Bu sitede bulunan yazılar memnuniyetsizliğiniz halınde olursa bizimle iletişime geçiniz ve o yazıyı biz siliriz. saygılarımızla

  matbaanın icadı ile hangi gelişmeler yaşandı

  1 ziyaretçi

  matbaanın icadı ile hangi gelişmeler yaşandı bilgi90'dan bulabilirsiniz

  Matbaanın icadı, Matbaayı kim buldu? - WİKİTARİH

  Matbaanın icadı, Matbaayı kim buldu? - WİKİTARİH

  Matbaayı kim buldu? sorusunun cevabı oldukça karışıktır. Matbaanın icadı oldukça eski dönemlere dayanmaktadır. Matbaa tarihte ilk olarak Çin’de kullanılmıştır. Matbaayı ilk bulan kişi Johannes Gutenberg değildir. Ancak Gutenberg’in bulduğu matbaa tekniği modern matbaacılığın başlangıcı sayılır.

  KISACA ÖZET

  Matbaanın İcadı. Matbaayı kim buldu? Matbaa ne zaman bulundu?
  Matbaa tarihte ilk olarak Çin’de kullanılmaya başlamıştır. İlk bulunan baskı tekniği ahşap kalıplara harflerin kazınması şeklindedir. Kesin olmamakla birlikte, bu tekniğin Milattan sonra 1. veya 2. yüzyılda kullanılmaya başladığı düşünülmektedir. Ayrı harflerle baskı tekniği ise M.S. 11. yüzyılda yine Çin’de bulunmuştur. Bulan kişi Bi Sheng isimli Çinli bir mucittir. Matbaa Çin’den Japonya ve Kore gibi birçok ülkeye yayılmıştır.

  Johannes Gutenberg’in 1440’lı yıllarda bulduğu matbaa tekniği matbaanın tarihsel gelişiminde çok önemli bir dönüm noktasıdır. Gutenberg’in bulduğu matbaa tekniği önce Avrupa’da, sonra tüm dünyada yayıldı. Gutenberg tarihte matbaayı ilk bulan kişi olmasa da, modern matbaacılığın babası sayılır.

  Matbaanın Bulunmasının Sonuçları ve Etkileri
  Matbaanın icadı kültürel, bilimsel, sosyal ve siyasi açıdan çok önemli sonuçlar doğurdu:
  – Üretilen kitap miktarı hızla arttı. Kitap fiyatları azaldı.
  – Halkın daha geniş bir kesiminin kitaba ulaşması mümkün hale geldi. Toplumda okuma-yazma oran arttı.
  – Bilimsel ve kültürel ilerlemelerin yayılması hızlandı. Eğitim imkanları genişledi.
  – Gazete ve dergi gibi süreli yayınlar ortaya çıktı.
  – Matbaanın icadı Reform hareketlerini etkiledi. İncil’in halk kesimleri tarafından okunması Roma Kilisesinin sorgulanmasına sebep oldu. Reformcu din adamlarının görüşleri matbaa sayesinde hızla yayıldı.

  Matbaanın icadı: Çin’deki ilk gelişmeler

  Matbaanın tarihi Çin’de başlar. İlk matbaa tekniği yazıların ve resimlerin ahşap kalıplara kazınarak kağıt veya kumaş üzerine basılması uygulamasıdır. Bu tekniğin ilk olarak hangi dönemde kullanıldığı kesin değildir. Milattan sonra 1. veya 2. yüzyıllarda kullanılmaya başladığı düşünülmektedir.

  Kalıp şeklinde uygulanan matbaa tekniğinde basılacak sayfa bir bütün olarak ahşap veya metal kalıplar kazınıyordu. Her bir sayfa için ayrı bir kalıp hazırlanıyordu. İlk zamanlarda ahşap kalıplar kullanılırken, daha sonra metal kalıplar kullanılmıştır.

  Ayrı harf tekniğine dayanan matbaayı kim buldu?

