumhurbaşkanı adaylık başvurularının YSK tarafından incelenmesine başlanacak ve tespit edilen eksikliklerin tamamlanmasına ilişkin yazılı bildirimde bulunulacak.

  İttifak yaparak seçime katılma kararı alan siyasi partilerin genel başkanlarının imzalarını ihtiva eden ittifak protokolünü YSK’ya teslim etme süresi sona erecek.

  25 Mart Cumartesi

  Siyasi partilerce aday gösterilen cumhurbaşkanı adaylarının bilgi ve belge eksikliklerini tamamlama süresi saat 17.00’de sona erecek.

  26 Mart Pazar

  Önseçim – aday yoklaması yapılacak.

  27 Mart Pazartesi

  Cumhurbaşkanı adaylığı için seçmenler tarafından aday gösterilmek isteyenlerden başvuruları kabul edilenler için seçmenler tarafından teklifte bulunulması süresi saat 20.00’de sona erecek. 

  28 Mart Salı

  Cumhurbaşkanı geçici aday listesi Resmi Gazete’de yayımlanacak ve saat 08.00 itibarıyla itiraz süreci başlayacak.

  29 Mart Çarşamba

  Cumhurbaşkanı geçici aday listesine yapılacak itirazlar süresi saat 17.00’de sona erecek ve itirazlar YSK tarafından incelenmeye başlanacak.

  30 Mart Perşembe

  Cumhurbaşkanı geçici aday listesine yapılan itirazların YSK tarafından karara bağlanması süreci sona erecek.

  31 Mart Cuma

  Cumhurbaşkanı kesin aday listesi Resmi Gazete’de yayımlanacak ve cumhurbaşkanı seçimi propaganda dönemi başlayacak.

  İl seçim kurullarınca, önseçimle belirlenmiş milletvekili adaylarına ait listeler YSK’ya gönderilecek. YSK tarafından önseçim milletvekili adaylarına ilişkin listenin tasdikli birer örneği ilgili partilerin genel başkanlıklarına teslim edilecek.

  1 Nisan Cumartesi

  Cumhurbaşkanı adaylarının birleşik oy pusulasındaki yerlerinin belirlenmesi için YSK’da kura çekimi yapılacak ve ilan edilecek.

  2 Nisan Pazar

  Muhtarlık bölgesi askı listeleri ve tutuklular ile taksirli suçlardan hükümlülere ilişkin askı listeleri askıdan indirilecek ve itiraz süreci sona erecek. Yurtdışı seçmen kütüğünün “www.ysk.gov.tr” adresinden yapılan ilanı sonlandırılarak ve itiraz süresi Türkiye saati ile 17.00’de son bulacak.

  Bina bazında seçmen kayıtlarının “www.ysk.gov.tr” adresinden sorgulanması sona edecek. Seyyar sandıkta oy kullanabilmeleri için, hastalığı veya engeli sebebiyle yatağa bağımlı olan seçmenlerin bir yakını tarafından seyyar sandık kurulu talep formu ile ilçe seçim kurulu başkanlığına veya ilçe seçim kurulu başkanlığına gönderilmek üzere muhtarlığa başvuru süreci son bulacak.

  3 Nisan Pazartesi

  Muhtarlık bölgesi askı listelerine ve yurtdışı seçmen kütüğü ile tutuklular ve taksirli suçlardan hükümlülere ilişkin askı listelerine yapılacak itirazlar karara bağlanacak.

  6 Nisan Perşembe

  Sandık bölgesi askı listeleri ile yurtdışı seçmen kütüğünde askı süresi içinde yapılan değişikliklere itirazlar sona erecek. 

  İttifak yapan siyasi partilerin ittifaktan vazgeçmelerine ilişkin süre saat 17.00’de sona erecek. İttifaktan vazgeçen siyasi partiler YSK tarafından saat 18.00’e kadar ittifak içerisindeki diğer siyasi partilere bildirilecek.

  7 Nisan Cuma

  İttifaktan vazgeçen siyasi parti/partiler olması halinde, ittifak içerisinde kalan diğer siyasi partilerin ittifak protokolünde değişiklik yapmaları veya ittifaktan vazgeçtiklerini bildirmelerine ilişkin süre saat 17.00’de son bulacak.

  Sandık bölgesi askı listeleri ile yurt dışı seçmen kütüğünde askı süresi içinde yapılan değişikliklere yönelik itirazların ilgili ilçe seçim kurullarınca karara bağlanması süreci sona erecek.

