Bu sitede bulunan yazılar memnuniyetsizliğiniz halınde olursa bizimle iletişime geçiniz ve o yazıyı biz siliriz. saygılarımızla

  medeniyet ile ilgili bilgilendirici metin kısa

  1 ziyaretçi

  medeniyet ile ilgili bilgilendirici metin kısa bilgi90'dan bulabilirsiniz

  Defterinize medeniyet kavramıyla ilgili duygu ve düşüncelerinizi anlatan bilgilendirici bir metin yazınız, metninizi yazmadan önce aşağıda yer

  Defterinize medeniyet kavramıyla ilgili duygu ve düşüncelerinizi anlatan bilgilendirici bir metin yazınız, metninizi yazmadan önce aşağıda yer

  Medeniyet

  Medeniyet: Arapça’da “şehir” anlamına gelen Medine isminden Osmanlı Türkçesinde türetilmiştir. Medeniyet kelimesi kök anlam itibarı ile yönetmek, malik olmak anlamlarına gelen din mastarı ile ilişkili olarak da anlamlandırılmıştır. Medeni, medini, “şehre ait”, “şehre mensup”, “şehirli” anlamlarına gelir. Yani kelimelerin ikamet anlamları da vardır. Yunancada “polis” kelimesi “şehir ve şehir devleti” anlamına gelmektedir. Eflatun’un diyaloglarından birisi olan “Politeia” kelimesi Arapça’da şehir yönetimi olarak ifade edilmiştir. Bu bağlamda değerlendirildiğinde “medeni” kelimesi hem sosyal hem siyasal bir niteliği de ifade etmektedir.

  Yazımın Konusu: Medeniyet
  Yazımın Ana Fikri: Medeniyetin tarihi ve önemi
  Giriş Bölümünde Anlatacaklarım: Medeniyetin tanımı nasıl dilimize geçtiği
  Gelişme Bölümünde Anlatacaklarım: Medeniyetin olmazsa olmazları medeniyetin toplum için gerekliliği
  Sonuç Bölümünde Anlatacaklarım: Medeniyetin insan yaşamındaki yeri ve vazgeçilmezliği

  Medeniyet ve İnsan

  Medeniyet, bir toplumun zihniyetini, bilimini, sanatını, ve teknoloji ürünlerinin tamamını ifade eder. Bu tanımdan da anlaşılacağı üzere medeniyet toplum ve toplum ürünleri temellidir.

  İnsan, toplumun temel yapıtaşıdır. Nasıl ki hücre teorisi ile canlıların en küçük yapıtaşı hücre olarak belirlenmişse, insanlar da toplumun temelidir. Toplumun temeli olan insanlar, her canlıya benzemez zira insanda akıl unsuru bulunmaktadır. Akıl sayesinde bilgiye ulaşabilir, bu bilgiden somut ürünler oluşturulabilir. Nasıl ki bilimde bir teori kanıtlanmak için somut bir bilimsel ürüne ihtiyaç varsa aynı şekilde medeniyet göstergesi sayılabilecek şeylerin gözle görülür şeyler olması gerekmektedir.

  İnsan, bu düşünce sistemiyle ilerlese bile medeniyet kavramına hemen ulaşamaz. Çünkü bir toplumun zihniyeti, bilimi, sanatı vs uzunca bir süreç gerektiren kavramlar olarak karşımıza çıkar. Sanatsal bir ürünün ortaya çıkması yılları alabilirken, bilimsel araştırmaların uzunluğu da hemen ortaya bir teknolojik alet koyamaz. İşte medeniyet de insanlarla birlikte var olur ve tıpkı insanın süreci gibi bir süreç izler. İnsan da doğar büyür gelişir öğrenir ve kendini topluma bu şekilde kazandırarak uyum sağlar. Medeniyet veya uygarlık da bir ülkede yerleşik hayata geçebilir ancak belli bir zaman ve imkanlar gerekmektedir.

  Eğitime verilen değer ile medeniyetin insanlar arasında yaygınlaşması doğru orantılı olacaktır. Çünkü eğitim, zihniyeti geliştirir, bilim ve sanata katkı sağlamaya yönelik tutum izler.

  Bilgilendirici Metin Taslağım

  Yazımın Konusu: Medeniyet ve insan ilişkisi
  Yazımın Ana Fikri: Medeniyet de insan gibi doğar, büyür gelişir.
  Giriş Bölümünde Anlatacaklarım: Medeniyetin tanımı
  Gelişme Bölümünde Anlatacaklarım: Medeniyet ve İnsan arasındaki ilişki
  Sonuç Bölümünde Anlatacaklarım: Bir ülkenin veya bir insanın medeniyetle tanışması eğitimle gerçekleşebilir.

