Bu sitede bulunan yazılar memnuniyetsizliğiniz halınde olursa bizimle iletişime geçiniz ve o yazıyı biz siliriz. saygılarımızla

  kuruluş osman 104 bölüm full izle atv

  1 ziyaretçi

  kuruluş osman 104 bölüm full izle atv bilgi90'dan bulabilirsiniz

  Kurulu� Osman son b�l�m izle kesintisiz! Kurulu� Osman 104. b�l�m izle tek par�a!

  Kuruluş Osman 104. Bölüm Tek Parça Full İzle ! ATV Kuruluş Osman son bölüm izle ! Kuruluş Osman yeni bölüm izle !

  Kurulu� Osman 104. son b�l�m izle! Kurulu� Osman 104.b�l�m izle full hd tek par�a!

  Kurulu� Osman 104. son b�l�m izle! Kurulu� Osman 104.b�l�m izle full hd tek par�a!

  Kurulu� Osman, 104. b�l�m�yle izleyenleri yine aksiyon dolu sahnelerle kar��lad�. Atv'de ekrana gelen dizinin son b�l�m�ne Osman Bey'in "Tun� y�rekli Alplar�m! �imdi k�ffar�n yurduna �elik bir g�rz gibi vurman�n vaktidir!" s�z� damga vurdu. Kurulu� Osman 104. b�l�mde Osman Bey Marmarac�k'� fethedebilecek midir? Kurulu� Osman son b�l�m izleme ba�lant�s� haberimizde yer al�yor. Kurulu� Osman 104.b�l�m izle full hd tek par�a!

  KURULU� OSMAN 104. SON B�L�M �ZLE ATV!

  KURULU� OSMAN 104.B�L�M �ZLE FULL HD TEK PAR�A (YOUTUBE)

  KURULU� OSMAN 104. B�L�M �ZET�

  Genel y�netmenli�ini Metin G�nay'�n �stlendi�i, senaryosunu da Mehmet Bozda�, Ozan Bodur, Atilla Engin ve Asl� Zeynep Peker Bozda�'�n kaleme ald��� reyting rekoruna imza atan Kurulu� Osman dizisinin son b�l�m�ne Osman Bey'in Marmarac�k'� fethetme planlar� damga vurdu.

  OSMAN BEY VE ALPLAR ���N B�Y�K TEHL�KE

  Olof ve adamlar�n�n, Konur Alp'in sakland��� madeni bulmas� ve ard�ndan Osman Bey ile Alplerinin madendeyken patlatmalar� sonras� Osman Bey ve Alplerinin durumu merak konusudur. Osman ve Alpleri bu ma�aradan nas�l ��kacakt�r? Malhun Hatun, Bala Hatun ve Alplerinden Osman Bey'i bulmas�n� ister. Bala Hatun, Osman Bey'in ard�na d��er.

  OLOF VE KANTAKUZENOS'UN KANLI PLANI!

  Olof ile Kantakuzenos, Osman ve Alplerinin o ma�aradan ��kamayaca��na emindir. Osman Bey'in yoklu�u hem Olof'u hem de Kantakuzenos'u iyice y�reklendirmi�tir. �stelik Yeni�ehir'deki hareketlilik de bu fikirlerini destekler niteliktedir. Olof ve Kantakuzenos, Yeni�ehir'i kana bulamakta kararl�d�rlar. Olof ve Kantakuzenos, zafer sarho�lu�uyla Yeni�ehir plan� yaparken Osman Bey ise onlar� ummad�klar� yerden vuracakt�r.

  ORHAN BEY �NDERL���NDE D�VAN KURULUYOR

  Osman Bey'in yoklu�unda Malhun Hatun postu bo� b�rakmaz. G�r�� birli�iyle Osman Bey yerine posta Orhan Bey vekalet edecektir. Malhun Hatun, Orhan Bey'i dikkatli olmas� konusunda uyar�r. Orhan Bey'in postta olmas� dengeleri nas�l de�i�tirecektir? Yeni�ehir'de kurulan Divan, t�m beyleri derin bir �a�k�nl��a s�r�kler. Orhan Bey'in beyli�ine di�er oba beylerinin tepkisi ne olacakt�r? Bay�nd�r Bey'in Orhan Bey i�in haz�rlad��� bir plan var m�d�r? D��man Yeni�ehir idaresinde zafiyet beklerken Orhan Bey, Malhun Hatun'un da deste�iyle d��manlar� hayal k�r�kl���na u�ratabilecek midir?

  OSMAN BEY MARMARACIK'I FETHEDECEK M�?

  Osman Bey nerede oldu�unu herkesten gizleyecek ve b�ylece Olof'lar�n zafer sarho�lu�u s�recektir. Osman Bey Marmarac�k'� fethetmek i�in ilk olarak hangi ad�m� atacakt�r? Osman Bey, Marmarac�k Fethi i�in bamba�ka bir hamlede bulunup kimsenin beklemedi�i biriyle birlikte hareket edecek ve Olof ile Kantakuzenos'u hi� ummad�klar� bir yerden vuracakt�r. Osman Bey bunca me�akkat sonunda Marmarac�k'� fethedebilecek midir?

  Ba�rollerinde; Burak �z�ivit, Didem Bal��n, Y�ld�z �a�r� Atiksoy, Serhat K�l��, Erkan Avc� ve Seda Y�ld�z'�n yer ald��� Kurulu� Osman'da; Y�ld�ray �ahinler, �zge T�rer, Emre Basalak, R�zgar Aksoy, Burak �elik, �a�r� �ensoy, Yi�it U�an, Ahmet Yenilmez, Emin G�rsoy, Buse Arslan, �eyma Korkmaz, A�elya �zcan, Fatih Ayhan, �mer A�an, Ahmet Kaynak, Serdar Kayaokay, O�uzhan Karbi, Serhat Par�l, Melis G�rhan, Can Bartu Aslan, Burak Alp Yenilmez, Gizem Kala, Recep �avdar, R�dvan Uluda�demir ve Serdar Ak�lker gibi ba�ar�l� oyuncular rol al�yor.

  Yazı kaynağı : www.star.com.tr

  Yorumların yanıtı sitenin aşağı kısmında

  Ali : bilmiyorum, keşke arkadaşlar yorumlarda yanıt versinler.

  Yazının devamını okumak istermisiniz?
  Yorum yap