Bu sitede bulunan yazılar memnuniyetsizliğiniz halınde olursa bizimle iletişime geçiniz ve o yazıyı biz siliriz. saygılarımızla

  kyk burs başvurusu hata veriyor

  1 ziyaretçi

  kyk burs başvurusu hata veriyor bilgi90'dan bulabilirsiniz

  Kredi ve Yurtlar Kurumu Başvuru Yapamıyorum Kart Gönderim Adresi Hata Veriyor

  Kredi ve Yurtlar Kurumu Hata Veriyor Şikayetleri - Şikayetvar

  KREDİ VE YURTLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

  Burs nedir?
  Öğrenim Kredisi nedir?
  Katkı Kredisi nedir?
  Kurumdan ilk defa burs/ kredisi almak için müracaatta bulunacak öğrencilerin yapacakları iş ve işlemler nelerdir?
  Öğrenim ve katkı kredisi borcunun tespiti
  Öğrenim ve katkı kredisinin kesilme sebepleri
  Burs alan öğrencilere başarısızlık veya vazgeçme sebebiyle öğrenim kredisi verilmesi
  Öğrenim ve katkı kredisi borcunun ödenmesi (yüksek lisans hariç)
  Yüksek lisans öğrencilerinin öğrenim kredisi borçlarının ödenmesi
  Bursun geri ödenmesi
  Öğrenim ve katkı kredisi taksitlerinin ödenme zamanı

  BURS, ÖĞRENİM VE KATKI KREDİLERİNE YÖNELİK AÇIKLAMALAR

  Kurum yurt içinde ve yurt dışında yüksek öğrenim gören öğrencilere burs/öğrenim kredisi vermektedir.
  29.08.2012 tarih ve 28396 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Bakanlar Kurulunun Kararı ”2012-2013 Eğitim-Öğretim Yılında öğrenimine devam eden veya yeni kayıt yaptıracak birinci öğretim ve açık öğretim öğrencilerinden, 4 üncü ve 11 inci maddelerdeki hükümler saklı kalmak kaydıyla, öğrenci katkı payı alınmaz. Bu öğrencilerden alınması gereken öğrenci katkı payı tutarları, Devlet tarafından karşılanır” hükmüne amirdir. Kurum tarafından katkı kredisi verilmemektedir.


  BURS NEDİR ?

  Yüksek öğrenim gören başarılı ve ihtiyaç sahibi öğrencilere 5102 sayılı Yüksek Öğrenim Öğrencilerine Burs/Kredi Verilmesine İlişkin Kanun hükümlerine göre karşılıksız verilen paradır.

  Burstan yararlanacak öğrenciler,


  Burstan Yararlanamayacak Olan Öğrenciler

  Kurumdan burs ya da öğrenim kredisi alan öğrenciler,

  2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 10 uncu maddesine göre burs verilen öğrenciler hariç olmak üzere, 5102 sayılı Kanunun 2 nci maddesi kapsamında yer alan kamu kurum ve kuruluşlarından burs almakta olan öğrenciler, 

  burstan yararlanamazlar.


  ÖĞRENİM KREDİSİ NEDİR?


  Öğrenim Kredisinden Yararlanacak Öğrenciler;

  Not: Bir öğrenci aynı anda, hem burs hem de öğrenim kredisi alamaz.


  Öğrenim Kredisinden Yararlanamayacak olan öğrenciler

  öğrenim kredisinden yararlanamazlar.

  Not: Öğrenim kredisi almakta iken durumunda sonradan değişiklik olanlardan; değişikliğin meydana geldiği öğretim yılında Yönetim Kurulunca belirlenen öncelikle burs verilecek öğrenciler kapsamına girenlerin öğrenim kredileri bu durumlarını belgelendirmek kaydıyla öğrencinin durumunda meydana gelen değişikliği izleyen ödeme döneminden itibaren bursa dönüştürülür.


  KATKI KREDİSİ NEDİR ?


  KURUMDAN İLK DEFA BURS / ÖĞRENİM KREDİSİ ALMAK İÇİN MÜRACAATTA BULUNACAK ÖĞRENCİLERİN YAPACAKLARI İŞ VE İŞLEMLER İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR

  Burs/öğrenim kredisi müracaatları, Kurumun kygm.gsb.gov.tr web adresinden kabul edilmektedir.

  Burs / öğrenim kredisi müracaatında bulunan öğrencilerden sadece öncelik belgesi istenilmektedir. Diğer beyan edilen bilgilere ait kontroller ilgili kamu kurum ve kuruluşlarından web ortamında veya manyetik ortamda alınarak, yapılmaktadır. İstenilen belgeler başvuru indeks sayfasında ve kygm.gsb.gov.tr adresinde ilan edilmektedir.

