Bu sitede bulunan yazılar memnuniyetsizliğiniz halınde olursa bizimle iletişime geçiniz ve o yazıyı biz siliriz. saygılarımızla

  kız isimleri ve anlamları

  1 ziyaretçi

  kız isimleri ve anlamları bilgi90'dan bulabilirsiniz

  Kız Bebek İsimleri

   Kız Çocuk (Bebek) İsimleri ve Anlamları A

   AÇANGÜL: Açılan gül çiçeği

  AÇILAY: Ay’ın şekilleri, yansıması

  ADAL: Ün kazan

  AĞÇA: Temiz, saf

   AÇELYA: Fundagillerden çok renkli çiçekler açan bitki

   AFET: Ortalığı birbirine katacak kadar güzel kadın

   AFİFE : Namuslu, namusuna çok düşkün olan

   AFİTAP : 1.Güneş. 2. Çok güzel, parlak yüzlü kadın

   AHENK: Uyum

   AHSEN: Çok güzel, olağanüstü güzel

   AHU: Ceylan, karaca 2.Çok güzel,ince,zarif kadın.

   AHUCAN: Çok güzel dost.

   AHUEDA:Nazlı güzel.

   AHUELA:Çok güzel gözlü.

   AHUGÜL: Çok güzel.

   AHUNAZ: Nazlı güzel,nazenin.

   AHUNİSA:Çok güzel kadın.

   AHUNUR:Göz kamaştıran güzelliğe sahip olan.

   AJDA:Filiz,sürgün. Çok genç.

   AJLAN: Hızlı, çabuk, telaşlı

   AKASYA: Güzel kokulu bir süs bitkisi

   AKEL: Eli uğurlu anlamında

   AKGÜN: Parlak gün, uğurlu gün, ışıklı gün

   AKSEV:Aydınlığı sev,ışık saç

   AKSU: Anadolu’da değişik boylarda bir çok akarsuyun adı

   AKŞIN: Beyaz tenli kadın

   AKTAN: Ak renkli tan; Kutlu tan, uğurlu tan

   ALA: Ela karışık renkli, alaca; Benekli; Tam olgunlaşmamış, yarı olmuş

   ALAGÜL:Çok renkli gül.

   ALÇİÇEK:Kırmızı çiçek.

   ALÇİN: Kızıl renkli küçük bir kuş

   ALEDA: Nazlı, kaprisli

   ALEV: Yanan cisimlerin görüntüsünü tarif etmek için kullanılan bir kelime

   ALEYNA: Bizim üzerimize olsun

   ALGIN: Birine gönül vermiş, vurgun, tutkun

   ALGÜL:Kırmızı gül. Gül kırmızısı

   ALIM: Gözü gönlü çeken nitelik, çekicilik, gönül çelen güzellik, albeni

   ALTIN: Yüksek değerli bir maden

  ALPİKE: Kahraman kraliçe

  ALTIN: Yüksek değerli bir maden

  ALYA: Yüksek yer, yükseklik,gök

  ALPİKE: Kahraman kraliçe

  ALTIN: Yüksek değerli bir maden

  ALYA: Yüksek yer, yükseklik,

   AMİNE:Yüreğinde korku olmayan.

   ANDAÇ: Anılar, hatıralar

   ANIL: Başkaları tarafından sözün edilsin

   ANKA: Kaf Dağı’nda bulunduğu söylenen masal kuşu

   ARIN: Arı, katışıksız, temiz, kirden uzak

   ARKIN: Yavaş, ağır, sakin

   ARMAĞAN: Hediye, ödül

   ARNİSA: Çok namuslu kadın

  ARSEN: Kurtuluş, özgürlük

   ARSU: Su kadar berrak

  ARSUN: Yüreğindeki temizliği yansıtan

   ARYA: Operada sanatçının orkestra eşliğinde söylediği uzun şarkı

   ARZU: Herhangi bir şey için duyulan aşırı istek

   ARZUCAN:Candan isteyen.

   ARZUGÜL:İstenilen,beğenilen gül.

   ARZUM:İsteğim,dileğim,hevesim.

   ARZUNAZ:Naz yapan,nazenin.

   ASENA: Dişi kurt, güzel kız

   ASLI:Temelli,köklü. Bir şeyin benzeri.

   ASLICAN:Özü can gibi sevgili

   ASLIHAN:Han soyundan gelen.

  ASALBİKE: Gerçek hanım, gerçek güzel

  ASEL: Bal, Cennetteki dört sudan biri

   ASLINAZ:Nazlı olması geçmişinden gelen.

   ASLINUR:Nur saçan bir geçmişi olan.

   ASU: Azgın, huysuz,isyan eden. Afacan.

   ASUDE: Rahat, huzur içinde olan

   ASUELA: Ela gözlü yaramazv ASUMAN: Gökyüzü

   ASYA: Dünyanın en büyük kıtası

  ASUMAN: Gökyüzü

   AŞINA:Bildik,tanıdık.

   AŞKIM:Sevdiğim,sevgilim.

   AŞKIN: Aşmış, ileri

   AYBEN: Ben ayım anlamında

   AYBENİZ:Ay gibi parlak tenli,ay benizli.

   AYBİKE: Ay gibi güzel kız

   AYBİRGEN: Ay veren

   AYCAN:Ay gibi sevilen,aydınlık can.

   AYÇA: Yay biçimindeki ay,Hilal.

   AYÇAĞ:Ay gibi parlak çağ.

   AYÇAN:Ay gibi aydınlık kişi.

   AYÇİÇEK: Gün çiçek

   AYDA: Dere kıyılarında yetişen bir bitki

   AYDAN: Güzelliğini aydan almış,ay gibi parlak ve güzel

   AYDENİZ: Hem ay, hem de deniz

   AYDONAT: Işık donat, parlaklık donat anlamında

   AYEVİ: Ay çevresinde oluşan ışık çemberi

   AYGEN: Gönül arkadaşı

   AYGÖNÜL:Güzel gönüllü.

   AYGÜN: Hem ay, hem günv

   AYKAL: Ay gibi parlak ve ışıklı kal

   AYKIZ: Ay+Kız

   AYKUT: Kutlu ay, uğurlu ay

   AYLA: Bazı yıldızların ve ayın etrafındaki ışık çemberi

   AYLAN:Ay gibi güzel değerlere sahip olan.

   AYLİN: AYLA ile aynı anlamdadır

   AYNUR:Ay ışığı

   AYPERİ:Ay ve peri gibi çok güzel.

   AYSAR: Ayın evrelerine göre huyu değişen kimse

   AYSEL:Ay gibi olan güzelliğiyle nam salmış olan

   AYSEREN:Güzelliğini gözler önüne seren.

   AYSIN: Sen aysın, ay kadar güzelsin

   AYSU: Ay gibi parıltılı ve su gibi berrak.

   AYSUN:Ay gibi ışıltılı ve güzel.

   AYŞE: Rahat ve huzur içinde yaşayan

   AYŞEGÜL:Güller içinde mutlu yaşayan.

   AYŞEN:Neşeli,gülen,aydınlık.

   AYŞENUR: Ayşe+Nur

   AYŞIL: Ay ışığı

   AYŞİM,AYŞİN:Parlak ışık saçan.

   AYTEN:Güzel bir tene sahip olan.

   AYTU:Aya benzeyen tuğlu.

   AZİZE:Saygın,sevgili,kutsal.

   AZRA: Üstünde hiç yürünmemiş kum; Yeni yetme kız

  Kız Çocuk (Bebek) İsimleri ve Anlamları B

   BADE: Aşk, kutsal sevgi

   BAHA: Değerli, kıymeti çok

   BAHAR: Yazla kış arasında olan mevsim. Güzellik,gençlik çağı.

   BAHARGÜL:Bahar gülü.

   BALA: Yavru çocuk

   BALCA: Bal gibi, bala benzer

   BALIN: Yar, sevgili

   BALKIN: Pırıldayan, parlak

   BALKIZ: Bal kadar tatlı kız

   BANU: Prenses; Hanımefendi. Yeni evli gelin.

   BALKIN: Pırıldayan, parlak

   BANUHAN:Hatun hükümdar.

   BAŞAK: Ekinlerin tanelerini taşıyan baş kısmı

   BEDİZ: Resim, tasvir, süs, bezek

   BEGÜM: Hanım; Kadın hükümdar.

   BEHİN: İyinin iyisi

   BEHİYE:Güzel.

   BELDE: Memleket, şehir, kasaba

   BELEMİR: Peygamber çiçeği olarak biliniyor. Açtığı kokusunun dağılmasıyla anlaşılan gizli çiçek anlamında

   BELEN: Bel, geçit; İki dağ arasından geçen yol

   BELFÜ: Kar tanesi

   BELGİ: İşaret

   BELGİN: Kesin ve eksiksiz belirlenen

   BELGÜN:Aydınlık gün.

