Bu sitede bulunan yazılar memnuniyetsizliğiniz halınde olursa bizimle iletişime geçiniz ve o yazıyı biz siliriz. saygılarımızla

  mastır şefte dün akşam kim birinci oldu

  1 ziyaretçi

  mastır şefte dün akşam kim birinci oldu bilgi90'dan bulabilirsiniz

  MasterChef'te dün akşam kim birinci oldu? İşte kadroya son dahil olan isim...

  Masterchef Kim Kazandı Haberleri - Son Dakika Masterchef Kim Kazandı Hakkında Güncel Haber ve Bilgiler

  D�n ak�am MasterChef'te yedeklerden ana kadroya kim girdi? MasterChef T�rkiye 28 A�ustos 2021 kazanan� kim oldu?

  D�n ak�am MasterChef'te yedeklerden ana kadroya kim girdi? MasterChef T�rkiye 28 A�ustos 2021 kazanan� kim oldu?

  MasterChef T�rkiye'de d�n ak�am yine nefesler tutuldu. Eleme adaylar�ndan bir ki�inin yerine ge�ecek isim yap�lacak yemeklerin ve tad�mlar�n ard�ndan belli oldu. MasterChef T�rkiye'nin 50. yeni b�l�m�nde yedek kadrodan bir ki�i ana kadroya ge�meye hak kazanacak. T�m program takip�ileri MasterChef T�rkiye 28 A�ustos 2021 kazanan� kim oldu? MasterChef'te yedeklerden ana kadroya kim girdi? gibi sorular�n yan�tlar�n� ara�t�r�yorlar. MasterChef T�rkiye yeni b�l�me dair t�m merak edilenleri sizler i�in derledik...

  MASTERCHEF T�RK�YE 28 A�USTOS 2021 KAZANANI K�M OLDU?

  MasterChef T�rkiye'de yedekler aras�ndan ana kadroya girecek ilk yar��mac� d�n ak�am a��kland�. Yedekler aras�ndan ana kadroya gidecek ilk yar��mac� Mustafa oldu.


  MASTERCHEF'TE K�MLER ELEME ADAYI OLDU?

  Tunahan, Tahsin, Burcu ve G�rkem'in ard�ndan Hamza ile Safanur da eleme potas�nda elenmemek i�in h�nerlerini sergileyecek.

  Yazı kaynağı : www.aksam.com.tr

  MasterChef d�n ak�am kim kazand�? MasterChef ana kadroya giren yedek yar��mac� kim oldu?

  MasterChef d�n ak�am kim kazand�? MasterChef ana kadroya giren yedek yar��mac� kim oldu?

  MasterChef T�rkiye 2021'de ana kadroya girecek 4. yedek isim bu gece belli oldu. D�n ak�am yar��mac�lardan yapmalar� istenen yemek h�nkar be�endi oldu. En iyi h�nkar be�eniyi yapan yar��mac� bir sonraki tura ��k�p ana kadroya girme �ans� elde etmi� oldu. MasterChef yedeklerden ana kadroya kim girdi? MasterChef T�rkiye 16 Eyl�l 2021 kazanan� kim oldu? gibi sorular�n yan�tlar� t�m izleyenler taraf�ndan merak konusu oldu. ��te t�m detaylar...

  MASTERCHEF YEDEKLERDEN ANA KADROYA G�REN �S�M A�IKLANDI! - 16 EYL�L 2021

  MasterChef T�rkiye 16 Eyl�l 2021 kazanan� belli oldu.

  MasterChef T�rkiye 2021'in yedek yar��mac�lar�; Araz, Samet, Merve, Zerda, Berk, Nursima, Mete, Melis, Pelin, Yi�it, Mete. Bu ak�am on bir yar��mac� aras�nda k�yas�ya m�cadele ya�an�yor. �efler, ilk turda yar��mac�lardan H�nkar Be�endi yapmalar�n� istedi. Bu yeme�i yapmalar� i�in verilen s�re 45 dakika. Verilen s�re sonunda �efler, tad�m sonras�nda de�erlerlendirmelerini a��klad�lar. �lk turda be� yar��mac� ba�ar�l� oldu. Bu isimler; Araz, Samet, Merve, Pelin ve Rabia idi.

