Bu sitede bulunan yazılar memnuniyetsizliğiniz halınde olursa bizimle iletişime geçiniz ve o yazıyı biz siliriz. saygılarımızla

  memur maaş zammı nasıl hesaplanır

  1 ziyaretçi

  memur maaş zammı nasıl hesaplanır bilgi90'dan bulabilirsiniz

  Memurun alacağı enflasyon farkı nasıl hesaplanır? - İsciMemur.Net

  Memurun alacağı enflasyon farkı nasıl hesaplanır? - İsciMemur.Net

  Enflasyon farkı nasıl hesaplanır? Memur ve memur emeklisinin alacağı zam oranı ve enflasyon farkı nasıl hesaplanır?

  Enflasyon farkı nasıl hesaplanır sorusu çalışanlar tarafından merak edilen konuların başında gelir. Bu yazımda memur ve memur emeklilerinin aldığı/alacağı enflasyon farkının nasıl hesaplandığını ve alınan zamlara ilişkin bir takım eleştirilerimi sizlerle paylaşacağız.

  Önemli Not: 202 yılı Mayıs ayı enflasyonu ile birlikte memur ve sözleşmeli personel maaşları ne kadar arttı? Maaşınızı hesaplamak içinTıklayın…

  MEMUR MAAŞI HESAPLAMA PROGRAMIMIZ İÇİN TIKLAYIN

  SÖZLEŞMELİ PERSONEL MAAŞI HESAPLAMA PROGRAMIMIZ İÇİN TIKLAYIN

  Not: Memur emekli maaşı ile emekli ikramiyesi hesaplama robotumuzu kullanmak için tıklayınız…

  Hükümet ile memurları temsilen memur konfederasyonları arasında, 4688 sayılı Kanuna istinaden, Toplu Sözlemeler yapılmaktadır. Toplu sözleşmenin mutabakatla imzalanamaması durumunda ise Toplu Sözleme, 2020-2021 Döneminde olduğu gibi, Hakem Kurulu Kararı ile  yürürlüğe konulmaktadır.

  2020-2021 yılındaki Hakem Kurulu Kararının (Bakınız; https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2019/09/20190901-7.pdf) 4. maddesinde memur maaşlarına;

  Aynı kararın 7. Maddesinde ise;

  Madde 7- (1) Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan 2003=100 Temel Yıllı Tüketici Fiyatları Endeksinin;

  a) 2019 yılı Aralık ayı endeksinin 2019 yılı Haziran ayı endeksine göre altı aylık değişim oranının aynı dönem için verilen %5 oranını,

  b) 2020 yılı Haziran ayı endeksinin 2019 yılı Aralık ayı endeksine göre altı aylık değişim oranının 4 üncü maddenin birinci fıkrasında 2020 yılının birinci altı aylık dönemi için öngörülen %4 oranını,

  c) 2020 yılı Aralık ayı endeksinin 2020 yılı Haziran ayı endeksine göre altı aylık değişim oranının 4 üncü maddenin ikinci fıkrasında 2020 yılının ikinci altı aylık dönemi için öngörülen %4 oranını,

  ç) 2021 yılı Haziran ayı endeksinin 2020 yılı Aralık ayı endeksine göre altı aylık değişim oranının 4 üncü maddenin üçüncü fıkrasında 2021 yılının birinci altı aylık dönemi için öngörülen %3 oranını,

  d) 2021 yılı Aralık ayı endeksinin 2021 yılı Haziran ayı endeksine göre altı aylık değişim oranının 4 üncü maddenin dördüncü fıkrasında 2021 yılının ikinci altı aylık dönemi için öngörülen %3 oranını,

  aşması halinde, 4 üncü maddenin birinci, ikinci, üçüncü ve dördüncü fıkralarında yer alan katsayılar, sözleşme ücreti artış oranları ve ücret tavanları ile 6 ncı maddede yer alan ortalama ücret toplamı üst sınırı, söz konusu altı aylık dönemlere ilişkin enflasyon rakamının ilan edildiği ayın 1 ‘inden geçerli olmak üzere aşan kısım kadar artırılır.

  denmektedir.