  8 Nisan Cumartesi

  İttifakların ve siyasi partilerin birleşik oy pusulasındaki yerlerinin belirlenmesi için YSK’da kura çekilecek.

  9 Nisan Pazar

  Siyasi partilerin genel merkezlerinin, seçime katılacakları seçim çevrelerine ait aday listelerini YSK’ya alındı belgesi karşılığında taşınabilir bellek ve kağıt ortamında teslim etme süresi 17.00’de sona erecek. YSK tarafından partilerin verdikleri aday listelerinin incelenmesine başlanacak.

  Bağımsız milletvekili adaylığı için il seçim kurullarına başvuru süresi de aynı saatte son bulacak ve il seçim kurulları bağımsız milletvekili adaylarını YSK’ya bildirecek.

  10 Nisan Pazartesi

  Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü’nden alınan bilgilere göre seçmenlerden ölmüş olanlar ile Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığından çıkarılanların Seçmen Kütüğü Genel Müdürlüğünce işlenmesi tamamlanacak.

  11 Nisan Salı

  YSK tarafından, siyasi partilerin verdikleri aday listeleri ile illerden gelen bağımsız adaylarla ilgili başvuru belgelerinin incelenmesi sonucu tespit edilen eksikliklerin, siyasi parti genel merkezlerindeki yetkili organlarından ve bağımsız adaylardan tamamlanması istenilecek.

  Başvuru evrakında eksiklik tespit edilen ve kendisine ulaşılamayan bağımsız adaylar hakkındaki eksiklikler Resmi Gazete’de ve “www.ysk.gov.tr” adresinden duyurulacak.

  12 Nisan Çarşamba

  Yurtiçi ve yurtdışı seçmen kütükleri kesinleştirilecek. Yurtiçi seçmenlerin oy vereceği yer ve sandıklar belirlenecek.

  Yurtdışı seçmenlerin oy kullanacakları tarih aralığı ve yer bilgileri Türkiye saati ile 08.00’de “www.ysk.gov.tr” adresinden ilan edilecek.

  14 Nisan Cuma

  Siyasi partilerin aday listeleri ile bağımsız adayların başvuru evrakındaki eksiklikleri tamamlamaları için verilen süre ile bağımsız adayların adaylıktan vazgeçmeleri için belirlenen süre sona erecek.

  15 Nisan Cumartesi

  YSK tarafından milletvekili geçici aday listelerinin incelenmesi işlemleri tamamlanacak ve bu listeler ilgili il seçim kurulu başkanlıkları ile radyo, televizyon ve Resmi Gazete’de yayımlanacak.

  Geçici aday listelerinin (bağımsız adaylar dahil) il seçim kurulları tarafından mahallinde alışılmış usullerle ilanı yapılacak ve söz konusu listelere karşı il seçim kurulları ve YSK’ya yapılacak itirazlar ile incelenmesine başlanılacak.

  16 Nisan Pazar

  Geçici aday listelerine karşı ilgili il seçim kurullarına yapılacak itiraz süresi saat 15.00’te sona erecek ve saat 23.59’a kadar itirazlar incelenerek karara bağlanacak.

  17 Nisan Pazartesi

  İl seçim kurullarının, geçici aday listelerinde adaylarla ilgili tespit ettikleri noksanlık ve aykırılıkların; il seçim kurullarınca ilgili adaya, siyasi parti il başkanlığına ve ilgili siyasi parti genel merkezine de iletilmek üzere YSK’ya bildirilecek. 

  18 Nisan Salı

  Birleşik oy pusulasında yer alacak olan bağımsız aday sıralaması için tüm il seçim kurullarında aynı anda olmak üzere saat 11.00’de kura çekilecek. 

  19 Nisan Çarşamba

  Seçmen bilgi kağıtlarının dökümüne ve dağıtımına başlanılacak, siyasi partilerden sandık kurulunda görev alacak olan üye listelerinin ilçe seçim kurulu başkanlığına verilmesi istenilecek.

  YSK tarafından tüm seçim çevreleri ile yurtdışı ve gümrük kapılarında kullanılacak birleşik oy pusulalarının basımı yapılacak ve basımı tamamlandıkça bir plan dahilinde dağıtımına başlanacak. Gümrük kapılarında kullanılacak araç ve gereçler ilgili seçim kurullarına gönderilecek.

  Aday listelerinde meydana gelen eksikliklerin ilgili siyasi partilerce tamamlanarak YSK’ya bildirilmesine ilişkin süre sona erecek.