  Öncelik Belgeleri

  Öğrenci kygm.gsb.gov.tr adresindeki Kredi/Burs Sonuç ekranından T.C. Ziraat Bankası linkine  ulaşarak  öğrenecekleri şubelerinden adına düzenlenmiş olan BANKKART'larını alarak burs yada öğrenim kredilerini T.C. Ziraat Bankası ATM'lerinden süre tahdidi olmaksızın istedikleri zaman, ATM'lerin bulunmadığı yerlerde ise herhangi bir T.C. Ziraat Bankası şubesinden masraf ödemeden tahsil edebileceklerdir. Öğrencilere TC Kimlik Numaralarının son rakamına göre her ayın 6.-10. günleri arasında ödeme yapılacaktır.


  ÖĞRENİM VE KATKI KREDİSİ BORCUNUN TESPİTİ


  ÖĞRENİM KREDİSİNİN KESİLME SEBEPLERİ


  BURSUN KESİLME SEBEPLERİ


  BURS ALAN ÖĞRENCİLERE BAŞARISIZLIK VEYA VAZGEÇME SEBEBİYLE ÖĞRENİM KREDİSİ VERİLMESİ


  BURS/KREDİ ALMAKTAN VAZGEÇEN ÖĞRENCİLER

  Kurumumuzdan  burs/kredisi almakta olan öğrenciler www.turkiye.gov.tr adresi üzerinden e-devlet şifresi ile Yüksek Öğretim Kredi ve Yurtlar Kurumu  linkine ulaşarak burs/kredi iptal/ vazgeçti işlemini yapabilirler.

  Normal öğrenim süresi içerisinde öğrencinin kredisini tekrar talep etmesi halinde, Öğrenim Kredisi Yönetmeliği hükümlerine göre normal öğrenim süresinden kalan süre kadar kredi ödenmektedir.
  Burs Yönetmeliği hükümlerine göre burs almaktan vazgeçen öğrenciye tekrar burs ödemesi yapılamaz, ancak talep etmesi halinde Öğrenim Kredisi Yönetmeliği hükümlerine göre normal öğrenim süresinden kalan süre kadar tekrar öğrenim kredisi ödenir.
  Kredi almaktan vazgeçen öğrenci, kredi borcunu, devam ettiği öğretim kurumunun normal öğrenim süresinin bitiminden iki yıl sonra başlamak üzere, kredi aldığı sürede ve aylık taksitler halinde öder.


  ÖĞRENİM VE KATKI KREDİSİ BORCUNUN ÖDENMESİ (Yüksek Lisans Hariç)


  ÖĞRETİM KURUMUNDAN AYRILMA HALİNDE BORCUN ÖDENMESİ


  DİĞER HALLERDE BORCUN ÖDENMESİ


  YÜKSEK LİSANS ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRENİM KREDİSİ BORÇLARININ ÖDENMESİ


  BURSUN GERİ ÖDENMESİ


  ÖĞRENİM VE KATKI KREDİSİ TAKSİTLERİNİN ÖDENME ZAMANI


  KREDİ BORÇLARININ ERTELENMESİ

  Yazı kaynağı : kygm.gsb.gov.tr

  Sıkça Sorulan Sorular - T.C. Vakıflar Genel Müdürlüğü

  Yükseköğrenim Bursu:

  -              4 Numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi (RG: 15/07/2018 – 30479)

  -              5737 sayılı Vakıflar Kanunu (RG: 27/02/208 – 26800)

  -              Vakıflar Genel Müdürlüğü Yükseköğrenim Burs Yönetmeliği (RG: 20/08/2013 – 28741)

  hükümleri gereği Türkiye’deki yükseköğretim kurumlarında eğitim gören öğrencilere burs verilmektedir.

  Başvuruların tamamlanmasın ardından başvurular, doğruluk kontrolleri yapılarak, Vakıflar Genel Müdürlüğü Yükseköğrenim Burs Yönetmeliği’nin eki olan Vakıflar Genel Müdürlüğü Yükseköğrenim Bursu Öğrenci Başvuru Değerlendirme Cetveli (Ek-2)’ye göre değerlendirilmekte ve açık kontenjanlar nispetinde burs bağlanmaktadır. Başvuru doğruluk kontrolleri ilgili Kamu Kurumlarından yapılmaktadır. YAPILAN KONTROLLERDE BAŞVURU FORMUNDA BEYAN EDİLEN BİLGİLERDEN BİRİNİN YANLIŞ/HATALI OLDUĞU TESPİT EDİLİRSE BURS BAŞVURUSU İPTAL EDİLDİĞİNDEN BAŞVURU SIRASINDA BEYAN EDİLEN BİLGİLERİN DOĞRU VE GÜNCEL OLMASI BAŞVURUNUN DEĞERLENDİRİLMESİNDE OLDUKÇA ÖNEMLİDİR. Bu nedenle sizler için hazırladığımız ve başvuru formunda yer alan soruların cevaplanmasında nelere dikkat etmeniz gerektiğini açıklayan “Burs Başvuru Kılavuzlarını” başvurunuzu yapmadan önce okumuş olmanız gerekmektedir. Her bir burs türü için ayrı ayrı hazırlanan “Burs Başvuru Kılavuzları”na başvuru dönemi içerisinde internet sitemizden ve başvuru formuna giriş yaptığınız sayfa üzerinden erişmeniz mümkündür.

