Bu sitede bulunan yazılar memnuniyetsizliğiniz halınde olursa bizimle iletişime geçiniz ve o yazıyı biz siliriz. saygılarımızla

  kyk burs başvurusunda yanlış bilgi vermek

  1 ziyaretçi

  kyk burs başvurusunda yanlış bilgi vermek bilgi90'dan bulabilirsiniz

  KREDİ VE YURTLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

  1. Yurt başvuruları ne zaman ve nasıl yapılır?

  Yurt başvuruları ÖSYM yerleştirme işlemlerinin sonuçlanmasının ardından e-Devlet Kapısı üzerinden alınmaktadır. Bu sebeple e-Devlet şifresi olmayan öğrencilerin kimliği ile birlikte PTT şubelerine giderek e-Devlet şifresi almaları veya diğer e-Devlet giriş yöntemlerinden birine (internet bankacılığı, e-imza, mobil imza, T.C. kimlik kartı) sahip olmaları gerekmektedir.

  2. Daha önce lisans eğitiminde yurtta kalan öğrenci ikinci lisans eğitimine başladığında yurt başvurusu yapabilir mi ve fazladan ücret öder mi?

  Öğrencinin yurt başvuru hakkı bulunmaktadır. İkinci lisans eğitiminin normal öğrenim süresi kadar barınma hakkı mevcut olup fazladan herhangi bir ücret ödememektedir.

  3. İlk kayıt ücreti nedir ve bu ücret ne kadardır?

  Yurda ilk defa yerleştirilen öğrencilerin ödemesi gereken ücrete ilk kayıt ücreti denir. Bu ücretin içerisinde gün bazında yatak ücreti ve güvence bedeli ücreti bulunmaktadır. Bu ücret öğrencinin yerleştirildiği yurda ve yerleştirme tarihine göre farklılık gösterir. İlgili banka ATM’lerinde veya Kredi/Yurt e-Ödeme ekranında yer alan tutar otomatik olarak görülmektedir.

  4. İlk kayıt ücretini yatırdıktan sonra yapılması gereken işlemler nelerdir?

  İlk kayıt ücretinin ödenmesinin ardından öncelikle e-Devlet “Yurt Kayıt İşlemleri” bağlantısından taahhütname onayı yapılması gerekmektedir. Daha sonra ise başvuru sonuç ekranında belirtilen belgeler yurt müdürlüğüne teslim edilmelidir.

  5. Yurtta kalmaya hak kazanan ve ilk kayıt ücretini yatırarak onay işlemini yapan bir öğrencinin kaç gün içerisinde yurt müdürlüğüne başvurup işlemlerini yerine getirmesi gerekmektedir?

  İlk yerleştirme sonrası yurtlara yerleştirilen öğrencilerin öğrenim gördükleri öğretim kurumunun akademik takvimine göre yurtta barınmaya başlamaları esastır. Öğrenciler belirtilen tarihte yurtta kalamayacak ise yurt müdürlüğü ile iletişime geçip izin almalıdır. Yedek listeden yurda yerleşen öğrenciler ise ilk kayıt ücretini yatırdıktan sonra yurtta barınmaya hemen başlamalıdır; yurtta kalamayacakların ise yurt müdürlüğünden izin almaları gerekmektedir.

  6. İlk kayıt ücretini yatırdıktan sonra taahhütname onayı yapmayan ve yurtta kalmak istemeyen öğrenci ne yapmalıdır?

  Öğrencilere ait IBAN numarasının yer aldığı kayıt sildirme dilekçesinin ilgili yurt müdürlüğüne teslim edilmesi gerekmektedir. Kayıt sildirilen tarihten sonraki yurt ücreti ve güvence bedeli öğrencilere iade edilmektedir.

  7. Yurtta barınma hakkı kazanan ancak yurtta kalmak istemeyen öğrenciler ne yapmalıdır?

  Herhangi bir işlem yapılması gerekmemektedir. İlk kayıt ücreti yatırılmadığı takdirde yurt yerleştirme işlemi iptal edilmektedir.

  8. Yurt yerleştirme işlemi yapılıp kayıt yaptırmayan öğrenciler seneye tekrar yurt başvurusu yapabilirler mi?

  Yurt yerleştirme işlemi yapılıp kayıt yaptırmayan öğrencilerin tekrar yurt başvuru hakkı bulunmaktadır.

  9. Yedek sırada yurt hakkı bekleyen ama farklı bir ilde bulunan bir öğretim programında öğrenim görecek öğrenciler yeniden yurt başvurusu yapabilirler mi?

  Yedek sırada yurt hakkı bekleyen ama farklı bir ilde bulunan bir öğretim programında öğrenim görecek öğrencilerin, yeniden yurt başvurusunda bulunmaları gerekmektedir. Başvuru sırasında ilk başvuruda verilen yedek sırasının iptal edileceği uyarısı verilecek olup; başvuruya devam edilmesi halinde ilk yapılan başvuru geçersiz sayılacaktır.

  10. İlk kayıt ücretini yatıran ancak taahhütname onayı yapmayan öğrencilerin ne yapması gerekmektedir?

  İlk kayıt ücretinin süresi içerisinde ödenmesi durumunda ilgili yurt müdürlüğüne başvurarak taahhütname onayının yapılması gerekmektedir.

  11. KKTC’ de öğrenim gören öğrenciler yurt başvurusu yapabilir mi?

  KKTC’ de öğrenim gören öğrenciler belirtilen tarihler arasında yurt başvurusu yapabilmektedirler.

  12. Ücretsiz barınma hakkı olan öğrenciler kimlerdir?

  Şehit eşi ve çocukları, şehidin çocuğu yoksa bekar kardeşleri,

  Gazi ve gazi çocukları,

  Anne ve babası vefat etmiş olan yirmi beş yaşını geçmemiş öğrenciler,

  Lise ve dengi öğrenimlerini Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bünyesinde barınarak tamamlayanlar,

  Devlet koruması altında olanlar,

  Bakanlık yurtlarında ücretsiz barınma hakkına sahiptir.

  13. Başvuru sonuç ekranında yedek sırada olduğu belirtilen öğrencilerin yapması gereken işlem nedir?

  Bakanlıkça belirlenen tarihlerde yedek alım sonuçları açıklanmaktadır. Sonuçların https://www.turkiye.gov.tr/gsb-yurt-basvuru-sonucu-sorgulama linkinden takip edilmesi gerekmektedir.

  14. Öğrencilerin bir eğitim-öğretim döneminde kaç gün izin hakkı bulunmaktadır?

  Öğrencilere, yükseköğretim kurumlarının akademik takvimleri gereği verilen tatiller, hafta sonu (cumartesi-pazar) tatilleri, diğer resmi tatiller ve özel izinler hariç bir eğitim-öğretim yılında toplam 30 gün izin verilmektedir.

