Bu sitede bulunan yazılar memnuniyetsizliğiniz halınde olursa bizimle iletişime geçiniz ve o yazıyı biz siliriz. saygılarımızla

  masterchef döner oyununu kim kazandı

  1 ziyaretçi

  masterchef döner oyununu kim kazandı bilgi90'dan bulabilirsiniz

  MasterChef’te kim kazandı? 13 Ekim MasterChef 2021’de ikinci dokunulmazlık oyununu kim kazandı?

  MasterChef’te kim kazandı? 13 Ekim MasterChef 2021’de ikinci dokunulmazlık oyununu kim kazandı?

  Sevilen yarışma MasterChef Türkiye’de bu akşam ikinci dokunulmazlık oyunu heyecanı yaşandı. Sekizinci haftanın yeni kurulan Mavi takım ile Kırmızı takım, ikinci dokunulmazlık oyununda en iyi döner çeşitleri yapmak için karşı karşıya geldi. Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna şefler, tadım sonrasında dokunulmazlığı kazanan takım açıkladı. Peki, MasterChef’te dokunulmazlığı Mavi takım mı Kırmızı takım mı kazandı? İşte 13 Ekim Çarşamba MasterChef dokunulmazlık oyunu detayları…

  MASTERCHEF’TE DOKUNULMAZLIĞI HANGİ TAKIM KAZANDI?

  MasterChef 2021’de haftanın ikinci dokunulmazlık oyunu büyük bir mücadeleye sahne oldu. Şefler, takımlardan bir saat yirmi dakika içinde dört farklı döner yapmalarını istedi. Tombik döner, dürüm döner, pilav üstü döner ve İskender günün menüsünde yer alan yemeklerdi.

  Mavi takım ile Kırmızı takım, istenilen döner çeşitlerini en iyi şekilde yapmak için hünerlerini sergiledi. Yarışmacılar, vaktinden önce biten dönerleri anında şeflere ikram ettiler. Tadım yapan şefler, son olarak hangi yemekte hangi takımın yaptığı döneri beğendiğini açıkladı. Gün sonunda ikinci dokunulmazlık oyununu, 5-0 skorla Kırmızı takım kazandı.

  Görsel: Kırmızı takım

  Dürüm döner: Kırmızı takım

  İskender: Kırmızı takım

  Tombik döner: Kırmızı takım

  Pilav üstü döner: Kırmızı takım

  Yazı kaynağı : www.acunn.com

  13 Ekim MasterChef dokunulmazl�k oyununu kim kazand�? MasterChef'te 4. ve 5. eleme aday� kim oldu?

  13 Ekim MasterChef dokunulmazl�k oyununu kim kazand�? MasterChef'te 4. ve 5. eleme aday� kim oldu?

  MasterChef T�rkiye 2021'de heyecan kald��� yerden devam ediyor. TV8 ekranlar�n sevilen yar��ma program� MasterChef T�rkiye'nin son b�l�m�nde yar��mac�lar dokunulmazl��� kazanmak i�in h�nerlerini g�sterdi. Danilo, Somer ve Mehmet �ef'in tad�m� ile en ba�ar�s�z yeme�i yapan MasterChef 4. eleme aday� se�ildi. Peki, MasterChef'te dokunulmazl��� kim kazand�, potaya kim gitti, eleme aday� kim oldu? ��te, son b�l�mde ya�ananlar.

  MASTERCHEF'TE DOKUNULMAZLI�I HANG� TAKIM KAZANDI?

  MasterChef 2021'de haftan�n ikinci dokunulmazl�k oyunu b�y�k bir m�cadeleye sahne oldu. �efler, tak�mlardan bir saat yirmi dakika i�inde d�rt farkl� d�ner yapmalar�n� istedi. Tombik d�ner, d�r�m d�ner, pilav �st� d�ner ve �skender g�n�n men�s�nde yer alan yemeklerdi.

  Mavi tak�m ile K�rm�z� tak�m, istenilen d�ner �e�itlerini en iyi �ekilde yapmak i�in h�nerlerini sergiledi. Yar��mac�lar, vaktinden �nce biten d�nerleri an�nda �eflere ikram ettiler. Tad�m yapan �efler, son olarak hangi yemekte hangi tak�m�n yapt��� d�neri be�endi�ini a��klad�. G�n sonunda ikinci dokunulmazl�k oyununu, 5-0 skorla K�rm�z� tak�m kazand�.

  MasterChef 2021'de hafta ba��nda se�ilen tak�mlar aras�nda oynanan oyunlarda kaybeden tak�m aras�nda eleme adaylar� se�ildi.

  Ge�ti�imiz g�nlerde eleme aday� belirlenmi� ve Mert potaya giden ilk isim olmu�tu. �kinci eleme aday� Rabia oldu. Oylaman�n ard�ndan Eren ���nc� aday se�ildi.

  MasterChef'te finale kalan iki isim aras�nda ve gecenin en iyi taba��n� ��karan Emre, bireysel dokunulmazl�k oyununu kazand�. Emre'nin eleme potas�na g�nderdi�i Pelin, haftan�n d�rd�nc� eleme aday� oldu.

  5. ELEME ADAYI K�M OLDU?

  MasterChef'te dokunulmazl��� kaybeden Mavi tak�m i�in konsey topland�. Yap�lan oylama sonucunda Burcu ile Azize'nin oylar� ayn� say�da ��kt�. Bu isimler aras�nda potaya gidecek ismi Tahsin belirledi. Tak�m kaptan� Tahsin'in potaya g�ndermeyi se�ti�i,............. haftan�n be�inci eleme aday� oldu.

  1- Mert

  2- Rabia

  3- Eren

  4- Pelin

  5- ............

