Bu sitede bulunan yazılar memnuniyetsizliğiniz halınde olursa bizimle iletişime geçiniz ve o yazıyı biz siliriz. saygılarımızla

  mezar başlarına dikilen balbalların orta asyadan anadoluya kadar uzanması

  1 ziyaretçi

  mezar başlarına dikilen balbalların orta asyadan anadoluya kadar uzanması bilgi90'dan bulabilirsiniz

  Mezar başlarına dikilen balbalların Orta Asya’dan Anadolu’ya kadar uzanması hakkında neler söyleyebilirsiniz?

  Mezar başlarına dikilen balbalların Orta Asya’dan Anadolu’ya kadar uzanması hakkında neler söyleyebilirsiniz

  Mezar başlarına dikilen balbalların Orta Asya’dan Anadolu’ya kadar uzanması hakkında neler söyleyebilirsiniz?

  Mezar başlarına dikilen balbalların Orta Asya’dan Anadolu’ya kadar uzanması hakkında neler söyleyebilirsiniz?

  Mezar başlarına dikilen balbalların Orta Asya’dan Anadolu’ya kadar uzanması hakkında neler söyleyebilirsiniz?

  Balbal, Eski Türklerde ölen kişinin anılması için mezarının veya kurganının etrafına dikilen mezar taşlarıdır. Orta Asya Türklerinde şamanlıktan gelen bir inanıştır. Genellikle taş parçasının üzerine oyularak yapılan balballar çeşitli şekillerde olmaktaydı. Eski Türklerde bu taşların fazlalığı ölen kişinin sağ iken gücünün, cesaretin, kahramanlığının da simgesidir. Bu taşlar İslam öncesi dönemde oldukça yaygınlardır.

  Daha sonra Türklerin İslam dinini kabulünden sonra yerlerini mezar taşlarına bıraktılar. Aynı mantıkta olan bu taşlar Türklerin geleneklerine ne olursa olsun bağlı kaldıklarının bir göstergesidir. Din değiştirmeleri bazı geleneklerini, inanışlarını değiştirmeye yetmemiştir. Günümüze kadar gelen bu gelenek ölen kişinin mezarının başına dikilen taşlar ile tanınmasını, mezarının kaybolmamasını ve ölen kişinin anısına saygı anlamına gelmektedir.

  Yazı kaynağı : www.tumdersler.net

  Mezar başlarına dikilen balbalların Orta Asya’dan Anadolu’ya kadar uzanm

  Mezar başlarına dikilen balbalların Orta Asya’dan Anadolu’ya kadar uzanm

  Mezar başlarına dikilen balbalların Orta Asya’dan Anadolu’ya kadar uzanması hakkında neler söyleyebilirsiniz? sorusunun cevabını kısaca yazdık. Balballar eski Türk geleneklerinde

  BALBALLARIN ORTA ASYA VE ANADOLU’YA KADAR UZANMASININ SEBEBİ

  Türklerin Orta Asya’dan Anadolu’ya kadar olan bölgede yaşadıkları, hüküm sürdükleri ve gelenek ve göreneklerini yaşattıklarını söyleyebiliriz.

  İLAVE BİLGİ NOTU

  Balbal Nedir?

  Balbal kelime anlamı,  vurmak, kakmak, çakmak demektir.

  Bu taşların sayısının fazlalığı ölen kişinin güç ve cesaretinin simgesidir.

  Balballar İslam öncesi dönemde yaygın olmuştur.  Türkler İslam dininin kabul ettikten sonra balbalların yerini mezar taşları almıştır.

  Yazı kaynağı : odevhane.com

  Balbal

  Balbal

  Balbal (Kırgızca: балбал, [bɑɫbɑɫ]), (Tıva Türkçesi: Кижи-көжээ / Kiji köjee) Eski Türklerde kişinin anılması için mezarının veya bazı kurganların etrafına dikilen mezar taşına verilen isimdir ve kişinin yaşarken öldürdüğü kişileri sembol eder. Kurganların başında fazla balbal varsa o kişi o kadar kahramandır. Orta Asya Türklerinde, Şamanlık dininin geçerliliğini yaygın olarak koruduğu dönemde, ölen savaşçıların kurgan denilen mezarlarının etrafına dikilmiş, savaşçının öldürdüğü düşmanları ve bu kişilerin öbür dünyada onun hizmetçileri olacağına inanılacağını simgeleyen, genellikle bir taş parçasının üzerine yontulmuş, bir elinde kılıç, figürlerinden oluşan heykellere verilen ad. Bu taşların sayısının fazlalığı ölen kişinin sağ iken; gücünün, cesaretinin, kahramanlığının da simgesidir. İslam öncesi dönemde yaygın olan balballar, İslam dininin kabulünden sonra yerini mezar taşlarına bırakmıştır.