  15. Yurt ücretleri ne zaman ödenmelidir?

  İlk kayıt ücreti ödendikten sonra içinde bulunulan ayın yurt ücreti takip eden ayın onuncu günü saat 23.59’a kadar ödenmelidir.

  16. Kaydı silinen öğrencilerin güvence bedeli iade işlemleri nasıl yapılmaktadır?

  Yurt müdürlüğünce kaydı silinen öğrencilerin alacağı tutar hesaplanarak yurdun bağlı bulunduğu il müdürlüğüne gönderilir. Öğrencilerin yurt müdürlüklerine vermiş oldukları dilekçelerinde yer alan kendilerine ait IBAN numaralı hesaplarına il müdürlükleri tarafından iade yapılmaktadır. IBAN numarası kesinlikle öğrencilerin şahsına ait olmalıdır. Öğrencinin vefatı halinde mirasçılarına kalan ücret iade edilir.

  17. Kaydı silinen ve yeniden başvuru yapmak isteyen öğrencilerin ödeyecekleri ücret ne kadardır?

  Herhangi bir sebeple yurt kaydı silinen/sildiren öğrencilerin başvurularının kabulü halinde mevcut yurt ücreti ve güvence bedeli alınarak barındırılırlar.

  18. Erasmus veya Farabi ile yarım veya tam dönem farklı bir üniversitede eğitim görecek öğrencilerin ne yapması gerekmektedir?

  Erasmus öğrencilerinin kalmakta oldukları yurt müdürlüklerinden Erasmus sebebiyle kayıtlarını sildirmeleri gerekmektedir. Söz konusu öğrenciler, kendi üniversitelerine döndüklerinde ise “öncelikli” olarak yurt kayıtları yapılmaktadır. Farabi öğrencilerinin ise yarım veya tam dönem öğrenim görecekleri illerde bulunan herhangi bir yurda nakilleri yapılmaktadır. Dönüşlerinde asıl kayıtlı oldukları yurtlara yine nakil yoluyla yerleşmeleri sağlanmaktadır. Erasmus ve Farabi öğrencilerinin dönüşlerinde asıl kayıtlı oldukları yurtta boş yer bulunmaması halinde açılan ilk boş yatağa kayıtları yapılmaktadır.

  19. Yurtlarda barınma şartları nelerdir?

  a) Örgün eğitim veren bir yükseköğretim kurumuna kayıtlı olması.

  b) Öğrenim gördüğü yükseköğretim kurumu veya programının, ailesinin ikamet ettiği il veya ilçe sınırları dışında bulunması.

  c) Taksirli suçlar ile kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırımlara çevrilmiş veya aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere, kasten işlenen bir suçtan dolayı altı ay veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık, Cumhurbaşkanına hakaret, devletin egemenlik alametlerini aşağılama, Türk Milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, Devletin kurum ve organlarını aşağılama, kamu barışına karşı suçlar veya cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar, hayasızca hareketler, uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti, kullanımı, kullanımını kolaylaştırma, kullanmak için satın alma, kabul etme veya bulundurma, haksız mal edinme, şike, teşvik primi, kanuna aykırı olarak spor müsabakalarına dayalı bahis ve şans oyunlarını oynatma, oynatılmasına yer ve imkan sağlama, reklamını yapma veya para nakline aracılık etme suçlarından mahkûm olmaması.

  ç) Yurt dışında bulunan yurtlarda barınan öğrencilerin öğrenim gördükleri ülke kanunlarına göre taksirli suçlar hariç herhangi bir suçtan dolayı hakkında altı ay veya daha fazla süreyle hapis cezası ile kesinleşmiş mahkumiyeti bulunmaması.

  d) Bakanlık veya diğer kamu kurum ve kuruluşlarının yükseköğrenim öğrencilerine hizmet veren yurtlarından çıkarma cezası veya yükseköğretim kurumlarından altı aydan fazla uzaklaştırma cezası almamış olması.

  e) Uluslararası öğrencinin, öğrenci belgesi, ilgili kamu kurum ve kuruluşlarından almış olduğu ikamet izni belgesi ile pasaportunun onaylı suretini ibraz etmiş olması.

  f) Zorunlu staj hariç brüt asgari ücret tutarının bir buçuk katı üzerinde ücretli bir işte çalışmaması.

  g) Kamu personeli olmaması.

  ğ) Toplu yerlerde yaşamaya engel olacak seviyede akıl ve ruh hastalığının olmadığına ve bulaşıcı hastalığının bulunmadığına dair beyanda bulunması.

  h) Yurt başvurusu yaptığı tarihte otuz beş yaşını doldurmamış olması.

  20. Hatalı başvuru durumunda yapılması gereken işlemler nelerdir?

  Yurt Hizmetleri Yönetmeliğinin 7 nci maddesinin ikinci fıkrası “Başvuruda, öğrencinin beyanı esastır. Bakanlık, öğrencinin yurtta barındırılmasına esas teşkil eden bilgi ve belgelerin doğruluğunu tespit etmek amacıyla araştırma yapabilir. Araştırma sonucunda, beyan ile tespitler arasında fark bulunması halinde, kamu kurum ve kuruluşlarından temin edilen bilgi ve belgelere göre işlem yapılır.” hükmü yer almaktadır.

  Öğrenciler başvuru sürecinde bilgilerinde güncelleme yapabilmektedir. Başvuru tarihinden sonra bilgi değiştirme, hata düzeltme vb. hiçbir işlem yapılmamaktadır. Başvuru sırasında hatalı başvuru yapan öğrencilerin durumları tespit edilerek “Yanlış Beyan” dan kayıtları silinmektedir. Bakanlığın daha sonra açıktan başvuru alması halinde öğrenciler tekrar başvuru yapabilmektedirler.

  21. Barındıkları yurt müdürlüğünün bulunduğu il/ilçe dışında üniversite veya bölüm değiştiren, yatay/dikey geçiş yapan öğrenciler için yapılması gereken işlemler nelerdir? Yurt nakil işlemi yapılabilmekte midir?

  Yurt Hizmetleri Yönetmeliğinin 17 nci maddesinin üçüncü fıkrası “Yurtta barınan öğrenciler, yükseköğretim programına devam ederken bir defaya mahsus farklı il veya ilçede üniversite veya bölüm değiştirmeleri, yatay veya dikey geçiş yapmaları halinde öğrenim görecekleri il veya ilçede yurda yerleşmek için yeniden müracaat ederler. Bu öğrenciler, yeni öğretim kurumunun normal öğrenim süresi sonuna kadar yurtta barınırlar.” hükmünü içermektedir. Bu sebeple nakil işlemi yapılmamaktadır.

