Bu sitede bulunan yazılar memnuniyetsizliğiniz halınde olursa bizimle iletişime geçiniz ve o yazıyı biz siliriz. saygılarımızla

  mehmet ali kağıtçı doğum yeri

  1 ziyaretçi

  mehmet ali kağıtçı doğum yeri bilgi90'dan bulabilirsiniz

  Mehmed Ali Kâğıtçı

  Mehmed Ali Kâğıtçı

  Mehmed Ali Kâğıtçı (1899, Heybeliada - 1 Ekim 1982, Heybeliada), Türk kimyager ve kâğıt mühendisi.

  Türkiye'de ulusal selüloz ve kâğıt sanayiinin kurulmasındaki önderlik ve öncülük rolü üstlenmiş ve Türk kâğıt sanayisinin kurucusu olmuştur. Türkiye'de kâğıt, karton, ambalaj kağıdı, gazete kağıdı ve sigara kağıdı üretecek ilk fabrikanın 1934 yılında başlayan kuruluş çalışmalarını yürüttü. Sümerbank Kâğıt ve Karton Fabrikası’nı 1941 yılına kadar yönetti.

  Hayatı[değiştir | kaynağı değiştir]

  1899 yılında İstanbul Heybeliada'da doğdu. Babası emekli Deniz Binbaşısı Ahmet Bey, annesi Rukiye Hanım’dır. İlköğrenimini Heybeliada Mekteb-i İptidaisi’nde, orta öğrenimini İstanbul Sultanisi'nde tamamladı. 1922 yılında İstanbul Darülfünunu Fen Fakültesi'nden mezun olarak kimyager oldu. Kimyagerlik diplomasının yanı sıra "madeniyat" (mineraloji) ve "riyaziyyat-ı umumiye" (genel matematik) sertifikalarını aldı. 1922-1923 eğitim-öğretim yılında İstanbul Darülfünunu Fen Fakültesi Kimya Enstitüsü'nde sınaî ve hayatî kimya asistanlığına tayin edildi.

  1925 yılı sonlarında çalıştığı kurumun izniyle kâğıtçılık öğrenimi görmek üzere Almanya'ya gitti. Almanya'da Hannoversche Papierfabriken Alfeld-Gronau Fiması'nın selüloz ve kâğıt fabrikalarında çalıştı. 1926 yılında Fransa'ya giderek Papeteries de France'in selüloz, mihaniki hamur, kâğıt ve karton fabrikalarında işçi olarak çalıştı. Lyon'da filigran tekniğini, Metz'de kâğıt hamuru çökeltme tekniklerini, kaynağından ve uygulayarak öğrendikten[1] sonra Grenoble Üniversitesi Grenoble Üniversitesi Fen Fakültesi'ne bağlı Kağıtçılık Enstitüsü'ne kaydoldu. Enstitüdeki eğitimini 1927 yılında birincilikle tamamlayan Mehmed Ali Bey, "Kağıt Mühendisi" unvanını alarak Türkiye’ye döndü[2].[3]

  Türkiye'de ulusal bir kağıt sanayiinin kurulması gerektiği ve bunun başarılması için her türlü olanağın bulunduğu tezini savunmak üzere başta Vakit gazetesi olmak üzere çeşitli gazete ve dergilerde yazılar yazdı; Darülfünun ve Türk Ocağı'nda konferanslar verdi. Yazılarından bir kısmını 1928 yılında yayınladığı "Selüloz ve Kâğıt: Selüloz Sanayiinde Müstehlik Değil Müstahsil Olmalıyız'" adlı kitapçıkta topladı.[2]

  1927-1934 yılları arasında Harp Akademisi Kumandanlığı Yüksek Levazım Mektebi'nde "Fabrikacılık Muallimliği”; Ticaret Lisesi’nde "Kimya Muallimliği"; İstanbul Mıntıkası Sanayi Müfettişliği; "Tahlilat-ı Ticariye Laboratuvarı Mütehassıslığı" görevlerinde bulundu. Kağıtçı, bir yandan bu görevlerde çalışırken bir yandan da ulusal kağıt sanayiinin kurulması için çalışan Kağıtçı, bu konuda kendisinden görüş ve bilgi isteyen kişi ya da kuruluşlara her türlü yardımı sağlıyordu. Bu kapsamda 1929 yılında İktisat Vekaleti'nin isteği üzerine kağıt sanayii hakkında bir rapor hazırladı. 1932 yılında ise İş Bankası'nın kurmayı düşündüğü kağıt fabrikasının şartnamesini hazırladı.[2]