  ( Not: Hakem kurulu kararı 2020-2021 yıllarını kapsayacak şekilde 4 dönem için kabul edilmiştir. Bu hakem kurulu kararının 2022 yılı ocak-haziran dönemini kapsaması mümkün değildir. 2022-2023 için yeni bir toplu sözleşme imzalanacak veya hakem kurulu tarafından kabul edilecektir. Buna rağmen söz konusu hakem kurulu kararında 7. maddenin d) bendinin varlığı anlaşılamamaktadır. 2012-2013 dönemi toplu sözleşmede ki enflasyon farkı ile ilgili metin düzenlemeleri 2014-2015 döneminden sonra değiştirilerek günümüze kadar gelmiştir.)

  Evet, karşınızda anlaşılması zor ve karışık bir metin var. Metinde ne söylenmek istendiğini ve ilgili enflasyon oranının nasıl hesaplandığını şu şekilde izah edeyim.

  6 aylık TÜFE değişim oranını hesaplamak için aşağıdaki formül kullanılır. Ayrıca formülde kullanılacak olan 2003=100 fiyat endeksine TÜİK’in internet sitesinden ulaşabilirsiniz. (https://data.tuik.gov.tr/Bulten/Index?p=Tuketici-Fiyat-Endeksi-Mayis-2021-37383)

  Örneğin; 2019 Aralık Ayı İle 2019 Haziran ayı 6 aylık TÜFE değişim oranı = (2019 Aralık Göstergesi / 2019 Haziran Göstergesi*100) – 100 formülüyle

  veya;

  (2019 Aralık Göstergesi – 2019 Haziran Göstergesi) / 2019 Haziran Göstergesi *100

  formülüyle bulunur.

  Rakama çevirecek olursak. 

  ( 440,50 / 413,63 * 100) – 100 = %6,49 oranı bulunmaktadır.  Yani 2020 Ocak ayındaki 6 aylık artış %6,49 olmasına rağmen 2020 Ocak ayında memurların ve memur emeklilerinin almış olduğu zam oranı % 5,49 dur. Alınan zammın enflasyon artış oranından 1 puan düşük olduğu görülüyor. 

  2020 yılı temmuz ayı zammını etkileyen enflasyon artış hesaplaması ise;

  (465,84 /440,50*100) – 100 = %5,75 şeklinde hesaplanabilir. 2020 yılı temmuz ayı memur ve memur emeklisinin maaş artış oranı da %5,75 olarak gerçekleşmiştir. Bu dönemde alınan zam görüldüğü gibi enflasyon artış oranı ile aynıdır.

  2021 yılı ocak ayı zammını etkileyen enflasyon artış hesaplaması da;

  (504,81 / 465,84*100) – 100 = %8,36’dır. 2021 yılı ocak dönemi memur ve memur emeklisine verilen zam artışı ise %7,33 dür. (https://ms.hmb.gov.tr/uploads/2021/01/2021-Yili-Ocak-Ayina-Ait-Mali-ve-Sosyal-Haklara-Iliskin-Genelge-1.pdf)

  Görüldüğü üzere 2021 yılı ocak ayında enflasyon %8,36 çıkmasına rağmen memur ve memur emeklilerine %7,33 zam yapılmıştır.

  2003=100 FİYAT ENDEKSİ

  Kaynak: https://data.tuik.gov.tr/Bulten/Index?p=Tuketici-Fiyat-Endeksi-Mayis-2021-37383

  Şimdi 2020 yılı ocak ayında memur maaşlarına yapılan zammın neden 1 puan düşük olduğunu, 2020 yılı temmuz ayı artış oranın neden eşit olduğunu, 2021 yılı ocak zammının neden %1,03 eksik olduğunu, maaşlara yapılan artışın zam mı, olanı korumak mı yoksa geriye gidiş mi olduğunu müsaadenizle değerlendirmek istiyorum.