  Ortaöğrenim Eğitim Yardımı:

  -              4 Numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi (RG: 15/07/2018 – 30479)

  -              Vakıflar Yönetmeliği (RG: 27/09/2008 – 27010)

  ilgili hükümleri gereği Milli Eğitim Bakanlığına bağlı örgün ve resmi ilkokul, ortaokul ve liselerde öğrenim gören öğrencilere burs verilmektedir.

  Başvuruların tamamlanmasının ardından başvurular, doğruluk kontrolleri yapılarak, Vakıflar Yönetmeliği’nin eki olan Vakıflar Genel Müdürlüğü Eğitim Yardımı Öğrenci Başvuru Değerlendirme Cetveli (Ek-16)’ya göre değerlendirilmekte ve illerdeki açık kontenjanlarımız nispetinde burs bağlanmaktadır. Başvuru doğruluk kontrolleri ilgili kamu kurumlarından yapılmaktadır. YAPILAN KONTROLLERDE BAŞVURU FORMUNDA BEYAN EDİLEN BİLGİLERDEN BİRİNİN YANLIŞ OLDUĞU TESPİT EDİLİRSE BURS BAŞVURUSU İPTAL EDİLDİĞİNDEN BAŞVURU SIRASINDA BEYAN EDİLEN BİLGİLERİN DOĞRU VE GÜNCEL OLMASI BAŞVURUNUN DEĞERLENDİRİLMESİNDE OLDUKÇA ÖNEMLİDİR. Bu nedenle sizler için hazırladığımız ve başvuru formunda yer alan soruların cevaplanmasında nelere dikkat etmeniz gerektiğini açıklayan “Burs Başvuru Kılavuzlarını” başvurunuzu yapmadan önce okumuş olmanız gerekmektedir. Her bir burs türü için ayrı ayrı hazırlanan “Burs Başvuru Kılavuzları”na başvuru dönemi içerisinde internet sitemizden ve başvuru formuna giriş yaptığınız sayfa üzerinden erişmeniz mümkündür.

  Yazı kaynağı : www.vgm.gov.tr

  ÖSYS BİLGİLENDİRMELERİ - Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) Yurt Başvurusunda Hatalı Başvuru Yapılması Durumunda Yapılması Gereken İşlemler Nelerdir? | Üniversite Tercihleri

  KYK burs başvurusu başladı! KYK burs ve kredi başvurusu e Devlet’te

  KYK burs başvurusu başladı! KYK burs ve kredi başvurusu e Devlet’te

  KYK burs başvurusu başladı! KYK burs ve kredi başvurusu e Devlet’te

  KYK burs başvurusu ve öğrenim kredisi başvurusu başladı. Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yapılan duyuruya göre üniversite eğitimi sırasında maddi olarak destek almak isteyen öğrenciler bugünden itibaren KYK burs ve kredi başvurusu yapılabilecek. KYK burs başvurusu e Devlet sayfası üzerinden, 17 Kasım tarihine kadar devam edecek.

  Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 2022-2023 eğitim ve öğretim yılı için Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) burs ve öğrenim kredisi başvurularının başladığını duyurdu.

  KYK BURS VE KREDİSİ BAŞVURU EKRANI

  KYK KREDİ VE BURS BAŞVURUSU NE ZAMAN YAPILACAK?

  Bakan Kasapoğlu, Twitter’daki hesabından yaptığı açıklamada, “Öğrenci arkadaşlarım, GSB Burs ve Öğrenim Kredisi başvuruları başladı. 17 Kasım Perşembe günü saat 23.59’a kadar başvurularınızı ‘http://turkiye.gov.tr’den yapabilirsiniz” dedi.

