Bu sitede bulunan yazılar memnuniyetsizliğiniz halınde olursa bizimle iletişime geçiniz ve o yazıyı biz siliriz. saygılarımızla

  la ilahe ente subhaneke inni küntü minezzalimin ne demek

  1 ziyaretçi

  la ilahe ente subhaneke inni küntü minezzalimin ne demek bilgi90'dan bulabilirsiniz

  La İlahe İlla Ente Sübhaneke İnni Küntü Minezzalimin Ayeti Anlamı, Fazileti Ve Okunuşu

  La İlahe İlla Ente Sübhaneke İnni Küntü Minezzalimin Ayeti Anlamı, Fazileti Ve Okunuşu

  Yunus aleyhisselam’ın balığın karnında ‘la ilahe illa ente sübhaneke inni küntü minezzalimin’ duası Arapçadır. Manası ‘Senden (Allah’tan) başka ilah olacak yoktur, Sen her türlü noksanlıklardan ve ortaklıktan berisin. Şüphesiz ben (Hz. Yunus) kendine yazık eden kimselerden oldum.’ Bu zikir her Müslüman tarafından okunması gereken bir zikirdir.

  La İlahe ente Sübhaneke İnni Küntü Minezzalimin Ayeti Anlamı, Fazileti ve Okunuşu

  Hz. Yunus aleyhisselam’ın kavmi Ninovalılardır. Bu kavim peygamberi bıktırmış ve ona karşı gelerek peygamberliğini inkar etmiştir. Ona türlü eziyetler ederek hayatını zindan etmişlerdir. Hz. Yunus onlara 'Allah'ın bir olduğunu, Ondan başka ilahın olmadığını ve kendisinin de Allah'ın elçisi olduğunu' ilan etmiştir. Allah'ın gazabını çekmemek için ona kul olunması gerektiğini defalarca tekrarlamıştır. Ancak Ninovalılar bütün bu uyarılara kulak asmamıştır. Bunun üzerine Yunus peygamber bulanıma girmiş ve kendi kendine karar vererek, Allah’u Teala’dan her hangi bir emir gelmediği halde Ninova şehrini terk etmiştir. Rabbimiz bu duruma razı olmamış ve onu balığın karnına hapsetmiştir. 

  Ninova’dan kaçarken bir tekneye binen Yunus aleyhisselam, fırtınaya yakalanmıştır. Fırtınaya yakalanmasının ardından teknede olanlar kurra çekmeye karar vermişlerdir. Kurrada Hz. Yunus çıkmış ve teknedekiler bir peygamberi suya atmışlardı. Suya düşen Hz. Yunus aleyhisselam kendini büyük bir balığın karnında bulmuştur.

  Balığın karnında yukarıdaki duayı okuyan Yunus aleyhisselam Allah-u Teala tarafından bağışlanmıştır.  Ayet-i Kerimede ‘bu şekilde dua etmeseydi kıyamete dek balığın karnında kalacağı’ buyrulmaktadır. Allah-u Teala duayı kabul etti ve onu deniz kıyısına attı.

  Yazı kaynağı : www.milliyet.com.tr

  La İlahe İlla Ente Sübhaneke İnni Küntü Minezzalimin Duası Nedir? Türkçe Anlamı  Ve Fazileti

  La İlahe İlla Ente Sübhaneke İnni Küntü Minezzalimin Duası Nedir? Türkçe Anlamı  Ve Fazileti

  La ilahe illa ente sübhaneke inni küntü minezzalimin duası birçok kişinin bir muradı olduğunda ettiği dualardan biridir. Hazreti Yunus (a.s.) tarafından edilmiş olan ve Onun balığın karnından çıkmasını sağlayan bir duadır.

   La İlahe İlla Ente Sübhaneke İnni Küntü Minezzalimin Duası Nedir?

