Bu sitede bulunan yazılar memnuniyetsizliğiniz halınde olursa bizimle iletişime geçiniz ve o yazıyı biz siliriz. saygılarımızla

  meb ücretli öğretmenlik başvurusu

  1 ziyaretçi

  meb ücretli öğretmenlik başvurusu bilgi90'dan bulabilirsiniz

  Ücretli Öğretmenlik Başvurusu

  2022 -2023 Eğitim Öğretim Yılı Ücretli Öğretmenlik Başvuruları

  2022 -2023 Eğitim Öğretim Yılı Ücretli Öğretmenlik Başvuruları

              2022-2023 Eğitim Öğretim yılında Müdürlüğümüze bağlı okullarda görevlendirilmek üzere ücretli öğretmen başvuruları 19.07.2022 tarihinde başlayacaktır.

               Başvurular online ortamda alınacak olup Müdürlüğümüze herhangi bir evrak teslim edilmeyecektir.

               22.08.2022 tarihi itibariyle çalışmalara başlayacak Komisyon tarafından yapılan görevlendirmeler sonucunda ilgili evraklar görevlendirilen Okul Müdürlüğüne elden teslim edilecektir.

            Başvuru yapmadan önce Ücretli Öğretmenlik Başvuru Kılavuzunu  Okuyunuz. 

    >>>Ücretli Öğretmenlik Başvuru Klavuzu İçin Tıklayınız<<<

  BAŞVURU İŞLEM AŞAMALARI

           1.      E-Devlet üzerinden ücretli öğretmenlik başvurusunda bulununuz. 

   >>> E-Devlet Ücretli Öğretmenlik Başvurusu İçin Tıklayınız<<<

           2.    E-Devlet üzerinden başvuru yaptıktan sonra Müdürlüğümüz Ücretli Öğretmenlik Başvuru Modülüne başvurunuz.

          >>> Ücretli Öğretmenlik Başvuru Modulü<<<

           3.    Ücretli Öğretmenlik Başvuru Modülüne online ortamda başvurunuzu yaptıktan sonra süreci modül üzerinden takip edebilirsiniz. (Başvurularınızı masaüstü bilgisayardan yapınız)

  Komisyon tarafından görevlendirme yapıldıktan sonra görevlendirilen öğretmenlerimiz aşağıda belirtilen evrakların asılları ve fotokopilerini görevlendirildikleri Okul Müdürlüğüne elden teslim edeceklerdir. 

     Teslim Edilmesi Gereken Evraklar

  ·         Dilekçe (Evrak tesliminde ilgili okula verilecek)

  ·         Mezuniyet belgesi (aslı ve fotokopisi)

  ·         Nüfus Cüzdanı (aslı ve fotokopisi)

  ·         Varsa Formasyon belgesi (aslı ve fotokopisi)

  ·         Sabıka Kaydı (E-Devletten alınabilir)

  ·         Sağlık Raporu (6 Aylık)

  ·         Bir adet fotoğraf

  ·         Varsa diğer sertifikalar

  ·         Varsa KPSS Sonuç Belgesi

  ·         Askerlik Durum Belgesi

                

  Yazı kaynağı : beyoglu.meb.gov.tr

  2021-2022 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK BAŞVURU DUYURUSU

  2021-2022 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK BAŞVURU DUYURUSU

  2021-2022 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK BAŞVURU ŞARTLARI

  1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak. (Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti için Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için bu şart aranmayacaktır.)

  2. Kamu haklarından mahrum bulunmamak.

  3. Türk Ceza Kanunu'nun 53'üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

  4. Sağlık durumunun öğretmenlik görevini yapmasına engel olmadığını sağlık ocaklarından son altı aylık süre içinde alacağı Sağlık Raporu ile belgelendirilmek.

  5. Askerlik yükümlüsü olan adayların askerlikle ilişkisi bulunmamak. 

  - Askerlikten muaf olmak,

  - Askerliğini yapmış olmak,

  - Askerliği tecil edilmiş olmak şart.

  6. Yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olanlar bakımından, öğreniminin yurt içindeki yükseköğretim kurumlarına veya programlarına denkliği yapılmış olmak.