  Dönemin İş Bankası Genel Müdürü Celal Bayar'la yaptığı görüşme sonunda kâğıt fabrikasının kurulmasına karar verildi. Selüloz ve kağıt sanayiinin, Birinci Sanayi Planı çerçevesinde ve Sümerbank eliyle doğrudan devletçe kurulmasına karar verildikten sonra 1 Mart 1934 tarihinde kuruluş çalışmalarını yönetmek üzere Sümerbank Umum Müdürlüğü’nde göreve başladı. Türkiye'de kâğıt, karton, ambalaj kağıdı, gazete kağıdı ve sigara kağıdı üretecek bir fabrikanın projeleri Mehmed Ali Kağıtçı'nın yönetiminde hazırlandı. İzmit Sümerbank Selüloz ve Kağıt Fabrikası'nın temeli 14 Ağustos 1934 tarihinde atıldı. Soyadı Kanunu çıktığında "Kağıtçı" soyadını alan Mehmed Ali Bey, fabrikanın tesisi için kuruluş hazırlıklarını yürüttü.[2] 1936 yılında üretime başlayan fabrikanın müdürlüğüne getirildi.[4] Kurucu müdürlüğünü yaptığı fabrikada 18 Nisan 1936 tarihinde ilk kâğıt üretildi.

  1938 yılı sonuna kadar Sümerbank Kâğıt ve Karton Fabrikası'nın kurucu müdürlüğünü yürüten Mehmed Ali Kağıtçı, 1938 yılı sonunda Sümerbank Selüloz Sanayii Müessesesi adını alan kuruluşun müdürlüğüne 1 Ocak 1939 tarihinde atandı. Fabrikanın kuruluşu sırasında ve işletmeye alındıktan sonra reçine kusan selülozların kullanılması ve şap yerine sülfürik asit tutkallarının yapılması gibi selüloz ve kağıt sanayii için önemli buluşlar yaptı ve bu buluşlarının "ihtira beratı"nı aldı.[2]

  31 Mart 1941 tarihinde Müessese Müdürlüğü görevinden alınarak, Sümerbank İdare Meclisi'nin 27 Mart 1941 tarihinde ihdas etmiş olduğu "Fen Müşavirliği" görevine atandı. Bu yeni görevini sürdürdüğü sırada, Sümerbank Selüloz Sanayii Müessesesi Müdürlüğü’nden aldığı 20 Haziran 1941 tarihli bir yazı ile Müessese'deki görevine, Sümerbank İdare Meclisi’nin 11 Haziran 1941 tarihli kararı uyarınca son verildiği bildirildi.[2]

  Bu tarihten itibaren Mehmed Ali Kâğıtçı’nın bir daha, kurmuş ve geliştirmiş olduğu Sümerbank Selüloz ve Kâğıt Sanayii Müessesesi ile (Kağıtspor Kulübü Başkanlığı'nı 1952 yılına kadar sürdürmek dışında) resmî herhangi bir ilişkisi olmadı. Bununla birlikte, selüloz ve kâğıt sanayii ile ilgisini hayatının son gününe kadar sürdürdü. Pek çok kitap ve makale yayınladı, uluslararası selüloz ve sanayii kuruluşlarında yıllarca Türkiye'yi temsil etti; bilimsel toplantılara katıldı, bildiriler sundu ve uluslararası platformlarda Türkiye selüloz ve kâğıt sanayii dendiğinde akla gelen ilk isim olma özelliğini korudu. Birçok ulusal ve uluslararası bilimsel derneğin üyeliğinde bulundu. Her fırsatta ulusal selüloz ve kâğıt sanayiimize ilişkin görüşlerini açıkladı, her düzeydeki yetkiliye görüş ve önerilerini iletti, uyarılarını yaptı. Yalnızca kâğıt sanayii ile ilgili olarak değil, çini sanayiinden beslenme sorunlarına, afyon konusundan çöp sorununa kadar çok değişik konularda ülkenin ve çevresinin sorunlarıyla ilgilendi, araştırmalar ve yayınlar yaptı.[2]