   Yunus (a.s.) bir peygamberdir. Gönderilmiş olduğu kavmine dini tebliğ edip onları dine davet etmitir. Fakat kavminin iman etmediğini görüp çabalamasına rağmen artık iman edeceklerine inanamadığı için öfkeli bir şekilde kavminin başına gelebilecek musibetlerden kendisini koruyabilmek için kavmini terk ederek gitmişti. Fakat kavmi imana gelmişti ve Yunus (a.s.)’ın bundan haberi yoktu. Kavminin başına haber verdiği felaketin gelmediğini görünce kavminin kendisi ile alay edeceğini düşünen Yunus (a.s.) kızgın bir şekilde oradan ayrılıp bir gemiye bindi. Yolculuk yaptığı gemi yükün fazla gelmesi nedeni ie batacakken yükünü hafifletip gemiyi kurtarabilmek için bir kişinin denize atlaması için çekilen kura kendisine çıktığı için denize atlamak zorunda kaldı. Denize atlayınca denizde bulunan büyük bir balıkYunus (a.s.)’ı yuttu. Yunus (a.s.) balığın karnındayken “La ilahe illa ente sübhaneke inni küntü minezzalimin” duasını okudu. Bunun üzerine Allah Kalem suresinde Yunus (a.s.)’ın tesbih edenlerden biri olmamış olsaydı kıyamet gününe kadar Onu balığın karnında bırakacağını bildirdi. Fakat Yunus(a.s.)’ın Allah’a duaya, tesbihe ve tevbeye sarılması ile Allah duaya icabet etti ve hem kendisini içinde bulunduğu balığın karnından hem de yaşamış olduğu suçluluk duygusunun kendisinde bıraktığı kederden kurtardı.

   La İlahe İlla Ente Sübhaneke İnni Küntü Minezzalimin Türkçe Anlamı

   Yunus (a.s.)’ı balığın karnından kurtarmış olan, Allah’ın icabet etmesine vesile olan tesbih, tevbe ve duası olan “ La ilahe illa ente sübhaneke inni künttü minezzalimin” duasının Türkçe anlamı bilinmeli ve farkında olunarak dua okunmalıdır. Senden başka ilâh yoktur. Bu duanın anlamı: “Sen her türlü noksanlıktan, eşi-ortağı olmaktan uzaksın. Şüphesiz ben kendine yazık edenlerden oldum” şeklindedir. Enbiya suresinde Yunus (a.s.)’ın bu duayı ettiği belirtilmektedir.

   La İlahe İlla Ente Sübhaneke İnni Küntü Minezzalimin Duasının Faziletleri

   Kim bir sıkıntı içerisinde ya da bir keder içerindeyse o kişi bu duayı ettiği takdirde içinde bulunduğu keder ve sıkıntılardan Allah’ın izni ile kurtulur. Yunus (a.s.) karanlık içerisinde, suçluluk ve pişmanlık duyguları, korkular, ümit içerisinde bu duayı etmiş ve Allah duasına icabet etmişti. Her kimin bir sıkıntısı olur ise bu duayı aynı Yunus (a.s.)’ın içinde bulunduğu his ile yaparsa Allah’ın izi le o kişi kurtulacaktır. Bu konuda Hazreti Muhammed (s.a.v.) herhangi Müslüman birinin herhangi bir şey için bu duayı yapması halinde mutlaka Allah’ın onun duasını kabul edeceğini bildirmiştir. Bir başka zaman ise Hazreti Muhammed (s.a.v.) Aziz ve Celil isimleri ile Allah’a yapılan duaların Allah tarafından kabul olduğunu ve Yunus (a.s.)’ın etmiş olduğu duanın da bu dualarda biri olduğunu, Allah’tan bu dua ile bir şey istenilirse o duanın kabul olunacağını söylemiştir. Başka bir rivayete göre ise Hazreti Muhammed (s.a.v.) hasta olan bir kişinin Yunus (a.s.)’ın duası ile dua edip kırk kez bu dua ile Allah’a halini arz ettiğinde kendisine şehit sevabı verilir ve hastalıktan kurtulup, günahları affolunur demiştir.

  Yazı kaynağı : www.hurriyet.com.tr

  La İlahe İlla Ente Subhaneke İnni Küntü Minezzalimin Duası Okunuşu ve Faziletleri Nelerdir?

  “La İlahe İlla Ente Sübhaneke İnni Küntü Minezzalimin” Duası

  “La İlahe İlla Ente Sübhaneke İnni Küntü Minezzalimin” Duası

  Peygamber Efendimiz (s.a.v) Cibril hadisinde “İslam Nedir?” sorusuna “–İslâm, Allah’tan başka ilâh olmadığına ve Muhammed’in Allah’ın Rasûlü olduğuna şehâdet etmen, namazı dosdoğru kılman, zekâtı vermen, Ramazan orucunu tutman, yoluna güç yetirip imkân bulduğun zaman Kâ’be’yi ziyâret (hac) etmendir” buyurdular.