  YSK tarafından milletvekili kesin aday listelerinin seçim çevreleri itibarıyla ilan edilmek üzere il seçim kurullarına ve Resmi Gazete ile radyo ve televizyonda yayımlanmak üzere ilgili mercilere gönderilecek.

  Siyasi partilerin seçim çevreleri itibarıyla milletvekili kesin aday listeleri ile bağımsız adaylar, radyo, televizyon, Resmi Gazete ve illerde ilan edilecek.

  20 Nisan Perşembe

  Yurtdışı ilçe seçim kurulunca, seçim araç ve gereçlerinin ilgili dış temsilciliklere gönderilmesine başlanılacak.

  21 Nisan Cuma

  İlçe seçim kurullarınca ticari amaçlı sabit ilan ve reklam yerleri belirlenerek, cumhurbaşkanı adayları, siyasi partiler ile bağımsız adaylara duyurulacak.

  23 Nisan Pazar

  Yurtiçi sandık kurullarında görev alacak olan üye listelerinin siyasi partilerce verilmesi süreci sona erecek.

  24 Nisan Pazartesi

  Cumhurbaşkanı adayları, siyasi partiler ile bağımsız adayların yararlanmak istedikleri ilan ve reklam yerleri ile süresini ilçe seçim kuruluna bildirmeleri sürecine ilişkin süre sona erecek.

  Yurtiçi sandık kurulu üyelerinin SEÇSİS’e girilmesine başlanacak.

  25 Nisan Salı

  Aynı ilan ve reklam yerleri için birden fazla cumhurbaşkanı adayı, siyasi parti ve bağımsız adayın talepte bulunmaları ve anlaşma sağlanamaması halinde saat 11.00’de kura çekilecek.

  İlçe seçim kurullarınca, cumhurbaşkanı adayları, siyasi partiler ve bağımsız adayların yararlanacakları ticari amaçlı sabit ilan ve reklam yerleri ile süresi belirlenerek saat 16.00’da ilan edilecek.

  26 Nisan Çarşamba

  Cumhurbaşkanı adayları ile seçime katılan siyasi partilerin radyo ve televizyonda propaganda başvuruları ve propaganda sırasının belirlenmesi için kuraya katılacak temsilcisi ile Türkiye Radyo Televizyon Kurumu (TRT) temsilcilerinin YSK’ya bildirilmesi için belirlenen süre sona erecek.

  Yurtiçi sandık kurullarının teşkiline karşı şikayetlere ilişkin başvuru süreci başlayacak.

  27 Nisan Perşembe

  Gümrük kapıları ile yurtdışında oy verme işlemi başlayacak.

  Başvuran cumhurbaşkanı adayları ile siyasi partilerin radyo ve televizyonda yapacakları propaganda konuşmalarının yayın ve zaman sıralarının belirlenmesi için YSK’da kura çekilecek.

  28 Nisan Cuma

  İlçe seçim kurullarınca miting alanları belirlenerek, cumhurbaşkanı adayları, siyasi partiler ve bağımsız adaylara duyurulacak.

  30 Nisan Pazar

  Cumhurbaşkanı adayları, siyasi partiler ve bağımsız adayların yararlanmak istediği miting alanı ile tarih ve saatini yazılı olarak ilçe seçim kuruluna bildirmeleri için belirlenen süre sona erecek.

  1 Mayıs Pazartesi

  Cumhurbaşkanı adaylarının ve siyasi partilerin aynı miting alanı için aynı tarih ve saatte tahsis talebinde bulunmaları halinde ilçe seçim kurulunca saat 11.00’de kura çekilecek ve saat 16.00’da ilan edilecek.

  Bağımsız adaylar için belirlenen gün ve miting alanına birden fazla başvuru olması durumunda ilçe seçim kurulunca saat 16.00’da kura çekilecek.

  2 Mayıs Salı

  Kapalı oy verme yerlerine ve sandık çevresinde görülebilir yerlere asılacak olan aday listelerinin, il seçim kurullarınca SEÇSİS’ten dökümünün alınarak ilçe seçim kurullarına gönderilmesine başlanılacak.

  3 Mayıs Çarşamba

  Kapalı oy verme yerlerine ve sandık çevresine görülebilir yerlere asılacak olan aday listelerinin, il seçim kurullarınca SEÇSİS’ten dökümünün alınarak ilçe seçim kurullarına teslimi tamamlanacak.

  4 Mayıs Perşembe

  Propaganda serbestliği ve bir kısım seçim yasakları başlayacak.