  2020 (Ocak-Haziran) altı aylık TÜFE değişim oranının %6,49 olduğunu hesaplamış fakat yapılan artışın %5,49 olduğunu yukarıda söylemiştik. Bunun sebebi, Hakem Kurulu Kararının 7. maddesinde belirtildiği üzere %5 oranını aşan kısım 4. maddedeki orana ilave edilir denmesidir.

  Enflasyon oranı 6,49 – 5 puan (verilen zam) = %1,49 (5 puanı aşan oran)

    %4 +%1,49 = %5,49 oranı 2020 yılı ocak-haziran ayları memur maaş zam oranı olarak belirlenmiştir. (Hakem Kurulu kararında yazılan %5 oranının gerekçesi ise 2019 yılı ikinci dönemi için zaten %5 oranında zam yapılmış olmasıdır.)

  Nalıncı keseri gibi hep bir tarafa yontan bu mantık doğru mudur? Hakem kurulu kararında bu yazabilir, yazsın. Fakat yöneticilerimiz çalışanı enflasyonun altında ezdirmeyeceğiz şeklinde demeçler vermektedir. Zannımca enflasyon oranının altında zam vererek çalışanlar enflasyona karşı korunamaz. Bir de işin şu boyutu var ki; 6 aylık dönemde çalışanlar her ay enflasyon farkına katlanarak yaşamaktadırlar.

  TÜİK verilerine bakıldığında 2019 yılı haziran ayındaki 413 TL’nin alım gücü temmuz ayın da 419 TL’ye, ağustos ayındaki 422 TL’nin alım gücü ise eylül ayında 427 TL’ye çıktığı görülmektedir. Yani 2019 yılı haziran ayında 413 TL ile alabildiklerimizi bir sonraki ayda alabilmek için 419 TL harcamamız gerekmiştir. Çalışanın maaşı ise aynıdır. Yetkili kurumlar enflasyonu %6,49 olarak açıklarken hakem kurulu kararında, tabiri caizse, ben zaten zam yapmıştım sadece aradaki farkı veririm, denmesi ne kadar doğrudur.  Böyle olmamalı…

  2020 yılı temmuz ayındaki oranın tutması ise;

  Yine aynı formülü kullanarak hesaplayalım.

  %5,75 – %4 = %1,75 ( 7. maddedeki oran)

  %4 + %1,75 = %5,75 dir. (4. maddedeki oran)

  2021 Ocak zammı oranını hesaplayalım;

  %8,36 – %4 = %4,36

  %3  + %4,36 = %7,36 olmaktadır.

  Tamam, her ne kadar yukarıdaki artış oranlarını eleştirsekte, bulunan sonuç Hakem Kurulu Kararına dayanmaktadır. Peki %7,36 artış yapılması gerekirken, çok ufak bir fark da olsa, neden %7,33 zam yapılmıştır!

  Sonuç:

  Kanaatimce memurlar 2020 ve 2021 yılı ocak aylarında enflasyonun 1 puan altında zam almışlardır. Türk Dil Kurumuna göre zam şöyle tanımlanır: “Bir şeyin fiyatını artırma, bindirim” memur ve memur emeklilerinin maaşlarına 2020 yılı ocak ayı ile 2021 yılı ocak aylarında zam adı altında yapılanın bu tanıma uyup uymadığı tartışılmaya değer bir konudur. Kendi fikrim bu uygulamanın mevcudu korumaktan ziyade geriye gidiş olduğu yönündedir. (Sizde konu hakkındaki görüşlerinizi yorum kısmından paylaşabilirsiniz.)

  Netice itibarı ile memurlar ve dolaylı olarakda olsa memur emekliliklerini temsil eden memur sendikalarından talebimiz, yukarıda örneğini verdiğim sebeplerle uğranılan mali kayıpların geriye dönük telafi edilmesi ve bundan sonra yapılacak Toplu Sözleşmelerde rakam telaffuz etmektense “Enflasyon + 1 puan” şeklinde anlaşmaya varılmasıdır. Bu durumda memurlar ve memur emeklileri de maaşlarına zam almanın mutluluğunu yaşayacaklardır.