   BELİN:Korku ile şaşkın şakın bakmak.

   BELİZ: İşaret, iz; alamet

   BELKIS:Efsaneye göre Hz. Süleyman zamanındaki Saba melikesinin adı.

   BELMA:Uysal,sakin.

   BELUR:Billur,billurdan olan.

   BENAN: Parmak uçları

   BENAY: Ben ayım, ay gibiyim

   BENEK: Namuslu kadın

   BENGİ,BENGÜ: Ölümsüz, sonsuz

   BENGİSU: Ölümsüzlük suyu

   BENGÜL:Gül gibi.

   BENİZ: Yüz

   BENNUR:Işık saçan.

   BERGÜZAR: Anılmak için verilen şey, andaç

   BERİA: Olgunluk ve güzelliğiyle üstün olan sevgili

   BERİL: Zümrüt

   BERİN,BERRİN: En yüksek, en ulu anlamında

   BERKE: Zerdali, kayısı. Kamçı, değnek

   BERNA: Bağlı, bağlanmış; Genç, körpe, delikanlı

   BERRAK: Duru

   BERRAN: Keskin, kesici

   BESİME:Sevimli,güler yüzlü.

   BESİSU: Bitkilerin damarlarında dolaşan besleyici su

   BESTE: Bir müzik parçasını oluşturan ezgilerin tümü

   BESTEGÜL:Gül kadar güzel ve duygulu.

   BESTENİGAR: Türk müziğinde bileşik bir makam

   BETÜL,BETİL: Erkeklerden çekinen namuslu kadın, Hz. Meryem ve Hz. Fatma`nın diğer isimleri

   BEYZA: Çok beyaz, lekesiz

   BİGE:Evlenmemiş,çocuk doğurmamış olan. Sultan.

   BİHTER: Daha iyi, en iyi

   BİKE: Evlenmemiş, çocuğu olmamış kadın

   BİLCAN:Bilgili dost.

   BİLGE: Çok bilgili ve bilgisini yararlı kullanan kişi

   BİLGET: Havadis, malumat

   BİLGÜN: Bil+Gün

   BİLHAN: Çok bilgili

   BİLLUR: Pek duru, pürüzsüz

   BİLNAZ:Çok naz eden.

   BİLNUR:Bilge kişi.

   BİNAY:Öylesine güzel ki bin ay eder.

   BİNGÜL: Gülü bol; Gül bahçesi

   BİNNAZ: Çok nazlı,cilveli,kaprisli.

   BİNNUR:Çok ışıklı, ışığı gür

   BİRAY: Ay gibi tek, eşsiz

   BİRBET: Yüzü benzersiz

   BİRGEN: Yalnız, yalnızlığa alışkın

   BİRİCİK: Bir tane, tek, emsalsiz

   BİRGÜL: Tek ve güzel bir gül.

   BİRSEN: Yalnız sen

   BİRSU:”Bir içim su” denilebilecek kadar güzel olan.

   BUKET: Çiçek demeti

   BURCU: Güzel koku, ıtır

   BURÇAK: Bir bitki

   BURÇİN: Dişi geyik

   BUSE: Öpücük

   BÜGE:Bent,su benti.

   BÜKÜM: Bükme eylemi

   BÜŞRA: Müjde, sevinçli haber

  Kız Çocuk (Bebek) İsimleri ve Anlamları C

   CAHİDE:Çalışıp çabalayan.

   CANAN: Gönülden sevilmiş, yar.

  CANA: “Can”ın – e hali

   CANAY:Ay gibi temiz.

   CANDAN: İçten, gönülden

   CANDAŞ: Candan, değerli dost

   CANEDA: İçten, sevimli kişi

   CANEL:İçten,candan uzatılan dostluk eli.

   CANFEZA: Müzikte bileşik bir makam

   CANKIZ: Sevilen, sevimli, şirin kız

   CANKUT: Sevimli, cana yakın

   CANSEL:Hayat veren su.

   CANSIN:İçten,gönüldensin.

   CANSU: Can suyu. Hayat veren su.

   CAVİDAN:Sürekli,kalıcı olan,sonsuz.

   CELİLE:Büyük,ulu.

   CEMİLE:Hatır hoşluğu için yapılan hareket.

   CEMRE: Ateş parçası, kor; Şubat ayında bir hafta arayla hava, su ve toprakta oluştuğu sanılan sıcaklık yükselişi

   CENNET:Çok güzel yer. İyilik yapanların,günahsızların öldükten sonra mutluluğa kavuşacaklarına inanılan yer.

   CEREN: Çok hızlı koşan, gözlerinin güzelliğiyle ünlü, ince bacaklı, zarif hayvan; ceylan

   CEVHER:Bir şeyin özü. Güç,enerji.

   CEVZA: İkizler burcunun eski adı

   CEYDA: İnce-uzun boyunlu ve güzel

   CEYLAN: Süzgün ve tatlı bakışlı. Yapısı ince ve uyumlu olan. Gözlerinin güzelliğiyle ünlü zarif,ince bacaklı memeli.

   CİHANBANU:Dünya hükümdarı.

   CİHANNUR:Alemi aydınlatan nurlu ışık.

  Kız Çocuk (Bebek) İsimleri ve Anlamları Ç

   ÇAĞ: Belirli bir özellik göz önünde bulundurularak ele alınan zaman dilimi

  ÇAĞDA: Yeni bir çağa adım atılmış

   ÇAĞLA Badem, kayısı,erik gibi yemişlerin olgunlaşmamış hali

  ÇAĞIN: Şimşek, yıldırım

  ÇAKIL: Su yataklarında sürtünmeyle yuvarlaklaşmış küçük taşlar

   ÇAĞRI:Davet. Doğan kuşu. Mavi hareli göz.

  ÇEVREN: Gökyüzünün yerle bitişik gibi görünen kenarları, ufuk

   ÇIĞLIK: İnce ve keskin bağırış.

   ÇİÇEK: Bir bitkinin değişik renklerle bezenmiş kokulu bölümü

   ÇİĞDEM: Akdeniz çevresinde yetişen çok renkli kır bitkisi

   ÇİLEN:Hafif yağan yağmur,çisenti.

   ÇİLER: Şarkılar söyleyen, şakıyan

   ÇİSİL: İnce ince yağan yağmur

  ÇİSE(M): Hafif yağan yağmur

  ÇOLPAN: Çoban yıldızı

  Kız Çocuk (Bebek) İsimleri ve Anlamları D

   DAMLA:Çok küçük miktarda su. Çok az.

   DAMLA: Yağmur ya da bir sıvının çok küçük yuvarlak biçimli parçası

  DAĞHAN: Oğuz tanrılarından biri; Yerkabuğunun çıkıntılı bölümleri; Eski Türklerde dağ tanrısı

  DALAY: Deniz

  DALGA: Denizin rüzgarlı havada kabarıp kıyıya sürüklenmesi; Hareketli su kütlesi

   DARCAN: Sabırsız, aceleci

   DEFNE: Yaprakları güzel kokulu, yaz-kış yeşil olan bir bitki

   DEMET: Çiçek bağlamı, deste

   DEMRE: Noel Baba’nın doğduğu sanılan tarihi yer

  DEĞER: Yüksek nitelikleri olan kimse

  DEHA: İnsan zekasının ulaştığı en yüksek nokta

  DEMİR: Yeraltından çıkarılan işlemeye çok elverişli bir metel

   DENİZ: Yeryüzünün çoğunu örten engin su

   DEREN: Toplayan, düzenleyen, pekiştiren

   DERİN: Sığ olmayan

   DERYA: Büyük deniz anlamında

  DENİZHAN: DENİZ+HAN

  DERMAN: Güç

   DERYANUR:Bilgisiyle ışık saçan.

   DESEN: Çiçek, çizgi gibi süs şekilleri

   DESTE:Bağlam,demet.

   DESTEGÜL: Mevlevi dervişlerinin giydiği ince kumaştan yelek. Bağlanmış gül demeti.

  DESTAN: Efsane

  DEVRAN: Zaman; devir

   DEVİN: Hareket, kımıldanış

   DEVİNSU:Suyun ritmik hareketleri. Akarsu.

   DEVRİM: Yerleşik toplumsal düzenini , köklü, hızlı ve geniş kapsamlı olarak değiştirme.

   DEVRİN:Bir kişi veya olayın gündemde olduğu tarih dönemi.

   DİCLE: Bir nehir adı. Ulu ırmak.

   DİDAR:Güzel yüz. Görme.

   DİDE: Göz, göz bebeği

   DİDEM: Gözüm gibi sevdiğim, sevgilim

   DİLA:Gönlümü çalan.

