Bu sitede bulunan yazılar memnuniyetsizliğiniz halınde olursa bizimle iletişime geçiniz ve o yazıyı biz siliriz. saygılarımızla

  memur bayram maaşları ne zaman ödenecek

  1 ziyaretçi

  memur bayram maaşları ne zaman ödenecek bilgi90'dan bulabilirsiniz

  Memur maa�lar� bayram �ncesi �denecek mi? 2022 Memur maa�lar� ne zaman yatacak?

  Memur maa�lar� bayram �ncesi �denecek mi? 2022 Memur maa�lar� ne zaman yatacak?

  Yakla�an Ramazan Bayram� ile birlikte bir �ok memurun maa�lar�n �denece�i tarihler ara�t�rmaya ba�land�. Kamu �al��anlar maa� �demelere ili�kin resmi kurumlardan a��klama bekliyor. Peki 2022 Memur maa�lar� ne zaman yatacak? Memur maa�lar� bayram �ncesi �denecek mi?

  MEMUR MAA�LARI BAYRAM �NCES� YATAR MI?

  Memur maa�lar�n bayram �ncesi yataca��na dair bir resmi a��klama yap�lmad�.

  BAYRAMDAN �NCE MEMUR MAA�LARI YATAR MI?

  Memur maa�lar� her ay�n 15'inde yatmaktad�r. Memurlar bayram �ncesi maa�lar�n yatmas� i�in beklenti i�inde olsalar da Ramazan Bayram�'n�n 1. g�n�n�n normal maa� g�n�nden 2 hafta �nce olmas� nedeniyle maa�lar�n bayram �ncesi yatmas�n�n d���k bir ihtimal oldu�u yorumlar� yap�lmaktad�r.

  2022 RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?

  2022 Ramazan Bayram� tarihleri �u �ekildedir:

  Ramazan Bayram� Arifesi - 1 May�s 2022 Pazar

  Ramazan Bayram� 1. G�n - 2 May�s 2022 Pazartesi

  Ramazan Bayram� 2. G�n - 3 May�s 2022 Sal�

  Ramazan Bayram� 3. G�n - 4 May�s 2022 �ar�amba

  Yazı kaynağı : www.aksam.com.tr

  Memur maaşları bayram öncesi yatacak mı 2022?

  Memur maaşları bayram öncesi yatacak mı 2022?

  Ramazan Bayramı'na sayılı günler kala memur maaşlarının ne zaman yatacağı da sorgulanıyor.

  Memur maaşları her ayın 15'inde ödeniyor ancak bayram öncesi erken ödeme yapılacak mı merak konusu oldu.

  Bayram alışverişine çıkacak olan binlerce vatandaş, maaş ödemelerini bekliyor.

  Peki 2022 Nisan ayında memur maaşları ne zaman yatacak? Memur maaşları erken yatar mı? İşte ayrıntılar..

  Memur maaşları her ayın 15'inde ödenmektedir.

  Geçtiğimiz yıl Cumhurbaşkanı Erdoğan, maaşların erken ödeneceğinin müjdesini vermişti. Ancak bu yıl henüz resmi bir açıklama gelmedi.

  Memurlar bayram öncesi maaşların yatmasını talep etseler de Ramazan Bayramı'nın 1. gününün normal maaş gününden 2 hafta önce olması nedeniyle ödeme gününü değişmesi beklenmiyor.

  Yazı kaynağı : www.ensonhaber.com

  Bayram �kramiyeleri Ne Zaman Yatacak? - Memurlar.Net

  Bayram �kramiyeleri Ne Zaman Yatacak? - Memurlar.Net

  Emekli ikramiyesi son dakika haberleri: Ramazan Bayram� �ncesi milyonlarca emekli, �ehit yak�n�, gazi, dul ve yetimler, i� g�remezlik geliri alanlar�n bekledi�i bayram ikramiyeleri Nisan'�n son haftas� hesaplara yatacak.

  Yakla��k 13.5 milyon vatanda�a �denen bayram ikramiyeleri ge�en y�l enflasyona yak�n bir oranda art�r�larak 1100 liraya ��kar�lm��t�. �kramiyede bu y�l da ge�en y�l oldu�u gibi bir art��a gidilmesi bekleniyor. Y�lsonunda y�zde 36.08 olarak a��klanan enflasyon oran�n�n ikramiyeye yans�mas� durumunda 1100 lira olan tutar yakla��k 1500 liraya ��kabilecek.

  YEN� EMEKL�LER DE BAYRAM �KRAM�YES� ALACAK

  Ramazan ay�n�n gelmesiyle beraber g�zler bayram ikramiyesine �evrildi. H�k�met 2018 y�l�ndan bu yana bayram ikramiyelerini aral�ks�z yat�r�yor.

  2 MAYIS'TAN �NCE MAA� HESAPLARINDA OLACAK

  Ramazan Bayram� bu y�l 2 May�s'ta ba�l�yor. Sosyal G�venlik Kurumu bu y�l da Bayram �ncesi yap�lacak bayram ikramiyesi �demeleri i�in �al��maya ba�lad�.

  Asgari �cret, emekli ayl�klar�ndaki y�kseli�in ard�ndan ikramiyelerde bu y�l da art��a gidilmesi �ng�r�l�yor.

  BAYRAM �KRAM�YES�NDE DE ENFLASYON D�KKATE ALINAB�L�R

  En d���k emekli ayl��� da 1500 liradan 2500 liraya Bayram ikramiyesi i�in y�lsonu enflasyon oran�n�n dikkate al�nabilece�i beklentisi hakimken nihai karar�n Kabine toplant�s�nda verilmesi bekleniyor. Bu ay�n sonuna kadar emekli dilek�esi verenler de ilk defa bayram ikramiyesi alacak. Yeni emeklinin ikramiyesi ilk maa��yla yatacak.

  �� G�REMEZL�K ORANINA G�RE YATACAK

  Emekli ikramiyesini, SSK, Ba�-Kur, Emekli Sand��� emeklileri, �ehit yak�n�, gaziler, vazife ve harp malull��� ayl��� alan er ve erba�lar, ge�ici k�y korucular�, �eref ayl��� sahipleri, �ampiyon sporcular, ter�rden zarar g�r�p ayl�k ba�lanan siviller ile bunlardan ya�am�n� kaybedenlerin hak sahipleri alabiliyor.

  Vefat eden sigortal�dan ayl�k alan hak sahiplerine hisseleri oran�nda �deme yap�l�yor.

  �� G�REMEZL�K ORANINA G�RE �DEME

  �� kazas�, meslek hastal��� sigortas�ndan s�rekli i� g�remezlik geliri alanlara i� g�remezlik derecesi oran�nda bayram ikramiyesi veriliyor.

  �� g�remezlik oran� y�zde 50 ise bayram ikramiyesinin yar�s� �deniyor. Bayram ikramiyelerinden kesinti yap�lam�yor ve bu �demeler haczedilemiyor.

  Birden fazla dosyadan geliri olanlara en fazla ayl�k imkan� veren dosya �zerinden �deme yap�lacak.

  May�s ay�na kadar emeklilik dilek�esi veren SSK, Ba�-Kur kapsam�nda �al��anlar ve memurlar da ikramiye alabilecek.

  HAZAL ATE�


  Yazı kaynağı : www.memurlar.net

  Yorumların yanıtı sitenin aşağı kısmında

  Ali : bilmiyorum, keşke arkadaşlar yorumlarda yanıt versinler.

  Yazının devamını okumak istermisiniz?
  Yorum yap