  7 Mayıs Pazar

  Radyo ve televizyon propaganda konuşmaları başlayacak.

  Seçmen bilgi kağıtlarının seçmenlere dağıtımı tamamlanacak.

  Sandık seçmen listelerine sandık çevresi ve sandık kurulu görevlileri şerhi işlenerek çoğaltılmaya başlanılacak.

  8 Mayıs Pazartesi

  Sandık seçmen listelerinin çoğaltılması işlemi sona erecek.

  İlçe seçim kurullarınca sandık kurulları başkanlarına teslim edilecek seçim araç ve gereçlerini içeren malzeme torbalarının hazırlanmasına başlanılacak.

  9 Mayıs Salı

  Yurtdışında oy verme işlemi sona erecek.

  Sandık kurulları başkanlarına teslim edilecek seçim araç ve gereçlerini içeren malzeme torbalarının hazırlanmasına yönelik çalışmalar tamamlanacak.

  13 Mayıs Cumartesi

  Seçim propaganda süreci saat 18.00 itibarıyla sona erecek.

  14 Mayıs Pazar

  Oy verme günü.

  Cumhurbaşkanı seçimi geçici sonuçları saat 23.59’a kadar ilan edilecek. 

  İlk oylamada geçerli oyların salt çoğunluğu sağlanamadığı takdirde 28 Mayıs Pazar günü yapılacak olan cumhurbaşkanı seçiminin ikinci oylamasına ilişkin takvim yürürlüğe girecek

  15 Mayıs Pazartesi

  İkinci oylamaya katılmaya hak kazanan adaylardan birinin herhangi bir nedenle seçime katılmaması halinde aday ikamesi için belirlenen süre saat 17.00’de sona erecek.

  Propaganda dönemi başlayacak.

  Sandık kurullarının kararları ve tutanaklarına karşı ilçe seçim kurullarına yapılacak itiraz süresi saat 17.00’de sona erecek ve ilçe seçim kurullarınca en geç saat 23.59’a kadar karara bağlanacak.

  16 Mayıs Salı

  İlçe seçim kurulu kararları ile birleştirme tutanaklarına karşı il seçim kuruluna yapılacak itiraz süresi saat 17.00’de son bulacak ve yapılan itirazlar il seçim kurullarınca en geç saat 23.59’a kadar karara bağlanacak.

  17 Mayıs Çarşamba

  İl seçim kurulu kararlarına ve il birleştirme tutanaklarına karşı YSK’ya yapılacak itiraz süresi 17.00’de sona erecek.

  19 Mayıs Cuma

  YSK tarafından kesin seçim sonuçları Resmi Gazete ile radyo ve televizyonda ilan edilmek üzere ilgili mercilere gönderilecek.

  20 Mayıs Cumartesi

  Gümrük kapılarında ve yurtdışında oy verme işlemi başlayacak.

  21 Mayıs Pazar

  Cumhurbaşkanı adaylarının radyo ve televizyonda propaganda için başvuruları ve propaganda sırasının belirlenmesi için kuraya katılacak aday veya temsilcisinin ve TRT temsilcisinin YSK’ya bildirilmesi için belirlenen süre sona erecek.

  22 Mayıs Pazartesi

  Cumhurbaşkanı adaylarının radyo ve televizyonda yapacakları propaganda konuşmalarının yayın ve zaman sıralarının belirlenmesi için YSK’da kura çekilecek.

  24 Mayıs Çarşamba

  Yurtdışında oy verme işlemi sona erecek.

  Radyo ve televizyon propaganda konuşmaları başlayacak.

  27 Mayıs Cumartesi

  Seçim propaganda dönemi saat 18.00’de sona erecek.

  28 Mayıs Pazar

  Oy verme günü.

  29 Mayıs Pazartesi

  Cumhurbaşkanı seçimi geçici sonuçları ilan edilecek.

  1 Haziran Perşembe

  YSK tarafından milletvekili kesin seçim sonuçları Resmi Gazete ile radyo ve televizyonda ilan edilmek üzere ilgili mercilere gönderilecek.