  7. Sabıka durumu ile ilgili Adliyeden veya (e-devletten) alınacak son altı aylık süre içinde alacağı Adli Sicil Kayıt belgesi ile belgelendirmek.

  8. 2021-2022 Eğitim Öğretim döneminde Ders Ücreti Karşılığı ücretli öğretmenlik başvurusu yapan adayların müracaatları 2021-2022 Eğitim Öğretim yılı içerisinde geçerli değildir.

  9. Herhangi bir sosyal güvenlik kurumuna bağlı olarak çalışmamak.

  10.Başvuru esnasında yanlış beyanda bulunduğu anlaşılan adaylar görevlendirilmişlerse görevlendirmeleri iptal edilir. Ayrıca haklarında yasal işlem başlatılır.   

    (KPSS sonuç belgesindeki puan ile sisteme girilen puanın birebir tutması gerekmektedir.)

  BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER

  1.Başvuru esnasında aşağıdaki belgeler http://gole.meb.gov.tr/ucretli  adresinde bulunan ilgili bölüme yüklenecektir. Yada Görevlendirme esnasında istenecek olup, görevlendirmeler http://gole.meb.gov.tr internet sayfasında ilan edilecektir.

  2.Başvuru esnasında herhangi bir belge istenilmeyecekti

              · Diploma veya Mezuniyet veya Çıkış Belgesi

  · Yurtdışı okul mezunlarından denklik belgesi

  3.Görevlendirmesi yapılan öğretmenlere sms veya mail yoluyla bilgilendirme yapılacaktır. Bilgilendirme yapılan öğretmenler aşağıdaki belgeleri İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne ve görevlendirildikleri Okul Müdürlüklerine teslim etmeleri gerekmektedir. Belgeleri teslim etmeyen öğretmenlerin yerine yeniden görevlendirme yapılacaktır.

           Görevlendirmeler ilan edildikten sonra aşağıdaki belgeler istenilecektir

  ·Diploma veya Mezuniyet veya Çıkış Belgesi (Aslı ve Fotokopisi)

  ·Yurtdışı okul mezunlarından denklik belgesi (Aslı ve Fotokopisi)

  ·Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı Fotokopisi (Nufüs Cüzdan Örneği)

  ·Sabıka Kaydı (E-Devletten alınabilir)

  ·Sağlık Raporu (Aile hekiminden alınabilir)

  ·1 Adet Fotoğraf

  ·KPSS Sonuç Belgesi

  ·Pedagojik Formasyon Belgesi/Ortaöğretim alan öğretmenliği tezsiz yüksek lisans belgesi

   Fotokopisi, (Eğitim Fakültesi Mezunları hariç) (varsa)

  ·Kurs/Seminer Belgesi (varsa)

  ·Erkek adaylar için askerlikle ilişkili olmadığına dair belge.

  2021-2022 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖNCELİKLİ ÜCRETLİ ÖĞRETMEN GÖREVLENDİRME KRİTERLERİ

  A.      Sınıf Öğretmenliği için;

  a ) Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği Bölümü Mezunları;

  b ) Emekli Sınıf Öğretmenleri;

  c ) Eğitim Fakültesi mezunlarından sınıf öğretmenliği sertifikası olanlar;

  d ) Fen Edebiyat Fakültesi Mezunlarından tezsiz yüksek lisans yapmış olanlardan sınıf öğretmenliği sertifikası olan;

  e ) Fen Edebiyat Fakültesi Mezunlarından sınıf öğretmenliği sertifikası olan;

  f ) Eğitim Fakültesi diğer alanlardan mezun olanlar;

  g) Fen Edebiyat Fakültesi Mezunları;

  h ) Diğer fakülte mezunları

  B. Branş Öğretmenliği için;

       a ) Eğitim Fakültesi ilgili alan mezunları;

       b) Fen Edebiyat Fakültesi Mezunlarından tezsiz yüksek lisans yapmış olanlar;

       c ) Fen Edebiyat Fakültesi ilgili bölüm mezunları;

       d ) Diğer alanlardan ( mezuniyetlere göre okutabileceği dersler ) mezun olanlar;

       e) İngilizce öğretmenliği için Açık öğretim Fakültesi İngilizce öğretmenliğinin  ön lisans programını bitirenler;

