Bu sitede bulunan yazılar memnuniyetsizliğiniz halınde olursa bizimle iletişime geçiniz ve o yazıyı biz siliriz. saygılarımızla

  mersin belediye otobüsleri bayramda ücretsiz mi

  1 ziyaretçi

  mersin belediye otobüsleri bayramda ücretsiz mi bilgi90'dan bulabilirsiniz

  Mersin B�y�k�ehir T�m Ekipleriyle Bayrama Haz�r

  Tarayıcınız bu videoyu desteklemiyor.

  Mersin Büyük�ehir Belediyesi, Ramazan Bayram�’n� da kapsayan tam kapanma sürecinde sosyal belediyecilik anlay���yla sürdürdü�ü hizmetlerinin yan� s�ra belediye hizmet ve sorumluluklar�nda da hiçbir aksama olmamas� için tüm birimlerini seferber etti. Büyük�ehir ekipleri, bayram boyunca Mersinliler için görev ba��nda olacak.

  Toplu ta��ma hizmeti devam edecek

  Bayram süresince toplu ta��ma araçlar�nda gerekli tedbirler al�narak, soka�a ç�kma yasa�� genelgesindeki çal��ma k�s�tl�l��� olmayan görevliler ve vatanda�lar için Büyük�ehir’in belediye otobüsü seferleri ücretsiz olarak devam edecek.

  Alo 185 vatanda��n hizmetinde

  7/24 görevi ba��nda olan TEKS�N Mersin Ça�r� Merkezi çal��anlar� Ramazan Bayram� boyunca da Mersinliler’in hizmetinde olacak. Büyük�ehir Belediyesi’nden istek, talep ve �ikayette bulunmak isteyenler bayram süresince Alo 185 numaral� hattan ekiplere ula�abilecek. Vatanda�tan al�nan bildirimler ile ilgili daire ba�kanl�klar� da olumsuzluklar�n giderilmesi için göreve haz�r olacak.

  Bayram süresince engelli vatanda�lara yönelik yürütülen evde sa�l�k ve bak�m hizmetleri aksamadan devam edecek.

  �tfaiye ekipleri bayramda da nöbette

  Bayram süresince olu�abilecek trafik kazalar�, yang�n ya da do�al afetler ve arama-kurtarma operasyonlar�na kar�� �tfaiye Dairesi ekipleri görev ba��nda olacak. Gerekli e�itim ve donan�ma sahip olan itfaiye ekipleri, bayram süresince vatanda��n en zor zaman�nda yanlar�nda olmay� sürdürecek. Zab�ta Dairesi ekipleri de bayram boyunca vatanda�lar�n huzur ve refah� için 7/24 teyakkuzda olacak.

  �laçlama, temizlik, cenaze ve defin i�lemleri aksamayacak

  Büyük�ehir, kent genelinde sorumluluk alan�ndaki tüm bölgelerde temizlik ve sinekle mücadele çal��malar�n� aral�ks�z yürütecek. Cenaze ve defin hizmetleri ile ilgili gerekli tedbirler al�narak, Mersinliler’in talepleri herhangi bir aksamaya meydan vermeyecek �ekilde kar��lanacak.

  Tar�msal ve Veteriner Hizmetleri Dairesi ekipleri de Ramazan Bayram� boyunca sokaktaki canlar�n beslemesine devam edecek. Vatanda�lardan gelebilecek yaral� ya da kazal� hayvan ihbarlar� için de nöbetçi ekipler haz�r olacak. 

  Yazı kaynağı : www.mersin.bel.tr

  Mersin�de Milli Bayramlarda Toplu Ta��ma �cretsiz Olacak

  Mersin Büyük�ehir Belediye Ba�kan� Vahap Seçer, dini bayramlarda ücretsiz olan Mersin Büyük�ehir Belediyesi Toplu Ta��ma hizmetlerinin art�k milli bayramlarda da ücretsiz olaca��n�n müjdesini verdi.

  Ula��mda iyile�tirme çal��malar� devam ediyor

  Göreve geldi�i günden bu yana bir ay gibi k�sa bir sürede ula��mda yapt��� iyile�tirmelerle vatanda�lar�n takdirini toplayan Ba�kan Seçer, geçti�imiz günlerde yapt��� aç�klamada ö�renciler, ö�retmenler ve 60-65 ya� aras� vatanda�lara yönelik ula��m fiyatlar�nda indirime gideceklerini ifade etmi�ti. Seçer, çok geçmeden ikinci müjdesini de verdi.  Halkç� belediyecilik anlay��� ile Mersinlilere ilkleri ya�atan Ba�kan Seçer’in yeni hamlesi ise dini bayramlarda ücretsiz olan toplu ta��ma hizmetini milli bayramlarda da ücretsiz yapmak oldu.

  Mersin Büyük�ehir Belediye Ba�kan� Vahap Seçer’in bu karar� Mersinliler taraf�ndan sevinçle kar��land�.