  Ayrı harflerle matbaa baskısı tekniği ilk olarak Milattan sonra 11. yüzyılda yine Çin’de bulundu. Bu buluş matbaanın icadı sürecindeki önemli gelişmelerden biridir. Bu tekniği ilk bulan kişi 990–1051 yılları arasında yaşayan Bi Sheng isimli Çinli mucittir.

  Bu yöntemde her bir harf veya karakterin kalıbı ayrı olarak hazırlanmaktadır. Böylece bir harf kalıbı farklı sayfaları veya kitapları basmak için tekrar kullanılabiliyordu. Zaten var olan harf kalıpları bir araya getirilerek yeni bir sayfa kalıbı oluşturuluyordu. Blok şeklindeki kalıplarda ise kitabın her bir sayfası için ahşap veya metale kazınmış ayrı bir kalıp hazırlamak gerekiyordu. Dolayısıyla ayrı ve değiştirilebilir harflerle yapılan baskı için kalıp hazırlamak daha az maliyet ve uğraş gerektiriyordu.

  Harf kalıplarını hazırlamak için ilk olarak pişirilmiş kil toprak kullanılmıştır. Daha sonra harfler ahşaptan yapılmaya başlanmıştır. 13. yüzyılda itibaren ise metal harfler kullanılmıştır.

  Matbaa Kore ve Japonya gibi ülkelere de yayıldı. Matbaanın yayılmasında Budizm dininin önemli bir etkisi vardır. Budizm’le ilgili dini kitaplara duyulan talep matbaanın hızla yayılmasını sağlamıştır. Tarihten günümüze kalan en eski basılmış kitap örnekleri genelde dini kitaplardır.

  Türklerde ve İslam Dünyasında Matbaa

  Matbaanın batıya doğru yayılması ilk olarak Doğu Türkistan’dan başlamıştır. Doğu Türkistan’da yaşayan Uygur Türkleri Çinlilerden matbaayı öğrenerek kullanmıştır.

  Müslümanların 8. yüzyılda Doğu Türkistan ve Çinlilerle irtibata geçmesi sonrasında kağıtla birlikte matbaa tekniği de İslam dünyasına geçmiştir. Ancak kağıdın kullanımı oldukça yaygınlaşırken, matbaanın kullanımı sınırlı kalmıştır. Ahşap bloklara yazıların kazınması tekniğiyle kağıt üzerine baskılar yapılmıştır. Bu teknikle yapılan kitap baskılardan birkaç örnek günümüze kadar gelmiştir. Ancak matbaa tekniği İslam dünyasında gelişmemiş ve yaygınlaşmamıştır. İslam dünyasında kitap üretimi uzun yüzyıllar boyunca elle yapılmaya devam edilmiştir.

  Ancak Avrupa’da matbaanın icadı sonrasında İslam dünyasında matbaa yaygın olarak kullanılmaya başlamıştır. Avrupa’dan İslam ülkelerine matbaanın gelişi hızlı olmamıştır. İslam dünyasında Türkçe ve Arapça gibi dillerde kitap basan matbaa ancak 18. yüzyılda açılmıştır.

  Matbaanın Avrupa’daki Gelişimi

  Avrupa’da ahşap kalıp baskı tekniği ilk olarak 14. yüzyılda kullanılmaya başladı. İlk zamanlarda daha çok kâğıt veya kumaş üzerine resim baskısı yapılıyordu. Dini resimler ve oyun kağıtları gibi ürünlerin basımında kullanılıyordu. Çin’de olduğu gibi, bu baskı tekniğinde basılacak yazı ve resimler bir bütün olarak ahşap malzeme üzerine kazınıyordu.

  Avrupa’da ahşap kalıplarla baskı tekniği kullanılsa da, kitap üretiminde bu yöntem pek yaygınlaşmamıştı. Kitap üretimi daha çok elle çoğaltma yöntemi ile yapılıyordu. Ancak 15. yüzyılın ortalarında Avrupa’da matbaanın icadı sonrasında kitap basımı yaygınlaştı.

