Bu sitede bulunan yazılar memnuniyetsizliğiniz halınde olursa bizimle iletişime geçiniz ve o yazıyı biz siliriz. saygılarımızla

  la ilahe illallah vahdehu la şerike leh anlamı

  1 ziyaretçi

  la ilahe illallah vahdehu la şerike leh anlamı bilgi90'dan bulabilirsiniz

  "Lâ ilâhe illallâhu vahdehu lâ şerike leh" Zikri Anlamı, Fazileti

  İsm-i Âzam mertebeside olan “Lâ ilâhe illallàhu vahdehû lâ şerîke leh…” Ne demek? Anlamı nedir? Ne Zaman ve kaç kere okunur? Hangi namazlardan sonra okunması faziletlidir? Arapça-Türkçe okunuşu, Fazileti ve hakkında hadisler

  Lâ ilâhe illallâhu vahdehû lâ şerîke leh

  Sabah ve akşam namazından sonra tekrarı pek çok fazileti bulunan ve bir sahih rivayette İsm-i Âzam mertebesini taşıyan cümle-i tevhidiyedir. 

  Allah’ın isimlerinden oluşan ve kelime-i tevhid barındıran bu tesbih mübarek gün ve gecelerde zikredilen tesiri kuvvetli ve faziletli bir zikirdir. 

  Lâ ilâhe illallâhu vahdehû lâ şerîke leh, lehül-mülkü ve lehül-hamdü ve hüve alâ külli şey’in kadîr.

  Arapça Yazılışı:

  لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

  Anlamı:

  Allah’tan başka hiçbir ilâh yoktur; o tektir, ortağı yoktur. Mülk onundur, hamd ona mahsustur ve o her şeye kàdirdir.

  Arapça Yazılışı

  لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ يُحْيِى وَيُمِيتُ وَهُوَ حَىٌّ لاَ يَمُوتُ بِيَدِهِ الْخَيْرُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيرٌ وَاِلَيْهِ الْمَصِيرُ  

  Lâ ilâhe illallâhu vahdehu lâ şerike leh, lehü’l-mülkü ve lehü’l-hâmdü yuhyi ve yumit ve hüve hayyun lâ yemût biyedihi’l-hayr ve hüve alâ külli şey’in kadir.

  “Allah’tan başka ibadete lâyık hiçbir ilâh yoktur. O birdir; Onun hiçbir şeriki yoktur. Mülk Ona ait, hamd Ona mahsustur. Hayatı veren de O’dur, ölümü veren de O’dur. O, kendisine asla ölüm ârız olmayan Hayy-ı Ezelîdir. Bütün hayır Onun elindedir. O her şeye hakkıyla kâdirdir. Her şeyin ve herkesin dönüşü de O’nadır.”

  (Buharî, Ezân: 155; Teheccüd: 21; Müslim, Zikir: 28, 30, 74, 75, 76; Tirmizî, Mevâkıt: 108; Hac: 104; Nesâî, Sehiv: 83-86; İbni Mâce, Dua: 10, 14, 16; Ebu Davud, Menâsik: 56; Dârîmî, Salât: 88, 90; Muvatta’, Hac: 127, 243; Kur’an: 20, 22; Müsned, 1:47; 2:5; 3:320; 4:4; 5:191.)

  Allâh Azze ve Celle’nin tevhîdini içeren çok faziletli ve değerli kıldığı zikirlerden biridir. “Allâh’tan başka hak ilâh yoktur. O birdir ve tektir, ortağı yoktur. Mülk onundur ve hamd ona mahsustur. O, her şeye gücü yetendir” mânâsına gelmektedir. Açıklaması ise kısaca şeyledir:

  لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ Allâh’tan başka ibâdete layık hak olan hiçbir ilâh yoktur. O, zatında rablığında ve ilâhlığında, isimlerinde ve sıfatlarında birdir ve tektir, eşi ve benzeri, misli ve ortağı yoktur.

  لَهُ الْمُلْكُ  Mülk yani yarattığı şeyler O’na aittir. Kâinatta her ne varsa O’nundur. Bu sebeble mahlûkat hakkında her türlü hüküm verme yetkisi de yalnızca O’na aittir. Kanun koyma, yaşam şekli belirleme, haramlar ve helâllar tayin etmek de, sadece O’nun hakkıdır.

  وَلَهُ الْحَمْدُ Hamd yani sınırsız ve kayıtsız olarak hakîki mânâda övülmek ve yüceltilmek yalnızca O’na mahsustur. Hamdın tamâmı tüm çeşitleriyle O’nundur.

  وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ O, her şeye gücü yetendir. O’nun kudreti sonsuzdur. Gücünün üzerinde başka hiç bir güç yoktur. Daim gâlib olandır. Dilediğini dilediği zamanda yapmaya gücü yetendir.

  Sabah ve akşam namazlarından sonra okunan ve sahih rivayetlerde İsm-i Âzam mertebesini taşıyan, oldukça tesirli ve etkili bir olan bu zikir hakkında rivayet edilen sahih hadisler ve alimlerden rivayetler

  Amr İbnu Şuayb an Ebîhi an Ceddihî (radıyallâhu anh)’dan rivayet edildiğine göre:

  “Hz. Peygamber (aleyhissalâtu vesselâm) buyurdular ki:

  “Duaların en faziletlisi Arefe günü yapılan duadır. Ben ve benden önceki peygamberlerin söyledikleri en faziletli söz; Lâ ilâhe illallahu vahdehu lâ şerîke leh lehü’l mülkü ve lehü’l hamdü ve hüve alâ külli şey’in kadîr. (Allah’tan başka ilah yoktur, O tektir, O’nun ortağı yoktur, mülk O’nundur, hamd O’na aittir. O, herşeye kâdirdir) sözüdür.” [Muvatta, Kur’ân 32, Tirmizî, Da’avât 133]

  Hz. Ebû Hüreyre (radıyallâhu anh)’dan rivayet edildiğine göre:

  “Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm) buyurdular ki:

  “Kim, “Lâ ilâhe illallâhu vahdehu lâşerîke leh, lehu’l mülkü ve lehu’l hamdü ve hüve alâ külli şey’in kadîr.” duasını bir günde yüz kere okursa, kendisine 10 köle âzad etmiş gibi sevab verilir, ayrıca lehine yüz (100) sevab yazılır ve yüz günahı da silinir. Ayrıca üç gün akşama kadar onu şeytana karşı muhafaza eder. Bundan daha fazlasını okumayan hiçbir kimse, o adamınkinden daha efdal bir amel de getiremez.

  Kim de bir günde yüz (100) kere “Sübhânallahi ve bihamdihi” derse hataları dökülür, hatta denizin köpüğü kadar çok olsa bile.” (Buhârî, Daavât 54, Bed’ü’l-Halk 11; Müslim, Zikr 28; Muvatta, Kur’ân 20; Tirmizî, Daavât 61)

  Ebu Sa’id radıyallahu anh’dan rivayet edildiğine göre:

  “Resûlullah aleyhissalâtu vesselâm buyurdular ki:

  “Kim, sabah namazının peşinden ‘Lâ ilâhe illallahu vahdehu la şerîke leh, lehü’l-mülkü ve lehû’l-hamdü bi-yedihi’l-hayr ve hüve alâ külli şey’in kadîr.’ (Allah’tan başka ilah yoktur. O birdir, ortağı yoktur, mülk ona aittir, hamdler de ona layıktır, her çeşit hayır O’nun elindedir. O her şeye kadirdir.) derse kendisine, Hz. İsmail evlatlarından bir köleyi âzâd etmiş gibi sevap yazılır.”

  İlgili Diğer Konular

  Nukteler.com Facebook’ta

  Yazı kaynağı : www.nukteler.com

  La İlahe İllallahu Vahdehu La Şerike Leh Lehul-mülkü ve Lehul-hamdü ve Hüve Ala Külli Şeyin Kadir

  La İlahe İllallahu Vahdehu La Şerike Leh Lehul-mülkü ve Lehul-hamdü ve Hüve Ala Külli Şeyin Kadir

  Peygamber Efendimiz (s.a.v) Cibril hadisinde “İslam Nedir?” sorusuna “–İslâm, Allah’tan başka ilâh olmadığına ve Muhammed’in Allah’ın Rasûlü olduğuna şehâdet etmen, namazı dosdoğru kılman, zekâtı vermen, Ramazan orucunu tutman, yoluna güç yetirip imkân bulduğun zaman Kâ’be’yi ziyâret (hac) etmendir” buyurdular.

  “İman Nedir?” sorusuna “–Allah’a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, âhiret gününe inanmandır. Yine kadere, hayrına ve şerrine îmân etmendir” buyurdular.

  İhsan Nedir? Rasûlullah Efendimiz (s.a.v): “–İhsân, Allah’a, onu görüyormuşsun gibi kulluk etmendir. Sen onu görmüyorsan da O seni mutlaka görüyor” buyurdular. (Müslim, Îmân 1, 5. Buhârî, Îmân 37; Tirmizi Îmân 4; Ebû Dâvûd, Sünnet 16)

  Kuran-ı Kerim, Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen ilahi kitapların sonuncusudur. İlahi emirleri barındıran Kuran ve beraberinde Efendimizin (s.a.v) sünneti tüm Müslümanlar için yol gösterici rehberdir.

