Bu sitede bulunan yazılar memnuniyetsizliğiniz halınde olursa bizimle iletişime geçiniz ve o yazıyı biz siliriz. saygılarımızla

  merkez bankası yabancı para zorunlu karşılık oranları

  1 ziyaretçi

  merkez bankası yabancı para zorunlu karşılık oranları bilgi90'dan bulabilirsiniz

  Zorunlu Karşılık Oranlarına İlişkin Kararlar

  Zorunlu karşılıklar bir para politikası aracıdır. Merkez Bankası, 2010 yılının son çeyreğinden itibaren uygulamaya başladığı yeni strateji çerçevesinde, söz konusu dönemde enflasyon görünümünün olumlu seyretmesinin de sağladığı imkân dâhilinde, makro finansal risklerin azaltılabilmesine yönelik politikalar geliştirmiştir. Bu doğrultuda, temel politika aracı olan bir hafta vadeli repo ihalelerine ek olarak zorunlu karşılıklar aktif bir şekilde kullanıma sokulmuştur.

  Zorunlu karşılığa tabi yükümlülükler iki haftada bir cuma günü itibarıyla hesaplanır. Bankaların tabi oldukları muhasebe standartları ve kayıt düzeni esas alınarak, yurt dışı şubelerinin yükümlülükleri dâhil, Merkez Bankasına, Hazineye, yurt içi bankalara ve uluslararası anlaşmayla kurulmuş olan bankaların Türkiye’deki merkez ve şubelerine olan yükümlülükleri hariç olmak üzere, aşağıda belirtilen bilanço kalemleri zorunlu karşılığa tabi Türk lirası ve yabancı para yükümlülüklerini oluşturur.

  a) Mevduat/katılım fonu (3/2/2007 tarihli ve 26423 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Mevduat ve Katılım Fonlarının Vadeleri ve Türleri Hakkında Tebliğ (Sayı:2007/1) kapsamındaki resmî kuruluşlar ile 7/3/2019 tarihli ve 810 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararıyla yürürlüğe giren Kamu Haznedarlığı Yönetmeliği kapsamındaki kurumlardan kabul edilenler hariç).
  b) Repo işlemlerinden sağlanan fonlar (Borsa İstanbul piyasalarından sağlananlar hariç).
  c) Kullanılan krediler (Hazine garantisiyle sağlananlar hariç).
  ç) İhraç edilen menkul kıymetler (net).
  d) Sermaye hesaplamasına dâhil edilmeyen borçlanma araçları.
  e) Yurt dışı merkeze yükümlülükler (net).
  f) Kredi kartı ödemelerinden borçlar. 
  g) Müstakrizlerin fonları.

  Bu yükümlülüklerin tabi olduğu zorunlu karşılık oranları aşağıdaki gibidir:

  Kaldıraç oranı Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliğ’de belirlenen oranların altına inen bankalar için zorunlu karşılık oranı Tebliğ’de belirlenen ilaveye tabidir.  

  Zorunlu karşılıkların tesisi, yükümlülük hesaplama tarihini izleyen iki hafta sonraki Cuma günü başlar ve 14 gün sürer. Zorunlu karşılıklar esasen, Türk lirası yükümlülükler için Türk lirası olarak, yabancı para yükümlülüklerde ise ABD doları cinsinden olan kısmı için ABD doları, kalan kısmı için ise ABD doları veya euro olarak Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasındaki hesaplarda tesis edilmektedir.

  Ancak, Türk lirası yükümlülükler için tutulması gereken zorunlu karşılıkların; en fazla yüzde 10’u ABD doları ve/veya Euro cinsinden, en fazla yüzde 15’i standart altın cinsinden ve en fazla yüzde 15'i kaynağı yurtiçi yerleşiklerden toplanan işlenmiş veya hurda altın olan standart altın cinsinden aşağıdaki tabloda belirtilen dilimlere denk gelen karşılıkların hizalarında gösterilen katsayılar ile çarpılmak suretiyle bulunan toplam tutarı üzerinden bloke hesaplarda tesis edilebilir. Yabancı para yükümlülükler için tutulması gereken zorunlu karşılıkların kıymetli maden depo hesapları için tutulması gereken kısmının tamamına kadarı standart altın cinsinden bloke hesaplarda tesis edilebilir.

