Bu sitede bulunan yazılar memnuniyetsizliğiniz halınde olursa bizimle iletişime geçiniz ve o yazıyı biz siliriz. saygılarımızla

  la havle vela kuvvete illa billahil aliyyil azim zikri

  1 ziyaretçi

  la havle vela kuvvete illa billahil aliyyil azim zikri bilgi90'dan bulabilirsiniz

  La Havle Vela Kuvvete İlla Billahil Aliyyil Azim Ne Demek? Fazileti Ve Türkçe Anlamı

  La Havle Vela Kuvvete İlla Billahil Aliyyil Azim Ne Demek? Fazileti Ve Türkçe Anlamı

  La havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim; hayırlı bir işe başlanıldığında, bir yolculuğa çıkıldığında, bir yolculuktan dönüldüğünde, yolculuk sırasında, önemli bir iş sırasında, sınavlarda, ezan okunurken, namazlardan sonra gibi birçok anda yer ve zaman belirli olmaksızın okunur.

   La Havle ve La Kuvvete İlla Billahil Aliyyil Azim Ne Demek?

   La havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim; gücün ve kuvvetin Allah’tan geldiğini bilmek ve Allah’tan güç ve kuvvet istemektir. Bizzat son peygamber olan Hazreti Muhammed (s.a.v.) tarafından ashabına tavsiye edilmiş ve sürekli okunmuş olan bir dua ve tesbihtir. Oldukça kapsamlı bir zikirdir. Allah’tan hem yardım isteme hem Allah’ı yüceltme hem de Allah karşısında acizliğin bilinmesini içerir. Müslümanlar tarafından mutlaka okunması gereken zikirlerden biridir. Allah’ı razı edip O’nun rızasını kazanmayı isteyen her Müslüman okumalıdır.

   La Havle Vela Kuvvete İlla Billahil Aliyyil Azim Faziletleri ve Türkçe Anlamı

   La havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim Türkçe manası: Kuvvet ve güç sadece büyük ve yüce olan Allah’ın yardımı ile olur.

   Hayber gazasına Resullah (s.a.v.) ile birlikte sahabeler bir vadiye vardıkları sırada yüksek şekilde tehlil ve tekbir getirip bağırarak Allah’ı zikrettiler. Fakat Resullah (s.a.v.) sahabelere “kendilerine merhamet etmelerini söyleyerek, ne bir sağıra ne de gaipten birine dua ediyorsunuz. Her şey işiten ve size sizden çok daha yakın olan Alah’a dua ediyorsunuz. Allah nerede olursanız sizinle beraberdir” dedi. Bunun üzerine sahabelerden biri ile aralarında geçen bir konuşmada Resullah (s.a.v.) sahabeye; “ sana Cennetin hazinelerinden bir hazine işaret edeyim mi diyerek La havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim okumasını buyurdu. Resullah (s.a.v.)’ e göre La havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim cennetin bir anahtarıdır. Sıkıntıya düşen, darda kalan bir kişi okuduğunda Allah’ın izni ile sıkıntıdan kurtulur.

  Yazı kaynağı : www.hurriyet.com.tr

  La havle vela kuvvete illa billahil aliyyil azim duası anlamı nedir, ne demek? Okunuşu, fazileti, Türkçe meali ve Arapça yazılışı nasıldır?

  La havle vela kuvvete illa billahil aliyyil azim duası anlamı nedir, ne demek? Okunuşu, fazileti, Türkçe meali ve Arapça yazılışı nasıldır?

  'La Havle Vela Kuvvete İlla Billahil Aliyyil Azim' duası sabır duası, sıkıntı duası ve İsmi Azam dualarında da geçmektedir. Bu duanın anlamı ve fazileti çok büyüktür. Peki La Havle Vela Kuvvete İlla Billahil Aliyyil Azim ne demek, ne anlama geliyor? Duanın okunuşu, Arapça yazılışı ve Türkçe meali nasıldır?

  LA HAVLE VELA KUVVETE İLLA BİLLAHİL ALİYYİL AZİM DUASI NEDİR?

  La Havle Vela Kuvvete İlla Billahil Aliyyil Azim, Allah'tan güç ve kuvvet istemek, gücün ve kuvvetin Allah (c.c.) 'den geldiğini bilmek manasına gelmektedir. Duanın Türkçe meali 'Güç ve kuvvet, sadece Yüce ve Büyük olan Allah'ın yardımıyla elde edilir.' anlamına gelmektedir. Bu duayı Hz. Muhammed (S.A.V.) bizzat ashabına tavsiye etmiştir. Sürekli okunan ve tesbihi çekilen bir duadır. Özellikle günde en az 100 kere tesbihi çekilmesi tavsiye edilmiştir. Fazileti ve anlamı çok büyük olduğu için zor durumlarda, sıkıntılı anlarda, sabırlı olunması gereken zamanlarda okunur. Eğer günlük tesbih ve zikir çekmek istiyorsanız bu duanın da okunması tavsiye edilir.

