Bu sitede bulunan yazılar memnuniyetsizliğiniz halınde olursa bizimle iletişime geçiniz ve o yazıyı biz siliriz. saygılarımızla

  kuymakla mıhlama arasındaki fark nedir

  1 ziyaretçi

  kuymakla mıhlama arasındaki fark nedir bilgi90'dan bulabilirsiniz

  Kuymak ve Mıhlama arasındaki fark nedir?

  Kuymak ve Mıhlama arasındaki fark nedir?

  Kuymak ve Mıhlama arasındaki başlıca farklar;

  Detaylı Açıklamalar

  Artvin usulü; Tencereye Artvin’e özgü kaymak eklenir. Kaymak yandıktan sonra yavaş yavaş mısır unu eklenir. Mısır unu eklendikten sona kaymakla beraber kavrulur ve bazen azar azar ılık su koyulur. Un kavuruldukça yavaş yavaş da yağ çıkmaya başlar. Sonra da tabağa konulup servis edilir.

  Trabzon usulü; Yağ eritildikten sonra mısır unu ile kısa süre kavrulur. Yağ salınmaya başlayınca ‘soğuk’ su ilave edilir. Minzi peyniri ya da imansız peynir koyabilirsiniz. Kaynayınca karıştırma işlemi bırakılır. Orta ateşte fokurdayıp dibi kızarır ve yağ üstüne çıkınca kapatılır. Sıcak servis yapılır.

  Rize usulü; Genişçe bir tavada tereyağı eritilip, mısır unuyla hafif kavrulur. Burada kullanılan mısır unu, balıkların kızartılırken kullandıkları mısır unundan daha kalınca öğütülmüş olandır. Ama diğeriyle de yapılabilir. Trabzon tereyağı kendine has reyhasıyla mısır ununu pembeleştirince kaynar su ilave edilir ve iyice karıştırılır. Bir süre sonra yağ kendini göstermeye başlar. Erzurum’a ait telli peynir ilave edilir ve kısa süre hızlıca karıştırılır.

  Iğdır usulü; Tavaya yağ konularak eritilir. Eritilen yağa sarıkök (zerdeçal) ilave edilir. Diğer tarafta bir kap içerisinde hazırlanmış su, un, tuz karışımı erimiş yağın içine yavaş yavaş dökülüp hızlı hızlı karıştırılır. Pişince ateşten alınıp üstüne kepleme dökülür. Kepleme ise Nabat şekeri, tarçın, akkök, muğek ve karabiberden oluşan, İran’dan gelen bir karışımdır.

  Yazı kaynağı : aksoftaoglu.com

  M�hlama ile kuymak aras�ndaki fark nedir? Kuymak ile m�hlama ayn� m�?

  M�hlama ile kuymak aras�ndaki fark nedir? Kuymak ile m�hlama ayn� m�?

  Kuymak ile m�hlama Karadeniz mutfa��n�n en �nemli lezzetlerindendir. M�s�r unu, tereya��, Trabzon veya �e�il peyniri ile haz�rlanan m�hlama baz� b�lgelerde kuymak olarak da biliniyor. Peki, Kuymak ile m�hlama ayn� m�? M�hlama ile kuymak aras�ndaki fark nedir? ��te, aralar�ndaki fark ve her ikisinin de tarifi...

  KUYMAK �LE MIHLAMA AYNI MI?

  Karadeniz mutfa��n�n enfes lezzeti kuymak ve m�hlama, malzemeleri ve lezzetlerinin yak�n olmas�yla birbiriyle kar��t�r�labiliyor. Kimileri ayn� yemek oldu�unu sadece y�reden y�reye ismin de�i�ti�ini s�ylerken, kimileri yap�l���nda ufak farkl�l�klar oldu�unu belirtiyor. Peki Kuymak ile m�hlama ayn� m�? ��te kahvalt�lar�n vazge�ilmez lezzeti M�hlama ile kuymak aras�ndaki fark.

  MIHLAMA �LE KUYMAK ARASINDAK� FARK NED�R?

  �kisi de Karadeniz b�lgesine �zg� y�resel bir yiyecektir. Trabzon’da kuymak, Rize’de m�hlama daha �ok tercih edilir. En belirgin fark, kuymakta �ne ��kan malzeme m�s�r unu iken, m�hlama da as�l malzeme peynirdir. Her iki yiyecek de m�s�r unu, peynir ve tereya� ile yap�l�r.

  Kuyma�a �ok fazla peynir koyulmaz. Tereya��n�n bol kullan�lmas� ve kaliteli olmas� lezzetini artt�r�r. M�hlama yaparken kuymak’a g�re daha fazla tereya�� kullan�ld��� s�ylenir.

  M�hlama, daha esnek ve uzayan bir tariftir. Kuymak ise yap�l��� daha kolay oldu�u i�in daha s�k yap�lmaktad�r.

  M�s�r unu, tereya� ve peynirle haz�rlanan bu iki lezzet, Karadenizlilerin kahvalt� sofralar�n�n y�ld�z�d�r. Siz de bu iki tarifi evinizde deneyerek hakiki kuymak ve m�hlaman�n tad�na varabilirsiniz. Karadeniz’in vazge�ilmez lezzetlerinden olan, sofralar�n en dikkat �eken yemeklerinden m�hlama (kuymak) nas�l yap�l�r? ��te kuymak ve m�hlama tarifi

  KUYMAK TAR�F�

  Trabzon Usul� Kuymak Tarifi ��in Malzemeler

  �� yemek ka���� m�s�r unu

  200 gr tereya��

  200 gr peynir ( Trabzon �e�il peyniri, tel peynir veya ka�ar peyniri)

  1 su barda�� s�cak su

  1 tutam tuz

  Trabzon Usul� Kuymak Nas�l Yap�l�r?