  “İman Nedir?” sorusuna “–Allah’a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, âhiret gününe inanmandır. Yine kadere, hayrına ve şerrine îmân etmendir” buyurdular.

  İhsan Nedir? Rasûlullah Efendimiz (s.a.v): “–İhsân, Allah’a, onu görüyormuşsun gibi kulluk etmendir. Sen onu görmüyorsan da O seni mutlaka görüyor” buyurdular. (Müslim, Îmân 1, 5. Buhârî, Îmân 37; Tirmizi Îmân 4; Ebû Dâvûd, Sünnet 16)

  Kuran-ı Kerim, Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen ilahi kitapların sonuncusudur. İlahi emirleri barındıran Kuran ve beraberinde Efendimizin (s.a.v) sünneti tüm Müslümanlar için yol gösterici rehberdir.

  Tüm insanlığa rahmet olarak gönderilen örnek şahsiyet Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa (s.a.v) 23 senelik nebevi hayatında bizlere Kuran ve Sünneti miras olarak bırakmıştır. Nitekim hadis-i şerifte buyrulur: “Size iki şey bırakıyorum, onlara sımsıkı sarıldığınız sürece yolunuzu asla şaşırmazsınız. Bunlar; Allah’ın kitabı ve Peygamberinin sünnetidir.” (Muvatta’, Kader, 3.)

  Tasavvuf; Cenâb-ı Hakkʼı kalben tanıyabilme sanatıdır. Tasavvuf; “îmân”ı “ihsân” gibi muhteşem ve muazzam bir ufka taşımanın diğer adıdır. Tasavvuf’i yola girmekten gaye istikamet üzere yaşayabilmektir. İstikâmet ise, Kitap ve Sünnet’e sımsıkı sarılmak, ilâhî ve nebevî tâlimatları kalbî derinlikle idrâk edip onları hayatın her safhasında vecd içinde yaşayabilmektir.

  Dua, Allah Teâlâ ile irtibatta bulunmak; O’na gönülden yönelmek, meramını vâsıta kullanmadan arz etmek demektir. Hadisi şerifte "Bir şey istediğin vakit Allah'tan iste! Yardım dilediğin vakit Allah'tan dile!" buyrulmuştur. (Ahmed b. Hanbel, Müsned, 1/307)

  Zikir, bütün tasavvufi terbiye yollarında nebevi bir üsul ve emanet olarak devam edegelmiştir. “…Bilesiniz ki kalpler ancak Allâh’ı zikretmekle huzur bulur.” (er-Ra‘d, 28) Zikir, açık veya gizli şekillerde, belirli adetlerde, farklı tertiplerde yapılan önemli bir esastır. Zikir, hatırlamaktır. Allah'ı hatırlamak farklı şekillerde olabilir. Kur'an okumak, dua etmek, istiğfar etmek, tefekkür etmek, "elhamdülillah" demek, şükretmek zikirdir.

  İlim ve hâl kelimelerinden oluşmuş bir isim tamlaması olan ilmihal (ilm-i hâl) sözlükte "durum bilgisi" demektir. Bütün müslümanların dinî bilgi ve uygulama bakımından ihtiyaç duyduğu, bir bakıma müslüman olmanın ve müslümanlığın icaplarını yerine getirmenin ön şartı durumundaki fıkhi temel bilgiler ilmihal diye anılmıştır.

  İslam ve İhsan web sitesinde İslam, İman, İbadet, Kuranımız, Peygamberimiz, Tasavvuf, Dualar ve Zikirler, İlmihal, Fıkıh, Hadis ve vb. konularda  güvenilir kaynaklardan bilgiye ulaşabilirsiniz.

  Yazı kaynağı : www.islamveihsan.com

  Yorumların yanıtı sitenin aşağı kısmında

  Ali : bilmiyorum, keşke arkadaşlar yorumlarda yanıt versinler.

  Yazının devamını okumak istermisiniz?
  Yorum yap