   DİLAN:Gönüllerce olan,yürekler dolusu.

   DİLARA: Gönül alan, gönül okşayan.

   DİLAY: Gönle ışık saçan, ay kadar güzel

   DİLBER:Gönlü yakan güzel. Alımlı güzel kadın.

   DİLDAR: Gönlü baskı altında tutan sevgili

   DİLDE: Ünü her tarafa yayılmış, herkesin konuştuğu, herkesin dilinde olan kimse

   DİLEK: İstek, rica,arzu.

   DİLEM: Gönül ilacı

   DİLER: Dilemek eyleminden

   DİLHAN: İçten ve yürekten konuşan

  DİRİM: Yaşama gücü

   DİLNİŞİN: Gönülde yer tutan,hoş,güzel

   DİLRÜBA: Gönlü şen,dertsiz

   DİLSEREN:Hatiplik yeteneğini gözler önüne seren.

   DİLSU: Dil+Su

   DİLŞAH: Gönül şahı,sevgili,sultan.

   DOĞA: Yaradılış ve yapı özelliklerinin tümü; Tabiat

   DOĞANGÜN: Doğmakta olan gün

   DOĞAY: Ayın yeni doğuş hali

  DOĞAÇ: Önceden düşünülüp hazırlanmadan ortaya çıkan düşünce, eylem

   DOĞU: Güneşin doğduğu ana yön

  DOĞUKAN: Doğu halkından olan

  DONAT: Giyindir, teçhiz et anlamında

  DORUK: Zirve, dağların en yüksek yeri

  DORUKHAN: Hanlar hanı (Öneren: Bahar Hamarat)

  DUMAN: Bir maddenin yanmasıyla çıkan renkli gaz

   DURU: Berrak,saf

  DURUL: Berrak duruma gel anlamında

   DÜNYA: İçinde yaşadığımız gezegen

   DOLUNAY:Ayın tam yuvarlak olduğu an

   DORA: Doruk, zirve

   DURUGÜL:Gül gibi temiz olan.

   DUYGU: Kişi, olay ve nesnelerin bireyin iç dünyasında uyandırdığı izlenim

   DUYGUN:Duygulu,hassas,hisli kişi.

   DUYGUNİSA:Duygulu,hassas kadın.

   DÜŞÜM: Hayalimdeki, düşlediğim, istediğim anlamında

  Kız Çocuk (Bebek) İsimleri ve Anlamları E

   EBRU:1.Keman kaş. 2.Bulut rengi. 3.Bir sanat dalı

   ECE: Kraliçe. Güzel kız,kadın.

   ECEGÜN: Çok güzel bir günde doğan

   ECEM: Kraliçem, sevgili kraliçe anlamında

   ECENAZ:Nazlı güzel.

   ECESU:Su gibi berrak ve güzel.

   ECMEL: Çok güzel

   EDA: Naz, cilve. Davranış,tavır. Verme,ödeme. (Namaz için)kılma,yerine getirme. Üslup.

   EFİL:Rüzgar,dalgalanma.

   EFSUN: Büyü, sihir

   EGE: Türkiye’nin batısında yer alan deniz

   ELANAZ:Ela gözlü,nazlı güzel.

   ELANUR:Ela gözleriyle nur saçan.

   ELÇİN: Deste, tutam

   ELİF: Kibar, narin yapılı, ince-uzun boylu kız.

   ELİFE:Tutku,istek,alışılan şey.

   ELİZ:El izi.

   ELVAN: Renkler,çeşitler.

   EMEL:Arzu,özlem.

   EMET: Bereket, bolluk

   EMİNE: İnanılır,güvenilir.

   ENER: Dağ eteği

   EREM: Cennet

   ERENDİZ: Jüpiter gezegeninin adı

   ERÇİL: Doğru,inanılır,güvenilir kişi.

   ERDA: Beyaz karınca.

   ERKE: Enerji, iş başarma gücü; Nazlı

   ERNA: İşveli,cilveli,şen şakrak sevgili.

   ESEN: Sağlıklı, salim

   ESENGÜL: Rüzgar gibi esen,Gül gibi güzel kokan.

   ESER: Emek sonucu ortaya çıkan ürün, yapıt; Yok olmuş bir nesneden kalan parça

   ESİM: Rüzgar gibi olan.

   ESİN: Sabah rüzgarı

   ESMA: İsimler,adlar. Çok yüksek olan.

   ESMACAN: Adı can olan.

   ESMAGÜL: Adı gül.

   ESMANUR: Adı nur.

   ESNA: Yüksek, yüce. Bir işin yapıldığı an.

   ESRA: En çabuk, çok çabuk

   EŞAY: Ayin güzelliğiyle eşdeğer güzelliğe sahip olan.

   EŞLEM: Selametli, güvenilir

   EVA: Havva. Yaratılan ilk kadın.

   EVİN: Bir şeyin içindeki öz; Buğday tanesinin olgunlaşmış içi, özü

   EYLÜL: Sonbaharda bir ay adı

   EZGİ: Melodi, şarkı, türkü

   EZGİN: Sesi düzenli gelen. Paraca durumu bozuk olan. Çok sıkıntı çekmiş.

  Kız Çocuk (Bebek) İsimleri ve Anlamları F

   FATMA: Çocuğunu sütten kesen kadın.

   FATMAGÜL: Gül gibi güzel yeni anne olmuş kadın .

   FAZİLET: Erdemli, iyi ahlaklı

   FERAH: Aydınlık, iç açıcı

   FERAHGÜL: Güzelliğiyle neşe saçan.

   FERAHNUR: İnsanın gönlünü ışık saçarak aydınlatan

   FERAY: Ay ışığı, ayın parlaklığı,ışıltı saçması.

   FERCAN: İnsanın ruhuna aydınlık veren bir içtenliğe sahip olan

   FERDA: Gelecek zaman, yarın; Kıyamet

   FERDACAN: İçtenliğini hiç kaybetmeyecek olan.

   FERHAN: Sevinçli, gönlü hoş

   FERİ: Köke değil dallara ait olan. İkinci derecede olan.

   FERİDE: Eşi benzeri olmayan,tek. Çok değerli inci.

   FERİS: Şık,zarif.

  FERZİN: Kraliçe

   FERİSU: Temizliği ve berraklığıyla ışık saçan.

   FERNUR: Aydınlık,ışık.

   FERSUDE: Eskimiş,yıpranmış,örselenmiş.

   FERZİN: Kraliçe

   FEYZA: Bolluk, çokluk, bereket. Taşkın.

   FEZA: Boşluk, sinirsizlik; Uzay

   FİDAN: Yeni yetişen ağaç

   FİGEN: Yaralayan, kıran

   FİLİZ: Tohumdan çıkan sürgün. İnce ve güzel vücutlu.

   FİRDEVS: Cennetler. Cennet bahçeleri.

   FİRUZE: Açık mavi renkte, değerli bir süs taşı

   FULYA: Nergisgillerden güzel kokulu sarı bir çiçek

   FUNDA: Çalı ormanı, çalılık; Püskül, tepelik

   FÜRUZAN: Parlayan, parlak

   FÜSUN: Büyü

  Kız Çocuk (Bebek) İsimleri ve Anlamları G

   GAMZE: Göz kırpma, gözle işaret; Nazlı bakma; Gülerken bazı kişilerde yanaklarda beliren çukur

   GAYE: Amaç, erek

   GAZAL: Ak geyik, ahu; Geyik yavrusu; Güzel söz (mecazi)

   GAZEL: Konusu daha çok sevgi ve içki olan, manzume; Tek kişinin özel ahenkte okuduğu müzik parçası; Sonbahar vaktinde düşen yapraklar

   GECE: Gün batımından ağarmasına kadar geçen süre

   GELİNCİK: Yazın kırlarda yetişen parlak kırmızı renkli bir çiçek

   GENCAY: Yeni doğmuş ay; Hilal biçimindeki ay

   GERÇEK: Yakıştırma veya yalanı olmayan

   GİZEM: Sır; Aklın erişemediği çözülemeyen şey

   GONCA: Tam açılmamış çiçek

   GONCAGÜL: Gül goncası.

   GÖK: Yerin göz ile görülebilen ufuklarından başlayarak yukarıda kubbenin içi gibi gözüken sonsuz boşluk; Mavi renk

   GÖKAY: Hem gök, hem ay; Güzel ay

   GÖKBEN: Ben gökyüzü anlamında

   GÖKÇE: Gök mavisi, mavi gözlü güzel

   GÖKÇENAZ: Nazlı mavi.

   GÖKSU: Türkiye’nin çeşitli yerlerinde bulunan akarsuların adı

   GÖKYEL: Kuzeydoğudan esen rüzgar, poyraz

   GÖNEN: Rutubet, yaşlık; Ekilecek toprağın tavlandırılması

   GÖNÜL: İstek, arzu, sevgi.

