Bu sitede bulunan yazılar memnuniyetsizliğiniz halınde olursa bizimle iletişime geçiniz ve o yazıyı biz siliriz. saygılarımızla

  kuvaterner döneminde meydana gelenler

  1 ziyaretçi

  kuvaterner döneminde meydana gelenler bilgi90'dan bulabilirsiniz

  Kuvaterner'de iklim değişimleri

  Kuvaterner'de iklim değişimleri

  Kuvaterner'de İklim Değişmeleri'ne ve Kuaterner'de görülen iklim bilgilerine paleoklimatoloji verilerini kullanarak ulaşalır. Kuaterner, içinde bulunduğumuz zamandan 2.58 milyon yıl önce başlamış olan ve hala devam eden jeolojik devirdir. Paleoklimatoloji; tüm dünya tarihi ölçeğinde yapılan iklim değişiklikleri çalışmasıdır. Öncelikle kaya tortuları, buz tabakaları, mercan kabukları ve fosillerin içinde korunmuş verileri elde etmek için dünya ve yaşam bilimleri çeşitli yöntemler kullanır; daha sonra bu verileri dünyanın çeşitli iklim bölgelerinde atmosferik sistemin son durumlarını belirlemek için kullanır.

  Geçmişte meydana gelen çevrede ve biyolojik çeşitlilikteki değişiklikler, mevcut durum ve kitlesel yok oluş üzerindeki iklim etkileri yansıtılır.

  İklim değişmeleri açısından değerlendirme yapıldığında, Kuzey yarımkürede 2.7 milyon Pliosen sonlarında başlayan soğuma ve buzullaşma eğiliminin Kuvaterner’de devam ettiği görülür. Kuvaterner’de iklim sisteminin en önemli özelliği, Pliosen’de başlayan sıcaklıklardaki azalma eğiliminin yanı sıra sistemin yeni bir dengeye oturması ve bu nedenle periyodik olarak buzul çağları ve buzularası çağların birbirini izlemesidir.

  Bu çağın en önemli özelliği iklim salınımlarıdır. Pleyistosen (en yeniçağ), Kuvaterner’in bütününe yakınını kapsayan büyük bölümüdür. Bu dönemde, iklim salınımları önceleri 41 by’lık yerin eksen eğimindeki salınımlara uygun olarak sürmüş, son 800 by’lık döneminde ise yerin güneş etrafında döndüğü yörüngenin basıklığındaki (dışmerkezlik) 100 by’lık periyodik değişmelere uyduğu belirlenmiştir. Bugün, son buzul çağını izleyen bir sıcak dönem sürmektedir. Bu dönem, insanlık kültür tarihi bakımından özel bir önem taşıdığı için Kuvaterner’in ayrı bir zaman dilimi olarak göz önüne alınmış ve Holosen (dönem) olarak adlandırılmıştır. Yaklaşık son 12 by’lık süreyi kapsayan bu çağı, önceki buzularası çağlara bakıldığında yeni bir buzul çağının izleyebileceği varsayılmaktadır. Bu durumda Holosen bir buzularası çağ olarak değerlendirilmekle birlikte, bugünkü durumuyla daha çok buzul sonrası (postglasyal) çağ olarak nitelenmektedir.

  Yerin güneşten aldığı enerji miktarı ve bu enerjinin yeryüzündeki dağılışında meydana gelen değişmeler özellikle geri besleme mekanizmaları ile belirgin iklim değişmelerine dönüşmektedir. Bunların başında kar-buzul örtülü alanların albedosunun oluşturduğu geri besleme gelmektedir.

  Atmosferdeki karbondioksit (CO₂) ve metan (CH₄) oranlarının sıcak dönemlerde artması, soğuk dönemlerde azalması da iklim değişmeleri ile çok belirgin bir uyumluluk göstermektedir.

  Kuvaterner iklim değişmelerinin en önemli etkilerinden biri de deniz seviyesi üzerinde meydana gelmiştir. Buzul çağlarında kıtalarda gelişen buzulların çok büyük hacimlere ulaşması okyanus ve denizlerdeki su kütlesinin azalmasına, bu nedenle dünya denizlerinin seviyesinin alçalmasına neden olmuştur. Son buzul çağında bu alçalmanın 130 m kadar olduğu belirlenmiştir. Böylece kıta şelfinin geniş olduğu Pasifik ve Atlantik okyanuslarının kuzey kesimlerinde geniş alanlar karalaşmış ve yüksek enlemlerdeki kıtasal örtü buzullarının alanı bu yolla da artmıştır. Son buzul çağını izleyen ısınma döneminde ise eriyerek küçülen buzullardan denizlere çok büyük hacimde su döndüğü için deniz seviyesi yeniden yükselmiştir. Bu süreç, devamlı ve düzenli bir gidiş göstermemiş, sıcaklık artışındaki değişmelere uygun olarak farklı hızlarda sürmüştür.

  Galeri[değiştir | kaynağı değiştir]

  Ayrıca bakınız[değiştir | kaynağı değiştir]

  Kaynakça[değiştir | kaynağı değiştir]


  Kazancı, N., Gürbüz, Alper. (2012). Kuvaterner Bilimi. Ankara Üniversitesi Yayınları s.65-66, 69
  Erlat, E. (2010). İklim Sistemi ve İklim Değişmeleri. Ege Üniversitesi Yayınları s.144-145
  http://en.wikipedia.org/wiki/Paleoclimatology 4 Mayıs 2014 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi.

