Bu sitede bulunan yazılar memnuniyetsizliğiniz halınde olursa bizimle iletişime geçiniz ve o yazıyı biz siliriz. saygılarımızla

  kyk ocak ayında ne kadar yatacak 2022

  1 ziyaretçi

  kyk ocak ayında ne kadar yatacak 2022 bilgi90'dan bulabilirsiniz

  2022 KYK Ocak ayı bursu ne zaman yatacak? 2022 KYK yattı mı?

  2022 KYK Ocak ayı bursu ne zaman yatacak? 2022 KYK yattı mı?

  Geçtiğimiz aylarda KYK burs ve kredi sonuçları açıklandı. KYK burs ve kredi sonuçlarının açıklanmasının ardından, şimdi de hak sahibi öğrencilerin ödeme tarihi araştırmaya başlandı. KYK burs ve kredi sonuçları açıklanmasından sonra gözler 2022 Ocak ayı bursu ne zaman yatacağına çevrilmiş durumda. KYK'dan burs ya da öğrenim kredisi almaya hak kazanan öğrenciler, şimdi paraların hesaplarına yatacağı tarihi araştırmakta. Öğrenciler tarafından merak edilen 2022 KYK Ocak ayı bursunun ne zaman yatacağı araştırma konusu oldu. Bakanlığın resmi internet sitesi içerisinde yer alan bilgiler unsurunda burs ve kredi başvurusu yaparak taahhütnamesini onaylayan yükseköğrenim öğrencilerinin burs ve kredileri ay sonuna kadar hesaplarına yatırılacağını duyurdu. 2022 KYK Ocak ayı bursu ne zaman yatacak? 2022 KYK yattı mı? 2022 KYK burs ne zaman yatacak? Detaylar haberimizdedir…

  2022 KYK OCAK AYI BURSU NE ZAMAN YATACAK?

  KYK burs ve kredi sonuçları açıklanmasından sonra gözler şimdi 2022 Ocak ayı bursu ne zaman yatacağına tarihlerine çevrilmiş durumda. KYK'dan burs ya da öğrenim kredisi almaya hak kazanan öğrenciler, şimdi paraların hesaplarına yatacağı tarihi araştırmakta.

  Geçtiğimiz aylarda KYK burs ve kredi sonuçları açıklandı. KYK burs ve kredi sonuçlarının açıklanmasının ardından, şimdi de hak sahibi öğrencilerin ödeme tarihi araştırmaya başlandı.

  İlk defa burs veya kredi alacak öğrencilere, müracaat ettikleri öğretim yılı başı itibariyle (Ekim) normal öğrenim süresince ödeme yapılacaktır. Bu öğrencilere, T.C. kimlik numaralarının son rakamına göre her ayın 6 ve 10'uncu günleri arasında ödeme yapılmaktadır.

  Kredi ve bursların ödeme tarihleri:

  TC kimlik numarasının sonu '0' olanlar için KYK burs ve kredi ödemeleri ayın 6'sında

  TC kimlik numarasının sonu '2' olanlar 7'sinde,

  TC kimlik numarasının sonu '4' olanlar 8'inde,

  TC kimlik numarasının sonu '6' olanlar 9'unda,

  TC kimlik numarasının sonu '8' olanlar 10'unda ödenecek.

  KYK BURSU NE KADAR?

  KYK'dan burs ya da öğrenim kredisi almaya hak kazanan öğrenciler, şimdi paraların hesaplarına yatacağı tarihi araştırmakta. Öğrenciler tarafından merak edilen 2022 KYK Ocak ayı bursunun ne zaman yatacağı araştırma konusu oldu.

  Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, gelecek yıl lisans öğrencilerine 850 lira, yüksek lisans öğrencilerine 1700 lira, doktora öğrencilerine 2 bin 550 lira burs verileceğini duyurdu.

  Haberler.com - Gündem

  Yazı kaynağı : www.haberler.com

  KYK burs parası ödemeleri ne zaman yatacak, kim kaç para alacak? 2022 KYK burs/kredi ödemesi yılbaşından önce yatacak mı? - Yeni Şafak

  KYK ilk burs paralar� �dendi mi? 2021 2022 KYK burs kredi �� ayl�k �demeleri yatt� m�?

  KYK ilk burs paralar� �dendi mi? 2021 2022 KYK burs kredi �� ayl�k �demeleri yatt� m�?

  KYK burs ve kredi miktar� ile birlikte �demelerin yap�laca�� tarih ara�t�r�lan konular aras�nda. 2021 2022 e�itim ��retim y�l�nda ihtiya� sahibi ��rencilere verilen KYK burs ve ��renim kredisinin ilk �demeleri ile ilgili beklenen a��klama geldi. 2021 2022 KYK burs kredi �� ayl�k �demeleri yatt� m�? Burs kredi �cretleri ne kadar?