   GÖNÜLGÜL: Gül gibi zarif bir gönlü olan.

   GÖRKE: Heybetli

   GÖRKEM: Göz alıcı ve gösterişli olma durumu,ihtişam.

   GÖZDE: Çok sevilen, beğenilen nitelikte olan. Çok güzel.

   GÖZDEM: Beğendiğim,sevdiğim,saydığım,bitanem.

   GÖZDENAZ: Nazlı güzel.

   GÖZDENUR: İnsanlara vermiş olduğu iç huzurla herkesin beğenisini kazanan.

   GÖZEN: İlgi çekici, samimi; Sulak yer; Pınar

   GÜHER: Cevher

   GÜL: Gülgillerin örneği olan bitki ve bunun çiçeğine verilen ad; Gülmek eyleminden gül

   GÜLAL: Gülün kırmızısı gibi güzel.

   GÜLAY: Gül gibi güzel, ay gibi aydınlık olan.

   GÜLBAHAR: Ebru yapmakta kullanılan koyu kırmızı toprak rengi

   GÜLBEN: Gül yüzlü,gül gibi beni olan.

   GÜLBİN: Gül fidanı, gül yetişen yer.

   GÜLCAN: Gül gibi güzel kişi.

   GÜLCE: Gül gibi.

   GÜLÇİÇEK: Her yönüyle güzel olan.

   GÜLÇİN: Gül toplayan, gül seven.

   GÜLDEN: Güle ilişkin, gülden yapılmış. Gül soluklu.

   GÜLEDA: Gül gibi güzel ve nazlı.

   GÜLEN: Güleç yüzlü, mutlu anlamında

   GÜLENAY: Güleç ay, gülümseyen ay; Ay gibi gülümseyen güzel

   GÜLFEM: Ağzı gül gibi olan

   GÜLFER: Zarifliği ve güzelliğiyle göz kamaştıran.

   GÜLGEN: Güler yüzlü

   GÜLGÜN: Gül renkli; Gülen, gülümseyen

   GÜLHAN: Gül kadar çok sevilen, han, hakan

   GÜLİN: Güzel,zarif.

   GÜLİNAZ: Nazlı,güzel.

   GÜLİSTAN: Gül bahçesi

   GÜLİZ: Gül yetiştiren

   GÜLİZAR: Al yanaklı, gül yanaklı; Alaturka müzikte bir bileşik bir makam

   GÜLNİHAL: Gül fidanı.

   GÜLNİSA: Gül gibi kadınlar anlamında

   GÜLNUR: Işık saçan güzellik.

   GÜLPERİ: Gizemli gül, saklı gül.

   GÜLRİZ: Gül saçan

   GÜLRU: Gül yüzlü, gül yanaklı

   GÜLSANEM: Çok güzel kadın.

   GÜLSELİ(N): Coşkulu bir güzelliğe sahip olan.

   GÜLSU: Gül ve su gibi güzel

   GÜLSÜN: Yaşam boyu yüzü gülsün anlamında

   GÜLŞAH: Gül dalı; Güzelliğiyle ün salmış olan

   GÜLŞEN: Gül bahçesi

   GÜLTEN: Gül tenli, vücudu gül gibi

   GÜLÜM: Bana ait olan gül. Canım.

   GÜLÜMSE: Tebessüm et

   GÜN: 24 saatlik zaman dilimi; Güneşin yeryüzüne gönderdiği ışık; Güneş, yaşam

   GÜNAL: Işık al, ışıklı ol

   GÜNAY: Hem gün, hem ay

  GÜNAN: Doğumuyla sevinç getiren; Anılan gün

   GÜNÇİÇEK: Ay çiçek

   GÜNDÜZ: Günün aydınlık bölümü

   GÜNEŞ: Çevresindeki gezegenlere ısı ve ışık veren büyük gök cismi

   GÜNEY: Her zaman güneş gören, güneşli yer; Bir yön

   GÜNHAN: Oğuzhan’ın altı oğlundan biri

  GÜNDEN: Güne ilişkin, güneşe ilişkin; Güneşten bir parça

   GÜNNAZ: Nazlı kişi.

   GÜNNUR: Güneş gibi ışık saçan.

   GÜRAY: Bol ışıklı ay, güçlü ay

   GÜRDAL: Güçlü dal, sık dal

   GÜVEN: Güvenmekten, yürekli ol anlamında

   GÜZ: Sonbahar

   GÜZAY: Güneş olmayan yer; Kuzey; Güz ve ay

   GÜZEL: Hoşa giden,hayranlık uyandıran

   GÜZİN: Seçilmiş, seçkin. Beğenilen.

   GÜZÜN: Güz mevsiminde olan

  Kız Çocuk (Bebek) İsimleri ve Anlamları H

   HABİBE: Sevgili,seven dost.

   HALE: Ayın çevresindeki ışık halkası.

   HALENUR: Kutsal ışık

   HANDAN: Güleç, sevinçli,şen şakrak.

   HANDE: Gülüş,gülme. Açılma. Eğlenme.

   HANİFE: Allah’ın birliğine inanan; Hz. Muhammed zamanından önce tek tanrıya inanan

   HARİKA: Sıradanlığın üstündeki nitelikleriyle insanda hayranlık uyandıran

   HASİBE: Değerli,soyca temiz,soylu.

   HASLET: Doğuştan gelen güzel huy

   HAVVA: Yaratılan ilk kadın.

   HAYAL: Varmış, olmuş gibi zihinde canlandırılan imge, görüntü

   HAYAT: Ömür, yaşam

   HAZAL: Kuruyup dökülen ağaç yapraklarının güzelliği

   HAZAN: Sonbahar

   HAZAR: Barış

   HENNA: Kına ağacı.

   HERA: Mitolojide analığın yüceliğini temsil eden tanrıça

   HESNA: Güzel,hanımefendi kadın.

   HEVES: Bir şeye duyulan istek

   HEVİN: Aşk, sevda

   HELİN: Yuva

   HİCRAN: Ayrılık,bir yerden ayrılmak. Ayrılığın sebep olduğu dayanılmaz acı.

   HİLÂL: Ayın yay biçimindeki görünüşü,yeni ay,ayça.

   HİLDE: Kurtulmak, yükselmek, ilerlemek

   HOŞSEDA: Hoşa giden ses

   HÜLYA: İnsanın kurduğu tatlı düş; Sevda

   HÜMA: Efsanelerde geçen, yere konmayıp sürekli gökte kaldığına inanılan cennet kuşu

   HÜMEYRA: Kızıllık, pembelik

   HÜNER: İnce ve şaşırtıcı ustalık

   HÜRREM: Sevinçli, güler yüzlü

   HÜSNA: Pek çok güzel

   HÜSÜN: Güzellik

  Kız Çocuk (Bebek) İsimleri ve Anlamları I

   IĞIL: Çok yavaş akan su

   ILGAZ: Atın dört nala koşması. Hücum,akın.

   ILGIM: Serap

   ILGIN: Beyaz ya da pembe, çiçekli, çok hafif yapraklı bir ağaççık (genellikle küçük akarsu kıyılarında bulunur)

   ILGIT: Esinti ve akış için kullanılan yavaş yavaş anlamında

   ILIM: Uzlaşmacı yumuşaklık

   IRMAK: Akarsuların en büyüğü

   IŞIK: Cisimleri görmeyi, renkleri ayırt etmeyi sağlayan fiziksel enerji. Aydınlık,nur.

   IŞIL: Pırıltı, parlaklık, ışık, aydınlık

   IŞILAY: Işıltılı ay, parlayan ay

   IŞILTI: Parıltı,titrek ışık.

   IŞIN: Bir kaynaktan belli bir doğrultuya giden ışık çizgisi

   IŞINBIKE: Aydınlık saçan kadın.

   ITIR: Güzel koku; El ve yüze sürülen çiçek özü, esans

  Kız Çocuk (Bebek) İsimleri ve Anlamları İ

   İCLAL: Ağırlama,ikram. Büyüklük,ululuk.

   İDİL: Kır yaşamı içinde aşk konusunu işleyen kısa şiir; Volga ırmağına Türkler’in verdiği ad

   İDİLSU: Su için yazılmış şarkı.

   İLAYDA: Su perisi

   İLBÜKE: İlbey hanımı, seçkin hanım

   İLCAN: Ülkenin canı,sevdiği.

   İLGİ: İki şey arasındaki ilişki; Bir şeye duyulan merak; Eğilim

   İLGİN: Yabancı,gurbette yaşayan.

   İLGÜN: Ülke güneşi. Başkaları,yabancılar.

