Bu sitede bulunan yazılar memnuniyetsizliğiniz halınde olursa bizimle iletişime geçiniz ve o yazıyı biz siliriz. saygılarımızla

  mardin artuklu üniversitesi personel alımı 2023

  1 ziyaretçi

  mardin artuklu üniversitesi personel alımı 2023 bilgi90'dan bulabilirsiniz

  T.C. MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ - PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI

  Liyakat ve kariyer ilkeleri çerçevesinde, hizmet gerekleri ve personel planlaması esas alınarak yükseköğretim üst kuruluşları ile yükseköğretim

  kurumları memurlarının görevde yükselme ve unvan değişikliğine ilişkin usul ve esasları belirlemek amacıyla

  Üniversitemizde görev yapan idari personeller için Daire Başkanlığımızca 11.09.2021 tarihinde Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yazılı Sınavı uygulanmıştır.

  Yazı kaynağı : www.artuklu.edu.tr

  T.C. MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ - Sözleşmeli Personel Alım İlanı

  Mardin Artuklu Üniversitesi personel alımı 2023

  Mardin Artuklu Üniversitesi personel alımı 2023

  Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörlüğü, Resmi Gazete’de farklı mesleklerden personel alım ilanı yayınladı.

  MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ PERSONEL ALIMI 2023 KADRO DAĞILIMI

  Büro Personeli - 16

  Destek Personeli - 16

  Koruma ve Güvenlik Görevlisi - 13

  Laborant - 1

  Sağlık Teknisyeni - 1

  Tekniker - 2

  Teknisyen - 3

  Telkari Ustası - 1

  MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ PERSONEL ALIMI 2023 BAŞVURU ŞARTLARI

  Başvuracaklar aşağıda belirtilen şartları sağlamalıdır.

  1. 657 sayılı Kanun'un 48. maddesinde belirtilen genel şartlar:

  a. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

  b. Her kadro için belirlenmiş öğrenim şartlarını taşımak,

  c. Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

  d. Türk Ceza Kanunu’nun 53. maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak,

  e. Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak, Askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

  f. 657 sayılı Kanun'un 53. maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,

  2. Sözleşme yapmaya hak kazanan adaylar hakkında Güvenlik/Arşiv Araştırması yapılacak olup güvenlik/arşiv araştırması sonucuna istinaden işlem yürütülecektir. KHK ile kamu görevinden çıkarılmamış olmak.

  3. Koruma ve Güvenlik Görevlisi kadrosu için;

  a. 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun’un 10. maddesindeki şartları taşımak.

  b. Yapılacak görev gereği nöbet, vardiya, mesai saatleri dışında ve hafta sonraları çalışmaya herhangi bir engeli olmamak.

  c. Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek psikiyatrik hastalığı bulunmamak, bedensel özürlü olmamak, şaşılık, körlük, topallık, işitme kaybı, yüz çehresinde sabit eser, uzuv noksanlığı, kekemelik ve benzeri engeller bulunmamak.

  d. Sağlık açısından görevini devamlı yapmasına engel bir hali bulunmamak.

  e. Erkek adaylar için 165 cm’den, Kadın adaylar için 160 cm’den kısa olmamak.

  f. Son başvuru tarihi itibarıyla geçerlilik süresi dolmamış silahlı/silahsız özel güvenlik kimlik kartına sahip olmak.

  4. Destek Personeli (Temizlik/Aşçı/Şoför/Bahçıvan/Sağlık Teknisyeni) kadrosu için;

  a. Destek personeli pozisyonuna başvuranların görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalık ve benzeri engelleri bulunmamak,

  b. Şoför/Bahçıvan/Aşçı pozisyonuna başvuranlar ihtiyaç duyulması halinde mesai saatleri dışında çalışmayı taahhüt eder.

  5. Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.

  6. Lisans mezunları için 2022 KPSS P3 puanı, önlisans mezunları için 2022 KPSS P93 puanı, ortaöğretim mezunları için 2022 KPSS P94 puanına sahip olmak.

  7.* Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar kapsamında Sadece Mesleki Uygulama Sınav Sonucuna Göre Hizmete Alınacak Sözleşmeli Personel kadrosudur.

  MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU 2023

  Mardin Artuklu Üniversitesi tarafından alım yapılacağı duyurulan kadrolara başvurmak isteyen adaylar, ilanın Resmi Gazete’de yayınlanma tarihi olan 18 Şubat 2023 itibariyle 15 gün içerisinde üniversitenin internet adresinden alacakları başvuru formuyla mesai bitimine (17.00) kadar Mardin Artuklu Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı’na (Nur Mah. Diyarbakır Yolu Yenişehir Yerleşkesi, 47200 Artuklu/Mardin) şahsen yapabilecek.

  MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ PERSONEL ALIMI BAŞVURU FORMU İÇİN TIKLAYIN

  MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI 2023 İLAN DETAYLARI İÇİN TIKLAYIN

  Haber Dairesi (Mardin Haber)

  Yazı kaynağı : haberdairesi.com

  Mardin Artuklu Üniversitesi 53 Sözleşmeli Personel Alımı - Lise, Ön Lisans ve Lisans

  Mardin Artuklu Üniversitesi 53 Sözleşmeli Personel Alımı - Lise, Ön Lisans ve Lisans

  Mardin Artuklu Üniversitesi personel alımı ilanı yayımlandı. Söz konusu yayımlanan ilana göre Mardin Artuklu Üniversitesi bünyesindeki eksikliği karşılamak üzere 657 Sayılı Devlet Memurları kanunu kapsamında istihdam edilmek üzere 4/B maddesindeki nitelikler kapsamında 53 personel alımı gerçekleştirilecek. Söz konusu ilan için adaylardan KPSS Şartı aranacak. Kontenjan dağılımı ve başvuru şartlarını sizlerle paylaşıyoruz.

  Mezuniyete Göre Kontenjan Dağılımı:

  Lise Mezunu: 10 Koruma ve Güvenlik Görevlisi, 7 Temizlik, 1 Bahçıvan, 1 Şoför, 4 Bakım/Onarım Personeli, 3 Büro Personeli, 

  Ön Lisans Mezunu: 1 Teknisyen, 1 Tekniker, 2 Diğer Sağlık Personeli, 3 Koruma ve Güvenlik Görevlisi, 1 Bahçıvan, 1 Destek Personeli, 5 Büro Personeli

  Lisans Mezunu: 2 Teknisyen, 1 Tekniker, 1 Aşçı, 8 Büro Personeli, 

  Başvuru İçin Adaylardan Aranan Şartlar Nelerdir?

  Mardin Artuklu Üniversitesi adaylardan genel ve özel nitelikler aranacak. Bu kapsamda yayımlanan ilana göre Üniversiteye genel olarak " Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, Kamu haklarından mahrum olmamak, Görevini yapmasına engel olabilecek herhangi bir sağlık sorunu olmamak, Erkek adaylar için askerliğini yapmış veya askerlik ile ilgisi olmamak" gibi şartlar aranacaktır.

  Özel Başvuru Şartları Nelerdir?

  Üniversiteye adaylardan Özel olarak KPSS, Eğitim ve mesleki şartlar aranacak.

  KPSS Şartı Nedir?

  Adaylardan 2022 yılında yapılmış olan Kamu Personeli Seçme Sınavından Lise için P94, Ön Lisans için P93 ve Lisans için P3 puan türünden en az 50 puan almış olmak şartı aranacaktır.

  Kontenjana Göre Özel Şartlar Nelerdir?

  Başvurular Ne Zaman Gerçekleştirilecek?

  Üniversite personel alımı başvuruları ilanın yayımlanması ile birlikte başlamıştır. Adaylar başvurularını en geç 15 gün içerisinde gerçekleştirmeleri gereklidir.

  Başvuru Tarihleri: 18 Şubat - 4 Mart 2023

  Başvuru Adresi: https://www.artuklu.edu.tr/personel-daire-baskanligi adresimizde bulunan Başvuru Talep Formunu bilgisayar ortamında doldurup, çıktısını alarak istenilen belgelerle birlikte şahsen başvuru yapılacak.

  İLANIN TAM METNİ

  Yazı kaynağı : www.isinolsa.com

  Yorumların yanıtı sitenin aşağı kısmında

  Ali : bilmiyorum, keşke arkadaşlar yorumlarda yanıt versinler.

  Yazının devamını okumak istermisiniz?
  Yorum yap