Bu sitede bulunan yazılar memnuniyetsizliğiniz halınde olursa bizimle iletişime geçiniz ve o yazıyı biz siliriz. saygılarımızla

  matematik 8.sınıf ders kitabı cevapları sayfa 16

  1 ziyaretçi

  matematik 8.sınıf ders kitabı cevapları sayfa 16 bilgi90'dan bulabilirsiniz

  8. Sınıf Meb Yayınları Matematik Sayfa 16 Sıra Sizde Soruları ve Cevapları

  8. Sınıf Meb Yayınları Matematik Sayfa 16 Sıra Sizde Soruları ve Cevapları

  Sıra Sizde 1

  EKOK(8, 20) = EKOK(42, 105) = EKOK(4, 15) =
  EKOK(18, 25) = EKOK(66, 22) = EKOK(60, 70) =

  EKOK(8, 20) =

  8 20 | 2
  4 10 | 2
  2 5 | 2
  1 5 | 5
  1
  (8 , 20) EKOK = 2³ x 5 = 8 x 5 = 40
  8 ile 20 sayılarının ekoku = 40'tır.

  EKOK(42, 105

  42 105 | 3
  14 35 | 7
  2 5 | 2
  1 5 | 5
  1

  tüm çarpanlarını çarpalım ; 3.7.2.5 => 210'dur.
  2, 3, 5 ve 7
  sayıları 42 ile 105'in asal çarpanlarıdır.
  42 ve 105'in en küçük ortak katı / EKOK'u 210'dur.

  EKOK(4, 15)

  4 15 | 2
  2 15 | 2
  1 15 | 3
  5 | 5
  1

  tüm çarpanlarını çarpalım ; 2.2.3.5 = 60'dır.
  2, 2, 3 ve 5
  sayıları 4 ile 15'in asal çarpanlarıdır.
  4 ve 15'in en küçük ortak katı / EKOK'u 60'dur.

  EKOK(18, 25)

  18 25 | 2
  9 25 | 3
  3 25 | 3
  1 25 | 5
  5 | 5
  1

  tüm çarpanlarını çarpalım ; 2.3.3.5.5 = 450'dır.
  2, 3, 3, 5 ve 5
  sayıları 18 ile 25'in asal çarpanlarıdır.
  18 ve 25'in en küçük ortak katı / EKOK'u 450'dur.

  EKOK(66, 22)

  66 22 | 2
  33 11 | 3
  11 11 |11
  1 1

  tüm çarpanlarını çarpalım ; 2.3.11 = 66'dır.
  2, 3, 3 ve 11
  sayıları 66 ile 22'in asal çarpanlarıdır.
  66 ve 22'in en küçük ortak katı / EKOK'u 66'dur.

  EKOK(60, 70)

  60 70 | 2
  30 35 | 2
  15 35 | 3
  5 35 | 5
  1 7 | 7
  1

  tüm çarpanlarını çarpalım ; 2.2.3.5.7 = 420'dır.
  2, 2, 3, 5 ve 7
  sayıları 60 ile 70'in asal çarpanlarıdır.
  60 ve 70'in en küçük ortak katı / EKOK'u 420'dur.

  8. Sınıf Meb (2) Matematik Sayfa 18 Cevapları

  Sıra Sizde 2

  Aşağıdaki soruları cevaplayınız.
  a) İki saatten biri 28 dakika ve diğeri 30 dakika arayla çalmaktadır.
  Bu saatler, 11.52’de aynı anda çaldıktan sonra tekrar saat kaçta birlikte çalar?

  Soruda bahsedilene göre, iki adet saat mevcuttur.
  Bu saatlerden birisi, her 28 dakikada bir çalmaktadır.
  Diğer saat de her 30 dakikada bir çalmaktadır.
  Bu saatler, ilk defa 11:52 saatinde aynı anda çalmışlardır.
  Bu saatler yeniden saat kaçta çalarlar?

  Bu soruda, EKOK (en küçük ortak kat) kuralını kullanacağız.

  28 30 l 2
  14 15 l 2
  7 15 l 3
  7 5 l 5
  7 1 l 7
  1

  Sağda bulduğumuz ortak katları şimdi birbirleri ile çarpalım.

  2.2.3.5.7 = 420 sonucuna ulaşırız. Bu 420 sayısı, 420 dakika demektir. 420 dakikayı 11:52 saatinin üzerine eklemeliyiz.

  420 dakika, 7 saat demektir.

  11:52 + 07:00 = 18:52 olarak bulunur.

