Bu sitede bulunan yazılar memnuniyetsizliğiniz halınde olursa bizimle iletişime geçiniz ve o yazıyı biz siliriz. saygılarımızla

  londra konferansında büyük millet meclisi hükümetini hangisi temsil etmiştir

  1 ziyaretçi

  londra konferansında büyük millet meclisi hükümetini hangisi temsil etmiştir bilgi90'dan bulabilirsiniz

  Londra Konferansı (1921)

  Londra Konferansı, Türkiye Büyük Millet Meclisi Sevr Antlaşması'nı kabul etmemiş, İtilaf Devletleri'ni yurttan çıkarmak için harekete geçmişti. TBMM, Millî Mücadele sırasında güneyde Fransızlara karşı başarılı olmuş, Türk-Sovyet görüşmelerini başlatmış, Yunan ilerleyişini durdurmuştu. Birinci İnönü Muharebesi de kazanılınca İtilaf Devletleri, Sevr Antlaşmasında bazı değişiklikler yapmak üzere Yunanistan ve Türkiye'nin de katıldığı bir konferansın 21 Şubat 1921'de Londra'da yapılmasına karar verdiler.

  Ancak TBMM'yi tanımadıkları için, konferansa yalnızca Osmanlı Hükûmetini davet ettiler. Mustafa Kemal'in de Londra Konferansı'na delege olarak katılabileceğini ya da bir temsilci yollayabileceğini Osmanlı Hükûmeti'ne bildirdiler. Osmanlı Hükûmeti de itilaf devletlerinin bu önerisini TBMM Başkanı Mustafa Kemal Paşa'ya iletti. Ancak TBMM bu teklifi kabul etmedi ve çağrılmadığı bir konferansa, katılamayacağını bildirdi. Bunun üzerine İtilaf Devletleri, İtalya'nın aracılığı ile TBMM'yi resmen Londra Konferansı'na çağırdı. Konferans 23 Şubat'ta Londra'da açıldı. İtilaf Devletleri, Sevr Antlaşması'nda küçük değişiklikler yapmak istediler. Türk delegeler buna şiddetle karşı çıktılar.

  İtilaf devletleri her türlü görüşmeyi TBMM heyetiyle yaptı. TBMM delegeleri, Mîsâk-ı Millî'ye dayanarak Sevr Antlaşması'nı hiçbir şekilde kabul etmediklerini dile getirdiler. Şiddetli tartışmalardan sonra konferans sonuç alınamadan dağıldı. Bekir Sami Bey, Londra Konferansı'nın dağılmasından sonra savaş esirlerinin karşılıklı geri verilmesi ile ilgili olarak, 11 Martta Fransızlarla, 12 Martta İtalyanlarla ve 16 Martta Britanyalılarla, ayrı ayrı antlaşmalar imzaladı. TBMM tarafından onaylanmayan bu antlaşmalar hiçbir zaman yürürlüğe girmedi.Londra Konferansı, sonuç alınamamasına rağmen, İtilaf Devletleri'nin TBMM'yi tanımaları açısından diplomatik bir başarıydı.

  Sonuç[değiştir | kaynağı değiştir]

  Yazı kaynağı : tr.wikipedia.org

  1921 Londra Konferansı

  1921 Londra Konferansı

  [antlasmadetay cesit=”0″ imzalanma=”0″ yer=”0″ devletler=”0″ imzalayanlar=”0″ diller=”0″]

  Londra Konferansı, Sevr Antlaşması’ndaki bazı konuları tekrar gündeme getirmek ve 1. İnönü Savaşı sonrasındaki Ankara Hükümeti’nin galibiyetiyle alakalı gibi konuları görüşmek üzere İngiltere, Fransa ve İtalya’nın çağrısıyla 21 Şubat 1921 tarihinde Saint James Sarayı Londra’da toplandı.