  �kinci turda yar��mac�lar, yarat�c�l�k oyunu oynayacak. Ana �r�n olarak taze fasulye verildi. Ve yap�lacak yemek i�in 40 dakika s�re tan�nd�. S�re bitiminde yar��mac�lar, yapt�klar� farkl� farkl� yemekleri �eflerin be�enisine sundu. �efler, tad�m yapt�ktan sonra de�erlendirmelerini a��klad�. Yarat�c�l�k oyununda be�inci Pelin, d�rd�nc� Rabia, ���nc� Merve oldu. Samet, geceyi ikinci olarak bitirirken Araz Aknam, MasterChef'te ana kadroya giren isim oldu.

  MASTERCHEF ELEME ADAYI K�MLER OLDU?

  Burcu ve Mustafa'n�n ilk eleme adaylar� olarak belirlendi�i yar��mada, haftan�n ikinci dokunulmazl�k oyunu i�in k�rm�z� ve mavi tak�m �yeleri Tayland mutfa��ndan yemekleri yapmak i�in �nl�k giydi. Oyunun kazanan� mavi tak�m olurken bireysel dokunulmazl���n sahibi de Emre oldu.

  K�rm�z� tak�mda yap�lan oylamada ise MasterChef 3. ve 4. eleme adaylar� da Tunahan ve Hasan olarak belirlendi.

  Tak�m dokunulmazl��� i�in K�rm�z� ve mavi tak�m yar��mac�lar�n�n m�cadelesi sonras� eleme adaylar� yap�lan oylama ile belirlendi. K�rm�z� tak�mda bireysel dokunulmazl���n sahibi olan Emre, ilk eleme aday� olarak Tunahan'�n ismini s�yledi.

  Daha sonra k�rm�z� tak�m ikinci aday� belirlemek i�in oylama ger�ekle�tirdi. Konseyde Hasan ve Safanur'un isimleri 7 kez yaz�ld��� i�in kaptan Hamza eleme aday�n� s�yledi. �ki isim aras�nda kalan Hamza'n�n se�imi Hasan'dan yana oldu. MasterChef'te son eleme aday� Hasan se�ildi.

  Yazı kaynağı : www.aksam.com.tr

  MasterChef T�rkiye'de kim kazand�, elenen isim kim oldu? MasterChef'te kim elendi kim gitti?

  MasterChef T�rkiye'de kim kazand�, elenen isim kim oldu? MasterChef'te kim elendi kim gitti?

  MasterChef'te 21 Kas�m yeni bir eleme heyecan� ya�and�. Eleme gecesinde bu haftan�n eleme adaylar� aras�nda k�yas�ya bir m�cadele ya�and�. TV8 ekranlar�n sevilen yar��ma program� MasterChef'te haftan�n elenen ismi belli oldu. Peki MasterChef'te kim elendi kim gitti? Haftan�n elenen ismi Somer �ef a��klad�...

  MASTERCHEF'TE BU HAFTA K�M ELEND�?

  MasterChef yeni b�l�m� ile 21 Kas�m Pazar ak�am� ekrana geldi. Eleme adaylar� aras�nda bir isim MasterChef hayaline veda etti. J�ri �yelerinden Somer �ef haftan�n elenen ismi a��klad�.

  Eleme turunun ikinci etab�na kalan Azize, Safanur ve Pelin ile birlikte �efler yeni bir eleme etab� d�zenledi. Mehmet �ef'in �zel tarifi olan Creme Fontana'y� en iyi �ekilde yapmaya �al��an yar��mac�lar m�cadelede zorlu dakikalar ya�ad�. S�renin bitmesiyle birlikte yar��mac�lar tabaklar�n� �eflere tatt�rd�. �eflerin yapt��� tad�m�n ard�ndan bu 3 ki�i aras�nda en az ba�ar�l� taba�� yapan isim yar��maya veda etti. B�ylelikle MasterChef'te bu haftan�n elenen ismi Azize oldu.

  MASTERCHEF'TE BU HAFTA ELEME POTASINDA K�MLER VARDI?

  Eleme potas�na giden ilk isim Azize, ikinci aday ise Pelin oldu. ���nc� eleme aday� Tahsin, d�rd�nc� aday ise Sergen se�ildi.

  Safanur, haftan�n be�inci eleme aday� oldu. Ad� daha �ok yaz�lan Hasan, haftan�n alt�nc� eleme aday� oldu

  1- Azize

  2- Pelin

  3- Tahsin

  4- Sergen

  5- Sefanur

  6- Hasan

  ��TE HAFTANIN ELENEN �SM�

  1- Azize

  Yazı kaynağı : www.aksam.com.tr

  Yorumların yanıtı sitenin aşağı kısmında

  Ali : bilmiyorum, keşke arkadaşlar yorumlarda yanıt versinler.

  Yazının devamını okumak istermisiniz?
  Yorum yap