  Memur emeklileri açısından bakacak olursak da;

  2020 yılı ocak ayında memur emeklisine %5,5 zam yapılırken işçi ve bağ-kur emeklisine %6,5 zam yapılmıştır.

  2021 yılı ocak ayında ise durum yine aynıdır. Memur emeklisine %7,33 zam yapılırken, işçi ve bağ – kur emeklisine %8,36 zam yapılmış olmasını yine siz değerli okuyucularımın takdirine bırakıyorum.  Hâlbuki pazardaki domatese zam yapılırken memur emeklisine satılacak domatese farklı işçi emeklisine satılacak domatese farklı oranlarda zam yapılmamaktadır. (Sürçülisan ettiysek af ola.)

  (Bu arada emekli olan memurun işyeri açması durumunda emekli maaşında herhangi bir kesinti olup olmayacağı hususundaki yazımız için şuraya bakınız) >> https://iscimemur.net/memur-emeklisi-isyeri-acarsa-emekli-maasi-kesilir-mi-bag-kura-prim-odemek-gerekir-mi/

  Güzel bir hayat dileğiyle;

  Selim SALTAN

  Yazı kaynağı : iscimemur.net

  Hesaplar Yapılsın: Maaş Zammı Nasıl Hesaplanır?

  Hesaplar Yapılsın: Maaş Zammı Nasıl Hesaplanır?

  Başarılı bir kariyer, kendimizi gerçekleştirmek için elbette çok önemli. Fakat manevi yanına ek olarak çalıştığımız işin bir de maddi yanı var. Hayatımızı idame ettirebilmek için ihtiyacımız olan parayı çalışarak kazanıyoruz. Belirli dönemlerde maaşın güncellenmesi, yani zam yapılması ise çalıştığımız iş yerindeki mutluluğumuzu doğrudan etkileyen bir kriter. Peki; maaş zammı nasıl belirlenir, maaş zammı hesaplama nasıl yapılır? Şimdi, bu konuda merak ettiğiniz soruların cevaplarını verelim.

  Maaş Zammı Neye Göre Belirlenir?

  Her iş yerinin-şirketin uygulayacağı zam oranı farklılık gösterebilir. Hatta bazı şirketler yılda bir kez zam yaparken bazıları altı ayda bir kez olmak üzere yılda iki kez zam yapabilir. Zam dönemleri de çalıştığınız şirkete göre farklılık gösterebilir. Bazı iş yerleri yılınız dolduğunda zam yaparken bazıları yeni yıl yani ocak ayı itibarıyla maaşınızda iyileştirme yapabilir.

  Zam dönemlerinde aklınızdaki sorunun “Ne kadar zam alacağım?” olduğunu biliyoruz. Fakat zam oranının da çalıştığınız şirkete göre değiştiğini belirtmeliyiz. Örneğin bazı şirketler, zammı belirli bir yüzde aralığında belirleyebilir ve zam döneminde size bu oran doğrultusunda zam yapabilir.

  Bazı şirketler ise enflasyon oranları doğrultusunda çalışanlarının maaşlarını güncelleyebilir. Bunların yanı sıra iş yeriniz size bir zam oranı belirtmeyebilir ve alacağınız zam; performans, enflasyon, piyasa koşulları ve pozisyonunuz doğrultusunda belirlenebilir. Kısacası zam oranınızı önceden bilmek ve bu doğrultuda plan yapmak istiyorsanız iş görüşmelerinde bu konuyu konuşmanızda fayda olabilir. 

  Şimdi; yüzdelik orana göre zamlı maaş, zamlı maaşa göre yüzdelik oran, enflasyona göre zam hesaplama konularındaki ayrıntıları paylaşalım.

  Maaş Artışı Nasıl Hesaplanır?