  Londra Konferansı’nın Gelişmesi

  Düzenli orduya geçen TBMM, Yunan kuvvetlerini 1. İnönü savaşında yenerek geri çekilmeye zorlamıştı. Dünya basınında ve özellikle de İngiliz ve Fransız hükümetlerinde bu galibiyet şok etkisi yarattı. Her iki ülke de deniz aşırı topraklarını koruyabilmek ve sömürgelerini kaybetmemek adına bir konferans düzenlemeyi düşündüler. Tabi burada diplomatik bazı oyunlar da yer alıyordu. Amaç Yunanlıların tekrar toparlanarak Türklere karşı harekete geçmesini sağlamaktı.

  Irak’ta yer alan İngiltere, yerel isyanlarla mücadele ediyor hatta bu isyanlar sonucunda bazı bölgelerdeki kontrollerini de kaybediyordu. Sovyet yönetimiyle TBMM’nin yakınlaşmasının da önü kesilmek isteniyordu.

  Konferansa Osmanlı Devleti’ni ve Yunanistan’ı da davet ettiler. (Japonya’da yer alıyordu) Ayrıca Ankara’yı temsilen bir adayın katılmasını istediklerini de belirttiler. Burada amaç Osmanlı ile Ankara hükümeti arasında ikilik çıkarmak ve bu ikilikten faydalanmaktı. Yapılan çağrı Mustafa Kemal tarafından kabul edilmedi. Mustafa Kemal, davetin doğrudan TBMM’ye yapılması gerektiğini aksi takdirde katılım sağlamayacaklarını bildirdi. Bunun üzerine İtilaf devletleri Ankara Hükümeti’ni tekrar davet etti. Konferansa TBMM, resmi daveti İtalya’da bekledikleri için gecikmeli olarak katıldı.  Konferansa TBMM’yi temsilen Bekir Sami Bey, İstanbul’u temsilen ise Sadrazam Tevfik Paşa katıldılar. Konuşma sırası Tevfik Paşa’ya geldiğinde “söz Türk milletinin ve hükümetinin temsilcisi olan Bekir Sami Bey’dedir” deyince İtilaf devletlerinin fikir ayrıcalığı çıkarma planları bozulmuş oldu. Ayrıca Bekir Sami Bey’in işi de kolaylaştı. Böylelikle hem Osmanlı hem de İtilaf devletleri TBMM’nin varlığını kabullenmiş oldu. Bundan sonra ki görüşmeler ise Bekir Sami Bey ile devam etti. Yunanistan’da gönderilecek heyetin seçim süreci de sancılı olmuştur. Kalogeropoulos ve Lloyd George arasında Küçük Asya Harekatı ile ilgili bazı görüşmeler de konferans öncesinde yapılmıştır. Kalogeropoulos’a göre, Yunanlılar çok kısa sürede Anadolu’da hakimiyeti sağlayabilecek güçte olduğunu aldığı raporlara güvenerek heyete söylemiştir.

  İtilaf devletleri Sevr Barış Antlaşması’nı yaptıkları ufak değişiklikler ile kabul ettirmeye çalıştılar. Türk heyeti bu antlaşmayı reddeceklerini ve Anadolu’nun boşaltılmasını istediklerini belirttiler. Bekir Sami Bey, TBMM’nin onayı olmadan bazı antlaşmalara imza attı. Bu antlaşmalar diplomatik açıdan Türk Devleti’nin tanınmasını sağladıysa da bağımsızlığa aykırı olduğu için meclis tarafından kabul edilmedi.

  Yunanistan ise konferans boyunca Sevr’de yer alan Trakya ve İzmir’le ilgili maddelerin kendi çıkarlarına ters düşecek şekilde düzenlenmesine kabul etmiyordu.

  Önerilen Sevr Değişiklikleri

  TBMM’nin Katılma Amaçları

  Londra Konferansının Önemi ve Sonuçları

  Bu konferanstan sonra Yunan tarafı saldırı hazırlığına başlamış ve 2. İnönü Savaşı çıkmıştır.

  Yardımcı Olabilecek Bağlantılar

  Yardımcı Olabilecek Video

  Yazı kaynağı : antlasmalar.com

  Londra Konferansı nedir? Londra Konferansı tarihi, önemi ve sonuçları

  Londra Konferansı nedir? Londra Konferansı tarihi, önemi ve sonuçları

  Bekir Sami Bey, gerçekleştirilen Londra Konferansı'nda İtalyan, İngiliz ve Fransız devlet temsilcileriyle ayrı ayrı görüşmeler gerçekleştirerek antlaşmalar imzalamıştır.

