Bu sitede bulunan yazılar memnuniyetsizliğiniz halınde olursa bizimle iletişime geçiniz ve o yazıyı biz siliriz. saygılarımızla

  mayoz sırasında tetrat sinapsis krossing over olaylarının görüldüğü evre hangisidir

  1 ziyaretçi

  mayoz sırasında tetrat sinapsis krossing over olaylarının görüldüğü evre hangisidir bilgi90'dan bulabilirsiniz

  Sinapsis nedir ve nerede görülür? Sinapsis olaylarının görüldüğü evre hangisidir?

  Sinapsis nedir ve nerede görülür? Sinapsis olaylarının görüldüğü evre hangisidir?

  Mayoz bölünmenin bir evresi olarak öne çıkan sinapsis, yapısal açıdan bu konuda oldukça önemlidir. Özellikle eşeyli çiftleşmesi ile beraber kromozom açısından karşılıklı alışveriş noktasında ön plana çıkıyor. Bu alışveriş kapsamında ayrıca sinapsis ile beraber birçok farklı olay da meydana gelmektedir.

   Sinapsis Nedir?

   Mayoz bölünme esnasında ortaya çıkan 2 kromozom eşleşmesine sinaps istenmektedir. Özellikle ayrılmadan önce homolog eşleşmesi ile beraber, bunlar arasında kromozomsal geçiş için izin veren yapı olarak da öne çıkar. Daha çok mayozun birinci safhası içerisinde gerçekleşen bir olay olduğunu söylemek mümkün. Bu bağlandığı erkek ya da dişiye ait olan homolog kromozomlar yan yana gelmek suretiyle, belirli bir etkileşime girer.

   Sinapsis Nerede Görülür?

   Sinapsis olayı karşında merak edilen konular içerisinde nerede görüldüğü geliyor. Daha çok mayoz 1 evresinde görüldüğünü söylemek mümkün. Daha detaylı şekilde mayoz 1 evresinin profaz 1 evresinde gerçekleşmektedir. Genel olarak homolog kromozomların bir araya gelmesi ile beraber, bunların birbirine fiziksel olarak bağlanması şeklinde ifade etmek mümkün. Böylece 2 kromozom eşleşmesi üzerinden bu evre içerisinde süreç tamamlanır. Mayoz bölünmenin özellikle en önemli evrelerinden biri olarak öne çıkar.

   Sinapsis Olaylarının Görüldüğü Evre Hangisidir?

   Mayoz bölünmenin profaz evresinde sinapsis olayları görülmektedir. Bu bağlamda mayoz bölünme eşeyli üremenin döllenme ile beraber meydana gelen iki olayı şeklinde öne çıkmaktadır. Özellikle ata canlıdan alınan farklı kalıtsal özelliklerin işlenmesi noktasında mayoz bölünme büyük bir öneme sahiptir. Bu bağlamda profaz, metafaz, telofaz ve anafaz evreleri üzerinden mayoz bölünme gerçekleşir. Tabii bu durum 1. evre ile beraber 2. evre olarak sağlanmaktadır. İşte tam bu noktada sinapsis olayı meydana gelir.

   Mayoz bölünmenin profaz 1 evresinde sinapsis olayı meydana gelir. Bu sayede bir sonraki evre için dişi ya da erkek homolog kromozomlar üzerinden birbirine bağlanma olayı tamamlanmış olur. Sinapsis ile beraber profaz 1 evresinde aynı zamanda tetrat, kiyazma ile beraber crossing-over evreleri de yaşanmaktadır. Bu olayların gerçekleşmesi ile beraber metafaz 1 dönemine geçiş gerçekleşir. Eşeyli üremenin en önemli evrelerinden biri olarak sinapsis ve profaz 1 evresi öne çıkar.