  22. Barındıkları yurt müdürlüğünün bulunduğu il/ilçe içerisinde üniversite veya bölüm değiştiren, yatay/dikey geçiş yapan öğrencilerin yeniden yurt başvurusu yapmasına gerek var mıdır?

  Yurt Hizmetleri Yönetmeliğinin 17 nci maddesinin ikinci fıkrası gereği “Yurtta barınan öğrenciler, yükseköğretim programına devam ederken bir defaya mahsus aynı il veya ilçede üniversite veya bölüm değiştirmeleri, yatay veya dikey geçiş yapmaları halinde yeni öğretim kurumunun normal öğrenim süresi sonuna kadar yurtta barınmaya devam ederler.” (Örn. Ankara merkez ilçelerinde eğitim gören bir öğrenci, yine Ankara merkez ilçelerinde üniversite değiştirdiği takdirde yeni öğretim kurumunun süresi kadar barınmakta olduğu yurtta kalmaya devam edebilir.)

  23. Yurtlarda misafir olarak kalmak isteyen ve Bakanlık yurtlarında barınmayan öğrencilerin yapması gereken işlemler nelerdir?

  a) Yükseköğrenime devam etmekte iken öğrenim gördükleri okulun sınavlarına girmek üzere gelen öğrenciler,

  b) Pedagojik formasyon eğitimi görenler ve yüksek öğretim kurumlarınca zorunlu tutulan kurs, staj vb. eğitim çalışmalarına katılanlar,

  c) Üniversiteler, belediyeler, spor federasyonları ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarınca düzenlenen ulusal veya uluslararası inceleme, araştırma, proje, sosyal, kültürel, sportif, eğitsel vb. faaliyetlere katılan öğrenciler,

  ç) Türkçe öğrenmek amacıyla yükseköğretim kurumlarının ilgili programlarına devam eden öğrenciler,

  geçiçi barınma talepleri için illerde il müdürlüklerine; ilçelerde ise yurt müdürlüklerine başvurmaları gerekmektedir.

  24. Bakanlık tarafından işletilen yurtlarda kalmakta iken staj, sınav vb. nedenlerle başka bir yurtta kalmak isteyen öğrencilerin yapması gereken işlemler nelerdir?

  Yurtlarda barındırılan öğrenciler barındıkları yurdun dışındaki diğer il ve ilçelerdeki Bakanlığımız tarafından işletilen yurtlarda yurt müdürlüğünce uygun görülmesi halinde 10 güne kadar ücretsiz barınabilir. Ancak bu öğrencilerden Temmuz ve Ağustos aylarında Bakanlıkça belirlenecek usul ve esaslara göre ücret alınır.

  Ayrıca bu durumdaki öğrencilerden diğer il ve ilçelerde sınav, kurs, staj, yaz okulu vb. eğitim faaliyetine katılanlar da boş yer bulunması halinde, faaliyet süresince Bakanlık tarafından  diğer il veya ilçelerde işletilen yurtlarda barınabilir.

  25. Yurtta kalmakta olan bir öğrencinin ücretli çalışma kıstası nedir?

  Yurt Hizmetleri Yönetmeliğinin “Barınma Şartları” başlığı 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (f) bendinde “Zorunlu staj hariç brüt asgari ücret tutarının bir buçuk katı üzerinde ücretli bir işte çalışmaması.” hükmü yer almaktadır.

  26. Başvurusu bulunmayıp öncelikli öğrenci statüsünde olanlar için yapılacak herhangi bir işlem var mıdır?

  Yurt başvurusu olmayan öncelikli öğrenciler değerlendirmeye alınmamaktadır. Bu öğrencilerin yapılması muhtemel başvuru duyurularını takip etmeleri gerekmektedir.

  27. Aylık yurt ücretini ödemeyen öğrenciler hakkında hangi işlemler uygulanmaktadır?

  Yurt Hizmetleri Yönetmeliğinin 12 nci maddesine göre yurt ücretini ödemeyenler hakkında aşağıdaki hükümler uygulanır:

  a) İçinde bulunulan ayın yurt ücretini ödemesi için öğrenciye takip eden ayın onu saat 23.59’a kadar süre verilir. Ayın onunun resmi tatil gününe denk gelmesi halinde süre ilk iş günü saat 23.59’a kadar uzatılır. Bu sürenin sonunda ücretini ödemeyen öğrencinin kayıtlı kaldığı günlerin ücreti güvence bedelinden mahsup edilerek yurttan kaydı silinir. Kayıt silme gününün resmi tatil gününe denk gelmesi halinde kayıt silme işlemi, takip eden ilk iş günü gerçekleştirilir ve onuncu gün ile kayıt silme günü arasındaki resmi tatile denk gelen günlerin ücreti tahsil edilmez.

  b) Yangın, sel ve deprem gibi tabii afetler, kaza veya hastalık, ikinci dereceye kadar akrabalarının vefatı ve diğer zorunlu haller sebebiyle yurt ücretlerini zamanında yatıramayan veya verilen sürede güvence bedelini tamamlayamayanların, hastalık durumunda rapor bitim tarihinden itibaren on iş günü, diğer durumlarda takip eden ayın on beşinci gününe kadar durumlarını belgelendirmeleri kaydıyla, ödenmesi gereken yurt ücreti veya güvence bedeli tahsil edilerek barındırılmalarına devam edilir. Hastalık raporlarının; Sağlık Bakanlığına bağlı resmi sağlık kurumları, aile hekimliği veya Sosyal Güvenlik Kurumu ile sözleşmeli sağlık hizmeti sunucuları tarafından düzenlenmesi gerekir. Yurt dışında bulunan yurtlarda barınan öğrencilerin getirecekleri hastalık raporlarının bulundukları ülkenin resmi sağlık kurumları ya da resmi mercilerince tanınan özel sağlık kuruluşları tarafından düzenlenmiş olması gerekir.

  28. 15 yaşından küçük öğrenciler yurt başvurularını nasıl yapabilirler?

  Öğrencilerin taleplerini 444 0 472 no’lu GSB KİM’i (Kurumsal İletişim Merkezi) arayarak iletmeleri gerekmektedir.

  Yazı kaynağı : kygm.gsb.gov.tr

  Kredi ve Yurtlar Kurumu Başvuru ve Kyk Şikayetleri - Şikayetvar

  KYK BURS BAŞVURUSU 2022 2023: E-Devlet GSB KYK burs başvuru ekranı AÇILDI... KYK burs başvurusu ne zaman bitiyor, burs ücreti ne kadar olacak?

  KYK BURS BAŞVURUSU 2022 2023: E-Devlet GSB KYK burs başvuru ekranı AÇILDI... KYK burs başvurusu ne zaman bitiyor, burs ücreti ne kadar olacak?