   İLKAY: Ayın ilk hali.

   İLKBAHAR: Yılın ılık mevsimi

   İLKCAN: İlk doğan çocuklara verilen ad.

   İLKE: Temel alınan düşünce, kural

   İLKGÜZ: Eylül ayı

   İLKİM: İlk çocuğum anlamında

   İLKİN: İlk çocuklar için kullanılan adlardan. Önce,öncelikle.

   İLKNUR: İlk ışık

   İLKYAZ: İlkbahar

   İLMA: Parlatma. Belirleme,işaret etme.

   İLSEL: İlle ilişkili, yurtla ilişkili

   İLSU: Ülkenin suyu,bereketi.

   İLTER: Yurdu koruyan, yurtsever.

   İMER: Zengin,varlıklı.

   İMGE: Düş, hayal, görüntü, tasarım

   İMRAN: Evine bağlı, evcimen anlamında

   İMREN: İmrenmek fiilinden, görünen şeyi edinme isteği.

   İNANÇ: İnanılan şey

   İNCİ: Süslemede kullanılan, istiridyede yetişmiş değerli madde

   İNCİLAY: Parlama,ışıldama

   İNCİNUR: İnci gibi ışıklı,parlak.

   İPAR: Yüksek dağların kar tutmayan yerlerinde yetişen çiçek

   İPEK: İpekböceği kozasından elde edilen ince, parlak kumaş. Kibar,zarif.

   İREM: Bahçeleriyle ünlü masal kenti

   İREN: Özgür, serbest

   İRİS: Mitolojide Tanrıların elçisi

   İSMİHAN: Hükümdar ismi

   İYEM: Güzellik,iyilik.

   İZEL: El izi anlamında

   İZEM: Büyüklük, ululuk

   İZGİ: Güzel, adaletli, zeki

   İZLEM: İzlemek eylemi

   İZİM: Önceden bulunduğum yerde bıraktığım belirti anlamında

  Kız Çocuk (Bebek) İsimleri ve Anlamları J

   JALE: Çiğ, kırağı. Sabahları otların üzerinde olan su damlaları

   JALENUR: Parlayan,ışıldayan çiğ.

   JANSET : Güneşin Doğuşu (Çerkez ismi)

   JANSELİ : Güneşin Doğduğu Yer (Çerkez İsmi)

   JASMİN: Yasemin

   JEYAN: Kızan, kükreyen

   JİNSAL: Çağ, yaş, dönem

   JÜLİDE: Dağınık,karmakarışık.

  Kız Çocuk (Bebek) İsimleri ve Anlamları K

   KADER: Alınyazısı,yazgı. Talih.

   KAİNAT: Var edilen şeylerin hepsi, yaratılanlar

   KAMELYA: Pembe,kırmızı,beyaz çiçekler açan bir süs bitkisi.

   KAMER: 1. ay; Mecazi parlak ve güzel anlamında

   KAMİLE: Tam,eksiksiz. Kemale ermiş. Bilgin,bilgili.

   KAMURAN: İstediğine ulaşmış,mutlu.

   KARACA: Rengi karaya yakın, esmer; Avrupa ve Asya’nın ılıman bölgelerinde yaşayan kısa ve çatallı boynuzlu bir memeli hayvan

   KARANFİL: Kokulu bir çiçek.

   KARDELEN: Kar kalkmadan çiçek açan süs bitkisi

   KARMEN: Parlak kırmızı.

   KAYRA: Yüksek tutulan ya da sayılan birinden gelen iyilik; Tanrıdan geldiğine inanılan iyilik; İhsan, lütuf

   KERİME: Cömert. Ulu,büyük. Kız çocuk.

   KEVSER: Cennette bulunduğuna inanılan su.

   KIVANÇ: Sevinç

   KIVILCIM: Yanmakta olan bir maddeden sıçrayan küçük ateş parçası

   KIZILTAN: Kızıl renk almış tan

   KÖSEM: Sürünün önünden giden,yol gösteren koç. Cildi temiz,pürüzsüz.

   KUĞU: Beyaz tüylü bir su kuşu

   KUMRU: Sevgilisine düşkünlüğüyle bilinen güvercin benzeri bir kuş

   KUMSAL: Kumla örtülü deniz kıyısı

   KUTAY: Kutlu,uğurlu ay

   KUTSAL: Güçlü bir dinsel saygı uyandıran kimse

   KUZEY: Bir yön

   KÜBRA: Büyük, ulu; Büyük önerme

  Kız Çocuk (Bebek) İsimleri ve Anlamları L

   LAL: Parlak, koyu kırmızı renkte olan

   LALE: Çan biçiminde bir çiçek

   LALEHAN: Lalelerin sultanı.

   LALEZAR: Lale yetiştirilen yer,lale bahçesi.

   LAMİA: Parlayan, parlak.

   LATİFE: Yumuşak,hoş,güzel,nazik. Güldüren güzel söz,şaka.

   LEMA: Parıltı,parlayış.

   LEMAN: Parlama,parıltı.

   LEMİS: Dokunma,elleme.

   LERZAN: Titreyen,titrek

   LEYAN: Parlayan,parlayıcı. Konfor. Lüks hayat.

   LEYLA: Saçları gece gibi simsiyah olan kadın; Çok karanlık gecede görülen ışık.

   LEYLİFER: Gece ışığı

   LİLA: Açık eflatun

   LİNET: Sürgün.

  Kız Çocuk (Bebek) İsimleri ve Anlamları M

   MAHİRE: Hünerli,becerikli.

   MAHPERİ: Güzeller güzeli.

   MAİDE: Üzerinde yemekler bulunan sofra; Yemek, ziyafet

   MANOLYA: Bir süs bitkisi

   MARAL: Dişi geyik

   MAVİSU: Deniz

   MAYIS: Bir bahar ayı

   MEBRUKE: Kutlu kadın (“mübarek kelimesinin dişisi”)

   MEDİHA: Övülen,beğenilen,sevilen kadın.

   MEHİR: Ay parçası

   MEHPARE: Ay parçası gibi güzel.

   MEHTAP: Ay ışığı,dolunay.

   MEHVEŞ: Ay gibi güzel kadın

   MELDA: İnce ve taze bedenli

   MELEK: Tanrı katında bulunan ruhani varlıkların her biri; Pek güzel, yumuşak huylu ve masum (mecazi)

   MELİHA: Güzel,şirin,sevimli.

   MELİKE: Kadın hükümdar,padişah eşi.

   MELİS: Bal, bal arısı

   MELİSA: Oğul otu

   MELTEM: Yazın karadan denize doğru esen yel

   MENEKŞE: Mor beyaz renkli, kokulu, yuvarlak yapraklı bir çiçek

   MERAL: Dişi geyik,ceylan.

   MERCAN: deniz dibine ağaç gibi kök salarak büyüyen, hayvan gibi duyguya sahip, kırmızı renkli, kalker iskeletli bir canlı türü

   MERİÇ: Bulgaristan’dan çıkıp Edirne yakınlarında Arda ve Tunca ile birleştikten sonra Türk-Yunan sınırı boyunca akarak Enez yakınlarında Ege Denizi’ne dökülen ırmak

   MERİH: Mars gezegeni

   MERVE: Mekke’de Safa dağının karşısındaki kırmızı renkli tepenin adı

   MERYEM: İsa peygamberin annesinin adı

   MERZE: Mercan.

   MEYYAL: Meyleden,aşırı istekli. Fazlaca eğilen. Eğik.

   MISRA: Manzumenin satırlarından her biri,dizeler.

   MİHRİBAN: Dost,sevgili,yarendeş. İyi yürekli,güler yüzlü.

   MİHRİCAN: Dost,sevgili. Sonbahar.

   MİHRİGÜL: Güler yüzlü,dost,sevecen,güzel.

   MİHRİNAZ: Çok nazlı.

   MİHRİNUR: Güldüğünde ışıklar saçan.

   MİMOZA: Bir süs bitkisi

   MİNA: Mine. Liman. Şişe,cam,billur. Şarap şişesi.

   MİNE: İnce ve parlak nakış; Madenler üzerine vurulan renkli cam tabakası; Şişe, cam, billur sırça

   MİRAY: Yılın ilk aylarında doğan

   MİRCAN: Güneş gibi aydınlık.

   MÜGE: İnci çiçeği

   MÜJDE: Sevindirici haber; İyi haber getirene verilen bağış

   MÜJGAN: Kirpikler.

  Kız Çocuk (Bebek) İsimleri ve Anlamları N

   NADİDE: Az bulunur,görülmemiş. Çok değerli,eşsiz.

   NADİRE: Az bulunan.

   NAĞME: Güzel uyumlu ses, ezgi; Birinin yalandan ve nazlanarak söylediği söz

   NAHİDE: Venüs gezegeni. Ergenlik çağında genç kız.

