Bu sitede bulunan yazılar memnuniyetsizliğiniz halınde olursa bizimle iletişime geçiniz ve o yazıyı biz siliriz. saygılarımızla

  medeniyet kavramıyla ilgili bilgilendirici metin

  1 ziyaretçi

  medeniyet kavramıyla ilgili bilgilendirici metin bilgi90'dan bulabilirsiniz

  Defterinize medeniyet kavramıyla ilgili duygu ve düşüncelerinizi anlatan bilgilendirici bir metin yazınız, metninizi yazmadan önce aşağıda yer

  Defterinize medeniyet kavramıyla ilgili duygu ve düşüncelerinizi anlatan bilgilendirici bir metin yazınız, metninizi yazmadan önce aşağıda yer

  Medeniyet

  Medeniyet: Arapça’da “şehir” anlamına gelen Medine isminden Osmanlı Türkçesinde türetilmiştir. Medeniyet kelimesi kök anlam itibarı ile yönetmek, malik olmak anlamlarına gelen din mastarı ile ilişkili olarak da anlamlandırılmıştır. Medeni, medini, “şehre ait”, “şehre mensup”, “şehirli” anlamlarına gelir. Yani kelimelerin ikamet anlamları da vardır. Yunancada “polis” kelimesi “şehir ve şehir devleti” anlamına gelmektedir. Eflatun’un diyaloglarından birisi olan “Politeia” kelimesi Arapça’da şehir yönetimi olarak ifade edilmiştir. Bu bağlamda değerlendirildiğinde “medeni” kelimesi hem sosyal hem siyasal bir niteliği de ifade etmektedir.

  Yazımın Konusu: Medeniyet
  Yazımın Ana Fikri: Medeniyetin tarihi ve önemi
  Giriş Bölümünde Anlatacaklarım: Medeniyetin tanımı nasıl dilimize geçtiği
  Gelişme Bölümünde Anlatacaklarım: Medeniyetin olmazsa olmazları medeniyetin toplum için gerekliliği
  Sonuç Bölümünde Anlatacaklarım: Medeniyetin insan yaşamındaki yeri ve vazgeçilmezliği

  Medeniyet ve İnsan

  Medeniyet, bir toplumun zihniyetini, bilimini, sanatını, ve teknoloji ürünlerinin tamamını ifade eder. Bu tanımdan da anlaşılacağı üzere medeniyet toplum ve toplum ürünleri temellidir.

  İnsan, toplumun temel yapıtaşıdır. Nasıl ki hücre teorisi ile canlıların en küçük yapıtaşı hücre olarak belirlenmişse, insanlar da toplumun temelidir. Toplumun temeli olan insanlar, her canlıya benzemez zira insanda akıl unsuru bulunmaktadır. Akıl sayesinde bilgiye ulaşabilir, bu bilgiden somut ürünler oluşturulabilir. Nasıl ki bilimde bir teori kanıtlanmak için somut bir bilimsel ürüne ihtiyaç varsa aynı şekilde medeniyet göstergesi sayılabilecek şeylerin gözle görülür şeyler olması gerekmektedir.

  İnsan, bu düşünce sistemiyle ilerlese bile medeniyet kavramına hemen ulaşamaz. Çünkü bir toplumun zihniyeti, bilimi, sanatı vs uzunca bir süreç gerektiren kavramlar olarak karşımıza çıkar. Sanatsal bir ürünün ortaya çıkması yılları alabilirken, bilimsel araştırmaların uzunluğu da hemen ortaya bir teknolojik alet koyamaz. İşte medeniyet de insanlarla birlikte var olur ve tıpkı insanın süreci gibi bir süreç izler. İnsan da doğar büyür gelişir öğrenir ve kendini topluma bu şekilde kazandırarak uyum sağlar. Medeniyet veya uygarlık da bir ülkede yerleşik hayata geçebilir ancak belli bir zaman ve imkanlar gerekmektedir.

  Eğitime verilen değer ile medeniyetin insanlar arasında yaygınlaşması doğru orantılı olacaktır. Çünkü eğitim, zihniyeti geliştirir, bilim ve sanata katkı sağlamaya yönelik tutum izler.

