Bu sitede bulunan yazılar memnuniyetsizliğiniz halınde olursa bizimle iletişime geçiniz ve o yazıyı biz siliriz. saygılarımızla

  mardin eğitim ve araştırma hastanesi

  1 ziyaretçi

  mardin eğitim ve araştırma hastanesi bilgi90'dan bulabilirsiniz

  JavaScript is not available.

  We’ve detected that JavaScript is disabled in this browser. Please enable JavaScript or switch to a supported browser to continue using twitter.com. You can see a list of supported browsers in our Help Center.

  Help Center

  Terms of Service Privacy Policy Cookie Policy Imprint Ads info © 2022 Twitter, Inc.

  Yazı kaynağı : twitter.com

  Mardin Devlet Hastanesinin "Eğitim ve Araştırma Hastanesi"ne dönüştürülmesi

  Mardin Devlet Hastanesinin

  Mardin Artuklu Üniversitesi (MAÜ) Rektörü ve İl Sağlık Müdürü, Sağlık Bakanlığı ve MAÜ arasında 3 Ağustos'ta yapılan protokolle Mardin Devlet Hastanesinin "Eğitim Ve Araştırma Hastanesi"ne dönüştürülmesini değerlendirdi.

  MAÜ'de düzenlenen basın toplantısında konuşan Rektör Prof. Dr. İbrahim Özcoşar, üniversitenin özellikle son bir yılda yaptığı en önemli çalışmalardan birinin tıp fakültesinin kuruluşuna yönelik olduğunu söyledi.

  Valiliğin, Sağlık Müdürlüğünün ve Mardin'e gönül vermiş herkesin aktif çalışmasıyla 30 Nisan'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kararıyla tıp fakültesinin fiili olarak kurulduğunu anımsatan Özcoşar, şunları kaydetti:

  "Birçok sebepten Mardin'e tıp fakültesi kurulması gerektiğini düşünürdük. Ama en önemli dayanağımız Mardin gibi 850 bin nüfusa sahip büyük şehirde 3. basamak bir sağlık kuruluşunun olmayışıydı. Sürecin çok hızlı ilerlemeyeceği birkaç yılda ancak bu sürecin tamamlanacağı öngörülüyordu. Allah'a şükür hep birlikte çalışarak bu süreci çok daha kısa sürede gerçekleştirmiş olduk. 2,5 ay gibi çok kısa bir sürede devlet hastanemiz, eğitim ve araştırma hastanesi statüsüne kavuştu. Dolayısıyla artık tıp fakültemizin somut anlamda hem araştırma hem de öğrenci eğitimleri için kullanabileceği, kendi kadrosuyla sağlığın değişik aşamalarında aktif olarak yer alabileceği bir hastanesi oluşmuş oldu."

  Özcoşar, Mardin'de Sağlık Müdürlüğü ile uyum içinde özverili bir şekilde çalışacaklarına işaret ederek, "Şu anda Mardin'imizin 3. basamak sağlık kuruluşu var. Bundan sonra bu süreç sağlık alanında çok daha büyük ve önemli gelişmelerle daha ileri noktalara taşınacak." dedi.

  "Hasta sevki ciddi derecede azalacak"

  İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Saffet Yavuz ise Mardin Devlet Hastanesinin Eğitim ve Araştırma Hastanesi olmasının kente birçok faydasının olacağını kaydetti.

  Eğitim ve Araştırma Hastanesinin tam kapasiteye ulaşmasıyla sağlıkta önemli bin noktaya gelineceğini aktaran Yavuz, "3. basamak bir sağlık kuruluşunun olması muhakkak diğer illere sevk sayısını ciddi anlamda azaltacaktır. Bizim şu anda en fazla sevk nedenimiz hem yoğun bakım yerinin olmaması hem de hekim sayısının az olması. Buda hem üniversitenin hem de tıp fakültesinin olmasıyla ciddi bir şekilde azalacak." diye konuştu.

  MAÜ Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Salim Bilici de il dışında akademik çalışma sürdüren akademisyenleri Mardin'e davet etti.

  Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 30 Nisan'da Mardin Artuklu Üniversitesi Tıp Fakültesi kurulumu kararından sonra Sağlık Bakanlığı ve üniversite arasında 3 Ağustos'ta yapılan protokolle Mardin Devlet Hastanesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine dönüştürülmüştü.

  Yazı kaynağı : www.haberler.com

  MHRS

  Bu Aydınlatma Metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“KVK Kanunu”) “Veri Sorumlusunun Aydınlatma Yükümlülüğü” kenar başlıklı 10 uncu maddesi uyarınca ve KVK Kanunu kapsamında veri sorumlusu olan T.C. Sağlık Bakanlığı (Bakanlık) tarafından, Merkezi Hekim Randevu Sistemi Çağrı Merkezi (MHRS) kullanıcılarına, kullanıcılara ait kişisel veriler hususunda bilgilendirme yapmak amacıyla hazırlanmıştır. KVK Kanunu uyarınca veri sorumlusu sıfatını haiz Bakanlığın merkez adresi “Bilkent Yerleşkesi, Üniversiteler Mah. Dumlupınar Bulvarı 6001. Cad. No:9 Çankaya/Ankara 06800”dir.