  BAŞVURU YAPARKEN BUNLARA DİKKAT

  GSB Burs ve Öğrenim Kredisi başvuruları, e-Devlet’te yer alan Yükseköğretim Bilgi Sistemi’ne (YÖKSİS) kayıtlı öğrenim bilgilerine göre alınacağı için öğrencilerin YÖKSİS’teki öğrenim bilgilerinin doğru ve eksiksiz olması gerekiyor.

  Öğrencilerin başvuru sırasında herhangi bir sorun yaşamaması için öncelikle e-Devlet’e girerek okul/bölüm bilgilerini kontrol etmeleri, bilgilerinde hata olan öğrencilerin üniversitenin öğrenci işleriyle görüşerek durumlarını YÖKSİS üzerinden güncellemeleri gerekiyor.

  Başvuru sırasında yanlış beyanda bulunan öğrencilerin başvuruları geçersiz sayılacak.

  BURS BAŞVURUSU YAPMAK İÇİN TIKLAYIN

  Yazı kaynağı : www.hurriyet.com.tr

  KREDİ VE YURTLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

  1. Burs/kredi başvuruları hangi tarihte başlamaktadır, başvuru süreci ve değerlendirme nasıl yapılmaktadır? 

  Burs/kredi başvuruları her yıl yazılı ve görsel basın yoluyla kamuoyuna duyurulan tarihler arasında e-Devlet üzerinden alınmaktadır. e-Devlet şifresi olmayan öğrencilerin PTT şubelerine giderek mutlaka e-devlet şifresi almaları veya diğer e-devlet giriş yöntemlerinden birine (internet bankacılığı, e-imza, mobil imza, T.C. kimlik kartı) sahip olmaları gerekmektedir. Başvuru sırasında öğrenciden ekonomik, sosyal ve eğitim durumuna ilişkin bilgiler talep edilmekte ve bu bilgiler kamu kurumlarından alınan veriler ile karşılaştırılarak teyit edilmektedir. Yapılan değerlendirme sonucunda bütçe durumuna göre belirlenen sayıda öğrenciye burs verilmekte, durumu mevzuata uygun diğer tüm öğrencilere ise öğrenim kredisi verilmektedir. 

  2. Burs/kredi başvuruları ayrı ayrı mı yapılmaktadır?

  Burs/kredi başvuruları internet ortamında aynı başvuru sayfası üzerinden birlikte alınmaktadır. 

  3. Yurt dışında yükseköğrenim görmekte olan öğrenciler burs/kredi başvurusu yapabilir mi? 

  Yurt dışında öğrenim görmekte olan öğrenciler burs/kredi başvurusunda bulunabilmektedir. 

  4. Burs/kredi başvurusu yaptıktan sonra ne yapılması gerekmektedir? 

  Değerlendirme sonucunda burs veya kredi tahsisi yapılan öğrencilerin yapacakları iş ve işlemler sonuç açıklama sayfasında ayrıntılı olarak yer almaktadır. Burs veya kredi almaya hak kazanan öğrencilerin belirtilen tarihler arasında e-Devlet üzerinden burs/kredi onay işlemi ekranında yer alan “taahhütname onayı” işlemini yapmaları gerekmektedir. Taahhütname onayı yapmayan öğrenciye ödeme yapılmamaktadır.

  5. Burs/kredi başvurusunu iptal etmek için ne yapılması gerekmektedir? 

  Yapılan başvuru sonucunda öğrenciye burs/kredi tahsisi yapılsa dahi e-Devlet üzerinden burs/kredi taahhütnamesini süresi içerisinde onaylanmadığı sürece öğrenciye ödeme yapılmamaktadır. 

  6. İkinci öğretim öğrencileri burs/kredi alabilir mi? 

  Bakanlığımıza burs/kredi almak üzere müracaatta bulunan ikinci öğretim öğrencileri de yapılan değerlendirme neticesinde durumlarının burs/kredi almasına uygun bulunması halinde burs/kredi alabilmektedir. 

  7. Hem burs hem de kredi aynı anda alınabilir mi? 

  Burs/Kredi Yönetmeliği'ne göre burs alan öğrenciye kredi; kredi alan öğrenciye ise burs ödemesi yapılamaz.

  8. Kredinin bursa dönüşmesi için ne yapılması gerekmektedir? 

  Kredi almakta iken durumunda sonradan değişiklik olanlardan; (öncelikli burs verilecek öğrenciler) kapsamına giren öğrencilerin kredileri bu durumlarını belgelendirmek kaydıyla öğrencilerin durumunda meydana gelen değişikliği izleyen ödeme döneminden itibaren bursa dönüştürülmektedir. Bu durumda bulunan öğrencilerin dilekçe ile veya bizzat Genel Müdürlük adresine müracaat etmesi gerekmektedir. 
   
  9. Öncelikli olarak burs verilecek öğrenciler kimlerdir?

  Şehit çocukları, (Şehit bekar ise bekar kardeşi)
  Gazi çocukları, (Gazi bekar ise kendisi)
  Sağlık kurulu raporu ile %40 ve üzerinde engelli olduğu tespit edilen öğrenciler,
  Anne ve babası vefat etmiş olanlar,
  Lise ve dengi öğrenimlerini Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına bağlı Yetiştirme Yurtlarında barınarak tamamlayanlar,
  Lise ve dengi öğrenimlerini Darüşşafaka Lisesinde tamamlayanlar,
  Amatör milli sporcu olan öğrenciler

  10. Milli sporcu bursundan faydalanabilir miyim? 

  Amatör milli sporcu yükseköğrenim öğrencileri mevzuatımıza göre burs alabilir. Öğrencilerin başvuru esnasında milli öğrenci önceliğini beyan etmesi ve mevzuattaki şartları taşıması zorunludur.

  11. İlk yüze giren öğrenciler burs alabilir mi?

  Bakanlığımızca AYT'de (Alan Yeterlilik Testi) ilk yüze giren ÖSYM tarafından teyit edilen üniversite öğrencilerine burs ödemesi yapılmaktadır. Öğrencilerin başvuru esnasında AYT’de ilk yüze giren öğrenci olduklarına dair önceliklerini beyan etmesi gerekmektedir.

  12. Öncelikli öğrenciler öncelik belgelerini nereden temin edebilirler? 

