Bu sitede bulunan yazılar memnuniyetsizliğiniz halınde olursa bizimle iletişime geçiniz ve o yazıyı biz siliriz. saygılarımızla

  milletimizin birlik ve beraberliğin toplum hayatımıza katkıları

  1 ziyaretçi

  milletimizin birlik ve beraberliğin toplum hayatımıza katkıları bilgi90'dan bulabilirsiniz

  Millî birlik ve beraberliğin toplum hayatına ne tür katkıları vardır? Yazınız.

  Forum Sayfa Cevapları

  3. Sınıf Hayat Bilgisi Millî birlik ve beraberliğin toplum hayatına katkısı nelerdir? Araştırınız. konusunu kısaca ve uzun ele alacağız.

  Cevap :  Milli birlik ve beraberliğin toplum hayatına katkısı nın büyük olduğunu ifade etmek gerekir. Bir devletin güçlü olabilmesi için ilk olarak toplum içerisinde milli duyguların en üst seviyeye çıkararak birlik ve beraberliğin sağlanması gerekir. Ancak bu şekilde bir millet güçlü bir şekilde gelen tehlikelere karşı durabilir.

  Cevap : Ülkemizin daha güçlü olabilmesi açısından toplum içerisinde milli birlik ve beraberliğin en üst seviyeye çıkararak korunması gerektiğini biliyoruz.

  Türk milletinin Türk örf ve adetlerinin Türk yapısının sürekli olarak milli birlik ve beraberliğin temelini oluşturması gerektiği için toplum sürekli olarak milli birlik ve beraberlik olgusu çerçevesinde gelişmesi gerekmektedir.

  Milli birlik ve beraberliğin Toplum hayatında yer edinmesini ve korunmasının tek yağacağını temeli dinimizin yaygınlaşması dini olgulara sahip çıkılması ve Türk örf ve adetlerin en iyi şekilde korunarak nesilden nesile aktarılması gerektiğini ifade etmek gerekir.

  Yazı kaynağı : www.forumsayfacevaplari.com

  Millî birlik ve beraberliğin toplum hayatına ne tür katkıları vardır, yazınız

  Mill� Birlik ve Beraberli�in Toplum Hayat�na Katk�lar�n� Ara�t�ral�m - 3. S�n�f Hayat Bilgisi | Morpa Kamp�s

  Millî Birlik ve Beraberliğin Önemi Nedir?

  Millî Birlik ve Beraberliğin Önemi Nedir?

  Millî birlik ve beraberlik; Türk milletini oluşturan insanların, her zaman birbirlerini seven, birbirlerine inanan ve güvenen yurttaşlar olarak yurdun ve milletin yükselmesi ülküsü etrafında toplanması demektir.

  Millî birlik ve beraberlik duygusu, aralarındaki bütün farklılıklara rağmen yurttaşları millet bilinci ile birleştirir. Bu bakımdan millî birlik ve beraberlik, Türk milletinin en büyük güç kaynağı ve varlığının yegâne güvencesidir.

  Atatürk milliyetçiliğinin amaçlarından biri, millî birlik ve beraberliği güçlendirmektir. Milliyetçilik; Türk toplumunun kederde, sevinçte, tasada ve kıvançta ortak hareket etmesini sağlar. Millî birlik ve beraberlik, toplumun bütün bireylerini aynı amaç etrafında birleştirir. Böylece sosyal gücü geliştirir.

  Millî birlik ve beraberlik, sosyal adalet içinde toplumsal dayanışmayı ve iş birliğini sağlar. Türk toplumunun çeşitli kesimlerini oluşturan bireyler arasındaki dengeyi, tutarlı ve uyumlu bir iş bölümü ve iş birliğine dönüştürür. Herkes üzerine düşen görevi en iyi şekilde yapmaya çalışır. Böylece ülkede sosyal gücün gelişmesi sağlanmış olur.

  Turhan Feyzioğlu’nun millî birlik ve beraberliğin önemi ile ilgili sözlerini okuyalım.

  “Bir milletin mensuplarının aynı gemide yolculuk eden insanlar oldukları; gemi su alırsa, mürettebatıyla, yolcularıyla, herkesin tehlikeye düşeceği unutulmamalıdır. İlk bakışta ayrı gibi duran parmaklar nasıl aynı ele, aynı kola bağlı iseler doğum yerleri, geçim kaynakları, meslekleri, siyasi tercihleri ayrı olan yurttaşlar da aynı millete bağlıdırlar. Nasıl ayrı gibi duran parmaklar kazmayı, küreği, kalemi beraberce tutuyor ve gerektiğinde birleşip tek bir yumruk oluyorsa bir milletin fertleri de milletin kalkınması veya savunulması uğrunda el ele vermeyi bilmelidirler. Gerektiğinde tek bir yumruk gibi birleşebilmek için, parmakların arasına düşmanlık dikenleri yerleştirilmesine imkân bırakmamalıdırlar. Yüzyıllar boyunca aynı bayrak altında, aynı inançları paylaşarak yaşamış, ortak vatanlarını omuz omuza savunmuş, ‘kederde, kıvançta ve tasada ortak olmuş’, aynı büyük milletin şerefl i evlatları olarak yaşamaya kararlı insanlar arasına ayrılık tohumları ekilmeye çalışılması Atatürk’ün toplayıcı, birleştirici Türk milliyetçiliği anlayışıyla bağdaşmaz.” (Prof. Dr. Turhan Feyzioğlu, Atatürk ve Milliyetçilik, s. 41.)