  Size belirtilen bir zam oranı varsa yeni maaşınızı merak ediyor olabilirsiniz. Tabii bunun tam tersi de söz konusu olabilir; yani yeni maaşınızı biliyor ama yüzde olarak tekabül ettiği oranı öğrenmek istiyor olabilirsiniz. Hiç merak etmeyin; iki durum için de maaş zammı hesaplama nasıl yapılır, anlatacağız.

  Yüzdelik Orana Göre Zamlı Maaş Hesaplama

  Çalıştığınız şirket, yapacağı zammı yüzdelik bir oran ile belirtmişse (%10 gibi) bu durumda yeni maaşınızı kolaylıkla hesaplayabilirsiniz.

  Şimdi, bir örnekle yüzdelik oran üzerinden zam artışı hesaplamayı anlatalım.

  Maaşınızın 3.000 TL olduğunu varsayalım ve çalıştığınız şirketin, yapacağı zam oranını da %10 olarak belirttiğini düşünelim.

  3.000 (maaşınız) x 10 (yapılacak zam oranı) = 30.000

  30.000 /100 = 300 TL

  3.000 (maaşınız) + 300 (zam miktarı) = 3.300 TL (yeni maaşınız)

  Zamlı Maaşa Göre Yüzdelik Oran Hesaplama

  Yıllık zammınızı aldınız, fakat size bir oran belirtilmedi. Eğer zammı direkt fiyat olarak biliyorsanız yüzdelik oranını da kolaylıkla bulabilirsiniz.

  Daha açıklayıcı olmak için zam oranı hesaplamayı bir örnekle anlatalım.

  Maaşınızın 3.000 TL’den 3.500 TL’ye yükseltildiğini düşünelim.

  3.500 (zamlı yeni maaşınız) – 3.000 (eski maaşınız) = 500

  500 / 3.000 = 0,1660,166 x 100 = 16,6 (aldığınız zam oranı)

  Enflasyona Göre Maaş Hesaplama

  Maaş zammı, Türkiye İstatistik Kurumu’nun açıkladığı resmi oranlar doğrultusunda yapılabilir. Bu noktada farklı endeksler doğrultusunda hesaplama yapılabileceğini de belirtmekte fayda var.

  12 Aylık Ortalamalı TÜFE: 12 aylık oranlar toplanır ve ardından çıkan sonuç 12’ye bölünerek yıl ortalaması bulunur. Elde edilen sonuç, yapılacak zam oranını verir.

  Geçen Yılın Aynı Ayına Göre TÜFE: Bu oran doğrultusunda zam alıyorsanız ve Ocak 2020’de zam alacaksanız Ocak 2019 ile bu sene arasındaki TÜFE artışı doğrultusunda maaş hesaplanır.

  12 Aylık Ortalamalı Yİ-ÜFE: Yİ-ÜFE, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi anlamına gelir. 12 aylık toplam oranın ortalaması alınarak maaş zam oranı bulunabilir.

  Geçen Yılın Aynı Ayına Göre Yİ-ÜFE: Geçen yılın aynı ayına oranla görülen değişim doğrultusunda zam yapılır.

  12 Aylık Ortalamalı TÜFE+Yİ-ÜFE: TÜFE ve Yİ-ÜFE’nin açıklanan yıllık oranları toplanır ve ikiye bölünür. Çıkan sonuç zam oranını verir.

  Geçen Yılın Aynı Ayına Göre TÜFE+Yİ-ÜFE: TÜFE ve Yİ-ÜFE’nin geçen yılın aynı ayına göre değişim oranları toplanır ve ikiye bölünür. Çıkan sonuç maaş zam oranıdır.

  Şimdi, güncel bir örnekle bu oranlardan biri doğrultusunda hesap yapalım.

  Diyelim ki 12 aylık ortalamalı TÜFE doğrultusunda zam alıyorsunuz ve maaş döneminiz ocak ayı. Bu durumda Ocak 2020’de enflasyon farkı doğrultusunda alacağınız zamlı maaş hesaplaması şu şekilde olacak:

  Aylık maaşınız 3.000 TL olsun, TÜFE oranı ise %11,84.