  Johannes Gutenberg ve Modern Matbaanın İcadı

  Matbaanın Avrupa’daki asıl gelişimi ayrı metal harflerle baskı tekniğinin geliştirilmesiyle başlamıştır. Johannes Gutenberg Avrupa’da bu baskı tekniğini ilk geliştiren kişidir. Gutenberg matbaasını 1440’lı yıllarda geliştirmiş ve ilk kitabını 1450 yılında basmıştır.

  Gutenberg’in icat ettiği matbaa makinesi hızlı ve kaliteli baskı yapmayı mümkün hale getirdi. Matbaanın icadı ilk olarak Çin’de gerçekleşmiş ve ayrı metal harflerle baskı tekniği daha önce Uzak Doğu’da birçok ülkede uygulanmış olsa da Gutenberg önemli yenilikler getirmiştir. Gutenberg’in icat ettiği matbaa makinesi Uzak Doğu’da uygulanan tekniğe göre oldukça ileriydi.

  Uzakdoğu ülkelerinde kullanılan harf kalıpları oldukça büyüktü. Gutenberg daha küçük, birbiriyle uyumlu ve çok sağlam metal harfler üretti. Böylece bir sayfaya çok daha fazla yazı basılması sağlandı. Gutenberg defalarca yapılacak baskıya dayanabilecek harfler üretmek için kurşun, kalay ve antimon kullanarak yeni bir alaşım üretti. Gutenberg’in bulduğu bu alaşım yüzyıllar boyunca matbaalarda kullanılmıştır.

  Gutenberg’in getirdiği bir diğer yenilik su bazlı mürekkep yerine yağ bazlı mürekkebin kullanılmasıdır. Bu durum metal kalıpların mürekkebi daha kolay tutmasını ve baskının daha kaliteli olmasını sağladı. Son olarak Gutenberg, Uzak Doğu’da uygulanandan farklı olarak baskı kalıplarını elle kağıda uygulamak yerine baskı makinesi geliştirdi. Bu durum kalıbın kağıdın üstüne daha dengeli ve kuvvetli bir biçimde basılmasını sağladı.

  Matbaanın Yayılması

  Gutenberg’in geliştirdiği baskı tekniği kısa sürede tüm Avrupa’ya yayıldı. 1500’lü yılların başında, yani Avrupa’da Gutenberg tarafından matbaanın icadı üzerinden yaklaşık 50 yıl geçtikten sonra Avrupa ülkelerinde bine yakın matbaa atölyesi açılmıştı.

  Matbaa dünyanın diğer ülkelerine de yayıldı. Amerika kıtasındaki ilk matbaa 1539’da Meksika’da kuruldu. Matbaa Hristiyan misyonerler tarafından erken yıllarda Çin, Hindistan ve Japonya gibi ülkelerde tanıtılsa da bu ülkelerde yayılmadı. Uzak Doğu’da Avrupa tipi matbaa makineleri ancak 19. yüzyılın sonlarına doğru yaygınlaşmaya başlamıştır.

  Matbaa Osmanlı topraklarına erken bir tarihte 1490’lı yıllarda geldi. İlk matbaa İspanya’dan gelen Yahudiler tarafından kendi dillerinde kitap basmak için İstanbul’da açıldı. Osmanlı egemenliğindeki Balkanlarda da Hırvatça, Sırpça, Rumence ve Yunanca gibi dillerde kitap basmak için birçok matbaa açıldı. 16 ve 17. yüzyıllarda İstanbul’da Ermenice ve Rumca kitaplar basmak için matbaalar kuruldu. Ancak Türkçe ve Arapça kitap basacak ilk matbaa ancak 1729’da, Avrupa’da matbaanın icadı üzerinden yaklaşık üç yüzyıl geçtikten sonra faaliyete geçmiştir.