  MASTERCHEF'TE B�REYSEL DOKUNULMAZLI�I K�M KAZANDI?

  MasterChef T�rkiye'de bireysel dokunulmazl�k oyunu i�in yar��mac�lara oyunlardan kalan �r�nler verildi. Bu �r�nler; levrek, past�rma, irmik, limon, taze nane, baldo pirin�, yeni bahar, arapsa��, m�s�r unu, ka�ar peyniri, kuyruk ya��, k�lt�r mantar�, b�t�n tavuk, krema ve soya sosu idi. Bu �r�nler ile yap�lacak bir yemek i�in verilen s�re ise 40 dakika idi.

  Mavi tak�mdan be� ki�i, bireysel dokunulmazl��� kazanmak i�in gecenin en iyi yeme�ini yapmaya �al��t�. S�re bitiminde �efler, haz�rlanan �r�nlerin tad�m�n� yapt�. De�erlendirme sonucunda Burcu ve Emre finale kald�.

  Yazı kaynağı : www.aksam.com.tr

  Masterchef eleme adayı kim oldu? 13 Ekim Masterchef dokunulmazlık oyununu kim, hangi takım kazandı?

  MasterChef dokunulmazlığı kim kazandı 13 Ekim? MasterChef'te eleme potasına kimler gitti?

  MasterChef eleme adayları belli oldu! 13 Ekim MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı? İşte eleme potasındaki isimler

  MasterChef'te eleme adayları kimler oldu? Bir ilke imza attılar! 13 Ekim MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı?

  MasterChef'te eleme adayları kimler oldu? Bir ilke imza attılar! 13 Ekim MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı?

  Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna'nın jüri üyelikleri yaptığı MasterChef Türkiye'de haftanın yeni takımları ilk dokunulmazlık oyununda karşı karşıya geldi. 13 Ekim Çarşamba MasterChef yeni bölümde döner konseptli oyun oynandı. Dokunulmazlık oyununu kaybeden takım, bireysel dokunulmazlık oyunu için mutfağa girdi. Ardından ise haftanın 3. ve 4. eleme adayları belli oldu.

  MASTERCHEF’TE DOKUNULMAZLIĞI HANGİ TAKIM KAZANDI?

  MasterChef'te kırmızı ve mavi takımlar haftanın 2. dokunulmazlık oyununda karşı karşıya geldi. Şefler, yarışmacılardan döner çeşitleri istedi. Dürüm döner, tombik döner, pilav üstü döner ve iskender kebap yapıldı. Bu menünün hazırlanması için verilen süre bir saat yirmi dakika oldu. Süre sonunda şefler, hazırlanan döner çeşitlerinden tadım yaptı.

  245467534_3725435100892109_2131350541447125016_n

  MasterChef Türkiye'de bu sezon ilk defa olan bir sonuç ortaya çıktı. Dokunulmazlık oyununu kırmızı takım, 5-0 kazandı. Kırmızı takım, dokunulmazlık oyununda verilen yemeklerin hepsinde başarılı oldu.

  244715784_875252423379303_3483305736829928179_n

  Görsel ve lezzet olarak mavi takımdan daha üstün bir oyun ortaya koydu. Böylece, bir takım, bir oyundaki tüm oyunları kazanarak bir ilke imza atmış oldu.

  245495940_1973622309463901_8379914275167424797_n

  MASTERCHEF’TE BİREYSEL DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

  MasterChef 2021’de dokunulmazlığı kaybeden takım, bireysel dokunulmazlık oyunu için mutfağa girdi. Bireysel dokunulmazlık oyunu için yarışmacılara oyunlardan kalan ürünler verildi. Bu ürünler levrek, pastırma, irmik, limon, taze nane, baldo pirinç, yeni bahar, arapsaçı, mısır unu, kaşar peyniri, kuyruk yağı, kültür mantarı, bütün tavuk, krema ve soya sosu oldu.

  Sıfır atık konulu oyunda verilen çeşitli malzemeler ile yaratıcı bir yemek yapılması istendi. Verilen süre 40 dakika idi. Şeflerin tadımı sonrasında sadece iki kişi öne çıkarıldı. Bu isimler Emre ve Burcu idi. Bu akşam bireysel dokunulmazlık oyununu kazanan Emre oldu.

  245495161_1697010120493710_3383020655486936463_n

  MASTERCHEF’TE ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?

  MasterChef'te bu hafta ilk dokunulmazlığı kaybeden mavi takımda, bireysel dokunulmazlık oyununu kazanan Tahsin'in eleme potasına gönderdiği Rabia, eleme adayı oldu.

  245100039_288249996265414_7329953264443105913_n

  Takımdaki oylamada ise, en çok adı yazılan yarışmacı olan Eren haftanın diğer eleme adayı oldu.

  245428525_344743867408921_5233620889528142306_n

  MasterChef’te bireysel dokunulmazlığı kazanan Emre'nin eleme potasına gönderdiği Pelin, haftanın dördüncü eleme adayı oldu.

  245411794_913338359590077_5732153814451168849_n

  Konseyde yapılan oylama sonucunda Burcu ve Azize, aynı sayıda isimleri yazıldı. Bu yüzden potaya girecek ismi takım kaptanı belirledi. Tahsin'in seçtiği Burcu, eleme adayı oldu.

  245330919_917009835689837_5529990366183954409_n

  Yazı kaynağı : www.mynet.com

  Yorumların yanıtı sitenin aşağı kısmında

  Ali : bilmiyorum, keşke arkadaşlar yorumlarda yanıt versinler.

  Yazının devamını okumak istermisiniz?
  Yorum yap