  3.000 (maaşınız) x 11,84 (yapılacak zam oranı) = 35.520

  35.520 / 100 = 355,2

  3.000 (maaşınız) + 355,2 (alacağınız zam) = 3.355,2 (zamlı maaşınız)

  Bütçenizi Daha Sağlıklı Planlayabilmenizin Yolu: Sigortalar

  Giderleriniz doğrultusunda gelirinizi kalemlere ayırıyor ve bu doğrultuda planlama yapıyorsunuz. Planlanmayan acil bir gider çıktığında ise ne yazık ki evdeki hesap çarşıya uymuyor. Bu nedenle planlanmayan durumlara karşı da önleminizi almak şart. “İyi de bilmediğim şeye karşı nasıl önlem alabilirim?” diye düşünebilirsiniz. Biz size bu konuda yardımcı olalım. Mesela sağlık giderleri plansız harcamaların başında geliyor. Acil bir sağlık harcaması karşısında güvende hissetmek ve dilediğiniz özel hastanede iyi bir şekilde sağlık hizmetinden yararlanmak için MAPFRE Sigorta’dan özel sağlık sigortası yaptırabilirsiniz.

  Eğer aracınız varsa trafikte yaşayabileceğiniz olumsuz durumlara karşı da önlem almanızı öneririz. Zorunlu Trafik Sigortası sayesinde trafikteki diğer araç ve yolcuları korurken üzerinize düşen maddi-manevi yükü azaltabilirsiniz. Kasko Sigortası ise aracınızı koruma altına almanıza yardımcı olur. Dilerseniz araç sigortalarının avantajlarını yazımızdan inceleyebilirsiniz.

  Yazı kaynağı : www.mapfre.com.tr

  MEMUR ZAMMI HESAPLAMA 2022: Memur maaşı ne kadar, kaç TL oldu? İşte, güncel rakamlar ile memur maaş zammı hesaplama ekranı..

  Zam Hesaplama

  Yüzde hesaplama nasıl yapılır? Hemşire, polis, öğretmen zammı yüzde hesaplama

  Yüzde hesaplama nasıl yapılır? Hemşire, polis, öğretmen zammı yüzde hesaplama

  Yüzde hesaplama nasıl yapılır? Hemşire, polis, öğretmen zammı yüzde hesaplama

  Memur ve memur emeklisi enflasyon farkı oranı netleşti. Memur ve memur emeklileri 2022 yılının ilk 6 ayı için yüzde 25.65 oranında zammı hak etmiş oldu. Peki, hemşire, polis, öğretmen memur zammı yüzde hesaplama nasıl yapılır?

  Milyonlarca memur ve memur emeklisi bugün TÜİK’in açıkladığı rakamlara kilitlendi. Beklenen açıklama saat 10:00’da yapıldı. Memur ve memur emeklilerinin açıklanan enflasyon farkıyla birlikte alacakları zam oranı netleşti. Memur ve memur emeklileri 2022 yılının ilk 6 ayı için yüzde 25.65 oranında zammı hak etmiş oldu. Peki, oran hesaplama nasıl yapılır?

  YÜZDE HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

  Belirlemiş sabit bir miktarın belli bir yüzdesinin ortaya çıkarılması yüzde hesaplama olarak bilinmektedir. Bu doğrultuda A gibi bir miktarın %x'i hesaplanmak isteniyor ise A sayısı ile x sayısı çarpılır ve daha sonra yüze bölünür. İşte bu kadar kolay bir yöntem üzerinden yüzde hesaplama gerçekleştirmek mümkün. Örneklerle belirtmek gerekirse iki şekilde hesaplama yapılabilir...

  Örnek 1: 4 bin liranın yüzde 25'ini bulmak için önce 4 bini 100'e bölüyoruz çıkan rakam 40 eder, 40'ı da 25 ile çarpıyoruz 1000 TL eder. Yani 4 bin liranın yüzde 25'i 1000 TL olur.