  Arap harfleriyle baskı yapan ilk matbaa İstanbul’da 1729’da kurulan matbaa değildir. Ondan önce Avrupa’da Arap harfleriyle kitap basan matbaalar kurulmuştur. Bu matbaalar iki amaçla açılmıştır. Birinci amaç Osmanlı topraklarında yaşayan Hristiyan Araplar için dini kitaplar basmaktır. İkinci amaç ise ticari amaçlarla Müslümanlar için kitap basmaktır. Özellikle Venedik’te Kuran-ı Kerim basılmış ve Osmanlı topraklarında satılmıştır.

  Matbaanın Sonuçları ve Etkileri

  Matbaanın icadı ve yaygınlaşması insanlık tarihinin en önemli bilimsel ve teknik gelişmelerinden biridir. Matbaanın icadı hem bilimsel ve teknik ilerleme, hem de ekonomik, sosyal ve kültürel gelişmeler üzerinde çok önemli sonuçlar doğurmuştur.

  Gutenberg’in geliştirdiği baskı tekniği sayesinde kitap üretimi eskiye göre çok daha hızlı ve ekonomik hâle geldi. Büyük miktarlarda kitap üretimi yapılmaya başladı. Avrupa’da matbaanın icadı sonrasında kitap üretimi hızla arttı. Özellikle matbaa sayısının artması sonrasında 16. yüzyılda üretilen kitap sayısı matbaanın icadı öncesi ile kıyaslanamayacak duruma gelmiştir. 16. yüzyılda Avrupa’da basılan toplam kitap sayısının 200 milyonu geçtiği tahmin edilmektedir.

  Kitap üretiminin kolaylaşması ve maliyetlerin düşmesi fiyatları da düşürdü. Matbaa öncesinde Avrupa’da halkın çok sınırlı bir kesimi kitaplara ulaşabiliyordu. Okur-yazarlık oranı oldukça düşüktü. Kitapların ucuzlaması ve büyük miktarlarda üretilmesiyle halkın daha geniş bir kesimi kitaplara ulaşmaya başladı. Toplumda okur-yazar oranı artmaya başladı.

  Matbaanın icadı özellikle bilimsel eserlerin basımını çok kolaylaştırdı. Bilimsel eserlerde şekiller, diyagramlar ve resimler bolca kullanıldığı için bu eserlerin elle çoğaltılması oldukça zordu. Matbaada bu tür kitapların basılması bilimsel bilginin yaygınlaşmasını kolaylaştırdı. Bilimsel eserler ve ders kitapları fiyatlarının ucuzlaması toplumun daha geniş bir kesiminin eğitim imkânlarından yararlanmasını sağladı.

  Bu gelişmenin Rönesans döneminde gerçekleşmesi kültürel ve bilimsel etkiyi arttırdı. Rönesansla ortaya çıkan bilimsel ve kültürel ilerleme matbaa sayesinde daha geniş halk kesimlerine yansıdı. Matbaanın icadı Rönesansla ortaya çıkan değişimin sadece kültürel ve sanatsal elitlerle sınırlı bir hareket olarak kalmamasını sağladı.

  Matbaanın icadı sadece bilimsel ve kültürel alanda değil, dinî ve siyasi alanda da önemli değişiklikler yarattı. 16. yüzyılda ortaya çıkan Reform hareketlerinin hızla yayılmasında matbaanın büyük bir etkisi vardır. Matbaa vasıtasıyla İncil üretiminin artması daha geniş bir halk kesiminin dini metinleri okumasını sağladı. Bu durum Roma Kilisesinin uygulamalarının halk tarafından sorgulanmasına yol açtı. Ayrıca Luther gibi Reformcu önderlerin fikirleri matbaa sayesinde hızla yayıldı.