  Tüm insanlığa rahmet olarak gönderilen örnek şahsiyet Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa (s.a.v) 23 senelik nebevi hayatında bizlere Kuran ve Sünneti miras olarak bırakmıştır. Nitekim hadis-i şerifte buyrulur: “Size iki şey bırakıyorum, onlara sımsıkı sarıldığınız sürece yolunuzu asla şaşırmazsınız. Bunlar; Allah’ın kitabı ve Peygamberinin sünnetidir.” (Muvatta’, Kader, 3.)

  Tasavvuf; Cenâb-ı Hakkʼı kalben tanıyabilme sanatıdır. Tasavvuf; “îmân”ı “ihsân” gibi muhteşem ve muazzam bir ufka taşımanın diğer adıdır. Tasavvuf’i yola girmekten gaye istikamet üzere yaşayabilmektir. İstikâmet ise, Kitap ve Sünnet’e sımsıkı sarılmak, ilâhî ve nebevî tâlimatları kalbî derinlikle idrâk edip onları hayatın her safhasında vecd içinde yaşayabilmektir.

  Dua, Allah Teâlâ ile irtibatta bulunmak; O’na gönülden yönelmek, meramını vâsıta kullanmadan arz etmek demektir. Hadisi şerifte "Bir şey istediğin vakit Allah'tan iste! Yardım dilediğin vakit Allah'tan dile!" buyrulmuştur. (Ahmed b. Hanbel, Müsned, 1/307)

  Zikir, bütün tasavvufi terbiye yollarında nebevi bir üsul ve emanet olarak devam edegelmiştir. “…Bilesiniz ki kalpler ancak Allâh’ı zikretmekle huzur bulur.” (er-Ra‘d, 28) Zikir, açık veya gizli şekillerde, belirli adetlerde, farklı tertiplerde yapılan önemli bir esastır. Zikir, hatırlamaktır. Allah'ı hatırlamak farklı şekillerde olabilir. Kur'an okumak, dua etmek, istiğfar etmek, tefekkür etmek, "elhamdülillah" demek, şükretmek zikirdir.

  İlim ve hâl kelimelerinden oluşmuş bir isim tamlaması olan ilmihal (ilm-i hâl) sözlükte "durum bilgisi" demektir. Bütün müslümanların dinî bilgi ve uygulama bakımından ihtiyaç duyduğu, bir bakıma müslüman olmanın ve müslümanlığın icaplarını yerine getirmenin ön şartı durumundaki fıkhi temel bilgiler ilmihal diye anılmıştır.

  İslam ve İhsan web sitesinde İslam, İman, İbadet, Kuranımız, Peygamberimiz, Tasavvuf, Dualar ve Zikirler, İlmihal, Fıkıh, Hadis ve vb. konularda  güvenilir kaynaklardan bilgiye ulaşabilirsiniz.

  Yazı kaynağı : www.islamveihsan.com

  MUHTASAR İLMİHAL

  Lâ ilâhe illallâhu vahdehu lâ şerike leh – Anlamı, Fazileti ve Arapça Yazılışı - Nukteler.com | Event ticket

  La ilahe illallahu vahdehu la şerike leh lehül`mülkü ve lehü`l-hamdü ve hüve ala külli şey`in kadir - Anasayfa

  Tesbih duası nedir ve nasıl yapılır? Tesbih duası Arapça - Türkçe okunuşu

  Tesbih duası nedir ve nasıl yapılır? Tesbih duası Arapça - Türkçe okunuşu

  Camide namaz kıldıysanız namazdan sonra tesbihat yapıldığına şahit olmuşsunuzdur. Yapılan tesbihata tesbih duası denir. Tesbihatta Allah’a zikredilir, peygamber efendimize salâvatlar getirilir. Namazı oldu bittiye getirmemek, namazı taçlandırmak ve Allah rızasını kazanmak için tesbihatlar önemlidir.

  İster camide isterseniz evinizde namaz kılın, kısa tesbihat (tesbih duası) yaparak, Allah’ın rızasını kazanabilirsiniz.

  Tesbih Duası Türkçe Okunuşu

  Allahumme entesselamu ve minkesselam, tebarekte ya zel celali vel ikram. Sonrasında, subhanallahi vel hamdu lillahi ve la ilahe illellahu vallahu ekber. Ve la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim. Ayetel Kürsi okunduktan sonra ve tesbih bitince Lâ ilâhe illâllahu vahdehû lâ şerike leh. Lehu`l-mulku ve lehu`l-hamdu ve huve alâ kulli şey`in kadîr.