  Yazı kaynağı : medyascope.tv

  Medyascope olası seçim takvimini açıklıyor | Seçimler 14 Mayıs'ta yapılırsa cumhurbaşkanı adaylık başvuruları 25 Mart’ta sona erecek, YSK kesin aday listesini 2 Nisan’da açıklayacak - Medyascope

  Medyascope olası seçim takvimini açıklıyor | Seçimler 14 Mayıs'ta yapılırsa cumhurbaşkanı adaylık başvuruları 25 Mart’ta sona erecek, YSK kesin aday listesini 2 Nisan’da açıklayacak - Medyascope

  AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yasal sürece göre 18 Haziran 2023 Pazar günü yapılması beklenen cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçim tarihinin “bir miktar öne alınacağını” açıklayarak 14 Mayıs’ı işaret etti.Seçimler 14 Mayıs’ta yapılırsa sandığa ne zaman gidilecek? Cumhurbaşkanlığı için adaylık başvuruları ne zaman sona erecek? Cumhurbaşkanı seçimi ikinci tura kalırsa takvim nasıl ilerleyecek? İttifaklar YSK’ya ne zaman başvuracak? Milletvekili aday listeleri YSK’ya ne zaman teslim edilecek? Medyascope, YSK’nın 2018 erken seçimlerinde uyguladığı 56 günlük seçim takvimini esas alarak, olası 2023 “öne alınmış seçim” takvimini hazırladı.

  AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan,  2023 Türkiye genel seçimlerinin yapılacağı olası tarihi, DP’nin 1950 seçimlerinde kullandığı “Yeter! Söz milletindir” sloganıyla 14 Mayıs olarak açıklamıştı. Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli de değişik zamanlarda seçimlerin 14 Mayıs’ta yapılabileceğini söylemişti. Cumhurbaşkanlığı Seçimi Kanunu’nun 3. maddesinin 4. fıkrası, cumhurbaşkanının seçimlerin öne alınması kararını açıklaması ve bunun Resmi Gazete’de (RG) yayımlanmasından sonraki 60. günü izleyen “ilk pazar günü” seçimin yapılacağını düzenliyor. 14 Mayıs telaffuz edilmiş olsa da henüz RG’de yayımlanmış bir karar yok. 14 Mayıs’ta seçim yapılacaksa, buna ilişkin kararın 9 Mart ile 16 Mart arasında bir tarihte RG’de yayımlanması gerekiyor. 

  OKUYUN:Erdoğan seçim için 14 Mayıs’ı işaret etti: Seçim kararı nasıl alınacak, süreç nasıl işleyecek?

  Seçime ilişkin kararın RG’de yayımlanmasının ardından Yüksek Seçim Kurulu (YSK) toplanarak, seçimlere ilişkin kararlar almaya başlayacak. YSK kararları RG’de yayımlanarak duyurulacak. 

  2018 seçimleri bir erken seçimdi

  21 Ocak 2017 tarihinde yapılan değişikte Geçici 21. Madde’nin (A) fıkrasıyla, Anayasa’ya “Türkiye Büyük Millet Meclisinin 27’nci Yasama Dönemi milletvekili genel seçimi ve Cumhurbaşkanlığı seçimi 3 Kasım 2019 tarihinde birlikte yapılır. Seçimin yapılacağı tarihe kadar Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri ve Cumhurbaşkanının görevi devam eder. Meclisin seçim kararı alması halinde, 27’nci Yasama Dönemi milletvekili genel seçimi ve cumhurbaşkanlığı seçimi birlikte yapılır” hükmü eklendi. 

  Anayasa’ya göre seçimler 3 Kasım 2019’da yapılması gerekirken Bahçeli’nin 17 Nisan 2018’de partisinin grup toplantısında erken seçimi “gerekli gördüğünü” açıklaması ve Erdoğan’ın da buna olumlu yaklaşmasıyla 20 Nisan 2018’de TBMM’de erken seçim kararı alındı. Bu karar aynı gün Resmi Gazete’nin mükerrer sayısında yayımlandı. Alınan erken seçim kararında seçimlerin 24 Haziran 2018 Pazar günü yapılacağı belirtildi. 

  Kararın yayımlanmasının ardından YSK peş peşe toplantılar yapmaya ve kararlar yayımlamaya başladı. Milletvekili adayı olmak isteyen kamu görevlilerinin ne zamana kadar istifa etmeleri gerektiği, seçimlere hangi partilerin katılabileceği gibi kararlar peş peşe açıklandı. YSK, Milletvekili Seçimi Kanunu’nun 9. maddesine dayanarak seçim takvimini kısaltarak uygulayabiliyor. YSK 2018 seçimlerinde 56 günlük bir takvim yaptı. 24 Haziran’da yapılacak seçimler için “seçimlerin başlangıç tarihini” 30 Nisan olarak belirledi ve seçim takvimini de ona göre yaptı. 