  Matbaanın icadı basının doğmasını sağladı. İlk dönemlerde düzensiz aralıklarla basılıp dağıtılan tek sayfalık haber mektupları ortaya çıktı. 17. yüzyılın başında düzenli basılan sürekli yayınlar doğdu. Matbaada basılan ve haftalık düzenli olarak çıkan ilk gazete 1605 yılında Almanya’da yayımlanmaya başladı. takip eden yıllarda Avrupa’nın birçok ülkesinde gazeteler doğdu.

  Johannes Gutenberg ve Matbaanın Gelişimi

  Yazı kaynağı : www.wikitarih.com

  Matbaanın icadıyla hangi gelişmeler yaşandı

  Matbaanın icadıyla hangi gelişmeler yaşandı?

  Matbaanın icadıyla hangi gelişmeler yaşandı?

  Matbaanın icadıyla hangi gelişmeler yaşandı?

  Matbaanın icadıyla hangi gelişmeler yaşandı? sorusunun cevabını kısaca yazdık. Matbaanın icadı bir çok olumlu gelişmenin yaşanmasını sağlandı. Yaşanan gelişmeler şunlardır;

  Matbaanın icadıyla hangi gelişmeler yaşandı?

  Kültür seviyesi yükseldi.

  Okur yazar oranı arttı

  Basılan kitap sayısı arttı

  Bilgilerin yayılması ile kiliseye olan güven azaldı

  Fikir ve düşünceler daha hızlı yayıldı. Bu sayede Rönesans ve Reform hareketleri doğdu.

  Yazı kaynağı : odevhane.com

  Matbaa ne zaman bulundu? İşte matbaanın icadı hakkında bilgiler

  Matbaa ne zaman bulundu? İşte matbaanın icadı hakkında bilgiler

  Matbaacılık, metin ve görüntülerin genellikle kâğıt gibi yüzeyler üzerine basılarak çoğaltılma işidir. Matbaanın ilk kez kullanılması Uzak Doğu’da başlamıştır. İlk matbaa, ağaç oyma tekniği kullanarak, MS 593'te Çin'de kurulmuş, ilk basılı gazete de MS 700'de Pekin'de çıkmıştır. 8. yüzyılda Japonya’da baskı yapıldığı, İmparatoriçe Shotoko'nun Budizm’in kutsal metinlerini Sanskrit dilinde Çin alfabesiyle bastırdığı bilinmektedir. Bilinen en eski eksiksiz basma kitap olan Tianemmen ruloları Çin'de 868'de basılmıştır. İlk kez tek tek harfler dökerek baskı yapmayı da 1040 yıllarında Pi Sheng adında bir Çinlinin porselenden harfler kullanarak denediği söylenmişti.

  Batıya doğru yayılma

  Tun-Huang mağarasındaki buluntular, matbaayı Çinlilerden alan Uygurların 9. yüzyıldan itibaren baskı yaptığını göstermektedir. Öte yandan, Çin'den mi geldiği yoksa bağımsız mı geliştirildiği bilinmese de, Mısır'da 4. yüzyıldan itibaren kumaş üzerine ağaç oyma kalıplarla baskı yapılmaktaydı. Aynı teknikle Arapça metinlerin basılması 9. ve 10. yüzyıllarda gene Mısır'da başlamıştır.

  Avrupa ve modern matbaacılığın doğuşu

  Avrupa da ağaç oyma kumaş baskısını İslam dünyasından alarak başlamıştır. Özellikle 15. yüzyılda Avrupa’da matbaacılığın üssü olan Hollanda'da basım tekniği çok gelişmiştir. O dönemde hattatlarca yazılan ve hakkaklarca kazılan tahta kalıpların yanı sıra Harlem kentinde ilk kez tek tek harflerle baskı denemelerini 1430 yılında Lourens Janszoon Coster’in yaptığı sanılmaktadır.

