Bu sitede bulunan yazılar memnuniyetsizliğiniz halınde olursa bizimle iletişime geçiniz ve o yazıyı biz siliriz. saygılarımızla

  la feta illa ali la seyfe illa zülfikar yazısı ne demek

  1 ziyaretçi

  la feta illa ali la seyfe illa zülfikar yazısı ne demek bilgi90'dan bulabilirsiniz

  Zülfikar

  Zülfikar

  Zülfikar (Arapçaذو الفقار, Farsçaذوالفقار), İslâm peygamberi Muhammed'in damadı, amcasının oğlu ve Dört Büyük Halife'den biri olan Ali'nin çatal şeklinde iki başlı kılıcının adıdır.

  Kelime anlamı olarak, "sahip" anlamındaki "zû" ile "omurga,boğum" anlamına gelen "fekār" kelimelerinden oluşan zülfekār, Türkçeye zülfikar şeklinde geçmiştir. Bedir Muharebesi sonrasında, yedi karış uzunluğunda ve bir karış kalınlığında olan kılıç savaş ganimeti olarak İslâm peygamberi Muhammed' e geçmiş ve kendisi kılıcı Ali' ye verene kadar kullanmıştır. Merzûk es-Sakīl adında bir usta tarafından yapıldığı rivayet edilen kılıç, genel kabule göre Bedir’de öldürülen Âs b. Münebbih’e aittir. Kılıcın Ali' ye ne zaman verildiği kesin olarak bilinmemekle birlikte genel olarak Uhud Muharebesi'nde verildiği kabul edilmektedir[1].

  Ali'nin Uhud Savaşı'nda Kureyş’in önde gelen savaşçılarından dokuz kişiyi öldürdüğü, bu savaşta bedeninden yetmiş yara alarak son ana kadar Muhammed'i savunduğu, bu sebeple de Cebrail'in, “Zülfikar'dan keskin kılıç, Ali’den büyük yiğit yoktur.” (“Lâ fetâ illâ Alî, lâ seyfe illâ zülfikār”, Arapça لا فتی الا علی لا سیف الا ذوالفقار ‎) dediği rivayet edilir.

  Kılıcın akıbeti konusunda da çeşitli rivayetler bulunmaktadır. Ali ve onun soyundan gelenlere (Alevîlere) intikal eden kılıç, daha sonra Abbasi ve Fatımi halifeler arasında el değiştirdikten sonra 11. yüzyılda ortadan kaybolmuştur[1].

  Şiîlerin ve Alevîlerin ortak olan Caferî mektebine göre ise bu kılıç, on ikinci ve "son İmam" olan El-Mehdi'de bulunmaktadır.

  Kaynakça[değiştir | kaynağı değiştir]

  Yazı kaynağı : tr.wikipedia.org

  La Feta İlla Ali La Seyfe İlla Zülfikar Ne Demek? İlk Olarak Kim Tarafından Söylenmiştir?

  La Feta İlla Ali La Seyfe İlla Zülfikar Ne Demek? İlk Olarak Kim Tarafından Söylenmiştir?


  La feta illa ali la seyfe illa zülfikar sözünün anlamı " Zülfikar'dan keskin kılıç, Ali'den büyük yiğit yoktur" manasına gelmektedir. Bu sözü söyleyen kişi Münebbih adlı bir zat olmaktadır.

  La Feta İlla Ali La Seyfe illa Zülfikar Ne Demek?

  Geçmişten bugüne kadar birçok söz gelmiştir. Bu sözlerden birisi de La feta illa ali la seyfe illa zülfikar sözü olmaktadır. Bu tür Arapça şeklinde ifade edilen sözler genel olarak İslamiyet'in ilk döneminden bu yana gelen sözler olmaktadır. Bu sözün anlamı "Zülfikar'dan keskin kılıç, Aliden büyük yiğit yoktur" şeklinde olmaktadır. Daha çok bu söz hem Hz. Ali hem de Hz. Ali'nin kılıcı olan Zülfikar için söylenmiştir. Bu kılıç Hz. Ali'ye Uhud savaşında kullanması için verilmiş ve bundan sonrasında ise Hz. Ali ile bütün bir hal almıştır.

  İlk Olarak Kim Tarafından Söylenmiştir?

  La feta illa ali la seyfe illa zülfikar sözü ilk olarak Münebbih adlı bir kişi tarafından söylenmiştir. Münebbih aynı zamanda Zülfikar adlı kılıcın sahibi olan kişidir. Kılıç bu kişiden Hz. Ali'ye geçtiği söylenen rivayetler arasında yer almaktadır. Bu sözü de hem kılıca, hem de Hz. Ali'ye verdiği kıymeti göstermektedir.