  Yazı kaynağı : www.hurriyet.com.tr

  Mayoz

  Mayoz

  Mayoz bölünme bir diploid hücrenin ilk hücresi bölünerek genelde gamet olarak adlandırılan haploit hücrelere bölündüğü hücresel bir süreçtir. Gamet hücresinde kromozom sayısının azalmasıyla sonuçlanan "mayoz", Yunancada "Daha da küçültmek" anlamına gelen Meioun kelimesinden gelmektedir. Mayoz bölünme eşeyli üreme için gereklidir ve bu yüzden eşeyli üreyen tek hücreli organizmalar da dâhil tüm ökaryot hücrelerde görülür. Mayoz eşeysiz mitotik bölünmeyle üreyen arkealarda ya da prokaryotlarda meydana gelmez. Genetik çeşitliliği arttırır. Değişen çevre şartlarına uyumlu bireylerin ortaya çıkma şansını arttırır. Arka arkaya mayoz olmaz. 1 hücre sadece 1 kez mayoz geçirebilir.

  Mayoz sırasında kromozom içinde paketlenmiş olan uzun DNA segmentlerinden oluşan diploit üreme hücresinin genomu DNA replikasyonundan sonra iki bölünme geçirerek gamet olarak adlandırılan haploit hücreleri oluştururlar. Her gamet kromozomların bir setini ya da orijinal hücrenin genetik içeriğinin yarısını içerir. Oluşan bu haploit hücreler diğer cinsin haploit hücreleriyle ya da döllenme sırasında yeni bir hücre olan zigotu oluşturmak için birleşebilirler. Bu yüzden mayozun bölünme mekanizması döllenme sırasında birleşen 2 genom ile eşteş bir olaydır çünkü her ebeveynden gelen kromozomlar mayoz sırasında genetik rekombinasyona uğrarlar. Dolayısıyla her gamet ve sonuç olarak her zigot kendi DNA'sında kendine özgü bir iz/tasarım taşıyacaktır. Diğer bir deyişle, mayoz ve eşeyli üreme genetik varyasyonu oluşturur.

  Mayoz, kromozomların yeniden dağılımını gerçekleştirmek için mitoz sırasında gerçekleşen aynı biyokimyasal mekanizmaları kullanır. Mayoza özgü birçok özellik bulunmaktadır. Bunlardan en önemlisi homolog kromozomlar arasında meydana gelen eşleşme ve genetik rekombinasyondur.

  Mayozda da mitozda olduğu gibi profaz, metafaz, anafaz ve telofaz olarak adlandırılan dört evre vardır. Bu evreler arada interfaz olmaksızın peş peşe iki kez gerçekleşir ve sonuçta genetik özellikler bakımından 2 çeşit dört yavru hücre meydana gelir. Mayoz bölünme ile mitoz bölünme arasındaki en büyük farka profazda rastlanır.

  Mayoz bölünme iki aşamada gerçekleşir. Bu aşamalar, Mayoz-1 ve Mayoz-2 olarak adlandırılır.

  Mayoz I[değiştir | kaynağı değiştir]

  Profaz I[değiştir | kaynağı değiştir]

  DNA ipliklerinin kısalıp kalınlaşmaya başlaması ile başlar. Bu evre sınırları kesin olmayan 5 evreye ayrılıp incelenir. Bu evreler;

  Metafaz I[değiştir | kaynağı değiştir]

  Tetratları oluşturan homolog kromozomlar karşılıklı olarak hücrenin ekvatoral düzlemine dizilir.

  Homolog kromozom çiftleri hücrenin ekvator düzlemine rastgele dizilir.

  Hücrenin ekvator düzleminde homolog kromozom çiftlerinin kaç farklı şekilde dizilebileceği 2n şeklinde ifade edilir. (n haploit hücre sayısı)

  Anafaz I[değiştir | kaynağı değiştir]

  Homolog kromozomlar birbirinden ayrılarak zıt kutuplara ilerler. Mayoz bölünme gerçekleşirken krossing-over meydana gelmeyebilir. Bu yüzden krosing-over (gen transferi) çeşitliliğin temel nedeni değildir. Profaz l evresinde birbirine yapışan homolog kromozomlar Anafaz l'de rastgele ayrılacağı için bu evrede de gen çeşitliliği sağlanmış olur.

  Telofaz I[değiştir | kaynağı değiştir]

  Hücrenin iki kutbunda bulunan kromozomlar uzayıp incelmeye başlar. Etraflarında çekirdek zarı oluşur. Sitoplazmanın boğumlanmasıyla da haploid sayıda kromozoma sahip iki yavru hücre oluşur.