  Nihayet 1450'de Johannes Gutenberg, ortağı Fust ile birlikte Almanya'nın Mainz şehrinde metal harflerle basım tekniğini bulmuş ve matbaaya uygulamıştır. Gutenberg'in üretimi, özellikle de 1455'te bastığı İncil, yüksek kalitesi ve ucuz fiyatıyla kısa sürede başarılı olmuş, yeni buluş Avrupa'dan başlayarak tüm dünyada yaygınlaşmıştır. Daha sonra tipo baskı olarak adlandırdığımız bu matbaa tekniği sanayi devrimiyle doğan modern baskı makinalarının ve matbaacılık endüstrisinin temeli olmuş ve 20. yüzyıl sonlarına kadar gelmiştir.

  Osmanlı Döneminde matbaacılığın doğuşu

  Osmanlı İmparatorluğu'nun ilk matbaası daha 1493 yılında, İbrahim Müteferrika'dan 234 yıl önce, İspanyol göçmeni David ve Samuel İbn Nahmias Kardeşler tarafından kuruldu. İlk kitap, Yakup ben Asher'in Arba'ah Turim eseri 13 Aralık 1493'te basıldı.[1] İtalik hurufatı, sayfa düzeni, folyo işaretleme tekniği, metin başının büyük harfle belirtilmesi gibi yenilikleri matbaa sanatına kazandıranlar da 1530'da İtalya yolu ile İstanbul'a gelip yerleşen Sonsino ailesidir

  Modern matbaacılıkta iş akışı

  Kısaca matbaacılık denilen karmaşık süreç, farklı teknolojilere ait çok sayıda işlemden oluşur. Uluslararası bir sektörel konsorsiyum olan cip4 tarafından hazırlanan JDF (Job Definition Format) iş tanımlama standardı kapsamında yüzden fazla işlem tanımlanmış, bunlar da geleneksel eğilime uygun olarak baskı öncesi, baskı ve baskı sonrası şeklinde üç alt süreçte toplanmıştır.

  Baskı öncesi

  Öncelikle basılacak işin tasarımı yapılır. Bu aşamada yazıların ve fotoğrafların bilgisayara aktarılması gerekir. Bilgisayara aktarılan görsel öğeler mizanpaj yazılımında bir araya getirilerek baskıya uygun tasarım oluşturulur. Bilgisayar yardımıyla yapılan bu işleme masa üstü yayıncılık da denir. Sonrasında, yapılan çalışmanın film çıkışları alınır. Film, baskı için kullanılan kalıbı oluşturmak için kullanılır. Filmden sonra da prova alınabilir. Filmden alınan provaya analog prova (Dupont firmasının Cromalin sisteminden dolayı sektörde "cromalin" adı ile bilinir) denmektedir. Analog provanın dışında baskıyı taklit eden yazıcılarla dijital prova da alınabilir.

  Baskı

  Film çıkışları alındıktan sonra alüminyum plakalar (kalıp) üzerine tasarımın görüntüsü çıkarılır. Kalıp çekme denilen bu işlem iki aşamada gerçekleşir: Film kullanarak kontakt baskı yani pozlandırma ve banyo. Günümüzde tasarımlar bilgisayardan direk kalıba alınabilmekte, CTP adıyla anılan bu sistem ile film ve montaj işlemleri ortadan kalkmaktadır. Kalıp çekildikten sonra baskıya geçilir.

  Baskı sonrası

  Baskı sonrasında selefon, lak gibi malzemelerle yüzey kaplama (laminasyon) uygulanabilir. Mücellithane makineleri kullanılarak da çok sayfalı ürünlerde katlama, harmanlama, iplik dikiş, tel dikiş gibi işlemler, kitap ve dergiler için kapak takarak ciltleme gibi, ambalajlar için kalıplı kesim gibi işlemler uygulanabilir.

  Yazı kaynağı : www.hurriyet.com.tr

  Yorumların yanıtı sitenin aşağı kısmında

  Ali : bilmiyorum, keşke arkadaşlar yorumlarda yanıt versinler.

  Yazının devamını okumak istermisiniz?
  Yorum yap