  Millî birlik ve beraberlik, ülkede siyasal gücün gelişmesinde de önemli bir rol oynar. Aynı milletin bir parçası olduğunun inancını taşıyan siyasal partiler; ülke, devlet ve milletin çıkarları söz konusu olduğunda birlikte hareket ederek her türlü tehlikeye karşı güç birliği yaparlar. Kurtuluş Savaşı’nda farklı düşüncedeki insanların, yurdu kurtarmak için tek bir düşünce etrafında toplanması bunun en güzel örneğidir.

  Ülkede sağlanan millî birlik ve beraberlik, askerî gücün gelişmesinde hayati bir öneme sahiptir. Arkasına Türk milletinin desteğini alan Mehmetçik, hiçbir zaman yenilmez. Buna en güzel örnek, Kurtuluş Savaşı’dır.

  Milliyetçilik ilkesi ile ülkemizde sosyal, siyasal ve askerî gücümüz artar. Böylece ülkemizde ekonomik ve teknolojik gelişme hız kazanır. Millî birlik ve beraberlik insanlar arasında yardımlaşmayı, iş bölümünü, ülke kalkınmasında özveride bulunmayı özendirir. Ülke kaynaklarının dengeli ve verimli bir şekilde kullanılmasını, yatırımların ülke genelinde yaygınlaşmasını sağlar. Bunlar ekonomik gücü geliştirir. Ekonomik gücün geliştirilmesi için yapılan yatırımlar, aynı zamanda teknolojik gücün artmasına katkıda bulunur. Teknolojik güç olmadan ekonomik gücün gelişmesi mümkün değildir.

  Millî birlik ve beraberlik içinde yaşayabilmek için bireylerin görev ve sorumluluklarını tam olarak yerine getirmesi gerekir. Şunu hiçbir zaman unutmayalım ki kuvvet birlikten doğar. Diğer yandan Türkiye’nin yücelmesini istemeyen, Türk milletinin düşmanı olanlar, milletimizi birbirine düşürerek ülkemizi bölmek ve parçalamak için yoğun bir çaba içindedirler. Burada bize düşen görev, büyük bir sorumluluk duygusu ile hareket etmektir. Düşmanın bu haince niyet ve davranışlarına karşı bütün gücümüzle mücadele etmektir. Bunu bir millî görev kabul etmektir.

  Millet hayatında millî birlik ve beraberliğin önemini Atatürk, şu sözleriyle belirtmiştir:

  “Bir milletin başarısı, mutlaka bütün millî güçlerin bir istikamette oluşması ile mümkündür. Bu nedenle bilelim ki elde ettiğimiz başarı, milletin güç birliği etmesinden, ortak hareket etmesinden ileri gelmiştir. Eğer aynı başarı ve zaferleri gelecekte de tekrarlamak istiyorsak aynı esasa dayanalım ve aynı şekilde yürüyelim.” (Prof. Dr.Turhan Feyzioğlu, Atatürk ve Milliyetçilik,s. 43.)

  Atatürk, 1935 yılında millî birlik, millî duygu ve millî kültür ile ilgili aşağıdaki sözleri söylemiştir:

  “Bir yurdun en değerli varlığı, yurttaşlar arasında ulusal birlik, iyi geçinme ve çalışkanlık duygu ve kabiliyetlerinin olgunluğudur. Ulus varlığını ve yurt erginliğini korumak için bütün yurttaşların canını ve her şeyini derhâl ortaya koymaya karar vermiş olmak, bir ulusun en yenilmez silahı ve koruma vasıtasıdır. Bu sebeple, Türk ulusunun idaresinde ve korunmasında ulusal duygu, ulusal kültür en yüksekte göz diktiğimiz idealdir.” (Prof. Dr. Hamza Eroğlu, Atatürk Yolu, s. 161.)

  Yazı kaynağı : www.fikir.gen.tr

  Yorumların yanıtı sitenin aşağı kısmında

  Ali : bilmiyorum, keşke arkadaşlar yorumlarda yanıt versinler.

  Yazının devamını okumak istermisiniz?
  Yorum yap