  Şehit/Gazi çocuğu (Şehit bekar ise bekar kardeşi/gazi bekar ise kendisi yararlanabilir. İlgili kurum/kuruluştan öğrenci tarafından temin edilir.)
  Sağlık kurulu raporu ile %40 ve üzerinde engelli olduğunu belgelendirenler (Öğrenci tarafından temin edilen Tam Teşekküllü Devlet Hastanesi belgesi)
  Lise ve dengi öğrenimlerini Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına bağlı yetiştirme yurtlarında barınarak tamamlayanlar (Bakanlığımız tarafından araştırılmaktadır.)
  Darüşşafaka Lisesinden mezun olanlar (Bakanlığımız tarafından araştırılmaktadır.)
  Amatör milli sporcular (Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Genel Müdürlüğünden, amatör futbolcular Futbol Federasyonundan teyit edilmektedir.)
  Anne ve babası vefat edenler (Bakanlığımız tarafından Mernis Sisteminden teyit edilmektedir.)
  İlk yüz öğrencileri (ÖSYM Başkanlığından teyit edilmektedir.)

  13. Öncelikli öğrenciler öncelik belgelerini ne zaman ve nereye teslim etmelidir? 

  Burs/kredi müracaatından sonra öncelikli öğrenciler öncelik belgelerini https://kygm.gsb.gov.tr/ internet sayfasında ilan edilen tarihler arasında “Söğütözü Mah. 2176. Cad. Numara: 25 Çankaya, Ankara” Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlük adresine bizzat teslim edebilir veya posta yolu ile gönderebilir. 

  14. İlk defa burs/kredi alacak öğrencilerin taahhütnamelerini nasıl ve ne zaman düzenlemeleri gerekmektedir? 

  Değerlendirme sonucunda burs veya kredi tahsisi yapılan öğrenciler https://kygm.gsb.gov.tr/ internet adresinden ilan edilmektedir. Burs veya kredi tahsis edilen 18 yaş ve üzerinde olan öğrenciler taahhütnamelerini https://www.turkiye.gov.tr/ internet adresi üzerinden Bakanlığımız linkine ulaşarak e-Devlet şifreleri ile; 18 yaşından küçük öğrenciler, taahhütnamelerini https://www.turkiye.gov.tr/ internet adresi üzerinden Bakanlığımız linkine ulaşarak anne veya babanın e-Devlet şifresi ile veli onayı verildikten sonra kendi e-Devlet şifreleri ile; 15 yaşından küçük ya da anne ve babası olmayan öğrenciler ise anne veya babaları şayet her ikisi de yoksa kanunu vasileri ile birlikte kendilerine en yakın Gençlik ve Spor İl Müdürlüklerinden herhangi birine belgeleri (kimlik, vasi kararı vb.) ile giderek taahhütnamelerini onaylatabilirler.

  Taahhütnamesini onaylamayan öğrencilere burs veya kredi ödenmeyecek olup ayrıca bildirim yapılmayacaktır.

  15. Burs/kredi alacak öğrencilerin ödemeleri ne zaman yapılmaktadır? 

  İlk defa burs/ kredi alacak öğrencilere, müracaat ettikleri öğretim yılı başı itibarıyla (ekim) normal öğrenim süresince ödeme yapılmaktadır. Bu öğrencilere, T.C. kimlik numaralarının son rakamına göre her ayın 6 ve 10'uncu günleri arasında ödeme yapılmaktadır. 

  16. Bursun devam etmesi için aranılan “başarılı olma” durumu neye göre belirlenmektedir? 

  Burs/öğrenim kredisi alan öğrencilerin başarı durumları YÖK Öğrenci Bilgi Sistemi üzerinden sorgulanmaktadır. Hazırlık sınıfı öğrencileri hazırlık sınıfını geçerek bir üst sınıfa başlamaları, diğer sınıflarda ise 4'lük sistem üzerinden not ortalaması 2 ve üzeri, 100'lük sistem üzerinden not ortalaması 53,33 ve üzeri olan öğrenciler başarılı olarak değerlendirilmektedir. Not ortalaması bu puanların altında kalan veya hazırlık sınıfını geçemeyen öğrencilerin bursu öğrenim kredisine dönüştürülmektedir. 

  17. Başarısızlık sebebiyle bursu krediye dönüşen öğrencilerin başarılı olma durumunda kredileri tekrar bursa dönüşebilir mi? 

  Başarısızlıktan bursu krediye dönüşen öğrenciler tekrar başarılı olsalar dahi kredileri bursa dönüşmemektedir. 

  18. Öğrenimlerini normal öğrenim süresi içerisinde tamamlayamayan öğrencilerin burs/kredi alma hakkı devam eder mi? 

  Yükseköğrenim gören öğrencilere normal öğrenim süresi kadar burs/kredi ödemesi yapılmaktadır. Öğrenim süresi uzayan öğrencilere burs/kredi ödemesi yapılmamaktadır. 

  19. Burs/kredi taahhütnamesinde bulunan kredi miktarı ile ödenen kredi miktarı aynı mıdır? 

  Burs/kredi taahhütnamesini onaylayan öğrenciler, "aylık bazda ve izleyen yıllardaki artış oranları dikkate alınarak kendilerine ödenecek olan öğrenim kredisi tutarını, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından ilan edilen üretici fiyat endeksi (ÜFE) artışları uygulanmak suretiyle hesaplanacak tutar üzerinden ve belirtilen şartlarla ödeyeceğini, öğrenim kredisi ve burs tutarları ile yıllar bazında artırılan bu tutarların kendilerine banka aracılığıyla ödenmesini, taahhütname aşamasında belirtilen tutarın tahmini rakam olduğunu" kabul ve taahhüt etmektedir. 

  20. Kredi hangi durumlarda kesilmektedir? 

  Öğretim kurumundan ayrılma, çıkarma veya geçici olarak uzaklaştırma,
  Vazgeçme, izin alma, kayıt dondurma,
  Sağlık sebebiyle öğretim kurumuna devam etmeme,
  Öğretim kurumunun kapatılması,
  Bakanlığımıza bağlı yurtlardan “yurttan süresiz çıkarma cezası” alınması,
  Kesin hükümle mahkûm olma hallerinde öğrencilerin kredisi kesilmektedir.

  21. Burs hangi durumlarda kesilmektedir? 

  Başarısız olma,
  Öğretim kurumundan ayrılma, çıkarma veya en az bir yarıyıl uzaklaştırma cezası alma,
  Vazgeçme, izin alma, kayıt dondurma,
  Öğretim kurumunun kapatılması,
  Bakanlığımıza bağlı yurtlardan “yurttan süresiz çıkarma cezası” alma,
  Kesin hükümle mahkûm olma hallerinde öğrencilerin bursu kesilmektedir.

  22. Almakta olduğu burs/krediyi almak istemeyen (vazgeçen) öğrenciler nasıl bir işlem yapmalıdır? 

  Öğrencilerin almakta oldukları burs/krediyi almak istememeleri halinde https://www.turkiye.gov.tr/kyk-kredi-burs-iptal-basvurusu linkinden burs/kredi vazgeçti (iptal) işlemi yapmaları gerekmektedir. 