  Cumhurbaşkanı adaylığı süreci

  Medyascope, YSK’nın 2018’de yaptığı takvimi esas alarak, o takvimi 14 Mayıs 2023’te yapılacağı belirtilen seçime uyguladı. Bu durumda seçimlerin başlangıç tarihi 21 Mart olacak.  Siyasi partilerce cumhurbaşkanı adaylığı için yapılacak başvurular 25 Mart saat 17.00’de sona erecek, YSK, 30 Mart’ta cumhurbaşkanı geçici aday listesini açıklayacak.

  Cumhurbaşkanı kesin aday listesi 2 Nisan’da Resmi Gazete’de yayımlanacak ve 3 Nisan’da da cumhurbaşkanı adaylarının birleşik oy pusulasındaki yerlerinin belirlenmesi için YSK’da kura çekilecek.

  İttifaklar, oy pusulası kura çekimi

  İttifak yaparak seçime katılma kararı alan siyasi partilerin genel başkanları, “imzalarını ihtiva eden ittifak protokolünü” 26 Mart’ta YSK’ye teslim edecek. 

  İttifak yapan siyasi partiler 7 Nisan saat 17.00’ye kadar ittifaktan vazgeçebilecek. İttifaktan vazgeçen siyasi partiler YSK tarafından ittifak içerisindeki diğer siyasi partilere saat 18.00’e kadar bildirilecek. 9 Nisan’da ise ittifakların ve siyasi partilerin birleşik oy pusulasındaki yerlerinin belirlenmesi için YSK’da kura çekilecek.

  Milletvekili aday listeleri

  Siyasi partiler en geç 10 Nisan saat 17.00’ye kadar milletvekili aday listelerini YSK’ya verecek. YSK, siyasi partilerin aday listelerini, adaylık koşullarını taşıyıp, taşımadıkları konusunda incelemeye başlayacak. Bağımsız milletvekili adaylığı için de saat 17.00’ye kadar il seçim kurullarına başvuru yapılabilecek.

  YSK, milletvekili geçici aday listelerini 15 Nisan’da RG’de yayımlayacak ve itiraz süresi başlayacak. İtiraz süresi 16 Nisan saat 15.00’te sona erecek ve bu itirazlar aynı gün saat 23.59’a kadar karara bağlanacak.

  YSK 19 Nisan’da milletvekili kesin aday listelerini seçim çevreleri itibarıyla ilan edilmek üzere il seçim kurullarına ve Resmi Gazete’ye gönderecek.

  Cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci tura kalırsa

  14 Mayıs’ta yapılacak milletvekili seçimlerinin sonuçları kesin. İlk turda cumhurbaşkanı adaylarından hiçbiri seçilmek için gerekli olan, geçerli oyların yüzde ellisinden bir fazla oy alamadığı takdirde Anayasa gereğince cumhurbaşkanlığı seçimleri iki hafta sonra, 28 Mayıs 2023 Pazar günü tekrarlanacak. Bu seçime, ilk tur oylamada en fazla oy alan iki aday katılabilecek ve en çok oyu alan aday cumhurbaşkanı seçilmiş olacak.

  YSK, seçim takvimini açıklarken, seçimlerin ikinci tura kalması halinde uygulanacak takvimi de belirleyecek ve açıklayacak.

  Seçim takviminin bazı önemli aşamaları şöyle (Cumhurbaşkanlığı seçim süreçleri koyu ve italik olarak belirtilmiştir):

  21 Mart: Seçimin başlangıç tarihi. İttifak yaparak seçime katılma kararı alan siyasi partilerin genel başkanları imzalarını ihtiva eden ittifak protokolünü YSK’ya teslim etmeye başlayacak.

  23 Mart: Muhtarlık bölgesi askı listeleri saat 08.00’de askıya çıkarılacak. Tutuklu ve taksirli suçlardan hükümlü askı listeleri de güncelleştirilmek üzere askıya çıkarılacak. 

  Cumhurbaşkanlığı adaylığı için seçmenler tarafından aday gösterilmek isteyenlerin YSK’ya yapacakları adaylık başvurusunun son günü. (Saat 17.00)

  YSK, cumhurbaşkanı adaylığı için seçmenler tarafından aday gösterilmek isteyenlerin adaylık başvurularının incelenmesini tamamlayacak, eksiklikleri ve adaylıkları reddedilenleri adaylara saat 23.00’e kadar bildirecek.