  KYK �LK BURS PARALARI YATTI MI?

  Gen�lik ve Spor Bakan� Mehmet Muharrem Kasapo�lu, 2021-2022 e�itim d�neminde ilk kez kredi ve burs alacak ��rencilerden sisteme yeni girenlere ekim, kas�m ve aral�k ay� �demelerinin 29 Aral�k itibar�yla yap�laca��n� bildirdi.

  KYK 3 AYLIK �DEME NE KADAR?

  Bakan Kasapo�lu, yapt��� a��klamada, 2021-2022 e�itim-��retim d�neminde 180 bin burs tahsisi yap�lan ��rencilerden taahh�tnamesini onaylayan 177 bin 842 ��renciye burs, 238 bin 229 ��renciye ise kredi �demelerinin ger�ekle�tirilece�ini kaydetti.

  ��rencilere ekim, kas�m ve aral�k ay� �demelerinin yap�laca��n� bildiren Kasapo�lu, 2021 y�l� kredi-burs miktar� olan 650 lira �zerinden �� ayl�k toplam 1950 lira �deme yap�laca��n� ifade etti.

  Bu miktar�n y�ksek lisans ��rencileri i�in 2 kat�, doktora ��rencileri i�in 3 kat� oldu�unu hat�rlatan Bakan Kasapo�lu, �demelerin 29-31 Aral�k'ta TC kimlik numaras�n�n son numaras�na g�re yap�laca��n� dile getirdi.

  Buna g�re, TC Kimlik numaras�n�n sonu "0" ve "2" olanlar 29 Aral�k, "4" ve "6" olanlar 30 Aral�k, "8" olanlar ise 31 Aral�k'ta �demelerini alabilecek.

  Bakan Kasapo�lu, 2022 y�l�nda ise kredi-burs miktar�n�, lisans ��rencilerinde 850 liraya, y�ksek lisans ��rencilerinde 1700 liraya, doktora ��rencilerinde 2 bin 550 liraya ��kard�klar�n� da hat�rlatt�.

  KYK BURSU, KRED�S� NE KADAR OLDU?

  2022 y�l� burs ve kredi �cretlerini a��klayan Cumhurba�kan� Erdo�an, "�n�m�zdeki y�l bu rakamlar� lisans ��rencilerinde 850 liraya, y�ksek lisans ��rencilerinde bin 700 liraya, doktora ��rencilerinde 2 bin 550 liraya ��kart�yoruz" dedi.

  12 AY BOYUNCA �DEN�YOR

  Kredi ve Yurtlar Genel M�d�rl��� taraf�ndan ��rencilere sa�lanan ayl�k burs ve kredi �cretleri her y�l yeniden belirleniyor.

  2021 y�l� i�in belirlenen �cret; lisansta ayl�k 650 TL, y�ksek lisansta 1300 TL ve doktorada 1950 TL olarak belirlenmi�ti. Burs �demeleri, bir e�itim senesinde 12 defa yap�l�yor.

  Her ay ba��nda ��lencilerin T.C. kimlik numaralar�n�n son hanesine g�re burs �demesi yap�lmakta.

  KYK ��REN�M KRED�S� NED�R?

  Y�ksek ��renim g�ren T.C. vatanda�� ��rencileri maddi y�nden desteklemek, sosyal ve k�lt�rel geli�melerini kolayla�t�rmak amac�yla devam ettikleri y�ksek ��retim kurumlar�n�n normal ��renimi s�resince verilen, zorunlu hizmet y�k�ml�l��� bulunmayan bor� parad�r. ��renim kredisi borcu; ��renciye normal ��renimi s�resince verilen miktarlara T�rkiye �statistik Kurumu Yurt ��i �retici Fiyat Endeksindeki art��lar uygulanarak, hesaplanacak miktar�n ilave edilmesi ile tespit edilir.

  KYK BURS NED�R?

  Y�ksek ��renim g�ren ba�ar�l� ve ihtiya� sahibi ��rencilere 5102 say�l� Y�ksek ��renim ��rencilerine Burs/Kredi Verilmesine �li�kin Kanun h�k�mlerine g�re kar��l�ks�z verilen parad�r.

  Yazı kaynağı : www.aksam.com.tr

  Yorumların yanıtı sitenin aşağı kısmında

  Ali : bilmiyorum, keşke arkadaşlar yorumlarda yanıt versinler.

  Yazının devamını okumak istermisiniz?
  Yorum yap