Bu sitede bulunan yazılar memnuniyetsizliğiniz halınde olursa bizimle iletişime geçiniz ve o yazıyı biz siliriz. saygılarımızla

  matrah bilgisi nasıl öğrenilir

  1 ziyaretçi

  matrah bilgisi nasıl öğrenilir bilgi90'dan bulabilirsiniz

  e-Vergi Levhası Sorgulama

  MATRAH HESAPLAMA YÖNTEMİ: 2022 matrah hesaplaması nedir, nasıl yapılır? İşte son gelişmeler

  Matrah nedir, nasıl hesaplanır? Matrah artırımı nedir?

  Matrah nedir, nasıl hesaplanır? Matrah artırımı nedir?

  MATRAH NEDİR?

  Matrah, vergi borcunu hesaplamak için kullanılan, vergi yasalarına göre belirlenen vergiye tabi tutardır/değerdir. En çok araçlar üzerinden ön plana çıkarken, daha birçok alanda da değerlendirilir. Matrah, vergi borcunu hesaplamak için kullanılır ve matrah kullanılan vergi yasalarına göre belirlenen vergiye tabi tutardır/değerdir.

  Matrah değeri ikiye ayrılır;

  Advalorem matrah: Vergi oranı belli olandır. Örneğin gelir vergisinde elde edilen gelirden indirilebilir giderler düşüldükten sonra kalan kısım matrahı belli eder.

  Spesifik matrah: Vergiye sebep olan şeyin cinsi, özelliğine göre belirlenen matraha denir. (m2, kwat, motor gücü 1500 gibi). Örneğin MTV'de matrah hesaplanırken motorlu taşıtın motor gücü hesaba katılmaktadır.

  ÖTV MATRAHI NE DEMEK?

  Vergi borcunu hesaplamak için kullanılan yapıya ÖTV matrahı denir. Kanun kapsamında araçların fiyatları üzerinden yüzde ile birlikte vergi hesaplaması yapılır. 

  MATRAH HESAPLAMA NASIL HESAPLANIR?

  Matrah hesaplaması gelir-gider üzerinden elde tutar üzerinden hesaplama yapılır. Sonucunda matrah hesaplamasında gelir miktarı oluşturulur. ;

  Örneğin, yüzde 18KDV oranı ile 100 lira ödenmişse matrah 100 / (18/100) işleminden 555,56 Türk Lirası'dır.

  Yazı kaynağı : www.tgrthaber.com.tr

  Kümülatif Vergi Matrahı Nedir? Kümülatif Vergi Matrahı Hesaplama Nasıl Yapılır, Nereden Alınır ve Nasıl Öğrenilir?

  Kümülatif Vergi Matrahı Nedir? Kümülatif Vergi Matrahı Hesaplama Nasıl Yapılır, Nereden Alınır ve Nasıl Öğrenilir?

  Kümülatif vergi matrahı aylık olarak her işçi için hesaplamakla ve ödemekle sorumlu olduğu bir meblağdır. Kümülatif vergi matrahı, işçinin gelirinden hangi oranda gelir vergisi kesileceğini belirleyen çok mühim bir unsurdur. Bu sebeple önemle üzerinde durulmalı ve çok iyi anlaşılmalıdır. Kümülatif kelimesi yığılarak, toplanarak anlamına gelir. Kümülatif vergisi ise bir çalışanın aylık brüt kazancı üzerinden genel sağlık sigortası ve işsizlik sigortası işçi payının düşülmesi ile kalan ücretin her ay toplanarak ilerlemesidir.

  KÜMÜLATİF VERGİ MATRAHI NEDİR?

  Vergi, belli bir geliri olan kişilerin bu gelirlerinden belli oranını devlete vermekle yükümlü oldukları bir ödemedir. Kazançların vergi tutarının belirlenmesinde temel olarak alınan kazançtan diğer giderler çıktıktan sonra kalan bölüme gelir matrahı denir. Kümülatif sözcüğünün anlamı ise "toplu, birikmiş" olarak karşımıza çıkar. Kümülatif vergi matrahı ise tüm bir yıl boyunca kazanılan meblağ göz önünde bulundurularak hesaplanmış olan gelir vergisi ödemelerin oluşturmuş olduğu gelir vergisi matrahlarının toplamına eşittir. Bu bir yılı kapsadığı için Ocak ayında sıfırlanmaktadır.