  C. Okul Öncesi Öğretmenliği için:

  a)      Okul öncesi öğretmenliği lisans bölümü mezunu olmak

        b)      Açık öğretim Fakültesi Okul Öncesi Eğitimi Öğretmenliği Bölümünde okuyup ön lisans mezunu olduğunu belgelendirenler

  c)      Halen ilköğretim okullarında görevli norm kadro fazlası sınıf öğretmenleri ile sınıf öğretmenliği alanına kaynak teşkil eden yükseköğretim programlarından mezun olup atanamamış olanlardan, MEB Okul Öncesi Eğitimi Genel Müdürlüğünün 14/10/2009 tarih ve 2975 sayılı yazısı gereği düzenlenen seminer programını (60 saat) başarı ile tamamlayanlar,

  d)     Meslek Yüksekokulu Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Bölümü, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Çocuk Gelişimi Bölümü, Meslek Yüksek Okulu Hemşirelik ve Bakım Hizmetleri Bölümü Çocuk Gelişimi Programı ön lisans mezunları

  e)      Kız Meslek Lisesi Çocuk Gelişimi mezunu olup, herhangi bir alanda yüksek okul mezunu olanlar, MEB Okul Öncesi Eğitimi Genel Müdürlüğünün 14/10/2009 tarih ve 2975 sayılı yazısı gereği düzenlenen seminer programını (60 saat) başarı ile tamamlayanlar,

  f)       Talim ve Terbiye Kurulunun 20/02/2014 tarihli ve 9 sayılı Kurul  kararında yer alan alanlardan mezun olup atanamamış olanlardan, MEB Okul Öncesi Eğitimi Genel Müdürlüğünün 14/10/2009 tarih ve 2975 sayılı yazısı gereği düzenlenen seminer programını (60 saat) başarı ile tamamlayanlar,

  D. Kendi Aralarındaki Sıralama Ölçütü

      a ) 2020 ve 2021 yılları KPSS-10 ve KPSS ALAN PUANI puan üstünlüğüne göre,

      b ) KPSS ye girmeyenler için Diploma notu üstünlüğüne göre,

      c ) Diğer Fakültelerden mezun olanlar diploma notu üstünlüğüne sıralanacak ve görevlendirilecektir.

  NOT: COVİD-19 Salgını nedeniyle İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne şahsen başvuru yapılmayacaktır.

  Tüm bilgilendirmeler http://gole.meb.gov.tr/ucretli adresinden yapılacaktır.

         

  İlçemiz merkez ve köy okullarında ihtiyaç bulunan tüm branşlarda dışarıdan ek ders ücreti karşılığı olarak öğretmen görevlendirmeleri yapılacaktır.

  Başvuru  Klavuzu ve Formu İçin Linke Tıklayınız.

  NOT: Başvuru formu bilgisayar ortamında doldurulacaktır.

  Yazı kaynağı : gole.meb.gov.tr

  Ücretli Öğretmenlik Başvuru İşlemleri

  Ücretli Öğretmenlik Başvuru İşlemleri

      Görevlendirmelerin sağlıklı yapılabilmesi için aşağıda yer alan iki linkten de başvuruların yapılması gerekmektedir.

       1. 2022/2023 Eğitim Öğretim yılı ücretli öğretmen görevlendirme klavuzu için  buraya tıklayınız

       2. Milli Eğitim Bakanlığı Ücretli Öğretmenlik e-Devlet Başvurusu için tıklayınız...

       3. Osmangazi İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Ücretli Öğretmen Başvuru Sistemine ulaşmak için tıklayınız...

  Yazı kaynağı : osmangazi.meb.gov.tr

  Yorumların yanıtı sitenin aşağı kısmında

  Ali : bilmiyorum, keşke arkadaşlar yorumlarda yanıt versinler.

  Yazının devamını okumak istermisiniz?
  Yorum yap