  Bilgilendirici Metin Taslağım

  Yazımın Konusu: Medeniyet ve insan ilişkisi
  Yazımın Ana Fikri: Medeniyet de insan gibi doğar, büyür gelişir.
  Giriş Bölümünde Anlatacaklarım: Medeniyetin tanımı
  Gelişme Bölümünde Anlatacaklarım: Medeniyet ve İnsan arasındaki ilişki
  Sonuç Bölümünde Anlatacaklarım: Bir ülkenin veya bir insanın medeniyetle tanışması eğitimle gerçekleşebilir.

  Yazı kaynağı : www.egitimsistem.com

  Forum Sayfa Cevapları

  6. Sınıf Türkçe Kitabı Defterinize medeniyet kavramıyla ilgili duygu ve düşüncelerinizi anlatan bilgilendirici bir metin yazınız. konusu kısaca hakkında bilgileri ele alacağız. 

  Cevap :

  Yazımın Konusu : Medeniyet

  Yazımın Ana Fikri :Medeniyetin Ahlakla Beraber Değerli Oluşu

  Giriş Bölümünde Anlatacaklarım : Sözlükte medeniyet ve kelime kökü

  Gelişme Bölümünde Anlatacaklarım : Medeniyetle beraber insani özelliklerin olması gerektiği

  Sonuç Bölümünde Anlatacaklarım : İnsani değerler olmazsa medeniyetin birşey ifade etmeyeceği

  —————-

  Yazdığım Yazım;

  Medeniyet, Türkçede “uygarlık” anlamında kullanılır. Arapça da “il,kent” demek olan ve “müdun” köküne dayanan, ve   “Medine” kelimesinden gelmektedir. Kök anlamı “Medine ilinde oturan” “Medineli” dir.

  Medeni insan bence uygar insan olmakla beraber insanlık ilkelerine bağlı insan demektir. Bir insanın eğitimli olmasının yanında görgülü olması da çok önemlidir. Eğitimli ve görgülü bir insan hem mesleki anlamda başarılı, hem bilgili ve kültürlü hemde insanlara karşı sıcak kanlıdır.

  Sonuç olarak medeniyet çağdaşlık ve uygarlık olmakla beraber ancak toplumsal değerlerle tamamlanır. Aksi halde çağa uyan ancak toplumda yalnız ve başarısız bireyler var olur.

  Yazı kaynağı : www.forumsayfacevaplari.com

  Medeniyet Kavramı İle İlgili Bilgilendirici Metin

  Medeniyet Kavramı İle İlgili Bilgilendirici Metin

  Medeniyet kavramı ile ilgili duygu ve düşüncelerinizi anlatan bilgilendirici metin

  BİLGİLENDİRİCİ METİN TASLAĞIM

  MEDENİ BİR TOPLUM İÇİNMedeniyet ve Uygarlık Hakkında Kompozisyon Örneği

  Medeniyet, bir toplumun maddi ve manevi varlıklarının, düşünce, sanat, bilim, teknoloji ürünlerinin tamamını ifade eder. Her toplum gelecekte daha medeni olabilmek için çalışır.

  Medeniyet ve gelişmişlik doğru orantılıdır. Gelişmeye istekli bir toplum medeni olmaya yakındır. Gelişim ise bilim ve kültür ile mümkündür. Bilimsel çalışmalar yapan, kültürünü korumak için çalışan; eğitim, sağlık, ekonomi alanlarında devrimlere imza atan toplumlardaki bireyler daha başarılı ve öz güvenli yetişir. Atatürk de bu konuda şunu söylemiştir: “Uygarlık yolunda başarı yenileşmeye bağlıdır. Sosyal hayatta, iktisadi hayatta, ilim ve fen sahasında başarılı olmak için yegane gelişme ve ilerleme yolu budur.”

  Teknolojideki ilerlemeler ve insan aklının birliği ile medeniyet kavramı genişlemeye devam etmektedir. Bize düşen gelişmişliğin tüm unsurlarını ve kültürümüzü koruyarak daha medeni bir çevre oluşturmaktır.

  Bir önceki yazımız olan Ülkemizin Eğitim Sistemindeki Değişiklikleri Hakkında Kısa Bilgi başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.

  Yazı kaynağı : www.forumdirilis.net

  Yorumların yanıtı sitenin aşağı kısmında

  Ali : bilmiyorum, keşke arkadaşlar yorumlarda yanıt versinler.

  Yazının devamını okumak istermisiniz?
  Yorum yap