  KÜMÜLATİF VERGİ MATRAHI NASIL HESAPLANIR?

  Kümülatif vergi matrahı hesaplanırken ilk önce çalışan kişinin brüt ücretinden işsizlik sigortası ve genel sağlık sigortası payını çıkarmamız gerekir. Elimizde kalan ücret o çalışanın vergi matrahıdır.

  Gelir vergisi matrahı şu şekilde hesaplanır: Brüt ücretten SGK primi, işsizlik primi ve vergi istisnalarının çıkarılması ile hesaplanır.

  Örnek verecek olursak eğer; 5000 TL brüt ücret alan bir çalışanın vergi matrahı şöyle hesaplanır:

  İŞE GİRİŞTE KÜMÜLATİF VERGİ MATRAHI NEREDEN ALINIR?

  Sigortalı çalışanlar için genel sağlık sigortası ve işsizlik sigortası payı ödemek zorunda oldukları paylardır. Bunu işçiler adına işverenler yapar. Bu iki kesinti sonucunda kalan ücret işçinin asıl ücreti olarak görülür. Bununla birlikte olarak gelir vergisi oranı, vergi matrahı üzerinden belirlenmektedir. Şu an için şirketler kümülatif vergi matrahı yazısı talep etmiyorlar. Fakat buna rağmen bu belgeyi talep edilecek olursa bu belgeyi eski çalıştığınız şirket ya da iş yerinden alabilirsiniz.

  KÜMÜLATİF VERGİ MATRAHI YAZISI ÖRNEĞİ

  Kümülatif vergi matrahı hesaplanırken çalışanın brüt ücretinden genel sağlık sigortası ve işsizlik sigortası işçi payı düşülür. Kesintilerden sonra elimizde kalan ücret, işçinin vergi matrahıdır. Bir işletmede 7000 TL brüt ile çalışan işçinin vergi matrahı hesaplanacak olursa:

  Hesaplamalar sonucu bulduğumuz 5950 TL işçinin Ocak ayına ait vergi matrahıdır. Her ayda hesaplanan meblağ bir önceki ayların toplamında bulunan matraha eklenir. Her ay bu bulunan matrahlar eklenerek bulunan yeni vergi matrahı işçinin kümülatif vergi matrahıdır.

  KÜMÜLATİF VERGİ MATRAHI NEDEN İSTENİR?

  Çalışan için çok önemli bir konu olan işverene karşı görevlerini yerine getirmek ve bunun karşılığında ise ücretini almaktır. Çalışanlar iş değişikliği ya da birden çok işte çalışmalarının getirmiş olduğu bazı yaptırımları bilemeyebilir. Bu durumlardan bazıları ise gelir vergisi beyannamesi vermesidir. Ama doğru olan durum ise çalışanların böyle bir yükümlülüğü yasal düzenlemelerle belirlenmiştir.

  Kanunu bilmemek hiçbir zaman sorumluluklarımızı üzerimden atmayacağı için maalesef bu konuda itiraz kabul edilmiyor. Bu sorumluluğun ortaya çıkmasındaki neden ise iş değişikliği ya da birden çok işte çalışmada "Kümülatif Gelir Vergisi Matrahı" tutarından ibarettir.

  Yazı kaynağı : www.sabah.com.tr

  Gelir vergisi matrahı nedir, nasıl hesaplanır?

  Gelir vergisi matrahı nedir, nasıl hesaplanır?

  Gelir vergisi matrahı nedir, nasıl hesaplanır?

  Gelir vergisi matrahı, tüm çalışanları ilgilendiren ve yıl içerisinde vergi tutarını değiştirebilen bir kavramdır. Kafa karışıklığını önleme adına yalnızca işverenin değil, işçinin de vergi matrahının ne olduğunu ve nasıl hesaplandığını bilmesi oldukça önemlidir. Şimdi gelin, bu kavramı birlikte inceleyelim.

  Gelir vergisi matrahı nedir?