  Londra Konferansı Nedir?

  Londra Konferansı'nda İtalyan, İngiliz ve Fransız devlet temsilcileriyle ayrı ayrı görüşmeler gerçekleştirilmiş olup çeşitli antlaşmalara imzalar atılmıştır. Londra Konferansı, Kurtuluş Savaşının yapıldığı dönemde, itilaf devletleri ile Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) arasında gerçekleşmiş olan bir konferanstır.

  Londra Konferansı Tarihi

  İtilaf devletleri ile TBMM arasında gerçekleşmiş olan Londra Konferansı'nın düzenlenme tarihi 21 Şubat -12 Mart 1921 yılıdır. Konferans yedi celse yapılmıştır. Konferansın düzenlendiği dönemde Türkiye, Kurtuluş Savaşı mücadelesi vermekteydi.

  Londra Konferansı Önemi

  21 Şubat -12 Mart 1921 tarihli olarak gerçekleştirilen Londra Konferansının gerçekleştirilmesine sebep olan en önemli gelişme Türk Ordularının Doğu, Güney ve özellikle de Batıda elde ettiği başarıdır. Londra Konferansının düzenlenmesinde itilaf devletlerinin amacı; Sevr anlaşmasının şartlarını yumuşatarak Türkiye Büyük Millet Meclisine kabul ettirmek olmuştur.

  Londra Konferansına Türk tarafından İstanbul Hükümeti ve TBMM birlikte katılım gerçekleştirmiştir. İtilaf devletleri bu iki tarafı birlikte çağırarak aralarındaki fikir ayrılığından yarar sağlamak istemiştir.

  TBMM'nin gerçekleştirilen Londra Konferansına esas katılım sebebi barış yanlısı olduğunu ispat etmek olmuştur. Ayrıca bir başka önemli katılma sebebi ise Misak-ı Milliyi tanıtmak olmuştur.

  Londra Konferansında, itilaf devletleri arasında ilk olarak görüş ayrılıkları yaşanmış bunun sonucunda da Fransa ve İtalya, İngilizlere karşı birbirlerine yakınlaşmıştır.

  Konferansta yapılan görüşmelerden sonuç elde edilememiştir. Bekir Sami Bey'in yapmış olduğu ikili antlaşmalar ise ülkenin bağımsızlığına aykırı olarak bulunmuş ve Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından kabul görmemiştir. Düzenlenen Londra Konferansını önemli kılan etken ise; Türkiye Büyük Millet Meclisinin itilaf devletleri tarafından ilk kez resmen tanınmış olmasıdır.

  Londra Konferansı Sonuçları

  - İtilaf Devletleri, TBMM'yi konferansa çağırarak hukuki varlığını resmen tanımıştır.

  - TBMM Hükümeti, konferansa katılmakla barış yanlısı olduklarını tüm dünya kamuoyuna duyurmuştur.

  - Londra Konferansından sonra dönemin Türkiye Büyük Millet Meclisi temsilcisi olan Bekir Sami Bey, Fransa, İngiltere ve İtalya ile ikili antlaşmalara imza atmıştır. Ancak yapılan bu antlaşmalar da “devletlerin eşitliği” ilkesine uyulmadığı için yapılmış olan bu antlaşmalar TBMM tarafından ret edilmiştir.

  - Londra Konferansının düzenlenmesi, Yunan ordusuna zaman kazandırmıştır. Bunun neticesi olarak Yunan ordusu tekrar saldırıya geçmiştir. Bu durum ise II. İnönü Savaşı’nın gerçekleşmesine sebep olmuştur.

  - Düzenlenen Konferansın neticesinde vatan topraklarının kurtuluşunun sadece diplomatik yollarla mümkün olmayacağı kesin olarak anlaşılmıştır.

  Yazı kaynağı : www.hurriyet.com.tr

  Yorumların yanıtı sitenin aşağı kısmında

  Ali : bilmiyorum, keşke arkadaşlar yorumlarda yanıt versinler.

  Yazının devamını okumak istermisiniz?
  Yorum yap