  Yazı kaynağı : www.milliyet.com.tr

  la feta illa ali la seyfe illa zulfikar

  la feta illa ali la seyfe illa zulfikar

  La feta illa ali la seyfe illa zülfikar ne demek

  La feta illa ali la seyfe illa zülfikar ne demek

  La feta illa ali la seyfe illa zülfikar; ““Zülfikar’dan başka kılıç, Ali’den başka da yiğit yoktur.” demektir.  Zülfikar, cümleden de anlaşılabileceği gibi Hz. Ali’nin kılıcına verilen addır.

  Hz. Ali, alemlerin nebisi, cihan peygamberi Hz. Muhammed Efendimiz’in emmi oğlu aynı zamanda da damadı ve dört büyük halifeden biridir. Ucu çatal şeklindeki çift başlı ünlü kılıcına Zülfikar denmektedir.

  La feta; Arapça’da yiğit, kahraman manasına, la seyfe de kılıç manasına gelmekte, illa ise yoktur anlamındaki olumsuzluk kelimesidir.

  La feta illa Ali: Ali’den başka kahraman yoktur;  la seyfe illa zülfikar: Zülfikar adlı kılıçtan başka kılıç yoktur manasına gelen, Hz.Ali’yi onurlandırmak için söylenmiş bir sözdür.

  Kesin olarak bilinmemekle birlikte rivayetlere göre, Uhud Savaşı’ndan sonra gökten peygamber efendimiz Hz. Muhammed’e indirilen Zülfikar kılıcı, Ali’ye Muhammed S.A.V. tarafından armağan edilmiştir.

  La Feta İlla Ali La Seyfe İlla Zülfikar Sözünü Kim Söylemiştir?

  Kuvvetle muhtemeldir ki Hayber Kalesi’nin fethinin ardından, peygamber efendimiz Hz. Muhammed sav. tarafından söylenmiş bir hadis-i şeriftir. Ancak rivayet yine şöyle söylemektedir ki; savaşta karşısına çıkan 9 kişiyi bu kılıçla öldürürken, vücudunun onlarca tarafından yara alarak, kanının son damlasına değin Muhammed’i savunurken kullandığı Zülfikar münahasebetiyle, savaş ardından Peygamber Efendimiz bu güzel sözü söyleyerek, Ali’yi onurlandırmış, minnetlerini sunmuştur. Fetaların fetası Ali, en mübarek seyfesi ile, peygamberimizi savunmuş, savaşta pek çok düşmanı kahretmiştir.

  Züülfikar kılıcı; iki sivri uçlu, özel bir kılıçtır. Uçlardan bir tanesinin adaleti, diğerinin ise ilim, irfanı temsil ettiği düşünülmektedir. Günümüzde de hala okullarda dahi okutulan Bektaşi Edebiyatı’nda önemli yer tutan Zülfikarname eseri ise, başlı başına Zülfikar seyfesi üstüne yazılmış yazı ve şiirlerden oluşmuş bir eserdir.

  Peygamber efendimizin dudaklarından dökülmüş bu hadis-i şerifin aslında kendi sözleri değil de Allahu Teala’nın sözleri olarak Cebrail’in söylediği ancak Cebrail ile konuşabilecek tek şahıs Muhammed Hazretleri olduğundan, onun aracılığıyla Zülfikay ve Hz. Ali’nin övüldüğü de rivayetler arasındadır.

  Yaygın inanç Uhud harbi sırasında söylendiği olsa da, Hendek Savaşı sırasından / sonrasında edilmiş olması da olasılıklar arasındadır. Kesin olarak bildiğimiz tek şey, bu güzel sözün sahibinin efendimiz Muhammed sav olduğudur.

  Ali bu kılıç sayesinde pek büyük işler başardığından feta, kılıç ise başlı başına bir efsane olduğundan seyfe olarak anılmıştır.

  İki başlılığının yukarıda belirtilen dışında bazı farklı şeyleri temsil ettiğine de inanılır, en azından öyle yorumlanır; büyük olan ucun kafirlerle savaşmayı, küçük olan ise en büyük düşman nefsimizle savaşmayı temsil eder. Ya da uzun uç iyilik ve imanı temsil ederken, kısa uç kötülük ve gavurluğu temsil eder.

  Alevilerin ibadethanelerinden olan cemevlerinde, yine Hz. Ali’yi övmek amacıyla sık sık “la feta illa ali la seyfe illa zülfikar” sözü tekrarlanmaktadır. Aleviler için adeta bir dua haline gelmiştir. Ne demek olduğunu bilmeyen dostlarımıza anlatmaya çalıştık.

  Yazı kaynağı : mikrobilgiler.com

  Yorumların yanıtı sitenin aşağı kısmında

  Ali : bilmiyorum, keşke arkadaşlar yorumlarda yanıt versinler.

  Yazının devamını okumak istermisiniz?
  Yorum yap