  Yazı kaynağı : www.mersin.bel.tr

  Mersin'de Ramazan Bayramında Belediye Otobüsleri Ücretsiz

  Mersin'de Ramazan Bayramında Belediye Otobüsleri Ücretsiz

  Zabıta, Ramazan’da da görev başında

  Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından Ramazan Bayramı öncesinde ve bayram süresince gerekli tedbirler alındı. Bu çerçevede halkın sağlığı, huzuru ve güvenliği için 24 saat görev başında olacak olan zabıta ekipleri, Ramazan Bayramı’nda da kesintisiz hizmet ile vatandaşın istek ve taleplerine karşılık verecek.

  Mersin Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı ekipleri Ramazan Bayramı tatili boyunca vatandaşların huzur ve refahı için 24 saat esasına göre görev yapacaklar. Mersin merkez ve ilçelerdeki mezarlıklarda seyyar satıcı, dilenci ve sahte Kuran okuyan kişilere karşı bayram boyunca görevli olan ekipler, aynı zamanda vatandaşların ziyaretleri esnasında kolaylık sağlayabilecek tedbir ve önlemleri de alacaklar.

  Mersin merkez ile ilçelerdeki hallerde ve otogarlarda ilave tedbirler alarak vatandaşların seyahatlerinde gerekli kolaylıkları sağlayan Zabıta Dairesi Başkanlığına bağlı Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Ekipleri de bayram boyunca vatandaşların huzurlu bir şekilde yolculuk yapmaları için gerekli tedbirleri edinecekler.

  Çağrı Merkezi Mersinlilerin Hizmetinde

  7/ 24 görevi başında olan Çağrı Merkezi çalışanları Ramazan Bayramı boyunca da Mersinlilerin hizmetinde olacak. Büyükşehir Belediyesi’nden istek ve talepte bulunanlar, tespit edilen olumsuzluklar hakkında şikâyette bulunmak isteyenler bayram süresince 444 2 153 numaralı telefonu arayarak istek, talep ve şikâyetlerini iletebilecekler. Vatandaştan alınan bildirimler ile ilgili daire başkanlıkları da olumsuzlukların giderilmesi için göreve hazır olacak.

  İtfaiye ekipleri bayramda da vatandaşların yanında

  Bayram süresince oluşabilecek trafik kazaları, arama-kurtarma operasyonları ve yangın gibi afetlere karşı, İtfaiye Daire Başkanlığı da görev başında olacak. Türlü afet ve tehlikeye karşı gerekli eğitim ve donanıma sahip olan itfaiye ekipleri, bayram süresince vatandaşın en zor zamanında yanlarında olmayı sürdürecek.

  Mezarlıklarda bayram hazırlığı

  Mersin Büyükşehir Belediyesi ekipleri Mersin merkez ve ilçelerde bulunan mezarlıklarda Ramazan Bayramı hazırlıklarını hummalı bir şekilde sürdürürken, vatandaşların mezarlık ziyaretlerini Ramazan Bayramı’na en yakışır şekilde yapabilmelerini sağlamak amacıyla çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

  Mezarlıklardaki yabani otların biçilmesi ve ağaçların budama işlemlerini de periyodik aralıklarla sürdüren ekipler, Bayram için özellikle daha estetik bir görüntü için çiçek ekimlerini de devam ettiriyor. Ramazan Bayramı’nda mezarlık ziyaretlerine gelen vatandaşlara Mezarlıklar Şube Müdürlüğü tarafından dağıtılmak üzere mevsimlik çiçek temini yapılırken, vatandaşların kaybettikleri yakınlarının mezarlarına dikmeleri amacıyla 5 merkez mezarlıkta ve 13 ilçede mezarlıklarda 120.000 adet çiçek dağıtımı yapılacak.

  Camiler bayram sabahına hazırlanıyor

  1523 camii, Kuran kursu, cem evi gibi ibadethanelerde de vatandaşların sağlıklı ve hijyenik ortamlarda ibadetlerini yapabilmeleri için yıl boyu kesintisiz boyunca devam ettirilen ibadethane temizlikleri Ramazan Bayramı için devam eden hazırlıklarda da hız kesmeden devam ediyor. Rutin olarak devam ettirilen camii temizlikleri bayram dolayısıyla gül suyu ve dezenfektan kullanılarak daha da detaylı bir biçimde temizleniyor.

  Tarsus Hayvan Parkı Ramazan’da ziyaretçilerini bekliyor

  Hayvan parkının yeni misafirleri lemurlar ile Ramazan Bayramı’nı karşılamaya hazırlanan Mersin Büyükşehir Belediyesi Tarsus Hayvan Parkı, aynı zamanda bünyesine kazandırdığı yeni hayvan türleri ile ziyaretçilerini bekliyor.

  MERSİN KENT HABER

  Yazı kaynağı : www.mersinkent.com

  Yorumların yanıtı sitenin aşağı kısmında

  Ali : bilmiyorum, keşke arkadaşlar yorumlarda yanıt versinler.

  Yazının devamını okumak istermisiniz?
  Yorum yap