  Yazı kaynağı : tr.wikipedia.org

  Kuvaterner nedir? Kuvaterner zamanın özellikleri nelerdir?

  Kuvaterner nedir? Kuvaterner zamanın özellikleri nelerdir?

  Kuvaterner zaman nedir? Kuvaterner nedir? Kuvaterner zamanın özellikleri nelerdir? 4. zaman nedir? Kuvaterner zaman ne zamandır? Kuvaterner zamanda hangi olaylar yaşanmıştır? Jeolojik zamanlar nelerdir?

  KUVARTERNER ZAMAN NEDİR? ÖZELLİKELRİ NELERDİR?

  Kuvaterner zaman, 2,58 milyon yıl önce başlayıp günümüzde de süren dönemdir. Kimi bilim çevrelerince Senozoyik Dönem‘in alt dönemi olarak varsayılsa da Türk Coğrafyacı Sırrı Erinç, Senozoyik Dönem‘den ayrı bir dönem olarak ele almıştır. Bu dönem, Pleyistosen ve Holosen olarak iki alt döneme ayrılır.

  Gerçekten de Kuvaterner, yer bilimsel dönemlerin en önemlisi ve bugünkü yeryüzü görünümünün oluşumunda en derin izlerin bırakıldığı dönemdir. Yine de yer bilimsel bakımdan oldukça kısa olan bu dönem iki bakımdan büyük önem taşır: İnsanın ortaya çıkışı ve Buz Devri olarak bilinen çok güçlü buzullaşma olayları.

  KUVARTERNER ZAMANDA HANGİ OLAYLAR YAŞANMIŞTIR?

  Kuvaterner’deki buzullaşmanın başlangıcı Senozoyik Dönem‘in sonlarındaki soğuma ile olmuştur. Bu dönemin başlarında yeryüzündeki iklim kuşakları bugün oldukları yerlerde belirginleşmişti ancak giderek düşen sıcaklıklar özellikle yüksek dağlarda buzullaşmanın başlamasına, var olan buzul alanlarının ise genişlemesine yol açmıştır.

  Günümüzde kutupları güçlükle kaplayacak duruma düşen örtü buzulları, Kuvaterner’de New York-Orta Almanya-Kuzey Moğolistan çizgisine dek inerek kıtaların 1/3’ünü kaplamıştı. Buna göre, Kuzey Yarım Küre’deki karaların kuzey bölümlerinde kutup, Orta Avrupa’da ise tundra iklimi egemendi. Buna karşılık çöller ve yarı kurak alanlar bugünküne göre daha dardı.

  Kuvaterner’de birden çok kez buzullaşma yaşanmış ve buzullararası dönemler ortaya çıkmıştır. Öyle ki; 800.000 yıl önce döngüsel bir süreç oluşmuş ve ortalama 100.000 yıl süren buzul dönemlerini 10-15.000 yıllık buzullararası dönemler izlemiştir. Son buzul çağı ise günümüzden 10.000 yıl önce sona ermiştir. Bu dönemlerdeki buzullaşmalar yeryüzünün her yerinde aynı etkiyi gösterememekle birlikte çoğunlukla oldukça etkili olmuştur. Söz konusu buzul ve buzullararası dönemler boyunca yaşanan iklimsel değişiklikler yeryüzünün biçimlenmesini etkilemiştir. Örneğin; kurak bir alan bir buzullararası dönemde daha çok nem ve yağış alabilmiştir. Bu durum da söz konusu bölgede yaşayan canlı tür ve sayısını da etkilemiştir.

  Buzullaşma dönemlerinde yeryüzündeki suyun büyük bölümünün dondurularak buzullarda tutulması sonucunda sığ sulak alanlar kurumuş ve karalaşarak karalararası köprü durumuna geçmiştir. Bu yeni karalaşan alanlar da insan başta olmak üzere canlı türlerinin yeryüzüne yayılmasına olanak sağlamıştır. Öyle ki; Amerika yerlileri, Kuzeydoğu Asya’dan Kuzey Amerika’ya son buzul çağında karalaşan Bering Boğazı’ndan geçmişlerdir.

  Kuvaterner’de yaşanan hızlı ve önemli iklim değişiklikleri canlılar hızla evrilerek “megafauna” adı verilen büyük ve dayanıklı memelilerin ortaya çıkmasını sağladı. Tüylü mamut, tüylü gergedan ve büyük kurtlar bunların en önemlileridir. Ancak zamanla değişen iklim sonucu mamut bozkırı adı verilen bitki örtüsünün ortadan kalkmasıyla bu iri canlıların sayıları azaldı ve son tüylü mamutlar 4.000 yıl önce Kuzey Buz Denizi’ndeki adalarda görüldü. Ayrıca bu dönemde yeryüzüne yayılan avcı-toplayıcı insan topluluklarının da canlıların soyunun tükenmesinde etkili olduğu bilinmektedir.

  Yazı kaynağı : www.habervakti.com

  Yorumların yanıtı sitenin aşağı kısmında

  Ali : bilmiyorum, keşke arkadaşlar yorumlarda yanıt versinler.

  Yazının devamını okumak istermisiniz?
  Yorum yap