  Kasapoğlu, yaptığı yazılı açıklamada ise Türkiye’nin sosyal hukuk devleti olma misyonunu burs ve kredilerde de en güçlü şekilde gösterdiğini kaydetti. Finansal altyapı, faydalanan öğrenci sayısı ve sürdürülebilirlik bakımından dünyada eşi benzeri olmayan burs ve öğrenim kredisi imkanını gençlerin hizmetine sunduklarını kaydeden Bakan Kasapoğlu, şöyle devam etti:

  “2004’ten bu yana 5,9 milyon gencimize 24 milyar 327 milyon lira burs, 2002’den bu yana 16,5 milyon gencimize 62 milyar 260 milyon lira kredi ödemesi gerçekleştirdik. 21 senede burs ve kredilerden faydalanan kişi sayısını 9 kat, ödenen tutarı ise 19 kat artırdık. 2002’de 45 lira olan burs rakamı, bugün lisansta 850, yüksek lisansta 1700 ve doktorada 2 bin 550 lira seviyesindedir. Sadece 2022’de, 506 bin 61 üniversite öğrencimize burs, 913 bin 887 üniversite öğrencimize ise öğrenim desteği kredisi sağladık. Ayrıca öğrenim kredilerinde devrim niteliğinde bir adım atarak kredi geri ödemelerinde hesaplanan enflasyon tutarını ortadan kaldırdık. Yani bundan böyle gençlerimiz, üniversite eğitimleri boyunca kullandıkları kredi tutarı kadar meblağı, sadece ana parayı geri ödeyerek borçlarını kapatabilecek. Herhangi bir enflasyon farkı, ÜFE, TÜFE farkı gibi bir ödeme yapmayacaklar. 21 senede yapılan sessiz devrimlerle gençleri Türkiye Yüzyılı’nın ana aktörü yapacak yolun patikalarını meydana getirdik. Bu süreci ilmek ilmek işledik.” (DHA)

  KİMLER KYK BURS BAŞVURUSUNDA BULUNABİLİR?

  Burs/kredi başvuruları e-Devlet'te yer alan Yükseköğretim Bilgi Sistemi’ne (YÖKSİS) kayıtlı öğrenim bilgilerine göre alınacağı için öğrencilerin YÖKSİS'teki öğrenim bilgilerinin doğru ve eksiksiz olması gerekiyor.

  Öğrencilerin başvuru sırasında herhangi bir sorun yaşamaması için öncelikle e-Devlet'e girerek okul/bölüm bilgilerini kontrol etmeleri, bilgilerinde hata olan öğrencilerin üniversitenin öğrenci işleriyle görüşerek durumlarını YÖKSİS üzerinden güncelletmeleri gerekiyor. Hatalı ya da eksik öğrenim bilgisiyle burs/kredi başvurusu yapan öğrencilerin başvuruları geçersiz sayılacak.

  1. Yükseköğretim Kurumları Sınavına girerek ilk defa bir yükseköğretim programına girmeye hak kazanan hazırlık, birinci sınıf öğrencileri ile ara sınıf öğrencilerinin yurt başvuruları; Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından sınav sonuçları açıklandıktan sonra e-Devlet portalı üzerinden yapılmaktadır. Normal öğrenim süresinde öğrenimlerini tamamlayamayan öğrencilere bir öğretim yılı daha yurtlarda barınma imkânı sağlanır, bu öğrenciler ara sınıf öğrencileri ile birlikte başvuru yapacaklardır.

  2. ÖSYM tarafından ek kontenjanla bir yükseköğretim programına yerleştirilen öğrenciler,

  3. Özel yetenek sınavı ile yükseköğretim kurumlarına giren öğrenciler, lisansüstü öğrencileri, yatay ve dikey geçiş yapan öğrenciler,

  4. Başvurularını Genel Müdürlükçe belirlenecek süre içinde e-Devlet portalı üzerinden yapacaklardır.

  5. Değerlendirme sonuçlarını e-Devlet üzerinden sorgulayabilirsiniz.

  KYK BURSU İÇİN BAŞARI DURUMU ETKİLİ

  Yapılacak değerlendirme sürecinde öğrencilerin başarı durumu yüzde 40 oranında dikkate alınıyor. Yükseköğrenime ilk defa giren öğrencilerin ÖSYM tarafından hesaplanan puan türü ve puanı, ara sınıflarda ise yükseköğretime kayıt yaptırdığı tarihteki puan türü ve puanı üzerinden hesaplanıyor. Bunun yanı sıra üniversite yerleştirme sınavında sayısal, sözel, eşit ağırlık ve dil puanında ham puan bazında ilk 100’e giren öğrencilere normal burs tutarının üç katı burs verilecek. Şehit ve gazi yakınları ile yüzde 40’ın üzerinde engeli bulunanlar, anne ve babası vefat edenler, sevgi evlerinde koruma altında ortaöğrenimlerini tamamlayanlar, Darüşşafaka lisesinde ortaöğrenimini tamamlayanlar, aktif milli sporcu öğrencileri değerlendirmeye girmeden burs hakkından yararlanabilecek.

  Yazı kaynağı : www.sozcu.com.tr

  Yorumların yanıtı sitenin aşağı kısmında

  Ali : bilmiyorum, keşke arkadaşlar yorumlarda yanıt versinler.

  Yazının devamını okumak istermisiniz?
  Yorum yap