  Hayvansal hücrelerde: Çekirdek bölünmesi tamamlandıktan sonra sitoplazma ortadan boğumlanarak ikiye bölünür ve iki ayrı hücre oluşmuş olur.

  Bitkisel hücrelerde: Oluşmuş olan iki çekirdekli hücrenin ortasında bir orta lamel (ara lamel) oluşur ve hücre duvarına kadar ulaşır. Dolayısıyla birbirine bitişik iki hücre oluşur. Hücrenin iki kutbunda bulunan kromozomlar uzayıp incelmeye başlar. Etraflarında çekirdek zarı oluşur. Sitoplazmanın boğumlanmasıyla da haploid sayıda kromozoma sahip iki yavru hücre oluşur.

  Buraya kadar geçen olaylar mayoz-I olarak adlandırılır. Bundan sonra mitozdakinin aksine arada interfaz evresi olmaksızın profaz-II'nin başlamasıyla mayoz-II başlar. Mayoz-II mitoz bölünmenin hemen hemen aynısıdır. Hücrelerdeki haploid kromozom sayısı korunarak profaz-II, metafaz-II, anafaz-II ve telofaz-II gerçekleşerek mayoz bölünmenin sonunda n kromozom sayısına sahip 4 yavru hücre meydana gelir.

  Mayoz II[değiştir | kaynağı değiştir]

  Profaz II[değiştir | kaynağı değiştir]

  Birinci bölünmenin telofazı ile ikinci bölünme arasında bir dinlenme devresi olmadan çekirdek zarı parçalanır. Birinci iğ iplikçiklerinin doğrultusuna dik yeni iğ iplikçikleri oluşur.

  Metafaz II[değiştir | kaynağı değiştir]

  Her yavru hücrenin haploid (n) kromozomu ekvatoral düzlem üzerinde dizilir, cross over olmaz.

  Anafaz II[değiştir | kaynağı değiştir]

  Mayoz bölünmenin 2. bölümü olan Mayoz 2'nin 3. evresidir. Ara evre olarak da adlandırılır. Bu evre mitozdaki anafaz evresine benzer. Ancak, mitozdaki anafazda kardeş kromatitler düzenli bulunurken bu evrede düzensiz bulunurlar. Bu da Mayoz bölünmede genetik çeşitliliği sağlar.

  Telofaz II[değiştir | kaynağı değiştir]

  Kromozomların helezonları açılır, dolayısıyla görünmez olurlar. Çekirdek zarları oluşur sitoplazma bölünür. Böylece bir hücreden 4 tane haploid hücre meydana gelir.

  'Sitoplazma bölünmesi'

  Hayvansal hücrelerde: Çekirdek bölünmesi tamamlandıktan sonra sitoplazma ortadan boğumlanarak ikiye bölünür ve iki ayrı hücre oluşmuş olur.

  Bitkisel hücrelerde: Oluşmuş olan iki çekirdekli hücrenin ortasında bir orta lamel (ara lamel) oluşur ve hücre duvarına kadar ulaşır. Dolayısıyla birbirine bitişik iki hücre oluşur.

  Mayoz bölünme sonucunda n kromozomlu 4 hücre (gamet) oluşur.

  Yazı kaynağı : tr.wikipedia.org

  Tetrat Nedir? Tetrat Hangi Evrede Oluşur?

  Krossing Over nedir, hangi evrede yer alır? Krossing Over (cross-over) hangi evrede gerçekleşir?

  Krossing Over nedir, hangi evrede yer alır? Krossing Over (cross-over) hangi evrede gerçekleşir?

  Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.

  Yorum yazarak Diriliş Postası Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Diriliş Postası hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

  Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Diriliş Postası editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Diriliş Postası değil haberi geçen ajanstır.

  Yazı kaynağı : www.dirilispostasi.com

  Yorumların yanıtı sitenin aşağı kısmında

  Ali : bilmiyorum, keşke arkadaşlar yorumlarda yanıt versinler.

  Yazının devamını okumak istermisiniz?
  Yorum yap