  23 Mart: Cumhurbaşkanı adaylığı için seçmenler tarafından aday gösterilmek isteyenlerden başvurusu YSK tarafından reddedilen aday, saat 15.00’e kadar yeniden inceleme talebinde bulunabilecek. Başvurular saat 17.00’ye kadar karara bağlanacak. Bu adaylar için eksik evraklar da saat 17.00’ye kadar tamamlanabilecek. Seçmenler tarafından aday gösterilmek isteyenlerden başvuruları kabul edilenler saat 20.00’ye kadar YSK tarafından ilan edilecek.

  24 Mart: Cumhurbaşkanı adaylığı başvurusu kabul edilenler için seçmenler tarafından teklifte bulunulmasına saat 08.00’den itibaren başlanacak.

  25 Mart: Siyasi partilerce cumhurbaşkanı adaylığı için yapılacak başvurular saat 17.00’de sona erecek.

  26 Mart: İttifak yaparak seçime katılma kararı alan siyasi partilerin genel başkanlarının imzalarını ihtiva eden ittifak protokolünü YSK’ya teslim etmelerinin son günü.

  27 Mart: Siyasi partilerce aday gösterilen cumhurbaşkanı adayları, bilgi ve belge eksiklerini saat 17.00’ye kadar tamamlayacak.

  29 Mart: Cumhurbaşkanı adaylığı için seçmenler tarafından aday gösterilmek isteyenlerden başvuruları kabul edilenler için seçmenler tarafından teklifte bulunulmasının son günü. (Saat 20.00)

  30 Mart: Cumhurbaşkanı geçici aday listesi Resmi Gazete’de yayımlanacak ve itirazlar başlayacak.

  31 Mart: Cumhurbaşkanı aday listesine itirazlar saat 17.00’ye kadar yapılacak ve itirazların YSK tarafından incelenmesine başlanacak.

  1 Nisan: Muhtarlık bölgesi askı listeleri askıdan indirilecek. Seyyar sandıklarda oy kullanabilmek için yapılacak başvurular tamamlanacak. Cumhurbaşkanı geçici aday listesine yapılacak itirazlar YSK tarafından karara bağlanacak.

  2 Nisan: Cumhurbaşkanı kesin aday listesi Resmi Gazete’de yayımlanacak. Cumhurbaşkanı seçim propaganda dönemi başlayacak.

  3 Nisan: Cumhurbaşkanı adaylarının birleşik oy pusulasındaki yerlerinin belirlenmesi için YSK’da kura çekilecek.

  7 Nisan: İttifak yapan siyasi partiler saat 17.00’ye kadar ittifaktan vazgeçebilecek. İttifaktan vazgeçen siyasi partiler YSK tarafından ittifak içerisindeki diğer siyasi partilere saat 18.00’e kadar bildirilecek.

  8 Nisan: İttifaktan vazgeçen siyasi parti veya partiler, ittifak içerisinde kalan diğer siyasi partilerin ittifak protokolünde yaptıkları değişikliği veya ittifaktan vazgeçtiklerini saat 17.00’ye kadar bildirecek.

  9 Nisan: İttifakların ve siyasi partilerin birleşik oy pusulasındaki yerlerinin belirlenmesi için YSK’da kura çekilecek.

  10 Nisan: Siyasi parti genel merkezleri seçime katılacakları seçim çevrelerine ait listeleri en geç saat 17.00’ye kadar YSK’ya verecek. YSK, siyasi partilerin aday listelerini incelemeye başlayacak. Bağımsız milletvekili adaylığı için de saat 17.00’ye kadar il seçim kurullarına başvuru yapılacak.

  11 Nisan: Yurtiçi ve yurtdışı seçmen kütükleri kesinleştirilecek. Yurtiçi seçmenlerin oy vereceği yer ve sandıklar belirlenecek. Yurtdışı seçmenlerin oy kullanacakları tarih aralığı ve yer bilgileri YSK’nın internet sitesinde ilan edilecek.

  14 Nisan: Siyasi partilerin aday listeleri ve bağımsız adayların başvuru evrakındaki eksikleri tamamlamalarının son günü.

  15 Nisan: Milletvekili geçici aday listeleri Resmi Gazete’de yayımlanacak ve itirazlar başlayacak.

  16 Nisan: Geçici aday listelerine itirazlar saat 15.00’te sona erecek ve 23.59’a kadar itirazlar karara bağlanacak.

  19 Nisan: Seçmen bilgi kağıtlarının dökümüne ve dağıtımına başlanacak. Tüm seçim çevreleri ve yurtdışı ile gümrük kapılarında kullanılacak birleşik oy pusulalarının basımı ve dağıtımına başlanacak. YSK, milletvekili kesin aday listelerini seçim çevreleri itibarıyla ilan edilmek üzere il seçim kurullarına ve Resmi Gazete’ye gönderecek.