   NARİN: İnce, ince yapılı, kibar

   NAŞİDE: Şair,şiir okuyan ve yazan.

   NAZ: İsteksiz gibi görünen, çekingen davranış

   NAZAN: Cilve yapan,nazlanan,nazenin.

   NAZER: Nazar

   NAZGÜL: Gül kadar güzel olan,nazlı.

   NAZLI(M): Naz yapan; İşveli(m), edalı(m)

   NAZLIHAN: Naz yapan han anlamında

   NECLA: Evlat,çocuk. Soylu.

   NEFİSE: Çok güzel,değerli.

   NEHAR: Gündüz anlamındadır

   NEHİR: Akarsu, ırmak

   NEHİRE: Gereğinden fazla.

   NERGİS: Bir süs bitkisi

   NERMİN: Yumuşak,narin,ince.

   NESLİ: Soylu.

   NESLİHAN: Han soyundan. Sevgi ile hükmeden.

   NESLİŞAH: Şah soyundan

   NESRİN: Yaban gülü

   NEŞE(M): Gönül açıklığı(m), sevinc(im)

   NEŞVE: Keyif,neşe.

   NEVA: Ses, ahenk; Güç, zenginlik, servet; Nasip; Türk müziğinde bir makam

   NEVAL: Talih,kader,kısmet.

   NEVADE: Torun anlamında

   NEVBAHAR: İlkbahar, ilkyaz

   NEVESER: Türk Müziğinde Dede Efendi’nin bulduğu bileşik bir makam

   NEVGECE: Yeni yeni oluşan gece

   NEVGÜL: Yeni açmış gül

   NEVİD: Yeni, yepyeni

   NEVRA: Beyaz çiçek. Işıklı olma,parlaklık.

   NEVRES: Yeni yetişen.

   NEYİR: Işıklı, aydınlık, parlak

   NİGAR: Resim kadar güzel sevgili; Nakış; Resim

   NİHAL: İnce ve düzgün vücutlu sevgili. Fidan,taze sürgün.

   NİHAN: Saklanmış, gizli olan; Sır

   NİL: Çivit. Mısır’da bir nehir

   NİLAY: Işıklı mavi,ışıklı lacivert.

   NİLGÜN: Lacivert renkli, çivit renginde

   NİLÜFER: Durgun sularda yetişen, değişik renkli ve uzun ömürlü su bitkisi

   NİRAN: Nurlar,aydınlıklar,ışıklar. Ateşler. Cehennem

   NİSA: Kadın,kadınlar.

   NİSAN: Gelin çiçeği; İlkbaharın ilk ayı

   NUR: Aydınlık, parıltı, parlaklık

   NURAN: Nurlu,ışıklı.

   NURAY: Işık saçan.

   NURCAN: Aydınlık insan.

   NURFER: Işık veren,aydınlatan,ferahlatan.

   NURGÜL: Nur+Gül

   NURGÜN: Nur+Gün

   NURPERİ: Bir peri kadar göz kamaştırıcı güzelliğe sahip olan.

   NURSAL: Işıksal ışıkla ilgili

   NURSAY: Işık gibi say, ışık gibi bil anlamında

   NURSELİ: Işık seli (yağmuru) anlamında

   NURSEZA: Nura layık, ışığa, aydınlığa layık anlamında

   NURTEN: Işık gibi duru tenli anlamında

   NUTİYE:Gökyüzündeki en parlak yıldız

   NÜKET: Nükte, zarif, güzel sözler

   NÜKHET: Güzel koku

   NÜKTE: İnce anlamlı, düşündürücü şaka söz

  Kız Çocuk (Bebek) İsimleri ve Anlamları O

   OKSAL: Ok at; Oka ilişkin

   OKŞAN: Sevil,şefkat gör.

   OLCA: Ganimet,bolluk.

   OLCAY: Mutlu, ongun; Rastlantıları düzenlediği ve böylece de insanlara iyi ya da kötü durumlar hazırladığı sanılan şey, şans, talih

   OLGAÇ: Bilgi ve görgüde olgunlaşan

   OMAY: Gözde,sevilen,beğenilen.

   ONGU: Sağlık,mutluluk.

   ONGÜL: Ön ayak olmak; İlk gül

   ORKİDE: Salepgillerden güzel çiçekli birtakım bitki türlerinin ortak adı

   OYA: Bir nesneye oyularak yapılan süs; Genellikle ipek veya ibrişim ile iğne, mekik, tığ kullanılarak yapılan ince dantel

   OYLUM: Hacim, dirim; İçi oyulmuş, çukur duruma getirilmiş; Resimde derinlik, üç boyutluk etkisi, mimarlıkta mekan karşılığı

  Kız Çocuk (Bebek) İsimleri ve Anlamları Ö

   ÖDÜL: Armağan

   ÖĞÜN: Kendini yücelt. Zaman. Kez,defa.

   ÖĞÜT: Tavsiye.

   ÖMÜR: Yaşama süresi,hayat.

   ÖNAY: Yeni çıkmış ay

   ÖNGÜL: Direnen,inatçı. Kılavuz. Öncü,teşvik eden.

   ÖRGÜN: Türlü ve düzenli parçalardan oluşan

   ÖVGÜ: Övme, övmek için söylenen söz

   ÖVGÜN: Övülmüş, övülen kişi

   ÖVÜNÇ: Övünmeye yol açan ya da hak kazandıran şey, kıvanç, sevinç, övünç,

   ÖYKÜ: Hikaye, ayrıntılarıyla anlatılan olay

   ÖZBEN: Bireyin kendi varlığı; Gerçek ben anlamında

   ÖZDE: Kişinin kendi içinde, özünde, canda olan

   ÖZDEN: Özle, öz varlıkla, gerçekle ilgili

   ÖZEN: Büyük hassasiyet göstermek

   ÖZGE: Yabancı. İyi,güzel. Cana yakın,şakacı. Yürekli,gözü pek

   ÖZGEN: Başına buyruk. Rahat. Özü geniş. Kuzu kulağı otunun filizi

   ÖZGÜL: Gerçek gül, benim gülüm anlamında

   ÖZGÜR: Herhangi bir kısıtlamaya, zorlamaya, koşula bağlı olmayan, başına buyruk, hür

   ÖZLEM: Bir şeye karşı duyulan istek, bir kimseyi ya da bir şeyi görme, kavuşma isteği; Hasret

   ÖZLEN: Görme isteği uyandır, kavuşma isteği ver, seni özlesinler

   ÖZNİL: Nil gibi verimli.

   ÖZNUR: Özü ışıklı,aydınlık.

   ÖZSU: Besleyici su, besisuyu, bitkilerin dokularında bulunan su

   ÖZÜN: Şiir. Hak edilmiş ün.

   ÖZTEN: Güzel tenli.

  Kız Çocuk (Bebek) İsimleri ve Anlamları P

   PAMİRA: Orta Asya’da bir yayla

   PAPATYA: Baharda çiçek açan bir kır bitkisi

   PARLA: Parlamak eyleminden parla, ışık saç; Başarılı ol, ünün sanın artsın; Güzel ol, güzel görünüşlü ol

   PELİN: Acı ve güzel kokulu bir bitki

   PELİNSU: Pelin+Su, hem pelin hem su anlamında

   PERÇEM: Kahkül

   PERİ: Cisimleri çok latif ve görünmez olan hoş yaratık; Güzel insan, güzel kimse

   PERRAN: Uçan, uçucu

   PERVİN: Ülker yıldızı

   PETEK: Arıların bal topladıkları balmumu yuvacıkları

   PEYDA: Belli, açık, ortaya çıkmak, oluşmak

   PINAR: Büyük su kaynağı

   PIRILTI: Pırıldayan şeyin çıkardığı ışık

  Kız Çocuk (Bebek) İsimleri ve Anlamları R

   RABİA: Dördüncü.

   RAHŞAN: Parlayan, parlak, aydınlık,ışıltı.

   RANA: İyi, güzel, yumuşak, hoş

   RAVZA: Sulu, su yatağı yer; Bahçe

   REBİA: Bahar.

   RENAN: Çok ses çıkaran, çınlayan

   RENGİN: Boyalı, renkli; Hoş, latif ve güzel

   REVAN: Yürüyen, giden; akan, akıp giden. Ruh,can.

   REYHAN: Yaprakları güzel kokan bir süs bitkisi, fesleğen

   REZZAN: Ağırbaşlı, onurlu

   RİMA: Dişi ceylan yavrusu

   ROSA: Gül rengi,pembe kırmızı arası bir renk.

   RUHAN: Güzel kokulu

   RUHSAR: Yanak, yüz, güzel yüz

   RUHŞEN: Neşeli,canlı.