  Balbal sözü Eski Türk dilinden[1] bir kelime olup bal+bal, yani vurmak, kakmak, çakmak demektir[2].

  Balbal kelimesinin etimolojik kökenine ışık tutabilecek yazıya geçmiş en eski belge Sümerce <bal> :taş [2] kelimesi olmalıdır. Türkçe gibi eklemeli dile sahip Sümerce ( Kengerce)'deki <bal>taş kelimesi ile taştan yapılan <Balbal> kelimesi arasındaki anlam ilişkisi açıktır. Bu açıdan Balbal sanatının eklemeli dile sahip kültürlerin eserleri olduğunu söylemek yanlış olmaz.

  Kırgızistan'da Şatı ve Sarı-Bulak köylerinin arasındaki bir alanda bulunan taş balballar Kara-Batkak müzesinde sergilenmektedir. Ayrıca Tokmok şehrinin 10 kilometre güneyinde, Burana kulesi'ne yakın alandaki Burana Açıkhava Müzesinde ve Issık Göl kıyısındaki Çolpan Ata ve Karakol'da, göçebe Türklerin pek çok taş savaşçıları (balbalları) bulunur. Balbalların 6. yüzyılda dikildiği tahmin edilir. Kırgızistan içindeki ve tüm Orta Asya'daki bu mezar işaretleri, göçebe Türk boyları tarafından dikilmiş, Kırgızistan'daki balbalların hemen hepsi Çuy Vadisinde dağılıdır.

  Tıva Özerk Türk Cumhuriyetinde yaklaşık 200 kadar balbal bulunmuştur. Bijiktighaya dağının dolayında kırlık ovalık alanda da bir tek balbal vardır ki[3], bazı araştırmacılara göre Cengiz Han'ın balbalı olup Cengiz Han'ın hazinesinin[4] bu dolayda olduğu söylenir[5]. Buraya bir açık hava müzesi yapılmıştır[6]. Tahminen bu balbal 1200 yılı geçkin burada durmakta olup Akdovurak (Aktoprak) şehrine 4 km uzaklıktaki kızıl tepe anlamındaki Kızıl Majalık köyüne yakındır[7].

  Farklı kültür ve dönemlerde bu tür "balbal"lara rastlanmıştır. Özellikle MÖ 6. yüzyıl İskit heykelleriyle önemli benzerlikler bulunmaktadır.[8]

  Taş Ata[değiştir | kaynağı değiştir]

  Taş Ata (veya Taş Baba) – Eski Türk kabîlelerinde mezar taşı anlamına gelir. Orta Asya'nın göçebeleri (köçerileri) yerleşik düzenli halklardan çok farklı bir dünya görüşüne sahiptirler. Onlar ölülerini yerleşme yerlerinin dışındaki sıkışık mezarlıklara gömme anlayışını kabul etmezler. Ölenin atı, silahları, günlük hayatta kullandığı kimi eşyaları da mezara koyarlardı, soylular için en yaygın mezar türü kurganlardır. Bu tür mezarlarda, genellikle gömüldüğü odasının üzerine taş ve topraktan bir yığma tepe yükseltilirdi. Bunun üzerinde de ölen kişiyi temsil eden, kabaca insan biçimli heykeller dikilirdi. Bu heykellere daha çok Taş Ata denilmektedir. Kimi mezarlar taş levhalardan yapılmıştır ve oda biçimlidir. Bunlara çok sayıda ceset gömülüdür. Taştan bir duvarla çevrelenmiş bu mezarların önüne de yine çok sayıda "taş baba" dikilmiştir. Ölen kişilere ait bir çeşit resimli mezar taşıdır bunlar.

  Orta Asya'da özellikle Altay ve Tuva'da MÖ üçüncü binyılın sonları ile ikinci binyılın ilk yarısından beri yapılan bu taştan heykel biçimli mezar taşı (taş baba) kavramı, Göktürk döneminin balballarından farklıdır. Bu insan heykelleri, 2,5 metreden 30 santimetreye değişen boylardadır. Çoğu bıyıklıdır.

  Faydalanılan edebiyat[değiştir | kaynağı değiştir]

  Dış bağlantılar[değiştir | kaynağı değiştir]

  Yazı kaynağı : tr.wikipedia.org

  Yorumların yanıtı sitenin aşağı kısmında

  Ali : bilmiyorum, keşke arkadaşlar yorumlarda yanıt versinler.

  Yazının devamını okumak istermisiniz?
  Yorum yap