  Mehmed Ali Kâğıtçı, yaptığı yayınlar ve çalışmalar nedeniyle ulusal ve uluslararası birçok ödüle layık görüldü. 3 Temmuz 1963 tarihinde, selüloz ve kâğıtçılık üzerine çalışmaları nedeniyle uluslararası bir kuruluş olan "Selüloz ve Kağıt Kimyager ve Mühendisleri Birliği"nin (Zellcheming) 2-5 Temmuz 1963 tarihlerinde Almanya Baden-Baden’de toplanan Genel Kurulu'nda, Kağıt Tarihi Araştırma Enstitüsü'nün geleneksel Altın Şeref Yüzüğü" ve beratının altıncısı Mehmed Ali Kâğıtçı'ya törenle takdim edildi.[5]

  Sümerbank Selüloz Sanayii Müesesesi’ndeki görevi sona erdikten sonra, 1942 yılında, İstanbul Belediyesi Kimyahanesi Müdürlüğü'ne getirildi. Bu kurumun İstanbul Hıfzıssıhha Enstitüsü’ne dönüşmesinden sonra da Müdürlüğünü yaptı.[2] 1945 yılından itibaren İstanbul Teknik Üniversitesi Makine Fakültesi'nde "Kağıtçılık" dersleri vermeye başladı. 1964 yılında yaş haddinden emekliye ayrıldı. Emekliliğinde de araştırmalarını sürdürdü ve çeşitli yayınlar hazırladı. 1 Ekim 1982'de emekliliğini geçirdiği Heybeliada' da vefat etti.[3]

  Eserleri[değiştir | kaynağı değiştir]

  Galeri[değiştir | kaynağı değiştir]

  Dış bağlantılar[değiştir | kaynağı değiştir]

  Kaynakça[değiştir | kaynağı değiştir]

  Yazı kaynağı : tr.wikipedia.org

  Mehmet Ali Kâğıtçı kimdir?

  Mehmet Ali Kâğıtçı, Türk kimyager, kâğıt mühendisi ve Türk kâğıt sanayisinin kurucusu. 1899 yılında Heybeliada’da doğdu.

  İlköğrenimini Heybeliada’da tamamladıktan sonra orta öğrenimini İstanbul Erkek Lisesi'nde yaptı. 1922 yılında İstanbul Darülfünunu (İstanbul Üniversitesi) Fen Fakültesinden mezun olarak kimyagerlik diploması aldı. İstanbul Darülfünunu Fen Fakültesi Kimya Enstitüsünde asistanlığa başladı. 1925 yılı sonlarında kâğıtçılık öğrenimi görmek üzere Almanya’ya gitti. Almanya'da Hannoversche Papierfabriken Alfeld-Gronau firması selüloz ve kâğıt fabrikalarında çalıştı. 1926 yılında Fransa’ya giderek buradaki selüloz, kâğıt ve karton fabrikalarında işçi olarak çalıştıktan sonra Grenoble Üniversitesi Kağıtçılık Enstitüsüne kaydolan Kağıtçı, Ağustos 1927’de okulu biricilikle bitirerek “Kağıt Mühendisi” unvanını aldı.

  Türkiye’ye dönen Kağıtçı, Türk kâğıt sanayisinin kurulması için çalışmalara başladı. Dönemin İş Bankası Genel Müdürü Celal Bayar’la yaptığı görüşme sonunda kâğıt fabrikasının kurulmasına karar verildi. Türkiye’de kâğıt, karton, ambalaj kağıdı, gazete kağıdı ve sigara kağıdı üretecek bir fabrikanın projeleri Mehmet Ali Kağıtçı’nın yönetiminde hazırlandı. Bir süre sonra İktisat Bakanı olan Celal Bayar’ın desteğiyle İzmit Sümerbank Selüloz ve Kağıt Fabrikası’nın temeli 14 Ağustos 1934’te atıldı. Mehmet Ali Kağıtçı, fabrikanın tesisi için kuruluş hazırlıklarını yürüttü. 1936 yılında üretime başlayan fabrikanın müdürlüğüne getirildi.