   RUHUGÜL: Gül kadar temiz bir ruha sahip olan.

   RUKİYE: Büyü,sihir.

   RÜÇHAN: Üstünlük

   RÜYA: Düş; Gerçekleşmesi imkansız durum, hayal; Gerçekleşmesi beklenen şey, umut

  Kız Çocuk (Bebek) İsimleri ve Anlamları S

   SABA: Gündoğusundan esen hafif ve tatlı rüzgar. Türk müziğinde bir makam

   SABAH: Günün ağarmasıyla başlayan ilk saatler

   SAHRA: Kır,ova,çöl

   SALİHA: Yararlı,iyi,elverişli.

   SANAL: Sanlı ol, ünlen

   SANEM: Çok güzel kadın; Put

   SARA: Halis, saf, katkısız

   SARE: Olmak, oldu; Cemaat, topluluk; İhtiyaç, susuzluk

   SARGIN: Albenili, çekici, büyüleyici,yıldızı şirin, hoşa giden, sevimli, güzel

   SAYE: Gölge; Koruma, yardım, sahip çıkma

   SAYGIN: Sayılan, sevilen

   SAYIL: Her zaman saygı gör

   SEBLA: Uzun kirpikli göz

   SEÇİL: Beğeni, sevgi, üstünlük gösterilen

   SEÇKİN: Benzerler arasında nitelikleriyle göze çarpan, elit

   SEDA: Ses; Doğa veya bir engele çarpıp geri dönen ses, yankı

   SEDEF: Midye ve istiridye gibi deniz hayvanlarının kabuğunda bulunan pırıltılı, beyaz, sert bir madde; Bu maddeden yapılmış veya bu madde ile süslenmiş

   SEDEN: Uyanık, tetikte; Gözü açık olmak

   SEGAH: Doğu müziğinin makamlarından

   SEHER: Tan ağartısı

   SEL: Taşkın su

   SELDA: Bir söğüt cinsi

   SELEN: Haber, müjde

   SELİN: Gür akan su

   SELİNTİ: Ufak sel

   SELİS: Akıcı söz

   SELMA: Barış içinde,huzur,erinç.

   SELMİN: Barış ve sevgi duygusuyla dolu olan

   SELVA: Amerika’da Amazon, Afrika’da Nijer ırmakları gibi ekvator bölgesinde büyük suların geçtiği havzalarda bulunan geniş ve balta girmemiş ormanlara verilen ad.

   SELVİ: İnce uzun ağaç

   SEMA: Gökyüzü; Göç

   SEMANUR: Nurlu gökyüzü

   SEMEN: Yasemin çiçeği. Semizlik.

   SEMİN: Değerli, pahalı; Semizlik

   SEMİRAMİS: Babil’in Asma Bahçeleri’ni kurduran Asur kraliçesi

   SEMRA: Esmer kadın.

   SENA: Övmek, methetmek; Şimşek parıltısı; Yücelik, yükseklik; Aydınlık; Bir ot adi

   SENAHAN: Metheden, alkışlayan, öven

   SENAR: Yar, aşık, seven insan

   SENAY: Ay gibi güzelsin.

   SENEM: Kars dolaylarında kadın ve erkeklerin karşılıklı olarak oynadıkları bir halk dansı; Arapça’da put; Arapça’da kendine tapılacak kadar güzel olan kadın, sevgili, güzel

   SERA: Varlıklı olmak, zengin olmak; Şarkı söyleyen; Yer, toprak; Ok yapımında kullanılan bir ağaç

   SERAP: Çorak yerlerde, çölde, sıcak ve ışığın etkisiyle, ileride, yakında ya da ufukta su veya yeşillik var gibi görünmesi olayı

   SERAY: Ay gibi güzel

   SEREN: Gemi direği

   SERMA: Kış soğuğu

   SERPİL: Gelişmek,büyümek.

   SERPİN: Yağmur

   SERRA: Rahatlık,kolaylık

   SERTAP (SERTAB): İnatçı anlamında

   SEVAL: Severek al anlamında

   SEVDA: Vurgunluk, tutkunluk, aşk; Heves, arzu, kuvvetli istek

   SEVDEM: Sevginin en son demi

   SEVEN: Bir başkasına sevgi duyan

   SEVGİ: İnsanı bir şeye ya da bir kişiye karşı yakın ilgi ve bağlılık göstermeye yönelten duygu

   SEVGÜL: Gül gibi sevilen.

   SEVİL: Her zaman sevilen biri ol

   SEVİM: Sevmek eylemi; Bir kişi ya da bir şeyde bulunan o kişi ya da şeyi başkalarına sevdiren özellik

   SEVİNÇ: İstenilen şeyin olmasıyla duyulan coşku

   SEVTAP: Tapılacak kadar çok sevilen.

   SEYLAN: Sel, akma, akış

   SEYYAL: Akıcı, akışkan

   SEZEN: Hisseden, sezgili

   SEZER: Açık bir kanıt olmaksızın, olmuş ya da olacak bir şeyi duyumsar

   SEZGİ: Sezmek eyleminden sezgi; Sezme yeteneği

   SEZİN: Sezinleme işi, sezme. Duygulu,anlayışlı.

   SILA: Bir süre ayrı kaldığı bir yere veya yakınlarına kavuşmak; Doğup büyüdüğü ve özlediği yer; Bahşiş, hediye; Bağ

   SİBEL: Henüz yere düşmemiş yağmur damlası (Fransızca “si belle”: öylesine güzel anlamında)

   SİM: Gümüş gibi parlak ve beyaz

   SİMA: Yüz, çehre

   SİMGE: Anlamı olan harf, bitki gibi işaretler

   SİMİRNA: İzmir’in eski adı. Aynı zamanda Amazon savaşçılarının kraliçesinin adı.

   SİNEM: Yüreğim, çok sevdiğim

   SİTARE: Yıldız

   SONEDA: Nazlı olmaması temenni edilen

   SONGÜZ: Kasım ayının halk arasındaki adı

   SONYAZ: Sonbahar

   SU: Canlıların yaşaması için en gerekli olan kokusu, rengi olmayan sıvı

   SUMRU: Bir şeyin yüksek yeri, tepesi

   SUNA: Boylu, poslu, yakışıklı. Yaban ördeği.

   SURPERİ: Peri güzeli.

   SUZAN: Yakan,yakıcı.

   SÜHEYLA: Yumuşak ve iyi huylu,mütevazı kadın.

   SÜNDÜS: Ham ipek,ipekli.

   SÜSEN: Nisan-Haziran dönemlerinde açan güzel kokulu bir çiçek

  Kız Çocuk (Bebek) İsimleri ve Anlamları Ş

   ŞAFAK: Gündoğumundan önceki aydınlık.

  ŞAN: Şöhret

  ŞAHBANU: Hükümdar eşi

   ŞAHANE: Tam anlamıyla güzel.

   ŞAHIKA: Zirve, doruk.

   ŞANAL: Ünlen, ünün yayılsın.

   ŞANSAL: Ünün yayılsın.

   ŞAYESTE: Uygun, layık.

   ŞAYLAN: Övünen, gururlu, neşeli.

   ŞAZIYE: Sevinç, gönül ferahlığı.

   ŞEBNEM: Su damlacığı, çiy.

   ŞEFIKA: Acıyan, esirgeyen.

   ŞEHNAZ: Çok nazlı, Türk müziğinde bir makam.

   ŞEHRAZAT: Özgür.

   ŞEHRIBAN: Şehrin ileri geleni.

   ŞELALE: Çağlayanın büyüğü.

   ŞENAY: Ayın parlaklığı, güzelliği.

   ŞENGUL: Güleryüzlü.

   ŞENIZ: Mutlu, sevindiren iz, hatıra.

   ŞENNUR: Neşeli, nurlu.

   ŞENOL: Şen, mutlu ol.

   ŞEREF: Büyüklük, ululuk.

  ŞEVVAL: Hicri takvime göre yılın onuncu ayı.

  ŞEYDA: Sevda nedeniyle aklını yitirmiş ,çılgın

  ŞİİR: İmgelere,duygulara seslenen söz sanatı

  ŞİMAL: Kuzey

   ŞİRİN: Sevimli,cana yakın

   ŞÖLEN: Kutlama niteliğindeki yemekli toplantı

   ŞÖLENDE: Bir olayı kutlamak amsacıyla yapılan yemekli toplantı.

