Bu sitede bulunan yazılar memnuniyetsizliğiniz halınde olursa bizimle iletişime geçiniz ve o yazıyı biz siliriz. saygılarımızla

  macrol nedir ne için kullanılır

  1 ziyaretçi

  macrol nedir ne için kullanılır bilgi90'dan bulabilirsiniz

  MACROL 500 mg 14 film tablet Nedir ve Ne ��in Kullan�l�r

  MACROL 500 mg 14 film tablet Nedir ve Ne ��in Kullan�l�r

  2.MACROL nedir ve ne i�in kullan�l�r?

  MACROL, a��k san renkli, oval, bir y�z� S bask�l� film tablettir. Bir kutuda 14 tablet bulunan ambalaj �eklinde sat��a sunulmu�tur.

  Her bir MACROL film tablet, 500 mg klaritromisin i�erir.

  MACROL (klaritromisin), makrolid ad� verilen bir gruba ait yar�-sentetik bir antibiyotiktir. Klaritromisin, bakterilere kar�� etkisini, duyarl� bakterilerde protein sentezini engel olarak g�sterir.

  MACROL yeti�kinlerde ve 12 ya��ndan b�y�k �ocuklarda �e�itli mikroorganizmalar�n neden oldu�u �u enfeksiyon hastal�klannm tedavisinde kullan�lmak i�indir:

  � Farenjit (yutak iltihab�), tonsillit (bademcik iltihab�), akut maksiler sin�zit (sin�s iltihab�) gibi �st solunum yolu enfeksiyonlar�,

  � Kronik bron�itte akut bakteriyel alevlenme, pn�moni (zat�rre) gibi alt solunum yolu enfeksiyonlar�,

  � Duyarl� mikroorganizmalar�n neden oldu�u komplike olmayan, �e�itli deri ve yumu�ak doku enfeksiyonlar�,

  � Mikobakteri ad� verilen �zel bir bakteri t�r�n�n neden oldu�u enfeksiyonlar.

  MACROL ayr�ca a�a��daki tablolarda da kullan�lmaktad�r:

  � Baz� AIDS (edinilmi� imm�n yetmezlik sendromu) hastalar�ndaki, bir mikobakteri t�r�ne (mikobakterium avium kompleksi) ba�l� enfeksiyondan korunma amac�yla,

  � On iki parmak barsa�� �lseri n�ks�n�n azalt�lmas� i�in, H Pylori ad�ndaki bakterinin yok edilmesi (eradikasyonu) amac�yla,

  � Di� enfeksiyonlar�n�n tedavisinde.

  Yazı kaynağı : www.ilacrehberi.com

  macrol

  MACROL 500 MG 14 FILM TABLET

  MACROL 500 MG 14 FILM TABLET

  MACROL, açık sarı renkli, oval, bir yüzü S baskılı film tablettir. Bir kutuda 14 tablet bulunan ambalaj şeklinde satışa sunulmuştur.

  Her bir MACROL film tablet, 500 mg klaritromisin içerir.

  MACROL (klaritromisin), makrolid adı verilen bir gruba ait yarı-sentetik bir antibiyotiktir. Klaritromisin, bakterilere karşı etkisini, duyarlı bakterilerde protein sentezini engel olarak gösterir.

  MACROL yetişkinlerde ve 12 yaşından büyük çocuklarda çeşitli mikroorganizmaların neden olduğu şu enfeksiyon hastalıklarının tedavisinde kullanılmak içindir:

  MACROL ayrıca aşağıdaki tablolarda da kullanılmaktadır:

  Yazı kaynağı : rehberilac.com

  Yorumların yanıtı sitenin aşağı kısmında

  Ali : bilmiyorum, keşke arkadaşlar yorumlarda yanıt versinler.

  Yazının devamını okumak istermisiniz?
  Yorum yap