  Tesbih Duası nedir?

  Tesbih duasını uzun veya kısa tesbihat yaparak yapabilirsiniz. Uzun tesbihatta her vaktin tesbihatı farklıdır. Kısa tesbihat yapıldıktan sonra, Allah’ın isimleri söylenir. Tesbihatların sonunda Kuran’dan farklı sureler okuyorsunuz.

  Sabah tesbihatı, Haşr suresinin son beş ayeti, öğle tesbihatı Fetih suresinin son üç ayeti, ikindi tesbihatı Nebe (Amme) suresi, Akşam tesbihatı Haşr suresinin son beş ayeti, Yatsı tesbihatı Bakara suresinin 285 ve 286. ayetleri okunarak bitirilir.

  Alimler; tesbih duası okumanın, yapılan niyetlerin ve ibadetlerin hayrını binlerce kat artırdığını kabul etmişlerdir. Tesbihattan sonra yaptığınız duanın makbul dualardan sayıldığını belirtiyorlar.

  Uzun tesbihat çok vakit aldığı için camilerde ve bireysel kılınan namazlarda kısa tesbih duası yapılıyor. Camilerde duayı müzzin okuduğu için biliyorsanız Ayetel Kürsi’yi okuyup, tesbih çekiyorsunuz. Ardından ellerinizi semaya açıp, içinizden geldiği gibi dua ediyorsunuz.

  Bireysel dua ederken, tesbihat cümlelerini kendiniz söylüyorsunuz. Tesbihat duasını layıkıyla yapabilmeniz için salavatı şerifeyi, tesbihat cümlelerini ve Ayetel Kürsi’yi bilmeniz gerekiyor.

  Tesbih Duası Nasıl Yapılır?

  Namazı bitirip, sağa ve sola selam verdikten sonra peygamber efendimize salâvat getiriyorsunuz. “Subhanallahi vel hamdu lillahi” cümlesini söyledikten sonra Ayetel Kürsi’yi okuyorsunuz. Sureyi okuduktan sonra sırasıyla 33’er kez “Subhanallah”, “Elhamdülillah” ve “Allahu Ekber” diyerek tesbih çekiyorsunuz.

  "Lâ ilâhe illâllahu vahdehû lâ şerike leh.” Cümlesini okuyup, ellerinizi açıp, içinizden Allah’a dua ediyorsunuz. Duaya, Allah’a hamdu senalar ederek, peygamber efendimize salat-u selam getirerek başlamanız eftaldir. Duayı, içten, dünya meselelerinden uzak ve yarı hüzünlü şekilde yapmanız önemlidir. Duanızı “amin” diye bitirdikten sonra Fatiha suresini okumayı unutmayınız.

  Tesbih Duasının Fazileti

  1-Tesbih duasında okudunuz veya söylediğiniz “La ilahe illallah” 99 belayı defeder. Bu belaların en hafifi sıkıntıdır

  2- “Subhanallah”, “Elhamdulillah”, “Allahu Ekber” diye zikretmek duanın efdalidir. Uhud’dan daha büyük sevaba kavuşursunuz.

  3- Gece ibadeti zor geliyorsa, hayra mal sarfedemiyorsanız, düşman korkunuz varsa tesbih duasını sürekli okumalısınız.

  4- Zor duruma düştüyseniz, bela ve musibetten korunmak istiyorsanız, tesbih duasını terk etmeyiniz.

  5- Tesbih duasında söylediğiniz “Subhanallahi vel hamdü lillahi ve la ilahe illallahi vallahü ekber.” Cümlesini sıkça söyleme alışınız. Bu cümleyi söylemeye devam ederseniz, günahlarınızdan arınırsınız. Peygamber Efendimiz, bu cümleyi sürekli söyleyenin cennette bir ağaç diktiğini buyurmuşlardır.

  6-Namaz sonrası yaptığınız tesbih duasıyla imanınız kuvvetlenecektir.

  Okuyabileceğiniz Diğer Dualar

  Nazar Duası

  İsmi Azam Duası

  Yemek Duası

  Amentü Duası

  Kunut Duaları

  Hatim Duası

  Yazı kaynağı : www.hurriyet.com.tr

  Yorumların yanıtı sitenin aşağı kısmında

  Ali : bilmiyorum, keşke arkadaşlar yorumlarda yanıt versinler.

  Yazının devamını okumak istermisiniz?
  Yorum yap