   ŞULE: Ateş alevi

  Kız Çocuk (Bebek) İsimleri ve Anlamları T

   TAÇNUR : Mutluluk

   TAHİRE : Gündoğusundan esen rüzgar

   TAİBE : Tövbe eden, pişmanlık duyan

   TALHA : Güzellik

   TALİA : Güzel, şirin

   TALİHA : Rastlantıları düzenlediğine ve insanlara iyi veya kötü durumlar hazırladığına inanılan doğa üstü güç, şans, felek

   TAMAY : Dolunay, ayın on dördüncü

   TANAY : Secde eden

   TANSELİ : Şafak vakti gelen sel

   TANSU : Göğüsle ilgili

   TANYEL : Katıksız, arı – Seçilmiş

   TANYELİ : Tan vakti esen rüzgar

   TAMAR: Damar

   TANGO: Özel ritimli,çift kişilik ağır bir dans

   TARA : Sahur zamanı doğan kız çocuğuna verilen ad

   TAYYİBE : 1.İyi davranış. 2.Yatıştırıcı, hoşa giden söz

   TENAY : Uygun, yakışan – Yetkili olan – Dine uygun hareket eden

   TENDÜ : Öz, asıl

   TENNUR : Yüksek, ulu

   TİJEN : Taç, taçlar

   TİLBE : Put – Güzel kadın

  TILSIM: Esrarlı ve olağanüstü güç taşıdığına inanılan nesne

  TOMRİS: M.Ö. 6 yy da yaşamış bir kraliçenin adı

  TÖREN: Anma , kutlama , karşılama , evlenme vb. için yapılan toplantı

   TUBA : 1.Cennette bulunduğun inanılan büyük ağaç. 2.Güzellik, iyilik. 3.Rahat

   TUĞÇE : Küçük tuğ

  TULU: Gökcisimlerinin doğuşu

  TUTKU: Aşırı özlem , gönül verilen

  TUTYA: Göze çekilen sürme.

   TULÜ : Doğuş, doğma (güneş için) anlamında

   TÜLAY : Ayın ince ışığı

   TÜLİN : Ayın çevresinde görülen ışık halkası

   TÜNAY : Gece ve ay

   TÜRKAN : 1.Kraliçe. 2.Güzel kız

   TÜRKÜ : Yankı, ses

   TÜRKAN : 1.Kraliçe. 2.Güzel kız

  TÜVANA: Dinç , canlı

  Kız Çocuk (Bebek) İsimleri ve Anlamları U

   UBEYDE : Tanrının kölesi

   UĞURGÜL : Uğurlu gül

   UHDE : Birinin yapmakla yükümlü olduğu iş, görev.

   ULYA : En yüce, en ulu, yüksek

   UMAY : Devlet kuşu

   UMUR : Görgü, deneyim

   UZEL : Usta, becerikli

  Kız Çocuk (Bebek) İsimleri ve Anlamları Ü

  ÜLGEN: Bir iyilik Tanrısının adı.Yüce

   ÜLGER: Şeftalideki ince tüy.

  ÜLKER: Yedi yıldızdan oluşan takım yıldızı

   ÜLKÜ-M: Uğrunda özveride bulunmaktan çekinilmeyen yüce dilek

   ÜRÜN: Doğadan elde edilen yararlı şeyler.

   ÜVERCİNKA: Güvercin kanadı.

  ÜZÜM: Asmanın salkım durumundaki meyve.

   ÜMRAN : 1.Bayındırlık. 2.Uygarlık, medeniyet. 3.İlerleme, mutluluk, refah

   ÜNZİLE : Gönderilmiş

   ÜZGÜ : Yersiz ve gereksiz olarak çektirilen üzüntü, eziyet.

  Kız Çocuk (Bebek) İsimleri ve Anlamları V

   VAHİBE : Hibe eden, bağışlayan.

   VAHİDE : Tek yalnızca bir tane.

   VARİDE : Gelen, erişen – Söylenti

   VEDİA : Korunması için bırakılan emanet

   VERDA : Gül.

   VENÜS: Bir gezegen adı

  VERDA: Gül

  VERDİNAZ: Nazların gülü

  VİLDAN: Yeni doğmuş çocuk

  VUSLAT: Sevgiliye kavuşma

   VİRA : Durmadan, aralıksız, sürekli.

  Kız Çocuk (Bebek) İsimleri ve Anlamları Y

   YAĞMUR : Bulutlardan yeryüzüne düşen su damlacıkları.

   YAPRAK : Bitkilerin solunumunu sağlayan, yeşil ve türlü biçimlerdeki ince bölüm

   YAREN : Dost, arkadaş

   YASEMİN : Çeşitli renklerde kokulu çiçekleri olan bir bitki

   YAŞAM : Hayat

  YAR: Dost , sevgili

  YANKI: Sesin bir yere çarpıp geri dönmesiyle duyulan ikinci ses

   YELDA : 1.Uzun. 2.Yılın en uzun gecesi

   YELİZ : Ferah yer, aydınlık, havadar

   YEŞİM : Açık yeşil ve pembe renkli kolay işlenen değerli bir taş

   YILDIZ : Gökyüzündeki ışıklı cisimlerin her biri.

   YONCA : Çiçekleri kırmızı veya mor renkli çayır bitkilerinin genel adı

   YUDUM : Bir içimlik sıvı

   YÜKSEL : Başarı kazan, yücel

   YUDUM : Bir içimlik sıvı

  YÖRÜK: Göçebe yaşayan Oğuz Türkleri

  YURDAGÜL: Yurda-gül

  YURDANUR: Yurda-nur

  Kız Çocuk (Bebek) İsimleri ve Anlamları Z

   ZEHRA : Çok beyaz, parlak yüzlü

   ZEHRE : Çiçek.

   ZELİHA : Züleyha, su perisi

   ZENNAN : Kadınlar

   ZENNUR : Zinnur, nurlu, ışıklı

   ZEREN : Anlayışlı, kavrayışlı.

   ZERİN : Altından ya da altına benzer olan.

   ZERRİN : Altından yapılmış.

   ZEYNEP : Süs, bezek.

  ZEYNO: Zeynep.

   ZİNNUR : Nurlu, ışıklı

   ZİŞAN : Şanlı, şerefli – Bir tür lale

   ZUHAL : Satürn gezegeninin adı.

   ZULAL : Hafif, güzel, soğuk su.

   ZÜBEYDE : Öz, asıl

   ZÜHRE : Çoban yıldızı, venüs.

   ZÜLAL : Saf, temiz, hafif tatlı su.

   ZÜLEYHA : Su perisi – Hz.Yusuf’un karısı

   ZÜMRA : Akıllı, çabuk kavrayan kadın.

   ZÜMRÜT : Cam parlaklığında, yeşil renkte, saydam bir süs taşı.

  ZÜLÜF: Şakaklardan sarkan saç lülesi

  Yazı kaynağı : www.bulentalpaydin.info

  Kız Bebek İsimleri Modern, Değişik İsimler ve Anlamları

  Kız Bebek İsimleri Modern, Değişik İsimler ve Anlamları

  Son Yılların En Sık Tercih Edilen Kız Bebek İsimleri

  Prensesinize kavuşmaya sayılı günler kaldı neredeyse. Tüm hazırlıklar yapıldı ve onun gülüşlerine şahit olmayı bekliyorsunuz değil mi? Bu tatlı telaşınızı biraz olsun hafifletmek için son günlerde duyulan ve anlamları ile insanı mest eden değişik bebek isimleri listesi hazırladık. Bu listede çok farklı isimler yer alıyor.

  Dini anlam ifade eden isim arayanlara kız bebek isimleri dini listesi ile sunuluyor. Bu listede kız bebek isimleri Kuranda geçen anlamları ile verilmiştir. İşte sizlere kız bebek isimleri 2018 fikirleri listesi. Kız bebek isimleri ve anlamları ile minik prensesinize bir isim verebilirsiniz. Fikir bizden olsun, tercih sizden :)

  kız bebek isimleri

  Modern ve Değişik Kız Bebek İsimleri ve Anlamları

  kız isimleri

  Kur’an’da Geçen Kız Bebek İsimleri

  Bebekler İçin kategorisini ziyaret ederek birbirinden besleyici bebek tariflerine ulaşabilirsiniz.

  Bebeklerde Gelişim, Doğum Sonrası 12 Aylık Bebek Gelişim Evreleri

  Bebeklerde Ek Gıdaya Geçiş Nasıl Olmalı? Faydalı İpuçları, Tarifler

  Erkek Bebek İsimleri 2018, En Yeni, Farklı ve Anlamlı İsimler

  Eski Türk İsimleri, Öz Türkçe Kadın ve Erkek İsimleri, Anlamları

  Yazı kaynağı : www.nefisyemektarifleri.com

  En güzel kız bebek isimleri ve anlamları- 2019

  Yorumların yanıtı sitenin aşağı kısmında

  Ali : bilmiyorum, keşke arkadaşlar yorumlarda yanıt versinler.

  Yazının devamını okumak istermisiniz?
  Yorum yap