  23. Normal öğrenim süresi içinde kredi almaktan vazgeçen öğrenciye tekrar kredi verilmesi için öğrencilerin nasıl bir işlem yapması gerekmektedir? 

  Bakanlığımız e-Devlet hizmetleri https://www.turkiye.gov.tr/genclik-ve-spor-kredi-burs-odeme-acma-basvurusu linkinden talep ve dilekçelerin iletilmesi halinde öğrencilerin YÖKSİS bilgileri web-servis üzerinden alınarak durumları mevzuat çerçevesinde değerlendirilecek, haklarında gerekli işlem yapılacaktır.

  24. Burs almaktan vazgeçen öğrencilere tekrar burs verilmesi için öğrencilerin nasıl bir işlem yapması gerekmektedir? 

  Burs Yönetmeliği'ne göre burs almaktan vazgeçen öğrencilerin bursu vazgeçtiği tarih itibarıyla kesilmekte ve almakta oldukları öğrenim türünde bir daha burs verilmemektedir. Ancak lisansüstü öğrenimine başlamaları halinde bu öğrenciler tekrar burs/kredi müracaatında bulunabilmektedir. Ayrıca kredi talep etmeleri halinde Öğrenim Kredisi Yönetmeliği hükümlerince kalan normal öğrenim süresi boyunca bu öğrencilere kredi ödemesi yapılabilmektedir. 

  25. Kredi almaktan vazgeçen öğrenciler borçlarını ne zaman ve ne şekilde ödemektedir? 

  Kredi almaktan vazgeçen öğrenciler kredi borcunu, devam ettiği öğretim kurumunun normal öğrenim süresinin bitiminden iki yıl sonra başlamak üzere kredi aldığı kadar sürede ve aylık taksitler halinde ödemektedir. 

  26. Burs/kredi almakta iken başka bir öğretim programına kayıt yaptıran (ÖSYM, yatay geçiş, dikey geçiş, merkezi yatay geçiş ile) öğrenciler burs/kredi işlemlerinin devamı için ne yapmalıdır?  

  Bakanlığımız e-Devlet hizmetleri https://www.turkiye.gov.tr/kyk-kredi-burs-nakil-basvurusu linkinden başvuran öğrencilerin YÖKSİS bilgileri web servis üzerinden çekilerek burs/kredi mevzuatına göre haklarında gerekli işlemler yapılmaktadır.

  27. Yurtdışında yükseköğrenim gören öğrenciler kredi/burs düzeltme iş/işlemleri için ne yapmalıdır?

  Yurt dışında yükseköğrenim gören öğrencilerin kredi/burs işlemleri için (hazırlık uzatma, vazgeçti iptal, nakil vs.) öğretim kurumlarından alacakları öğrenci belgelerini, durumlarını anlatan bir dilekçe ekinde Genel Müdürlüğümüz “Söğütözü Mah. 2176. Cad. Numara: 25 Çankaya, Ankara” adresine göndermeleri gerekmektedir.

  28. Burs/kredi almakta iken kayıt donduran öğrenciler burs/kredi işlemleri için ne yapmalıdır? 

  Bakanlığımız e-Devlet hizmetleri https://www.turkiye.gov.tr/genclik-ve-spor-gsb-talep-dilekce-islemleri linkinden talep ve dilekçelerini ileten öğrencilerin durumları mevzuat çerçevesinde değerlendirilerek haklarında gerekli işlem yapılacaktır.

  29. Kayıt dondurma süresi biten öğrenciler tekrar burs/kredi ödenmesi için ne yapmalıdır?

  Öğrencilerin https://www.turkiye.gov.tr/genclik-ve-spor-kredi-burs-odeme-acma-basvurusu linkine başvurmaları halinde YÖKSİS bilgileri web servis üzerinden çekilerek burs/kredi mevzuatına göre haklarında gerekli işlemler yapılmaktadır.

  Almadıkları süre normal öğrenim sürelerine eklenmektedir. 

  30-YÖKSİS'te pasif öğrenci ve Hazırlık okumadığı görünen öğrenci tekrar kredi/burs ödemesinin açılması için ne yapmalıdır? 

  Öğrencilerin https://www.turkiye.gov.tr/ adresi üzerinden Bakanlığımız e-Devlet hizmetleri “Kredi/Burs Ödeme Açma” linkine başvurmaları halinde YÖKSİS bilgileri web servis üzerinden çekilerek burs/kredi mevzuatına göre haklarında gerekli işlemler yapılmaktadır.

  31-Askeri okul öğrencileri kredi/burs düzeltme iş/işlemleri için ne yapmalıdır?

  Öğrencilerin Bakanlığımız e-Devlet hizmetleri https://www.turkiye.gov.tr/genclik-ve-spor-gsb-talep-dilekce-islemleri linkinden kredi/burs işlemleri için (hazırlık uzatma, vazgeçti iptal, nakil vs.) öğretim kurumlarından alacakları öğrenci belgelerini ekleyerek iletmeleri halinde durumları mevzuat çerçevesinde değerlendirilerek gerekli işlem yapılacaktır.

  32. Katkı kredisi verilmekte midir? 

  29.08.2012 tarih ve 28396 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Bakanlar Kurulunun kararı ”2012-2013 Eğitim-Öğretim Yılında öğrenimine devam eden veya yeni kayıt yaptıracak birinci öğretim ve açık öğretim öğrencilerinden, 4 üncü ve 11 inci maddelerdeki hükümler saklı kalmak kaydıyla öğrenci katkı payı alınmaz. Bu öğrencilerden alınması gereken öğrenci katkı payı tutarları, devlet tarafından karşılanır” hükmüne amirdir. Bu sebeple katkı kredisi verilmemektedir. 

  33. Burs/kredinin erken kesilme sebepleri nelerdir? 

  Öğrencilerin burs/kredi almasına engel teşkil edecek bilgilerin (mezun, terk vb.) öğretim kurumundan Genel Müdürlüğümüze gelmesi halinde öğrencilerin burs/kredileri kesilmekte ve bir daha ödenmemektedir. Yapılmayan kredi ödemeleri borç olarak kaydedilmemektedir. 

  Son sınıf öğrencilerine burs/kredi ödemeleri haziran ayında sona erer.

  34. Açık öğretim ve uzaktan eğitim öğrencileri burs/kredi alabilir mi?

  Yalnızca örgün öğretim öğrencilerine kredi/burs verilmektedir.

  35. Öğrenim kredisi borçları nasıl hesaplanmaktadır? 