  Gelir vergisi, gerçek kişilerin elde ettikleri gelirler üzerinden devlete ödenen vergi türüdür. Gelir vergisi tutarı, kişinin bir yıl içinde elde ettiği kazanç üzerinden belirlenerek ödenir. Gelir vergisi matrahı ise işçinin brüt ücreti üzerinden Genel Sağlık Sigortası işçi payı ve işsizlik sigortası işçi payına dair yapılan kesintileri çıkardıktan sonra elde edilen asıl gelir olarak düşünülebilir. Gelir vergisi, vergi matrahı üzerinden hesaplanır.

  Gelir vergisi matrahı kümülatif, yani yığılarak ilerleyen bir türdür. Kümülatif vergi matrahı, işçinin kazancı ile her ay artarak ilerler ve belirli bir süre sonra işçinin ödeyeceği gelir vergisi oranının değişmesine sebep olur.

  Gelir vergisi matrahı nasıl hesaplanır?

  Gelir vergisi matrahı hesaplama işlemi, işçinin brüt maaşından işsizlik sigortası işçi payı ile genel sağlık sigortası işçi payının çıkarılması ile elde edilir. Yani işçinin brüt ücretinden SGK kesintileri yapıldıktan sonra elde edilen gelir, gelir vergisi matrahıdır. Bunu formüle edelim:

  Gelir vergisi matrahı = Brüt ücret – (GSS işçi payı + işsizlik sigortası işçi payı)

  Gelir vergisi matrahı hesabını örneklendirelim:

  Bir işçinin brüt maaşı 5.000 TL ise;

  Bu işçinin gelir vergisi 4.250 TL üzerinden hesaplanır.

  2021 gelir vergisi tarifesi

  Her yıl asgari ücretin değişmesi ile birlikte gelir vergisi dilimleri de değişiklik gösterir. Gelir vergisi, ücretliler ve belirli bir ücrete bağlı olmaksızın çalışarak gelir elde edenler için ayrı ayrı incelenir. Ücretliler için 2021 vergi matrahı ve vergi dilimi oranlarını gelin birlikte inceleyelim:

  Ücretliler için gelir vergisi diliminin ne anlama geldiğini ayrıntılı şekilde incelemek için “Çalışanlar için gelir vergisi nedir? adlı yazımıza göz atabilirsiniz.

  2021 yılına ait tüm vergi dilimleri, oranları ve hesaplama sürecine dair ayrıntılı bilgiyi “2021 Gelir Vergisi Dilimleri – Vergi Oranları” adlı yazımızda bulabilirsiniz.

  Gelir vergisi matrahı taşınır mı?

  Gelir Vergisi Kanununa göre, bir işçinin bir takvim yılı içerisinde iş değişikliği yaşaması halinde, bir önceki çalıştığı işte meydana gelen kümülatif gelir vergisi matrahını son iş yeri ile ilişkilendirmesi söz konusu değildir. Fakat bu konuda dikkat edilmesi gereken birtakım hususlar bulunur.

  Eğer bir işçi, aynı işverene bağlı olacak şekilde farklı bir iş yerine geçiş yapıyor ise gelir vergisi matrahını taşıyabilir. Ancak, işçi farklı bir işverene bağlı olacak şekilde iş değişikliği yaptıysa kümülatif gelir vergisi matrahı taşınamaz.

  Bir işçi aynı dönemde farklı birden fazla işverene bağlı olarak çalışıyorsa her iki işverenden elde ettiği gelirler farklı farklı vergilendirilir. Yani, işçinin farklı işverenlerden elde ettiği gelirlere ait vergi matrahları birleştirilemez. Gelir Vergisi Genel Tebliği de bu durumu açıklığa kavuşturmuştur. Söz konusu tebliğde şöyle belirtilir: “… bir hizmet erbabının birden fazla işverenden ücret alması durumunda her bir işverenin ödediği ücretler ayrı ayrı vergilendirilir…”

  Siz de işletmenizin personel, ücret değerlendirme, vardiya ve performans süreçlerini bulut tabanlı bir yazılım ile dilediğiniz yerde ve zamanda yönetebilmek istiyorsanız hemen tıklayın ve Kolay İK’yı 15 gün boyunca ücretsiz olarak deneyin.

  Yazı kaynağı : kolayik.com

  Yorumların yanıtı sitenin aşağı kısmında

  Ali : bilmiyorum, keşke arkadaşlar yorumlarda yanıt versinler.

  Yazının devamını okumak istermisiniz?
  Yorum yap