  Yazı kaynağı : www.egitimsistem.com

  medeniyet kavramı ilgili bilgilendirici metin yazarmısınız - Eodev.com

  medeniyet kavramı ilgili bilgilendirici metin yazarmısınız - Eodev.com

  Cevap:

  İstanbul’da hakim olmuş devletler ve/veya medeniyetler;

  • Antik Yunan şehir devleti (MÖ 667 - MÖ 196)

  • Roma İmparatorluğu (MÖ 196 - 395)

  • Bizans İmparatorluğu (395-1204), (1261-1453)

  • Latin İmparatorluğu (1204 - 1261)

  • Osmanlı İmparatorluğu (1453 - 1918)

  • İtilaf devletleri (1918 - 1923)

  • Türkiye Cumhuriyeti (1923 - )

  Açıklama:  

  "Millet açıkça bilmelidir: Medeniyet öyle kuvvetli bir ateştir ki ona kayıtsız olanları yakar, mahveder."Atatürk'ün bu şekilde düşünmesinin nedenleri neler olabilir?

  "Millet açıkça bilmelidir: Medeniyet öyle kuvvetli bir ateştir ki ona kayıtsız olanları yakar, mahveder."

  Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk medeniyetin vatan ve millet için bir kurtuluş yolu ve aynı şekilde de bir hedef olarak belirtmiştir. Çünkü medeniyet demek bilim demektir. Medeni olan insan bilime yönelir bilime yönelen insanların mevcut olduğu bir ülkede kısa sürede kalkınır ve her alanda dünyaya liderlik eder.  

  Atatürk bu yüzden medeniyeti bir ateş olarak görmüştür eğer ki siz bu ateşin farkına varmaz ve onunla ilgilenmezseniz o sizi mahvedecek ve yakacaktır demiştir. Burada demek istediği medeniyetin kötü olması değil insanların ona kayıtsız kalmasının zararlı olamasıdır.  

  Maalesef ki medeniyeti din ile kıyaslama özellikle günümüzde çok popüler hale gelmiştir. Din insanların inanç meselesidir ve siyasi bir malzeme değildir. Herkes kendi içinde ruhsal dünyasında dinini yaşayabilir. Bunu dışarıya yanıstması ihtiyacı yoktur. Dini olan veya olmayan bir insan medeni olabilir. Yani bu bir ölçüt değildir. Medeniyete yaklaşmak demek dini ve ahlaki değerlerden uzaklaşmak değildir. Medeniyet bilimdir, ilimdir ve akıldır.  

  Atatürkün 10 kısa sözü  için;

  eodev.com/gorev/11815078

  #team1

  Yazı kaynağı : eodev.com

  Forum Sayfa Cevapları

  6. Sınıf Türkçe Kitabı Defterinize medeniyet kavramıyla ilgili duygu ve düşüncelerinizi anlatan bilgilendirici bir metin yazınız. konusu kısaca hakkında bilgileri ele alacağız. 

  Cevap :

  Yazımın Konusu : Medeniyet

  Yazımın Ana Fikri :Medeniyetin Ahlakla Beraber Değerli Oluşu

  Giriş Bölümünde Anlatacaklarım : Sözlükte medeniyet ve kelime kökü

  Gelişme Bölümünde Anlatacaklarım : Medeniyetle beraber insani özelliklerin olması gerektiği

  Sonuç Bölümünde Anlatacaklarım : İnsani değerler olmazsa medeniyetin birşey ifade etmeyeceği

  —————-

  Yazdığım Yazım;

  Medeniyet, Türkçede “uygarlık” anlamında kullanılır. Arapça da “il,kent” demek olan ve “müdun” köküne dayanan, ve   “Medine” kelimesinden gelmektedir. Kök anlamı “Medine ilinde oturan” “Medineli” dir.

  Medeni insan bence uygar insan olmakla beraber insanlık ilkelerine bağlı insan demektir. Bir insanın eğitimli olmasının yanında görgülü olması da çok önemlidir. Eğitimli ve görgülü bir insan hem mesleki anlamda başarılı, hem bilgili ve kültürlü hemde insanlara karşı sıcak kanlıdır.

  Sonuç olarak medeniyet çağdaşlık ve uygarlık olmakla beraber ancak toplumsal değerlerle tamamlanır. Aksi halde çağa uyan ancak toplumda yalnız ve başarısız bireyler var olur.

  Yazı kaynağı : www.forumsayfacevaplari.com

  Yorumların yanıtı sitenin aşağı kısmında

  Ali : bilmiyorum, keşke arkadaşlar yorumlarda yanıt versinler.

  Yazının devamını okumak istermisiniz?
  Anonim 10 Gün önce
  0

  Güzel

  Yorum yap