  Kredi alan öğrencilerin borcu, kredilerinin verildiği tarihten öğrenim süresi bitimine kadar geçen süre veya herhangi bir sebeple kredilerinin kesildiği tarihe kadar; kredi olarak verilen miktarlara, Türkiye İstatistik Kurumunun Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi'ndeki (Yİ-ÜFE) artışlar uygulanarak bulunan miktarın ilave edilmesi suretiyle hesaplanmaktadır. 

  36. Katkı kredisi borçları nasıl hesaplanmaktadır? 

  Katkı kredisi alan öğrencilerin borcu ise katkı kredilerinin verildiği tarihten itibaren öğrenim süresi bitimine kadar geçen sürede veya herhangi bir sebeple kredisinin kesildiği tarihe kadar; öğrenci adına üniversite hesaplarına ödenen miktarlara, katkı kredisi verilen öğretim yılının ocak ayından başlamak üzere en son kredi aldığı yılın aralık ayındaki Türkiye İstatistik Kurumunun Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi'ndeki (Yİ-ÜFE) artışlar uygulanarak hesaplanacak miktarın ilave edilmesi suretiyle hesaplanmaktadır. 

  37. Kredi borcu tespit edildikten sonra nasıl/ne şekilde ödenmektedir? 

  Öğrenim ve/veya katkı kredisi alan öğrenciler, kredi alma aşamasında düzenledikleri “Burs/Kredi Taahhütnamesi”nde borçlarını tebligat beklemeksizin normal öğrenim sürelerinin bitiminden itibaren iki yıl sonraki aydan başlayarak kredi aldıkları süre kadar aylık taksitler halinde ödeyeceklerini taahhüt etmektedir. 

  Borçlu, vadesi gelen borcunu ilgili bankanın ödeme kanallarını kullanarak yapabilir.

  38. Kredi geri ödeme planı ile ilgili olarak borçluya bilgilendirme yapılır mı? 

  Öğrenim ve/veya katkı kredisi alan borçlular, kredi alma aşamasında düzenledikleri “Burs/Kredi Taahhütnamesi"nde borçlarını tebligat beklemeksizin normal öğrenim sürelerinin bitiminden itibaren iki yıl sonraki aydan başlayarak kredi aldıkları süre kadar aylık taksitler halinde ödeyeceklerini taahhüt etmektedirler. Borçlular e-Devlet üzerinden Bakanlık linkine ulaşarak borç durumlarını sorgulayabilirler.

  39. Alınan kredinin geri ödeme planındaki taksit sayısı/tutarları borçlular tarafından belirlenebilmekte midir? 

  Öğrenciler, 351 sayılı Kanun gereği öğrenim kredisi geri ödemelerini kredi aldıkları sürede aylık taksitler halinde (2006–2007 öğretim yılından önce üçer aylık) ödemektedir.

  40. Kredi borç ve taksitleri ile ilgili bilgiye nereden ulaşılabilir? 

  Borç/taksit bilgileri, e-Devlet sayfasından Bakanlık linkine ulaşılarak öğrenim/katkı kredisi geri ödeme sorgulama ekranından veya 444 0 472 numaralı çağrı merkezinden öğrenilebilmektedir.

  41. İşsiz/öğrenci olan kişilerin öğrenim ve/veya katkı kredisi borcu ertelenebilir mi? 

  Borçlu öğrenim ve katkı kredisi borçlarını, devam ettiği öğretim kurumunun normal öğrenim süresinin bitiminden iki yıl sonra başlamak üzere, bu krediyi aldığı süre kadar ve aylık taksitler (2006 – 2007 öğretim yılından önce üçer aylık taksitler) halinde her dönemin son ayının veya aylık vadenin en geç son iş günü mesai bitimine kadar ödemek zorundadır. 

  Borç ödeme vadesi henüz gelmemiş olanlar ile borç taksitlerini aksatmadan ödeyenlerin erteleme talebi esnasında Emekli Sandığı, SSK, BAĞ-KUR gibi sosyal güvenlik kuruluşu niteliğindeki başka kuruluşlarla ilişkisinin bulunmaması halinde ilgilinin talebi ile borç ödemesi, kredi alma süresinin bitiminden itibaren Yİ-ÜFE uygulanmak sureti ile ve birer yıllık sürelerle uzatılmaktadır.

  Katkı kredisi ödemelerinde de aynı esaslar uygulanmaktadır. Bunun dışında herhangi bir sebeple (öğrenci olmak, işsizlik vb.) borcun ertelenmesi, silinmesi veya yeniden taksitlendirilmesi mümkün değildir. Durumu yukarıdaki şartlara uyan borçlular, borçlarını erteletebilmeleri için borç başlangıç tarihinden bir ay önce https://www.turkiye.gov.tr/ adresi üzerinden e-Devlet şifresi ile borç erteleme talebinde bulunabilmektedir. 

  42. Vatani görevini yapanların öğrenim ve/veya katkı kredisi borcu ertelenebilir mi? 

  Öğrenci/borçlu öğrenim ve katkı kredisi borçlarını, devam ettiği öğretim kurumunun normal öğrenim süresinin bitiminden iki yıl sonra başlamak üzere bu krediyi aldığı süre kadar zamanda ve aylık taksitler (2006 – 2007 öğretim yılından önce üçer aylık taksitler) halinde her dönemin son ayının veya aylık vadenin en geç son iş günü mesai bitimine kadar ödemek zorundadır. Borç ödeme vadesi henüz gelmemiş olanların, borç taksitlerini aksatmadan ödeyenlerin ödeme dönemleri askerlik dönemine rastlarsa borçları Yİ-ÜFE uygulanmadan askerlik döneminin sonuna kadar ertelenmektedir. Durumu yukarıdaki şartlara uyan borçlular, borçlarını erteletebilmeleri için https://www.turkiye.gov.tr/ adresi üzerinden e-Devlet şifresi ile borç erteleme talebinde bulunabilmektedir. 

  43. Lisans öğreniminden sonra ara vermeden yüksek lisansa başlayan öğrencilerin lisans öğrenim kredisi borcu ertelenebilir mi? 

  Lisans öğrenimini normal eğitim süresinde tamamladıktan sonra öğrenimine ara vermeden yüksek lisans (master) öğrenimine devam eden öğrenciler öğrenim ve/veya katkı kredisi borçlarını, lisans öğreniminin bitiminden itibaren dört yıl sonraki aydan başlamak üzere; lisans ve/veya yüksek lisans öğreniminden sonra öğrenimine ara vermeden doktora öğrenimine devam eden öğrenciler öğrenim kredisi borçlarını, doktora öğrenimlerinin normal öğrenim süresinin bitiminden iki yıl sonraki aydan başlamak üzere kredi aldıkları süre kadar ve aylık dönemler halinde ödemek zorundadır. 

