Bu sitede bulunan yazılar memnuniyetsizliğiniz halınde olursa bizimle iletişime geçiniz ve o yazıyı biz siliriz. saygılarımızla

  kvk geçici 13 madde kapsamında 25 oranında vergi

  1 ziyaretçi

  kvk geçici 13 madde kapsamında 25 oranında vergi bilgi90'dan bulabilirsiniz

  KURUMLAR VERGİSİ ORAN UYGULAMASINDAKİ DEĞİŞİKLİKLER

  KURUMLAR VERGİSİ ORAN UYGULAMASINDAKİ DEĞİŞİKLİKLER

  Sayı: V/2022/6

  Tarih:29.04.2022
   

  Giriş:

  Yakın dönemde yapılan değişiklikler ile kurumlar vergisi oranlarındaki düzenlemeler yapılmıştır;

                  7061 Sayılı Kanunun 91 inci maddesi ile 28.11.2017 tarih ile 5520 Sayılı Kanuna geçici 10 uncu madde ilave edilmiştir. Bu geçici madde ile %20 olan kurumlar vergisi oranı, kurumların 2018,2019 ve 2020 yılı vergilendirme dönemlerine ait kurum kazançları için %22 olarak uygulanacağına ait düzenleme yapılmıştır.

                  Ayrıca, 22 Nisan 2021 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 7316 Sayılı Kanunun 11 inci maddesi ile 5520 Sayılı Kanuna geçici 13. madde eklenmiştir. Bu hüküm ile 2021 yılı vergilendirme dönemi için kurumlar vergisi oranı %25’e, 2022 takvim yılı için ise %23 olarak uygulanmasına karar verilmiştir.

  Bir diğer değişiklik ise 22.01.2022 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 7351 Sayılı kanun 15 inci maddesi ile 5520 Sayılı Kanunun 32 inci maddesine eklenen fıkralar ile;

   “(7) İhracat yapan kurumların münhasıran ihracattan elde ettikleri kazançlarına kurumlar vergisi oranı 1 puan indirim uygulanır.

   (8) Sanayi sicil belgesine haiz ve fiilen üretim faaliyetiyle iştigal eden kurumların münhasıran üretim faaliyetinden elde ettikleri kazançlarına kurumlar vergisi oranı 1 puan indirimli uygulanır. Bu kazançların ihracata isabet eden kısmı için yedinci fıkra hükmüne göre ayrıca indirim uygulanmaz.

  (9) Yedinci ve sekizinci fıkralardaki indirimli oranlar, bu madde kapsamındaki diğer indirimler uygulandıktan sonraki kurumlar vergisi oranı üzerinden uygulanır.” şeklinde yapılmıştır.

                  En son olarak 15 Nisan 2022 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 7394 sayılı Kanun 25 inci maddesi ile 5520 Sayılı Kanun 25 inci maddesi birinci fıkrası

  “(1) Kurumlar Vergisi, kurum kazancı üzerinden %20 oranında alınır. Şu kadar ki bankalar, 6361 sayılı Kanun kapsamındaki şirketler, elektronik ödeme ve para kuruluşları, yetkili döviz müesseseleri, varlık yönetim şirketleri, sermaye piyasası kurumları ile sigorta ve reasürans şirketleri ve emeklilik şirketlerinin kurum kazançları üzerinden, kurumlar vergisi %25 oranında alınır.” şeklinde değişmiştir.

                  Bu düzenlemelere göre kurumlar vergisi oranlarına ait açıklamalar aşağıda yer almaktadır.

  Kurumlar Vergisi Genel Tebliğinin 36.9 kısmındaki izahatlar de dikkate alındığında şirketin faaliyeti NORMAL/GENEL türde olanlarda 01.07.2021 tarihinden üzere verilmesi gereken beyannamelerden başlamak üzere ve 01.01.2021 tarihinden itibaren başlamak üzere 2021 yılı için %25, 2022 yılı için %23 ve 2023 yılı ve sonrası için %20 olarak uygulanması,

  Finansal alanda faaliyet gösteren kurum kazançlarında uygulanmak üzere 2021 yılı için %25, 2022 yılı için %25 (birinci geçici vergi döneminde %23) ve ikinci geçici vergi döneminden itibaren %25) ve 2023 yılı ve sonrası için %25 oran uygulanması

   01.01.2021 tarihinden itibaren 7256 s.k. ile eklenen bu fıkra ile, “(G)Payları Borsa İstanbul Pay Piyasasında ilk defa işlem görmek üzere en az %20 oranında halka arz edilen kurumların ( bankalar, finansal kiralama şirketleri, faktöring şirketleri, finansman şirketleri, ödeme ve elektronik para kuruluşları, yetkili döviz müesseseleri, varlık yönetim şirketleri ve emeklilik şirketleri hariç) paylarının ilk defa halka arz edildiği hesap döneminden başlamak üzere beş hesap dönemine ait kurum kazançlarına kurumlar vergisi oranı 2 puan indirimli olarak uygulanır.”

         İndirimden yararlanılan yıllar itibari ile kurum kazançlarının hesabında dikkate alınacak kurumlar vergisi oranı 2021 yılı için %23, 2022 yılı için %21 ve devam eden yıllarda ise %18 olarak uygulanacaktır. (İndirim süresi beş yılı geçemez)

  İhracatçı şirketlerin özellikle ihracat faaliyetlerinden elde ettikleri kurum kazançlarına 01.01.2022 tarihinden itibaren kurumlar vergisi oranı 1 puan indirimli olarak uygulanacaktır. Bu durumda kurumlar vergisi oranı 2022 yılı için %22, 2023 yılı ve devamında %19 olarak hesaplanmaya devam edilecektir.