  LA HAVLE VELA KUVVETE İLLA BİLLAHİL ALİYYİL AZİM TÜRKÇE MEALİ NEDİR?

  Duanın Türkçe anlamı :"Güç ve kuvvet, sadece Yüce ve Büyük olan Allah'ın yardımıyla elde edilir."

  Duanın Okunuşu : La havle vela kuvvete illa billahil aliyyil azim.

  La havle vela kuvvete illa billahil aliyyil azim duası anlamı nedir, ne demek? Okunuşu, fazileti, Türkçe meali ve Arapça yazılışı nasıldır?

  LA HAVLE VELA KUVVETE İLLA BİLLAHİL ALİYYİL AZİM ARAPÇA YAZILIŞI VE OKUNUŞU

  Normal okunuşu : La havle vela kuvvete illa billahil aliyyil azim

  Kısa okunuşu : La havle vela kuvvete illa billah'

  La havle vela kuvvete illa billahil aliyyil azim duası anlamı nedir, ne demek? Okunuşu, fazileti, Türkçe meali ve Arapça yazılışı nasıldır?

  'La havle vela kuvvete illa billah' duasının kısa okunuşu da yukarıdaki gibidir.

  LA HAVLE VELA KUVVETE İLLA BİLLAHİL ALİYYİL AZİM HANGİ SUREDE GEÇER?

  'La havle vela kuvvete illa billahil aliyyil azim' duası bir zikirdir. Kur-an'ı Kerim'de doğrudan geçmemektedir. Fakat Kehf Suresi 39. ayetinde "Lâ Kuvvete İllâ Billâh" şeklinde geçmektedir.

  La havle vela kuvvete illa billahil aliyyil azim duası anlamı nedir, ne demek? Okunuşu, fazileti, Türkçe meali ve Arapça yazılışı nasıldır?

  Yukarıda gördüğünüz gibi Kehf Suresi'nin 39. ayetinde bu şekilde geçiyor.

  "La Havle Vela Kuvvete İlla Billahil Aliyyil Azim" duasının uzun hali de mevcuttur.

  Uzun hali : Subhanallahi vel hamdu lillahi ve la ilahe illellahu vallahu ekber. Ve la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim.

  Meali : Allahı bütün noksan sıfatlardan tanzih eder, kemal sıfatlarla muttasıf olduğunu kabul ederim. Bütün hamd ve şükürler Allah'adır. Allah'tan başka hiç bir ilah yoktur. İhtiyaçları gideren ve zararları yok eden yalnız yüce ve güçlü olan Allah'tır.

  KEHF SURESİ 32-44. AYETLERİ TEFSİRİ

  Yüce Allah önceki âyetlerde inanmayanların cehennemdeki durumlarıyla inananların cennetteki durumlarını anlattıktan sonra, burada da bu iki grubun hallerine uygun olarak biri imanın, diğeri küfrün temsilcisi durumundaki iki adamın inanç ve davranış özelliklerini örnek vermiştir. Âyetlerden anlaşıldığına göre küfrün temsilcisi olan şahıs büyük bir servete sahiptir; imanın temsilcisi ise fakir ve zayıftır. Servet sahibi olan şahıs Allah'a iman edip verdiği nimete şükredeceği yerde, servetini fakir arkadaşına karşı böbürlenme ve nankörlük vesilesi yapmıştır. Malının yok olmayacağına ve kıyametin kopmayacağına inanmaktadır; kopsa bile âhirette Allah katında dünyadakinden daha iyi bir durumda olacağını iddia etmektedir.

  Âhirete inanan arkadaşı ise iman ve sâlih amel konusunda ona öğüt vermiş, kendisini topraktan yaratıp çeşitli safhalardan geçirdikten sonra mükemmel bir insan haline getiren Allah'a ortak koşarak nankörlük etmesinin uygun olmadığını, âhireti inkâr etmenin bir bakıma Allah'ı inkâr etmek olduğunu bildirmiştir. Zenginlik de yoksulluk da birer imtihan aracıdır. Bu âyetlerde imtihanı kazanan ile kaybeden iki örnek canlı bir üslûp içinde, karşılaştırma yöntemiyle verilmektedir.