  27 Nisan: Gümrük kapılarında ve yurtdışında oy verme işlemi başlayacak.

  28 Nisan: İl Seçim Kurullarınca miting alanları belirlenecek Cumhurbaşkanı adayları, siyasi partiler ve bağımsız adaylara duyurulacak.

  3 Mayıs: Başvuran cumhurbaşkanı adayları ile siyasi partilerin radyo ve televizyonda yapacakları propaganda konuşmalarının yayın ve zaman sıralarının belirlenmesi için ad çekilecek.

  4 Mayıs: Propaganda serbestliği ve bir kısım seçim yasakları başlayacak. (Son yapılan seçim kanunu değişikliği ile bu yasaklar cumhurbaşkanı için geçerli olmayacak.)

  7 Mayıs: Radyo ve televizyon propaganda konuşmaları başlayacak. Seçmen bilgi kağıtlarının seçmene dağıtımı tamamlanacak.

  9 Mayıs: Yurtdışında oy verme işlemi sona erecek.

  13 Mayıs: Seçim propagandası saat 18.00’de sona erecek.

  14 Mayıs: Oy verme günü. Seçim yasakları saat 24.00’te sona erecek. Cumhurbaşkanı seçimi geçici sonuçları ilan edilecek. (saat 23.59)

  Cumhurbaşkanlığı ikinci oylamaya ilişkin takvim

  İlk oylamada herhangi bir adayın geçerli oyların salt çoğunluğunu (Yüzde 50+1) alamaması halinde 28 Mayıs 2023 Pazar günü cumhurbaşkanlığı seçimi için ikinci oylama yapılacak. O durumda ise seçim takvimi şöyle olacak:

  15 Mayıs: İkinci oylamaya katılmaya hak kazanan adaylardan birinin herhangi bir nedenle seçime katılmaması halinde aday ikamesinin son günü. (Saat 17.00). İkinci oylama propaganda döneminin başlangıcı.

  16 Mayıs: İlçe seçim kurulu kararları ile birleştirme tutanaklarına karşı il seçim kuruluna yapılacak itirazın son günü. (Saat 17.00). İlçe seçim kurulu kararlarına karşı yapılan itirazlar il seçim kurullarınca en geç 23.59’a kadar karara bağlanacak.

  18 Mayıs: İl seçim kurulu kararlarına ve il birleştirme tutanaklarına karşı yapılan itiraz YSK tarafından karara bağlanacak.

  20 Mayıs: Gümrük kapılarında ve yurtdışında oy verme işlemine başlanacak.

  24 Mayıs: Yurtdışında oy verme işlemi sona erecek.

  27 Mayıs: Seçim propaganda dönemi saat 18.00’de sona erecek.

  28 Mayıs: Oy verme günü. Seçim yasakları saat 24.00’te sona erecek.

  29 Mayıs: Cumhurbaşkanı seçimi geçici sonuçları ilan edilecek.

  2 Haziran: YSK kesin seçim sonuçlarını ilan edecek.

  OKUYUN: Erdoğan seçimlere Demokrat Parti sloganıyla gidiyor | DP Genel Başkan Yardımcısı Şahinalp: “21 yıldır iktidarda olan Cumhurbaşkanı kime ‘Yeter’ diyor?”

  OKUYUN: Erdoğan seçimlere Demokrat Parti’nin sloganıyla gidiyor | Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Yamalı: “Siyasi bir hatadır, ülkede ‘Yeter söz milletindir’ dalgası var fakat millet ‘Yeter Erdoğan’ diyor”

  OKUYUN: Erdoğan seçimlere Demokrat Parti’nin sloganıyla gidiyor | Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Kaya: “Menderes’in üzerinden ‘Ben de mağdurum’ çıkarımı yapıyorsa Menderes’in mirasçısı olduğunu ortaya koymuş olur”

  OKUYUN: Erdoğan seçimlere Demokrat Parti’nin sloganıyla gidiyor | DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı İdris Şahin: “İktidar partisinin ‘Yeter, söz milletindir’ diye seslendiği muhalefet”

  Yazı kaynağı : medyascope.tv

  Yorumların yanıtı sitenin aşağı kısmında

  Ali : bilmiyorum, keşke arkadaşlar yorumlarda yanıt versinler.

  Yazının devamını okumak istermisiniz?
  Yorum yap