  Bu sistemde işlenen kişisel verileriniz bakımından veri sorumlusu T.C. Sağlık Bakanlığı’dır.

  Bu sistemde aşağıda yer alan kişisel verileriniz şu amaçlarla işlenmektedir.

  - Kimlik verisi: MHRS’de T.C. Kimlik Numarası, adı, soyadı, baba adı, anne adı doğum yeri, doğum tarihi, yaş ve cinsiyet bilgileriniz, kimliğinizin doğrulanması ve alabileceğiniz randevuların belirlenebilmesi amacıyla işlenmektedir.

  - İletişim verisi: MHRS’de sabit telefon numarası, cep telefonu numarası veya e-Posta adresi bilgileriniz üyelik aşamasında randevu hizmetlerinin sürdürülebilmesi için sizinle SMS yoluyla, canlı operatör, robotik arama bilgilendirme yöntemleri ile iletişime geçilebilmesi ve MHRS Mobil veya web üyeliğiniz yok ise çağrı merkezi tarafından almış olduğunuz randevu bilgilerinizin size iletilmesi, herhangi bir randevu değişikliği olduğunda size bilgi ve hatırlatma yapılabilmesi amaçlarıyla işlenmektedir. Almış olduğumuz telefon bilgileri üzerinden sizinle iletişime geçme yöntemimiz için web veya mobil üyelikleriniz üzerinden kendi tercihinizi belirleme hakkına sahipsiniz.

  - Görsel ve işitsel veri: Ses kaydı kişisel veriniz çağrı merkezi üzerinden yapılan işlemlerde alınmakta olup, randevu hizmeti alan ve veren kişilerin işlem güvenliğinin yürütülmesi amacıyla işlenmektedir.

  - Sağlık verisi: MHRS’ de almış veya iptal etmiş olduğunuz muayene randevu tarihi ve saati, randevu alınan hastane/kurum/klinik/ hekim, özellikli hasta kodu, hasta randevu numarası, engel durumu, almış veya iptal etmiş olduğunuz aşı tarihi ve saati, aşı randevu numarası bilgileriniz iş sürekliliğinin sağlanması faaliyetlerinin yürütülmesi, aşı randevu süreçlerinin yürütülmesi, vatandaş bildirim süreçlerinin (SMS,Push,e-Posta vb.) yürütülmesi amacıyla işlenmektedir. Aşı hakkınızın olup olmadığı, kaçıncı doz aşı randevusu alabileceğiniz, evde aşı yaptırma hakkınızın olup olmadığı, hangi tür aşıyı yaptırma hakkınızın olduğu bilgileriniz ise anlık olarak kullanılmakta, kayıt altına alınmamaktadır.

  - 2011 yılında, MHRS Web Portal da hizmete dahil edilerek internetten randevu alma süreci de başladı. 2012 yılında, MHRS İstanbul ilinin de dahil edilmesiyle birlikte tüm Türkiye kapsamında hizmet vermeye başladı.

  Merkezi Hekim Randevu Sistemi’ndeki kişisel verileriniz KVK Kanunu’nun 28 inci maddesinin ilk fıkrasında yer alan muafiyet halleri saklı kalmak üzere, hiçbir şekilde üçüncü taraflarla paylaşılmamaktadır.

  Kişisel verileriniz tamamen otomatik yollarla (bu sistem aracılığı ile) elde edilmekte olup kişisel verilerinizin işlenmesinin hukuki dayanağı, KVK Kanunu’nun 5 inci maddesinin ikinci fıkrasının (ç) bendi uyarınca veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması ve (f) ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması ile 6 ncı maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca; kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis; tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından işlenmesi hukuki sebebine dayanarak işlenmektedir.

  Merkezi Hekim Randevu Sistemi Kullanıcıları KVK Kanunu’nun 11 inci maddesinde düzenlenen haklarını, KVK Kanunu’nun 13 üncü maddesi ve Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ hükümleri çerçevesinde Bakanlığa başvurmak suretiyle kullanabilir. KVK Kanunu’nun 13 üncü maddesi uyarınca yapılacak yazılı başvurular "T.C. Sağlık Bakanlığı, Üniversiteler Mahallesi, 6001. Cadde, No:9, Çankaya, Ankara" adresine; Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) ile yapılacak başvurular ise "[email protected]" adresine iletilmelidir.

  Yazı kaynağı : www.mhrs.gov.tr

  Yorumların yanıtı sitenin aşağı kısmında

  Ali : bilmiyorum, keşke arkadaşlar yorumlarda yanıt versinler.

  Yazının devamını okumak istermisiniz?
  Yorum yap