  Bu iki kişinin kimlikleri konusunda tefsirlerde farklı görüşler vardır: a) Bunlar Mekke'de Mahzûm kabilesinden iki kardeştir. Biri kâfir olan Esved b. Abdü'l-Eşed, diğeri ise müslüman olan kardeşi Ebû Seleme'dir. Bahçeler ise muhtemelen Tâif'te bulunmaktadır. b) Bunlar İsrâiloğulları'ndan iki kardeştir. Babalarından kalan mirası bölüştüklerinde, mümin olan malını hayır yolunda harcamış, diğeri ise örnekte anlatılan bağları satın almıştır. Sonuç ise anlatıldığı gibi hüsrandır (İbn Âşûr, XV, 316). c) Bu olay inananla inanmayan insanın iç dünyalarını anlatan bir temsildir. Burada inanmanın insan ruhuna verdiği güven ve huzur ile inançsızlığın sebep olduğu güvensizlik ve huzursuzluk anlatılarak Mekkeli zengin müşriklerle yoksul müslümanların ruh halleri tasvir edilmiştir. Yoksul insanlarla beraber oturmaya tenezzül etmeyen zenginlerin tutumlarını kınayan ve Hz. Peygamber'e onların sözlerine uymamasını emreden âyetlerden sonra bu misalin getirilmesi, müşriklerin sonunun o bahçe sahibi zenginin sonuna benzeyeceğine işaret etmektedir.

  La havle vela kuvvete illa billahil aliyyil azim duası anlamı nedir, ne demek? Okunuşu, fazileti, Türkçe meali ve Arapça yazılışı nasıldır?

  KAF SURESİ 39-40. AYET TEFSİRİ

  Tefsircilerin bir kısmı, güneş doğmadan önceki hamd ve tesbihi sabah namazı, batmadan öncekini öğle ve ikindi namazları, gecenin bir kısmındakini akşam ve yatsı namazları, secdelerin ardından yapılması istenen tesbihi ise nâfile (sünnet) namazları olarak yorumlamışlardır. Sûrenin peygamberliğin ilk yıllarında nâzil olduğu ve bu sırada henüz beş vakit namazın farz kılınmadığı dikkate alındığında, âyetlerde zikredilen vakitlerde Allah'ı hamd ve tesbih (tenzih) ile anmayı, nâfile namaz veya doğrudan zihin ve dil ile anma şeklinde anlamak daha uygun olur. Konuya açıklık getiren sahih hadisler de vardır:

  a) Cerîr b. Abdullah isimli sahâbî anlatıyor: Hz. Peygamber ile beraber oturuyorduk, dolunayın bulunduğu gece idi, aya baktı ve şöyle buyurdu: "Bakın, şu ayı nasıl görüyorsanız rabbinizi de böyle, zahmet çekmeden göreceksiniz. Güneş doğmadan ve batmadan namaz kılmayı engelleyen şeylerin üstesinden gelebilirseniz kılın." Râvi Cerîr, bununla sabah ve ikindi namazlarının kastedildiğini söylemiş, sonra da açıklamakta olduğumuz âyeti okumuştur (Müslim, "Mesâcid", 211). Râvi bu ifadeyi sabah ve ikindi namazları olarak yorumlamış olsa da, "yapabilirseniz, meşgaleleri yenebilirseniz" mânasına da gelen şart, kastedilen namazın farz namaz olmadığını göstermektedir.

  b) Geceleyin uyanıp da "Lâ ilâhe illallâhu vahdehû lâ şerîke leh, lehü'l-mülkü ve lehü'l-hamdü ve hüve alâ külli şey'in kadîr. Sübhânallâhi ve'l-hamdü lillâhi ve lâ ilâhe illallâhu vallâhu ekber. Ve lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhi'l-aliyyi'l-azîm" diyen, sonra da bağışlanmayı dileyen bağışlanır, dua edenin duası kabul edilir, abdest alanın (ve namaz kılanın namazı) makbul olur" (Buhârî, "Teheccüd", 21). Bu hadis de gece zikrinin (tesbihinin) ne olduğunu açıklamaktadır.

  c) Hz. Peygamber'in namazlardan sonra, bugün de söylemeye devam ettiğimiz sözleri (zikir ve tesbihleri) söylediği sahih kaynaklarda yer almaktadır (meselâ bk. Müslim, "Mesâcid", 135-146). Vahiy dilinde namaz, secde kelimesiyle de ifade edilmektedir, her secdeden sonra yapılacak zikir ve tesbihin ne olduğu da bu hadislerden anlaşılmaktadır.