  Örnek 2: 5 bin liranın yüzde 25'ini bulmak için önce 25 ile çarpıyoruz, 125 bin eder, 125 bini de 100'e bölüyoruz,  1250 TL eder. Yani 5 bin liranın yüzde 25'i 1250 TL olur. İlk yöntem ikinci yönteme göre daha kolay.

  Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Kaya CNN TÜRK canlı yayınında enflasyon rakamları sonrası memur ve emekli maaşlarına ne kadarlık bir fiyat yansıması olduğunu tüm detaylarıyla anlattı. İşte öğretmen, doktor, hemşire, vaiz gibi kamu görevlilerinin enflasyon farkı sonrası muhtemel yeni maaşları:

  ENFLASYON SONRASI ÖĞRETMEN MAAŞI NE OLDU?

  2021 yılında öğretmen maaşı 4 bin 941 TL'ydi. Yüzde 5'lik zam oranıyla 2022 yılında bu rakam 5 bin 188 TL'ye yükselirken yüzde 22.48'lik enflasyon farkı da eklenince bir öğretmenin 2022 yılındaki maaşı 6 bin 354 TL'ye çıktı.

  ENFLASYON SONRASI BİR POLİSİN 2022 MAAŞI NE KADAR OLDU?

  En düşük polis maaşı 2021 yılında 7 bin 465 TL'ydi. Yüzde 5'lik 2022 zammı ile bu rakam 7 bin 838 TL'ye çıktı. Yine yüzde 22.48'lşik enflasyon farkı da eklendiğinde polis maaşı 9 bin 599 TL'ye yükseldi.

  2022'DE DOKTOR MAAŞI NE KADAR OLDU?

  Doktorlar 2021 yılında 10 bin 126 TL alırken, 2022 yılında yüzde 5'lik zamla 10 bin 632 TL maaş almaya başladı. Yüzde 22.48'lik enflasyon farkı da eklenince bir doktorun 2022 yılı maaşı 13.022 TL'ye çıktı.

  HEMŞİRELERİN 2022 MAAŞI NE OLDU?

  Geçtiğimiz yıl bir hemşire en düşük 5 bin 237 TL maaş alıyordu. Yeni yılda buna yüzde 5'lik zam eklenince bu rakam 5 bin 498 TL'ye çıktı. Yüzde 22.48'lik enflasyon farkı da eklenince 2022 yılında en düşük hemşire maaşı 6 bin 733 TL'ye yükseldi.

  YENİ YILDA VAİZ NE KADAR MAAŞ ALACAK?

  2021 yılında bir vaizin en düşük maaşı 5 bin 016 TL'ydi. Yüzde 5'lik zam sonrası bu rakam çnce 5 bin 266 TL'ye yüzde 22.48'lik enflasyon farkı da eklenince 6 bin 449 TL'ye çıktı.

  EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI 2022'DE NE OLDU?

  Cevabı en çok merak edilen sorulardan birisi de yeni yılda en düşük memur maaşının ne kadar olduğuydu. 2021 yılında en düşük memur maaşı 4 bin 880 TL idi. Yüzde 5'lik zamla 2022 yılında bu rakam 5 bin 124 TL'ye yükseldi. Yüzde 22.48'lik enflasyon farkı da eklenince bu rakam 6 bin 275 TL oldu.

  SENDİKALARIN EK ZAM TALEBİ

  Öte yandan sendikalar döviz kurundaki dalgalanma ve artan fiyat artışları nedeniyle ek zam talebinde bulunmuştu. Şimdi gözler kabinede. Ek zam gelmesi durumunda yukarıdaki rakamlarda da artışlar yaşanacak.

  Yazı kaynağı : www.cnnturk.com

  Yorumların yanıtı sitenin aşağı kısmında

  Ali : bilmiyorum, keşke arkadaşlar yorumlarda yanıt versinler.

  Yazının devamını okumak istermisiniz?
  Yorum yap