  Türk lirası cinsinden tesis edilen zorunlu karşılıklara yüzde 13,5 oranında faiz/nema ödenir.

  Diğer taraftan, Basın Duyurusunda belirtildiği üzere tesisi 6/8/2021 tarihinde başlayan 19/7/2021 yükümlülük döneminden itibaren (dâhil);

  *Tesisi 6/8/2021 tarihinde başlayan 19/7/2021 yükümlülük döneminden itibaren (dâhil), Türk lirası zorunlu karşılıkların döviz cinsinden tesis edilmesi imkânı azami oranı yüzde 20'den yüzde 0'a düşürülmüş olup, yüzde 0 olarak belirlenmiş olan Türk lirası zorunlu karşılıkların döviz cinsinden tesis edilmesi imkânı azami oranı, tesisi 17/9/2021 tarihinde başlayacak olan 3/9/2021 yükümlülük dönemine kadar (dâhil) yüzde 10 olarak uygulanacaktır.

  Zorunlu Karşılıklar Hakkında 2013/15 Sayılı Tebliğ

  Zorunlu Karşılıklar Uygulama Talimatı

  Zorunlu Karşılık Oranları

  TL Zorunlu Karşılık Faiz Oranları

  Zorunlu Karşılık İstatistikleri

  Basın Duyuruları

  Yazı kaynağı : www.tcmb.gov.tr

  Zorunlu Karşılıklara İlişkin Basın Duyurusu (2021-27)

  Sayı: 2021-27

  1 Temmuz 2021

  Zorunlu Karşılıklara İlişkin Basın Duyurusu

  Parasal aktarım mekanizmasının etkinliğinin artırılması amacıyla;

  Alınan bu kararla, ilk aşamada Türk lirası cinsinden zorunlu karşılık tesislerinin 13,2 milyar TL, döviz cinsinden zorunlu karşılık tesislerinin yaklaşık 2,7 milyar ABD doları tutarında artması beklenmektedir. Ayrıca,

  Söz konusu değişiklikler, tesisi 6 Ağustos 2021 tarihinde başlayacak olan 19 Temmuz 2021 yükümlülük döneminden itibaren geçerli olacaktır.

  Uygulamanın teknik ayrıntıları ekli dokümanda sunulmaktadır.

  Kamuoyunun bilgisine sunulur.

  İletişim

  Ayrıntılı bilgi için [email protected] e-posta adresine elektronik posta gönderilebilir.

  UYGULAMAYA İLİŞKİN AYRINTILAR

  1. Türk lirası zorunlu karşılıkların döviz cinsinden tesis edilmesi imkânı azami oranı, tesisi 6 Ağustos 2021 tarihinde başlayacak olan 19 Temmuz 2021 yükümlülük döneminden itibaren geçerli olmak üzere yüzde 20’den yüzde 10’a düşürülmüştür. Söz konusu imkân, tesisi 1 Ekim 2021 tarihinde başlayacak olan 17 Eylül 2021 yükümlülük döneminden itibaren yüzde 0’a indirilerek sonlandırılacaktır.

  2. Döviz cinsinden mevduat/katılım fonuna uygulanan zorunlu karşılık oranları, tesisi 6 Ağustos 2021 tarihinde başlayacak olan 19 Temmuz 2021 yükümlülük döneminden geçerli olacak şekilde tüm vade dilimlerinde 200 baz puan artırılmıştır.