  Bu bend uygulamasında sanayi sicil belgesini haiz ve fiilen üretim faaliyetiyle iştigal eden kurumların münhasıran üretim faaliyetlerinden elde ettikleri kazançlarına kurumlar vergisi oranı 1 puan indirimli olarak uygulanır. Bu kazançların ihracata isabet eden kısmı için ayrıca 1 puan indirim uygulanmaz.

  Yazı kaynağı : www.asrymm.com.tr

  Kurum Geçici Vergi Beyannamesi Hakkında İVD Duyurusu

  Kurum Geçici Vergi Beyannamesi Hakkında İVD Duyurusu

  .

  Yazı kaynağı : www.alomaliye.com

  Kurum Geçici Vergi Beyannamesinde Yapılan Düzenlemeler Hakkında Duyuru

  Gelir İdaresi Başkanlığının internet sitesinden yapılan duyuruyla, 2022/1. Dönem Kurum Geçici Vergi Beyannamesinde Yapılan Düzenlemeler açıklanmıştır.

  Geçici vergi beyannamesinde yapılan değişiklikler, vergi kanunlarında son zamanlarda yapılan çok sayıda değişikliğin vergi beyannamesine yansıtılmasından ibarettir.

  Gelir İdaresi duyurusunun tam metni aşağıda yer almaktadır. 

  2022/1. DÖNEM KURUM GEÇİCİ VERGİ BEYANNAMESİNDE YAPILAN DÜZENLEMELER

  satırları eklenmiştir.

  3. "Matrah Bildirimi" kulakçığının "Zarar Olsa Dahi İndirilecek İstisna ve İndirimler" bölümüne;

  satırları eklenmiştir.

  4. "Ekler" kulakçığında yer alan "Nakdi Sermaye Artışından Kaynaklanan Faiz İndirimi Tablosu"nda yer alan "Genel İndirim Oranı (%)" sütununun adı "Genel İndirim Oranı/Yurt Dışından Getirilen Sermayeye İlişkin Oran (%)" olarak değiştirilmiştir. Bu sütunda yer alan "0" ve "50" oranlarına ilave olarak "75" oranı da eklenmiştir.

  5. "Ekler" kulakçığında yer alan "Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde Elde Edilen Kazançlar" tablosu revize edilmiş olup dört yeni “Teknoloji Geliştirme Bölgesi" eklenmiştir.

  6. "Ekler" kulakçığında yer alan "Fatura Bilgileri" tablosu beyannameden çıkartılmıştır.

  7. "Matrah Bildirimi" kulakçığında yer alan "KVK'nın 32/6 Mad. Kapsamında Kurumlar Vergisine (Geçici Vergiye) Tabi Matrah" ve "KVK'nın 32/6 Mad. Kapsamında Kurumlar Vergisi (Geçici Vergi) Oranı" satırları beyannameden çıkartılmıştır.

  8. "Matrah Bildirimi" kulakçığında yer alan "Safi Geçici Vergi Matrahı" satırından sonra gelmek üzere, "KVK’nın 32/6 maddesi kapsamında payları en az %20 oranında olmak üzere, ilk defa halka arz edilen bir şirket misiniz? " şeklinde soru satırı ve "Evet"/"Hayır" cevap seçenekleri eklenmiş olup; "Evet" seçeneğinin seçilmesi durumunda vergi hesaplaması %21 üzerinden; "Hayır" seçilmesi durumunda ise %23 üzerinden otomatik olarak yapılmaktadır.

  9. "Matrah Bildirimi" kulakçığındaki "KVK'nın 32/A Mad. Kapsamında İndirimli Kurumlar Vergisi (Geçici Vergi) Oranı" satırından sonra gelmek üzere;

  satırları eklenmiştir.

  10.  "KVK’nın 32/6 maddesi kapsamında, payları en az %20 oranında olmak üzere, ilk defa halka arz edilen bir şirket misiniz?” sorusuna "Evet" yanıtını vermiş olan mükelleflerde; "KVK'nın 32/7 Mad. Kapsamında Kurumlar Vergisi (Geçici Vergi) Oranı" ve "KVK'nın 32/8 Mad. Kapsamında Kurumlar Vergisi (Geçici Vergi) Oranı" satırlarına, bu matrahlarla sınırlı olmak üzere, oran %20; "Hayır" yanıtını vermiş olan mükelleflerde %22 olarak uygulanacaktır.

  11. 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun Kurumlar Vergisi ve Geçici Vergi Oranı başlıklı 32 nci maddesinin 7 ve 8 inci fıkralarında yer alan, ihracat yapan kurumların münhasıran ihracattan elde ettikleri kazançlarına ve sanayi sicil belgesine haiz ve fiilen üretim faaliyetiyle iştigal eden kurumların münhasıran üretim faaliyetinden elde ettikleri kazançlarına kurumlar vergisi oranının 1 puan indirimli olarak uygulanacağına dair hüküm gereğince Kurum Geçici Vergi beyannamesinde hesaplamalar yeniden düzenlenmiştir. Mükellefler tarafından yapılacak olan hesaplama sonucu belirlenen tutar beyannamenin ilgili kısmına manuel olarak yazılacak olup; uygulanacak oran ise otomatik olarak getirilecektir.

  Duyurulur.

  Yazı kaynağı : www.pwc.com.tr

  Yorumların yanıtı sitenin aşağı kısmında

  Ali : bilmiyorum, keşke arkadaşlar yorumlarda yanıt versinler.

  Yazının devamını okumak istermisiniz?
  Yorum yap