  1941’de o dönemki yöneticiler tarafından görevinden alındı. İstanbul Belediye Kimyahanesi Müdürlüğü’ne atandı. Bu kurumun İstanbul Hıfzıssıhha Enstitüsüne dönüşmesinden sonra da müdürlüğünü yaptı. 1945 yılından itibaren İstanbul Teknik Üniversitesi Makine Fakültesinde “Kağıtçılık” dersleri vermeye başladı. 1964 yılında yaş haddinden emekliye ayrıldı. Emekliliğinde de araştırmalarını sürdürdü ve çeşitli yayınlar hazırladı. 1 Ekim 1982’de emekliliğini geçirdiği Heybeliada’da vefat etti.

  kaynak: wikipedia.org

  Yazı kaynağı : www.bilgile.com

  Mehmet Ali Kağıtçı

  Mehmet Ali Kâğıtçı kısaca hayatı

  Mehmet Ali Kâğıtçı kısaca hayatı

  Mehmet Ali Kâğıtçı Hayatı 

  Bu yazımızda Mehmet Ali Kağıtçının Türk sanayisine katkıları hakkında bilgi, Mehmet Ali Kağıtçı kısaca hayatı, Mehmet Ali Kağıtçı kısaca, Mehmet Ali Kağıtçı hayat hikayesi bulunmaktadır.

  Mehmet Ali Kağıtçı Türk kâğıt sanayisinin kurucusudur.

  Mehmet Ali Kağıtçı’nın Hayatı

  1899 Heybeliada’da doğan Mehmet Ali Kağıtçı, kimyager ve kâğıt mühendisidir. İlköğrenimini Heybeliada’da, liseyi İs­tanbul Erkek Lisesi tamamlayan Mehmet Ali Kâğıtçı Darülfünun’da Kimya Bölümü’nü bitirdi (1922). Sanayi Kimya Enstitüsü’nde öğretim görevlisi ve Heybeli­ada Bahriye Mektebi’nde kimya öğretmeni olarak görev yaptı. Mehmet Ali Kâğıtçı, dört yıl Almanya ve Fransa’da selüloz ve kâğıt sanayisi üzerine araştırmalar yaptıktαn sonra Grenoble Üniversitesi’ ne bağlı Fransız Kâğıt Mühendisliğini bitirdi ve kâğıt mühendisi oldu. 1927’de Türkiye’ye döndü.

  Mehmet Ali Kağıtçı’nın Türk Kağıt Sanayisini Kurması

  Mehmet Ali Kâğıtçı belli bir mücadele sonunda kâğıt ve selüloz sanayisi­nin kurulması projesini I. Beş Yıllık Sanayi Plαnı’nα (1934-38) aldırmayı başardı. 14 Ağustos 1934’te temeli atılan fabrikada başlangıcından bitimine değin kurucu mü­dür, kâğıt mühendisi ve kimyager olarak çalıştı.

  Mehmet Ali Kağıtçı’nın Türk Kağıt Sanayisine Katkısı

  1936’dα ikinci kâğıt fαbrikαsının αçılmαsını sαğlαdı. Selüloz ve şαp yαpımı konusundα çαlışmαlαrının yαnı sırα Kütαhyα’dα çini sαnα­yisini geliştirmek için bir lαborαtuvαr kurulmαsı için çαlıştı. 1941’e kαdαr İzmit Selüloz Sαnαyiinde çαlışαn Mehmet Αli Kâğıtçı, 1942’de İstαnbul Belediye Kimyαhαnesi Müdürlüğü’ne αtαndı.

  İstαnbul’dαyken İstαn­bul Teknik Üniversitesi Mαkinα Fαkültesin­de kâğıtçılık dersleri verdi. Şehir Hıfzıssıhhα Enstitüsü’ne dönüştürülen Belediye Kimyαhαnesi’nden 1964te emekli oldu.

  Kâğıt sαnαyisindeki buluşlαrındαn dolαyı yurtiçi ve yurtdışındα çeşitli ödüller αldı. Αyrıcα yerli ve yαbαncı bαsındα çeşitli yαzılαrı yαyım­lαndı. 1982’de İstαnbul’dα hαyαtını kαybetti.

  Mehmet Ali Kağıtçı’nın Çalışmaları;

  Bu sayfada Mehmet ali kağıtçı hakkında bilgi, Mehmet ali kağıtçı kimdir kısaca, Mehmet ali kağıtçı ne yapmıştır bulunmaktadır.

  Yazı kaynağı : www.arabuloku.com

  Yorumların yanıtı sitenin aşağı kısmında

  Ali : bilmiyorum, keşke arkadaşlar yorumlarda yanıt versinler.

  Yazının devamını okumak istermisiniz?
  Yorum yap