  Müşriklerin sözlü sataşmalarına ve iftiralarına karşı sabır tavsiye edilirken arkasından namaz ve zikir tedbirine yer verilmesi, namaz ve zi-kirle (Allah'ı anma, O'nunla gönül ve şuur ilişkisini diri tutma) sabır, direnme ve dayanma arasında sıkı bir ilişkinin bulunduğunu göstermektedir.

  La havle vela kuvvete illa billahil aliyyil azim duası anlamı nedir, ne demek? Okunuşu, fazileti, Türkçe meali ve Arapça yazılışı nasıldır?

  LA HAVLE VELA KUVVETE İLLA BİLLAHİL ALİYYİL AZİM FAZİLETİ VE HAKKINDA HADİSLER

  - Enes b. Mâlik"in naklettiğine göre, Hz. Peygamber (sav) şöyle buyurmuştur: "Kişi evinden çıkacağı zaman, "Bismillâh, tevekkeltü alâllâh, lâ havle velâ kuvvete illâ billâh." (Allah"ın adıyla. Allah"a tevekkül ettim. Güç ve kuvvet sadece Allah"tandır.) dediğinde (ona) şöyle denilir: "(İşte şimdi) sana rehberlik edilir, ihtiyaçların karşılanır ve korunursun…""

  (D5095 Ebû Dâvûd, Edeb, 102-103)

  - Ek olarak Kaf Suresi'nin 39-40. ayetindeki tefsirine göre de gece uyanıp da aşağıdaki duayı okuyan kişi bağışlanma dilerse bağışlanır, dua edenin duası kabul edilir, abdest alanın ve namaz kılanın namazı makbul olur şeklinde buyurulmuştur. (Kaynak : Buhari)

  "Lâ ilâhe illallâhu vahdehû lâ şerîke leh, lehü'l-mülkü ve lehü'l-hamdü ve hüve alâ külli şey'in kadîr. Sübhânallâhi ve'l-hamdü lillâhi ve lâ ilâhe illallâhu vallâhu ekber. Ve lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhi'l-aliyyi'l-azîm"

  Yazı kaynağı : www.haberler.com

  La Havle Nedir? La Havle Vela Kuvvete İlla Billah Fazileti Ne Anlama Gelir?

  "Lâ Havle ve Lâ Kuvvete İllâ Billâhil Aliyyil Azîm" Ne Demek?

  "Lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhil aliyyil azîm" ne demektir? Nerelerde okunur, anlamı, arapça metni, türkçe okunuşu ve fazileti ile ilgili hadisler.

  Arapça yazılışı:

  Türkçe Okunuşu: “Lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhil aliyyil azîm”

  Anlamı: “Güç ve kuvvet, sadece Yüce ve Büyük olan Allah Teâlâ’nın yardımıyladır.”

  "Lâ Havle Velâ Kuvvete İllâ Billâh" duası ayet midir?

  Bu kısa ve özlü cümle, müezzin ezan okurken, namazlardan sonra, bir yolculuk esnasında, yolculuk dönüşünde veya yapılan herhangi bir hayırlı iş ve amelden sonra veyahut da herhangi bir zaman ve mekâna bağlı olmaksızın uygun olan her yer ve zamanda bizzat Peygamber Efendimiz tarafından okunmuş ve Ashâba da tavsiye edilmiştir.

  Fazileti ile İlgili Hadis-i Şerif:

  Ebû Musa el-Eş’arî -radıyallahu anh-’dan rivayete göre Rasûlullah -sallallahu aleyhi ve sellem- Efendimiz Hazretleri Hayber Gazâsı’na giderken maiyyetinde bulunan ashâb-ı kiram bir vadiye vardıkta yüksek sesle tekbîr ve tehlîl ederek bağıra bağıra zikrullah etmeye başladılar. Rasûlullah -sallallahu teâlâ aleyhi ve sellem- Hazretleri:

  “– Kendinize rıfk u merhamet ediniz. Zîra siz ne sağıra, ne de gâibe duâ ediyorsunuz. Ancak her şeyi hakkıyle işiten ve size sizden yakin olan Allah’a duâ ediyorsunuz. Ve Allahü Teâlâ Hazretleri siz nerede olursanız berâberinizdedir” buyurdu. (Buhârî, Cihâd, 131; Müslim, Zikir, 44)

  Ebû Musa diyor ki: O esnada ben, Rasûlullah -sallallahu aleyhi ve sellem- Hazretlerinin hayvanının arkasında Zât-ı risâletpenâhîleriyle birlikte beraberdim.