  Tereya��n� tavaya al�n. Ya� eridikten sonra m�s�r ununu ekleyip iyice kavurun ve tuzunu ilave edin. Kavrulan m�s�r ununun ya��n�n ��kmas� ile birlikte bir bardak s�cak suyu azar azar ilave ederek unu a��n. Sonras�nda peyniri ilave edin. �yice kar��t�r�p pi�meye b�rak�n. Peynir eriyip ya� kenarlar�ndan y�zeye ��kmaya ba�lay�nca kuymak olmu� demektir.

  P�f noktas�: Kuymakta un �l��s� bir ki�iye bir ka��k un �eklinde olmal�. Ka� ki�ilik yapacaksan�z o kadar un koymal�s�n�z. Bu tarifte 3 yemek ka���� un i�in 1 su barda�� s�cak su kullan�lm��t�r.

  MIHLAMA TAR�F�

  Rize Usul� M�hlama Tarifi ��in Malzemeler

  2 yemek ka���� tereya�

  2,5 yemek ka���� m�s�r unu

  1 kase telli peynir (�e�il peynir veya kolot peyniri)

  1 tatl� ka���� tuz

  2 su barda�� su

  Rize Usul� M�hlama Nas�l Yap�l�r?

  Tercihen bak�r bir tavada tereya� eritilip m�s�r unu hafif�e kavrulur. M�s�r ununun rengi pembele�ince azar azar s�cak su d�k�l�r ve g�zelce kar��t�r�l�r. Boza k�vam� elde edilip, ya� kendini g�sterince trabzon peyniri ( tuzsuz tel ya da �e�il peyniri) eklenir. Peynir eriyince y�zeysel olarak tekrar hafif�e kar��t�r�l�p s�cak s�cak servis edilir.

  Yazı kaynağı : www.star.com.tr

  Mıhlama ve Kuymak Arasındaki Fark Nedir?

  Mıhlama ve Kuymak Arasındaki Fark Nedir?

  Millet birbirini yedi. Yok mıhlama, yok kuymak. Yok birinde mısır unu ağırlıklı, yok diğerinde peynir ağırlıklı. Muhlama tarifi veren kuymak anlatıyor, kuymak tarifi veren muhlama anlatıyor. Karadenizde aşağı yukarı birçok yerde bu yemeğin çeşitli versiyonlarını yedik. Gelin işin esasını bir de bizden dinleyin.

  Karadenizde mısır unu, o mısır ununu kavuracak mukavvi bir yağ ve protein olarak da tuzsuz peynir kullanılarak yapılan tava yemeğine Trabzon ve çevresinde Kuymak, Rize’den ötesinde de Mıhlama denir. (Artvin dahil.) Yani isim sadece coğrafi olarak değişiyor. O kadar. Buradan Trabzonlunun Rizeliden, Rizelinin de Trabzonludan pek haz etmediği çıkarımını hemen yapabiliriz. 

  “Uy, kuymak mu? Kuymak da ne ola ki? Muhlamadur pu da, muhlama!” 

  Memleket milliyetçiliği yani.

  Her yiğidin yoğurt yiyişinin farklı olması gibi her  “Ben kuymak yapıyorum!” diyen ailenin kuymak yapış biçimi de ayrıdır. Aynı şey mıhlama için de geçerlidir.

  Lakin genelde Rize ve Rize’nin meşhur yaylalarında yediğiniz şeyin adı mıhlamadır. Trabzon’da ise kuymak siparişi verirsiniz. Gördüğünüz gibi olay yine bölgesel.

  Olayı etimolojik olarak inceleyecek olursak “Kuymak”; ismi üstünde kaymakla mısır ununun kavrulmasını gerekli kılar. Mıhlamada ise böyle bir yaptırım yoktur. Muhtemelen tavanın içine atılan tel peynirin tavada eriyip tavaya mıhlanmasından ötürü halk arasında “mıhlama” diye çağrılmaya başlanmıştır.

  Neticede Trabzon’da kuymak, Rize’de mıhlamadır işte. Lakin günümüzde Trabzon ve çevresinde bırakın kaymağı, hilesiz tereyağ bulmak bile zordur.

  Mıhlama/Kuymak kendi başına yavan bir yemektir. Yanına mutlaka bir tuzlu gerekir. (Zeytin, tuzlu peynir, turşu vesaire) Uzayıp sündüğü zaman etrafındakilere heyecan yaşatır. Mıhlama ve kuymakı hazırlayan kişiler genellikle bunun şovunu yaparlar. Kuymakçılar peyniri yoğun kullandıkları için sündürme eylemi daha gösterişlidir.

  Karadeniz’de sevilerek tüketilen yemeklerdir. Yeter ki içinde kullanılan malzemeler iyi olsun. 

  Afiyetle…

  (Harbi lezzet ve mekan keşifleri için Harbiyiyorum YouTube Kanalımızı takip etmeyi unutmayın!)

  Yazı kaynağı : harbiyiyorum.com

  Yorumların yanıtı sitenin aşağı kısmında

  Ali : bilmiyorum, keşke arkadaşlar yorumlarda yanıt versinler.

  Yazının devamını okumak istermisiniz?
  Yorum yap