  Lisansüstü eğitim yapan öğrencilerin lisans öğrenimi döneminde aldıkları kredilerden doğan borçlarının ertelenebilmesi için lisans öğreniminden sonra ara vermeden yüksek lisans (master) veya doktora öğrenimine ya da yüksek lisans (master) öğreniminden sonra ara vermeden doktora öğrenimine başlamaları gerekmektedir. Bu öğrenciler, lisansüstü öğrenimine kayıt yaptırdığı tarihten itibaren 30 gün içinde https://www.turkiye.gov.tr/ adresi üzerinden e-Devlet şifresi ile borç erteleme talebinde bulunabilmektedir. 

  44. Öğrenim ve/veya katkı kredisi borcu ne zaman, nasıl ve nereye ödenebilir? 

  a) Normal öğrenim süresini tamamlayan veya kredi almaktan vazgeçen öğrenciler borçlarını, normal öğrenim sürelerinin bitim tarihinden iki yıl sonraki aydan başlamak üzere,

  b) Herhangi bir sebeple kredisi kesilen veya öğrenim kurumundan atılan, okullarını terk eden öğrenciler borçlarını, kredilerinin kesildiği tarihten iki yıl sonraki aydan başlamak üzere kredi aldıkları sürede aylık taksitler halinde (2006–2007 öğretim yılından önce üçer aylık) her ayın son iş günü mesai saati bitimine kadar tebligat beklemeksizin ödemekle yükümlüdür.

  Öğrenciler ödemelerini T.C. kimlik numarası ile https://kygm.gsb.gov.tr/ internet adresinde yer alan "e-Ödeme Bölümü" ya da "Geri Ödeme Bölümü"nden yapabileceği gibi T.C. Ziraat Bankası ATM’lerinden veya internet bankacılığından da yapabilmektedir. Öğrenciler taksitlerini vadesinden önce ödeyebilmektedir. Yapmış oldukları ödemeler taksitlerinden düşmektedir. Taksitlerini her ayın son iş gününden sonraki bir tarihte ödeyenler, zamanında ödememiş sayılmaktadır. 

  45. Erken ödeme indirimi nedir? 

  Kredi borçlarının tamamının, ödeme başlangıç tarihinden önce ödenmesi halinde yapılan indirimlere erken ödeme indirimi denir. Erken ödeme indirimi kredi borcunun Yİ-ÜFE borcu üzerinden hesaplanır. Anapara üzerinden herhangi indirim söz konusu değildir. 

  46. Erken ödemelerde nasıl bir indirim söz konusudur? 

  Normal öğrenim süresince alınmış olan öğrenim ve/veya katkı kredisinden doğan borçların tamamı, öğrencilerin normal öğrenim sürelerinin bitim tarihinden itibaren birinci yıl içinde ödenirse anaparadan değil sadece Türkiye İstatistik Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi'ndeki (Yİ-ÜFE) artışlardan doğan borçlardan %30; ikinci yıl içinde ödenirse %20 erken ödeme indirimi uygulanmaktadır. 

  47. Erken ödeme indiriminden nasıl faydalanılmaktadır? 

  Erken ödeme indiriminden yararlanmak isteyen borçlular indirim süresi içerisinde ödeme kanallarından herhangi birinden başvurarak erken ödeme yapabilirler.

  48. Borç taksit ödemeleri başladıktan sonra kalan borcun tamamının ödenmesi halinde herhangi bir indirim yapılabilir mi? 

  Borç taksit ödemeleri başladıktan sonra borcun tamamının ödenmesi halinde herhangi bir indirim yapılmamaktadır. 

  49. Öğrenim ve/veya katkı kredisi borçları hangi durumlarda silinmektedir? 

  Öğrenim ve/veya katkı kredisinden borcu bulunanlardan; tam teşekküllü bir hastanenin sağlık kurulundan “hayatını çalışarak kazanamaz” ibaresi bulunan bir sağlık raporu alanlar ile kredi alırken veya aldıktan sonra vefat edenlerin borçları silinmektedir. 

  50. Kredi borçlarına mahsuben sehven fazla yapılan ödeme nasıl geri alınabilir? 

  Kredi borçlarına mahsuben yapılan fazla ödemenin iade edilebilmesi için durumu anlatır dilekçenin Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü adresine gönderilmesi gerekmektedir. 

  51. Borç taksitleri zamanında ödenmediğinde nasıl bir işlem uygulanmaktadır? 

  Öğrenim ve katkı kredisi borçlusu olup borç taksitlerini zamanında ödemeyenlerin birinci defada borçlarının bir yıllığı, tekrarında ise tamamı ivedilik kazanır ve bu tarihten başlayarak 6183 sayılı “Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun" kapsamına girer ve bu kanun hükümlerine göre Vergi Dairesi Müdürlüklerince borçlulardan tahsil edilerek Bakanlığımıza ödenir. 

  52. Borç taksitleri zamanında ödenmediğinde uygulanacak gecikme zammı ne kadardır? 

  Süresi içinde ödenmeyen kredi borçlarına her yıl Bakanlar Kurulunca tespit edilen oranlarda günlük gecikme zammı uygulanmaktadır. 

  53. Kredi geri ödemelerini vergi daireleri üzerinden yapan borçlular, ivedilik kazanan taksit tutarlarını ödedikten sonra tekrar Ziraat Bankası üzerinden Bakanlığımız hesaplarına kredi borçlarını ödeyebilirler mi? 

  6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre vergi daireleri ya da mal sandıklarınca tahsil olunacak kredi geri ödemeleri, ilgili vergi dairelerince/mal sandıklarınca borç bitinceye kadar tahsil edilme yoluna gidilmektedir. Kredi geri ödemelerini vergi daireleri üzerinden yapan borçlular, ivedilik kazanan taksit tutarlarını ödedikten sonra tekrar Bakanlığımız hesabına kredi borçlarını ödeyememektedir. 

  54. Vergi dairesine ödeme yapan borçluların sistemden ilişiğinin kesilmesi ne zaman yapılmaktadır?

  Borçlarını 6183 saylı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre vergi dairelerine ödeyen borçluların Bakanlık sistemindeki borç durumu, Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından borcun bittiğinin bildirilmesi halinde “ilişiği kesik" duruma getirilmektedir.

  55.Burs/kredi almış ve/veya almakta olan öğrencilerin vefatı halinde ne yapılır? 

  Kredi alırken veya aldıktan sonra vefat edenlerin MERNİS sorgulaması yapılarak borçları silinmektedir. 

  Yazı kaynağı : kygm.gsb.gov.tr

  Yorumların yanıtı sitenin aşağı kısmında

  Ali : bilmiyorum, keşke arkadaşlar yorumlarda yanıt versinler.

  Yazının devamını okumak istermisiniz?
  Yorum yap