  Ve lisânımla لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بااللّٰهِ diyordum. Rasûlullah -sallallahu aleyhi ve sellem-Hazretleri bana hitaben:

  “– Ey Abdullah bin Kays” buyurdu. Ben de icabetle:

  “– Lebbeyk yâ Rasûllallah” dedim. Rasûlullah -sallallahu aleyhi ve sellem- Hazretleri bana hitaben:

  “– Ben sana cennet-i a’lânın hazînelerinden bir hazîneye delâlet edeyim mi?” buyurunca ben hemen:

  “– Babam ve anam sana feda olsun yâ Rasûlallah! Evet irşâd ediniz” dedim. Rasûlullah -sallallahu aleyhi ve sellem- Hazretleri:

  لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بااللّٰهِ

  “Ma’sıyetten sakınmak ve tâat ve ibâdetlerde kuvvet ve kudret ancak Allah Teâlâ Hazretleri’nin tevfık-i Rabbâniyyesi ve irâde-i Sübhâniyyesiyledir.” buyurdu. (Buhârî, Megazi, 38)

  Yâni “Cümle âlemin müdebbir-i hakîkisi ve mutasarrıfı, hepsinin hâlıkı olan Allah -sübhânehû ve teâlâ- Hazretleri’dir” demektir.

  Ezan Okunurken Söylenir

  Ömer b. Hattâb (r.a), bu cümle ile ilgili olarak şöyle demiştir.

  "Rasûlullah (s.a.s): Müezzin Allahu Ekber, Allahu Ekber" dediği vakit sizden biriniz Allahu Ekber, Allahu Ekber" der; sonra müezzin "Eşhedü en lâ ilâhe illallah"dediği vakit o da "Eşhedü en lâ ilahe illâllah" derse, sonra müezzin Eşhedü enne Muhammeden Rasûlullah" dediği vakit, o da Eşhedü enne Muhammeden Rasûlullah" der. Müezzin "Hayye alessalâh" dediği vakit o da "Lâ havle velâ kuvvete illâ billâh" der. Sonra müezzin "Hayye alelfelâh" dediği vakit o da "Lâ havle velâ kuvvete illâ billâh" derse, sonra, Allahu Ekber, Allahu Ekber" dediğinde o da Allahu Ekber, Allahu Ekber" derse, sonra müezzin Lâ ilâhe illallah"dediği vakit, o da bütün kalbiyle La ilâhe illallah" derse, Cennete girer "buyurdular" (Müslim, Salât, 12).

  Namazın Sonunda Söylenir

  Ashabdan Abdullah İbn Zübeyr, her namazın sonunda, selâm verdiği vakit, şöyle derdi:

  "Allah'dan başka hiç bir ilâh yoktur. Yalnız O vardır. Şeriki yoktur; mülk O'nundur, hamd da O'na mahsustur. Hem O, her şeye kâdirdir. Güç ve kuvvet ancak Allah'a mahsustur (Lâ havle velâ kuvvete illâ billâh). Allah'dan başka hiç bir ilâh yoktur. Biz de ancak O'na ibâdet ederiz. Nimet O'nun, fazilet O'nun, güzel senâ(övgü) da O'nundur. Kâfirler patlasa da, dinde samimi olarak Allah'dan başka ilâh yoktur deriz." İbn Zübeyr: "Rasûlullah (s.a.s), her namazın sonunda bunlarla tehlil yapardı"demiştir (Müslim, Mesacid, 139).

  Evden Çıkarken Okunur

  Enes b. Mâlik tarafından rivâyet edilen bir hadiste Hz. Peygamber -sallâllâhu aleyhi ve sellem- şöyle buyurmuştur:

  "Evinden çıkarken ,şu duâyı okuyan kişiye bu duâ kâfidir. O adam muhafaza altına alınır. Şeytan da o adamdan uzaklaşıp bir kenara çekilir. O duâ: Bismillâhi tevekeltü alallâhi lâ havle velâ kuvvete illâ billâh'tır" (Tirmizi, Daavât, 34).

  Hacerül Esved Karşısında Okunur

  "Lâ havle velâ kuvvete illâ billâh" duâsının okunduğu bir başka yer de Hacerül-Esved'in karşısıdır (İbn Mâce, Hacc, 32).

  Peygamberimiz'in Gece Yaptığı Zikirler

  En Faziletli Zikirler

  Yazı kaynağı : www.islamveihsan.com

  Yorumların yanıtı sitenin aşağı kısmında

  Ali : bilmiyorum, keşke arkadaşlar yorumlarda yanıt versinler.

  Yazının devamını okumak istermisiniz?
  Yorum yap