  Biri 28 dakikada bir, diğeri de 30 dakikada bir çalan saatler, ilk defa 11:52'de aynı anda çalıyorsa bir sonraki aynı anda çaldıklarında saat 18:52 olacaktır.

  b) 16 yaşındaki Hayri ve kendisinden 6 yaş küçük kardeşi Selin, her hafta
  sonu Halime ninelerini ziyaret ederler.
  Halime ninenin yaşı Hayri ve Selin’in yaşlarının en küçük ortak katının 5
  fazlası olduğuna göre Halime nine en az kaç yaşındadır?

  Öncelikle soruyu kavrayalım. Bu iki kardeşin birinin yaşı 16'ymış. Kardeşinin yaşı ise kendisinden 6 yaş küçükmüş. O zaman küçük kardeşin yaşı da 16-6= 10 işleminden; 10 olur.

  Büyük kardeş → 16
  Küçük kardeş → 10

  Bir de Halime teyzemiz var. Bu teyzemizin yaşı ise; iki kardeşin yaşlarının en küçük ortak katının 5 fazlasıymış. Bu durumda önce en küçük ortak kat kavramını hatırlamamız gerekiyor.

  EKOK veya OKEK "en küçük ortak katın kısaltmasıdır. Peki EKOK nasıl bulunur?

  Şimdi kardeşlerin yaşlarının ekok'unu bulalım.

  10 16 I 2
  5 8 I 2
  5 4 I 2
  5 2 I 2
  5 1 I 5
  1

  Ekok(16,10) = 2.2.2.2.5 = 16.5 = 80
  Teyzenin yaşı ekok'un 5 fazlasıydı:
  80+5 = 85 Yani cevap → 85

  c) A üç basamaklı bir doğal sayı olmak üzere A/9 ve A/12 ifadelerinin değeri birer doğal sayı ise A’nın en küçük değeri kaçtır?

  Burada önce ekoku bulup, sonra bulduğumuz sonucu katlamalıyız.

  9 12 | 2
  9 6 | 2
  9 3 | 3
  3 1 | 3
  1

  EKOK ( 9 , 12 ) = 2 . 2 . 3 . 3 = 36
  36 katları; 36, 72, 108
  A sayısı en küçük kat olarak 108'dir

  ç) İki zil sırasıyla 45 dakika ve 50 dakika arayla çalıyor. Bu iki zil, aynı anda çaldıktan kaç dakika sonra tekrar birlikte çalar?

  İki zilin tekrar birlikte çalma süresini bulmak için, 45 dakika ile 50 dakika sürelerinin EKOK değerini bulmamız gerekir ki, kaç dakika sonra tekrar birlikte çalacağını bulabilelim:

  45 50 | 2
  45 25 | 3
  15 25 | 3
  5 25 | 5
  1 5 | 5
  1 1

  EKOK değeri bulurken, bölebildiğimiz her asal çarpanı alır ve yan yana çarparız. Bu da bize EKOK değerini verir:

  EKOK (45,50)= 2* 3²*5²
  EKOK (45,50)= 2* 9* 25
  EKOK (45,50)= 18*25= 450 dakika olur.

  450 dakikayı saat ve dakika cinsinden yazacak olursak,

  1 saat 60 dakika ise,
  x saat 450 dakika eder. İçler dışlar çarpımından;
  450*1= 60*x
  x= 450/60
  x= 7 saat 30 dakika sonra bu iki zil tekrar birlikte çalarlar.

  d) Bir bahçedeki ağaçlar üçer ve beşer sayıldığında her defasında 1 ağaç artıyor. Bahçede 25’ten fazla ağaç olduğu bilindiğine göre bahçede en az kaç ağaç vardır?

  Öncelikle sorudaki olayı anlamaya çalışalım. Ağaçlar 3'erli ve 5'erli sayılıyor. Her sayıldığında 1 çiçek boşta kalıyor. O zaman biz 3 ve 5'in ekok'unu bulursak sonra bu değeri artan 1 çiçek sayısını eklersek; ağaç sayısının en az değerini buluruz. Bulduğumuz bu değerin katlarını alarak 25'ten büyük en küçük değeri bulabiliriz.

  Çok önemli bir not ⇔ Aralarında asal olan iki sayının ekoku; bu iki sayının çarpımına eşittir. Örneğin 5 ve 13 sayısı aralarında asaldır ve bu iki sayının ekoku; çarpımlarına eşittir. Yani 5.13 = 65'dir.

  3 ve 5 sayıları da aralarında asal olduğu için:

  Ekok(3,5) = 3.5 = 15

  Bir de her defasında 1 ağaç artıyordu:
  15 + 1 = 16

  Şimdi bu sayının katlarını alalım.
  16.1 = 16 (25'ten küçük)
  16.2 = 32 (25'ten büyük en küçük değer)

  Cevabımız → 32

  8. Sınıf Meb (2) Matematik Sayfa 18 Cevapları

  Yazı kaynağı : www.egitimsistem.com

  8. Sınıf Matematik Meb Yayınları Ders Kitabı Cevapları Sayfa 16

  8. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 16 Cevapları Koza Yayınları

  8. Sınıf Matematik Ders Kitabı Cevapları Koza Yayınları Sayfa 16 ulaşabilmek ve dersinizi kolayca yapabilmek için aşağıdaki yayınımızı mutlaka inceleyiniz.

