Bu sitede bulunan yazılar memnuniyetsizliğiniz halınde olursa bizimle iletişime geçiniz ve o yazıyı biz siliriz. saygılarımızla

  kuruluş osman son bölüm 68. bölüm full izle

  1 ziyaretçi

  kuruluş osman son bölüm 68. bölüm full izle bilgi90'dan bulabilirsiniz

  Kuruluş Osman videosunu izle | Son Dakika Haberleri

  Kuruluş Osman 68. Bölüm

  Osman Bey’in intikam ateşi tekfurları yakacak!

  Osman Bey'in hedefi ittifakı dağıtmak

  Osman Bey'in kurduğu oyunla Papaz Gregor'u geri alması tekfurların büyük hayal kırıklığı yaşamasına neden olur. Bu gelişme üzerine, Tekfur Nikola, Tekfur Kosses ve Tekfur Rogatus, Papaz Gregor'u Osman Bey'in elinden alabilmek için birlikte hareket etme kararı alır. Tekfurların ittifakını haber alan Osman Bey bu birliği adım adım dağıtmaya karar verir ve ilk hedef olarak Tekfur Rogatus'u seçer.

  İmparator Gregor'u istiyor

  Bu sırada Tekfur Kosses, Bizans İmparatoru'ndan Papaz Gregor'un acilen yakalanıp kendisine gönderilmesini bildiren bir mesaj alır. Tekfur Kosses, imparatorun bu talebini Osman Bey'le paylaşarak Papaz Gregor'un kendisine teslim edilmesini ister.

  Bala Hatun'un bebeğine ne olacak?

  Bala Hatun ve Malhun Hatun, Söğüt'ten obaya dönerken Katalanların pususuna düşer. Hatunlar kahramanca savaşırken, hamile olan Bala Hatun yaralanır. Saldırı haberi Kayı Obası'na ateş gibi düşerken, Bala Hatun kendisinden çok bebeği için endişelenir. İntikam yemini eden Osman Bey ise saldırının arkasındakileri cezalandırmak için harekete geçer.

  Yazı kaynağı : www.atv.com.tr

  Kurulu� Osman 68. son b�l�m izle! Kurulu� Osman 68.b�l�m izle full hd tek par�a!

  Kurulu� Osman 68. son b�l�m izle! Kurulu� Osman 68.b�l�m izle full hd tek par�a!

  Kurulu� Osman 68. b�l�m�nde Bala Hatun'un yaralanmas� izleyenleri �zd�. Atv ekranlar�nda yay�nlanan Kurulu� Osman'�n 68. b�l�m� izleyenleri ekran ba��na kilitledi. Osman Bey, T�rkmen beylerini bir araya toplayarak d��mana kar�� yek olmay� teklif eder. Di�er yandan Osman Bey, "Bug�n bu topraklardaki b�t�n nehirler k�z�l renkte akacak!" yeminiyle Bala Hatun'u yaralayarak bebe�inin �l�m�ne te�ebb�s edenleri cezaland�rmak i�in harekete ge�er. ��te Kurulu� Osman son b�l�m izleme sayfas� ve son b�l�mde ya�ananlar. Kurulu� Osman 68.b�l�m izle full hd tek par�a!

  KURULU� OSMAN 68. SON B�L�M �ZLE!

  KURULU� OSMAN 68.B�L�M �ZLE FULL HD TEK PAR�A (YOUTUBE)

  Yap�m, proje tasar�m ve senaryosu Mehmet Bozda�'a ait; genel y�netmenli�ini Metin G�nay'�n ve ba�rol�n� Osman Bey karakteriyle Burak �z�ivit'in �stlendi�i Kurulu� Osman, �ar�amba ak�am� atv ekranlar�nda yay�nlan�yor.

  KURULU� OSMAN 69. B�L�M FRAGMANI | "EL�M�Z BO� GELMED�K"

  KURULU� OSMAN 68. B�L�M �ZET�

  Genel y�netmenli�ini Metin G�nay'�n �stlendi�i, senaryosunu da Mehmet Bozda�, Ozan Bodur, Atilla Engin ve Asl� Zeynep Peker Bozda�'�n kaleme ald��� reyting rekoruna imza atan Kurulu� Osman dizisinin 68. b�l�m�nde Osman Bey'in "Bu sava� k�ffarla M�sl�man'�n aras�ndad�r" s�z� damga vurdu.