  3. 25 Haziran 2021 tarihinde mevcut olan zorunlu karşılığa tabi mevduat/katılım fonu dikkate alınarak;

  a. Yabancı para mevduat/katılım fonundan 1 ay ve daha uzun vadeli Türk lirası mevduat/katılım fonuna dönüşen tutar vadeli Türk lirası hesabında kaldığı sürece zorunlu karşılık yükümlülüğünden muaf tutulacaktır.

  b. Türk lirası cinsinden tesis edilen zorunlu karşılıkların, madde (3.a)’daki tutarın Türk lirası mevduat/katılım fonuna uygulanan en yüksek zorunlu karşılık oranı ile çarpılmasıyla bulunan tutar kadar olan kısmına yüzde 19 oranında faiz/nema ödenecektir.

  4. Madde (3.b)’de belirtilen tutar dışında kalan Türk lirası cinsinden tesis edilen zorunlu karşılıklara aşağıdaki tabloda gösterildiği şekilde her iki koşulun aynı anda sağlanması şartıyla kademeli olarak ilave faiz/nema uygulanacaktır.

  Gösterge 1: Yükümlülük hesaplama tarihinde yabancı para mevduat/katılım fonunun toplam mevduat/katılım fonuna oranı

  Gösterge 2: 25 Haziran 2021 tarihinden yükümlülük hesaplama tarihine kadar yabancı para mevduat/katılım fonundan 1 ay ve daha uzun vadeli Türk lirası mevduat/katılım fonuna dönüşen ve vadeli Türk lirası hesabında kalmaya devam eden tutarın, 25 Haziran 2021 tarihindeki yabancı para mevduat/katılım fonu tutarına oranı

  * Söz konusu oranlar mevcut politika faizi seviyesine göre belirlenmiştir.

  5. Türev işlemler vasıtasıyla yabancı para mevduat/katılım fonu azalışı ile yurt dışına çıkarılan veya yurt dışından gelen yabancı para mevduat/katılım fonu azalışı/artışı hesaplamalarda dikkate alınmayacaktır.

  6. Uygulama kapsamında ihtiyaç duyulan veriler 19 Temmuz 2021 tarihli zorunlu karşılık yükümlülük döneminden itibaren raporlanacaktır. Uygulamaya ilişkin usul ve esaslar konusunda Zorunlu Karşılıklar Uygulama Talimatında detaylı bilgilendirme yapılacaktır.

  Yazı kaynağı : www.tcmb.gov.tr

  Zorunlu Karşılıklar

  Bankalar, 19.10.2005 tarih, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu ile değişik 1211 sayılı Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kanunu'nun 40-II maddesine istinaden çıkarılan 2005/1 Sayılı Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliğe göre belirlenen yükümlülükleri için Merkez Bankası nezdinde zorunlu karşılık tesis etmektedir.

  Aşağıdaki tablolar, mevduat bankalarının, zorunlu karşılığa tabi yükümlülükleri arasında yer alan ve söz konusu tebliğe ilişkin uygulama talimatları eki cetveller ile Merkez Bankası'na gönderdikleri Türk Lirası mevduat ve döviz tevdiat hesapları (DTH) bilgileri esas alınarak hazırlanmıştır.

  Zorunlu karşılığa tabi mevduatlar; gerçek ve tüzel kişilerin mevduatı ile bankalararası mevduat (yurt içi bankalararası mevduat hariç) ve mevduat bankalarınca yurt dışı şubeleri adına Türkiye'den toplanan mevduatları içermektedir.

  Adres: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası İstatistik Genel Müdürlüğü İstiklal Cad. No:10 Ulus 06100 Altındağ - Ankara

  E-posta:  

  Zorunlu Karşılığa Tabi Türk Lirası Mevduat ve DTH'ların Vadelerine Göre Dağılımı

  Metaveri

  Veri

  Zorunlu Karşılığa Tabi DTH'ların Döviz Cinslerine Göre Dağılımı

  Metaveri

  Veri

  Yazı kaynağı : www.tcmb.gov.tr

  Yorumların yanıtı sitenin aşağı kısmında

  Ali : bilmiyorum, keşke arkadaşlar yorumlarda yanıt versinler.

  Yazının devamını okumak istermisiniz?
  Yorum yap