  8. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 16 Cevapları Koza Yayınları

  EBOB’unu bulduğumuz sayılardan 64, 16’nın katı ve bu iki sayının EBOB’u 16’dır.

  EBOB’u bulunacak sayılardan biri diğerinin katı ise EBOB küçük olan sayıya eşit olur.

  16 ve 64 gibi biri diğerinin katı olan sayıların EBOB’unu işlem yapmadan EBOB (16, 64) = 16 olarak yazabiliriz.

  Bir marangoz, 14 m ve 18 m uzunluğundaki çıtaları eşit uzunlukta en büyük parçalara ayırıyor. Elde edilen bir parçanın uzunluğu kaç metredir?

  Eşit uzunlukta ve en büyük boydaki çıtaların her birinin kaç metre uzunluğunda olması gerektiğini bulmak için 14 m ve 18 m’nin EBOB’unu bulmalıyız.

  Bu sayıların ortak böleni 2’dir. En büyük parçalar oluşturulduğundan, çıtalar ikişer metrelik parçalara ayrılmıştır.

  14 ve 18 sayılarının en büyük ortak böleni EBOB (14, 18) = 2 biçiminde gösterilir.

  8. Sınıf Koza Yayınları Matematik Ders Kitabı Sayfa 16 Cevabı ile ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.

  Yazı kaynağı : matematikodevim.com

  8. Sınıf Matematik Ders Kitabı Cevapları

  “8. Sınıf Matematik Ders Kitabı Cevapları” nı siz değerli öğrencilerimiz için hazırladık.

  8. Sınıf Matematik Ders Kitabı Cevapları Meb Yayınları

  Ortaokul yılları çok çabuk geçen yıllardır. Daha dün ilkokuldaydınız ve şimdi ortaokul yarın ise hayırlısıyla liseye başlayacaksınız. Eminiz ki herkesin iyi bir liseye gitme hayali var. Bunu istemek hayal etmek her bireyin her öğrencinin hakkı. Güzel bir lisede okumak demek aynı zamanda güzel bir üniversite anlamına geliyor. Ama öncelikle sizler için önemli olan 8. sınıfı başarıyla bitirmek. Bu zor yılda ise sizi en çok zorlayacak derslerinde başında matematik dersi geliyor. Matematik dersinde başarılı olabilmek için olabildiği kadar çok problem çözmeli ve düzenli tekrar yapmalıyız. Tekrar edilen bir derste başarısız olmak hemen hemen mümkün değil.

  8.sınıf matematik ders kitabı cevapları” öğrencilerin anlayacağı ve en basit-hızlı şekilde ödevlerini çözebileceği şekilde hazırlanmıştır. Özellikle bilgiye dayalı sorular ayrıntılı bir şekilde cevaplandırılmıştır. Cevaplar ise düzgün bir Türkçe’yle ve yazım kurallarına dikkat edilerek verilmiştir.

  8.sınıf matematik kitabı cevapları meb 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 ,27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 ,41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60,61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240 ‘ın cevapları aşağıdadır. 

  8. sınıf matematik ders kitabı cevapları” aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz. Cevapların sayfaları mavi renkle gösterilmiştir. Bunun sebebi ise öğrencilerin aradığı sayfayı kolay bir şekilde bulmalarına yardımcı olmaktır.

  Evevl cevapta bildiğiniz üzere pek çok “ders ve çalışma kitabı cevapları” mevcuttur. Umarız ki hazırlamış olduğumuz “matematik ders kitabı cevapları” siz değerli öğrencilerimizin okul başarısına katkıda bulunur. Unutulmamalıdır ki ders ve çalışma kitabı cevapları sadece kontrol amaçlı yayınlanmaktadır. Öncelikle sorulara sizin cevap vermeniz ve sitemize girip cevapları karşılaştırmanız bizim sizden küçük bir isteğimizdir. Şimdi ise sizden küçük bir ricamız olacak, yayınımıza emoji ile tepki vermek ister misiniz? Bakın hemen aşağıda 🙂

  Yazı kaynağı : matematikodevim.com

  Yorumların yanıtı sitenin aşağı kısmında

  Ali : bilmiyorum, keşke arkadaşlar yorumlarda yanıt versinler.

  Yazının devamını okumak istermisiniz?
  Yorum yap