  OSMAN BEY'�N HEDEF� �TT�FAKI DA�ITMAK

  Kurulu� Osman 68. son b�l�mde Osman Bey'in kurdu�u oyunla Papaz Gregor'u geri almas� tekfurlar�n b�y�k hayal k�r�kl��� ya�amas�na neden olur. Bu geli�me �zerine, Tekfur Nikola, Tekfur Kosses ve Tekfur Rogatus, Papaz Gregor'u Osman Bey'in elinden alabilmek i�in birlikte hareket etme karar� al�r. Tekfurlar�n ittifak�n� haber alan Osman Bey bu birli�i ad�m ad�m da��tmaya karar verir ve ilk hedef olarak Tekfur Rogatus'u se�er.

  �MPARATOR GREGOR'U �ST�YOR

  Bu s�rada Tekfur Kosses, Bizans �mparatoru'ndan Papaz Gregor'un acilen yakalan�p kendisine g�nderilmesini bildiren bir mesaj al�r. Tekfur Kosses, imparatorun bu talebini Osman Bey'le payla�arak Papaz Gregor'un kendisine teslim edilmesini ister.

  BALA HATUN'UN BEBE�INE NE OLACAK?

  Bala Hatun ve Malhun Hatun, S���t'ten obaya d�nerken Katalanlar�n pususuna d��er. Hatunlar kahramanca sava��rken, hamile olan Bala Hatun yaralan�r. Sald�r� haberi Kay� Obas�'na ate� gibi d��erken, Bala Hatun kendisinden �ok bebe�i i�in endi�elenir.

  �ntikam yemini eden Osman Bey ise "Bug�n bu topraklardaki b�t�n nehirler k�z�l renkte aakacak!" diyerek sald�r�n�n arkas�ndakileri cezaland�rmak i�in harekete ge�er.

  RAB�A BALA HATUN'UN �OCU�U OLDU MU?

  Osman Gazi'nin e�lerinden Rabia Bala Hatun, 1257–1324 y�llar� aras�nda ya�am�� olup 67 ya��nda vefat etmi�tir.

  Rabia Hatun'un bir �ocu�u olmu�tur.

  Yazı kaynağı : www.star.com.tr

  Kurulu� Osman 68. b�l�m izle full hd tek par�a, Kurulu� Osman 68. b�l�m full izle

  Kuruluş Osman son bölüm: Kuruluş Osman 68. bölüm full HD izleme ekranı

  Kuruluş Osman son bölüm: Kuruluş Osman 68. bölüm full HD izleme ekranı

  Kuruluş Osman son bölüm tek parça yayınlandı. Atv ekranlarında 27 Ekim Çarşamba akşamı izleyici karşısına çıkan Kuruluş Osman'ın 68. son bölümünde Bala Hatun ve Malhun Hatun'un Söğüt'ten obaya dönerken Katalanların pususuna düşmesi heyecan dolu anlara neden oldu. Papaz Gregor'a suikast düzenlenirken, dizinin yayınlanan yeni bölüm fragmanında ise Osman Bey'in Rogatos'a gönderdiği kelle dikkat çekti. Dizinin son bölümünü aşağıdaki ekrandan izleyebilirsiniz.

  KURULUŞ OSMAN SON BÖLÜM İZLEME EKRANI

  KURULUŞ OSMAN 68. BÖLÜMDE NELER OLDU?

  Osman Bey'in kurduğu oyunla Papaz Gregor'u geri alması tekfurların büyük hayal kırıklığı yaşamasına neden olur. Bu gelişme üzerine, Tekfur Nikola, Tekfur Kosses ve Tekfur Rogatus, Papaz Gregor'u Osman Bey'in elinden alabilmek için birlikte hareket etme kararı alır. Tekfurların ittifakını haber alan Osman Bey bu birliği adım adım dağıtmaya karar verir ve ilk hedef olarak Tekfur Rogatus'u seçer.

  Bu sırada Tekfur Kosses, Bizans İmparatoru'ndan Papaz Gregor'un acilen yakalanıp kendisine gönderilmesini bildiren bir mesaj alır. Tekfur Kosses, imparatorun bu talebini Osman Bey'le paylaşarak Papaz Gregor'un kendisine teslim edilmesini ister.

  Bala Hatun ve Malhun Hatun, Söğüt'ten obaya dönerken Katalanların pususuna düşer. Hatunlar kahramanca savaşırken, hamile olan Bala Hatun yaralanır. Saldırı haberi Kayı Obası'na ateş gibi düşerken, Bala Hatun kendisinden çok bebeği için endişelenir. İntikam yemini eden Osman Bey ise saldırının arkasındakileri cezalandırmak için harekete geçer.

  KURULUŞ OSMAN YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI

  Yazı kaynağı : www.hurriyet.com.tr

  Yorumların yanıtı sitenin aşağı kısmında

  Ali : bilmiyorum, keşke arkadaşlar yorumlarda yanıt versinler.

  Yazının devamını okumak istermisiniz?
  Yorum yap