Bu sitede bulunan yazılar memnuniyetsizliğiniz halınde olursa bizimle iletişime geçiniz ve o yazıyı biz siliriz. saygılarımızla

  kurban vekaleti verirken abdestli olmak gerekir mi

  1 ziyaretçi

  kurban vekaleti verirken abdestli olmak gerekir mi bilgi90'dan bulabilirsiniz

  Diyanet Kurban Vekaleti nasıl verilir ve alınır? İşte Kurban vekaleti hükmü

  Diyanet Kurban Vekaleti nasıl verilir ve alınır? İşte Kurban vekaleti hükmü

  Kurban Bayramı ile beraber bazı konular da her bayram gündeme geliyor. Bu konular arasında en önemlilerinden bir tanesi de kurban vekaleti konusu. Kurban Vekaleti nasl alınır ve verilir? Diyanet'e göre Kurban vekaleti hükmü nedir? İşte kurban kesiminde kurban vekaleti hükmü konusu hakkında merak edilenler...

  KURBAN VEKALETİ DİNİ HÜKMÜ NEDİR?

  Kişi, kurbanını bizzat kesebileceği gibi vekâlet yoluyla başkasına da kestirebilir. Zira kurban, hac ve zekât gibi mal ile yapılan bir ibadettir; mal ile yapılan ibadetlerde ise vekâlet caizdir (Kâsânî, Bedâi', V, 67; Mevsılî, el-İhtiyâr, IV, 263-265; Remlî, Nihâyetü'l-muhtâc, VIII, 132). Nitekim Hz. Ali'nin (r.a.) şöyle dediği rivayet edilmiştir: "Resûlullah (s.a.s.), develer kesilirken başında durmamı, derilerini ve sırtlarındaki çullarını paylaştırmamı emretti ve onlardan herhangi bir şeyi kasap ücreti olarak vermeyi bana yasakladı ve 'kasap ücretini biz kendimiz veririz' buyurdu." (Buhârî, Hac, 120; Ebû Dâvûd, Menâsik, 19)

  Vekâlet, sözlü veya yazılı olarak ya da telefon, internet, faks ve benzeri iletişim araçları vasıtasıyla verilebilir. Vekil tayin edilen kişi veya kurum aldığı vekâleti gereği gibi yerine getirmelidir. Kurbanda önemli olan, kişinin niyetinin Allah için olması ve vekâleten kendisi adına kurbanın kesilmesidir.

  Dolayısıyla kurbanın yurt içinde başka bir ilde ya da yurt dışında kesilmesinde sakınca bulunmamaktadır. Kurban fiyatlarının kesilen ülkeye göre az veya çok olması bu durumu değiştirmez. Ancak yaşadığı yerde muhtaç ve fakirler varsa kişinin, kurbanını orada kesip dağıtması daha uygun olur. Çünkü kişinin yaşadığı yerdeki fakirlerin ve komşuların onun üzerinde hakları vardır.

  KURBAN VEKALETİ NASIL VERİLİR?

  Kurban vekaleti, yazılı ve sözlü olarak verilebilir. Sözlü olarak, kişi, bir başkasına "seni kurbanımı kesmeye, kestirmeye ve kurbanla ilgili işleri yapmaya ve yaptırmaya vekil tayin ettim" der. Bu durumda vekâleti alan kişi, kurbanı bizzat kendisi kesebilir veya aldığı vekâleti bir başkasına devrederek, bu işlemi, tayin ettiği bu yeni vekile de yaptırabilir. Buradaki vekâlet umumi vekâlettir. Yani vekil tayin edilen kişi, işi bizzat kendisi yapabileceği gibi, yeni bir vekil tayiniyle başkalarına da yaptırabilir.

  Yazılı vekâlette ise, vekâlet veren kişi adına "belli bir şahsa kurban kesme, kestirme ve kurbanla ilgili diğer işleri yapma ve yaptırma konusunda vekâlet verdiğine" dair bir vekâlet belgesi düzenlenebilir.

  KURBAN VEKALETİ NASIL ALINIR?

  Başkaları adına vekil olup kurban kesecek olan kimsenin hem kendi kurbanına hemde vekil olduğu ortakları adına (sahiplerinin adına diye) niyet etmesi şarttır.Vekalet almak için ortaklarınıza bana vekalet veriyormusunuz diye sorabilirsiniz.Onların "seni kurbanımızı kesmeye vekil kıldık"demeleri ve sizinde kabul ettim demeniz yeterli olur.

  Kurban kesmesini bilmeyenin, başkasına kestirirken, (Allah rızası için bayram kurbanımı kesmeye seni vekil ettim) demesi ve kalben de niyet etmesi gerekir. Eğer kurbanı da başkasına aldıracaksa, kurbanı alacak kimse de, kesmeyi bilmediği için başkasına kestirecekse, Allah rızası için bayram kurbanımı almaya, aldırmaya, kesmeye ve kestirmeye seni umumi vekil ettim der.

  Yazı kaynağı : www.sabah.com.tr

  Vekalet nasıl verilir? Vekaletle kurban kesme…

  Vekalet nasıl verilir? Vekaletle kurban kesme…

  Kurban, dinî bir terim olarak, “ibadet maksadıyla belirli bir vakitte belirli şartları taşıyan hayvanı usulünce boğazlamak, ya da bu şekilde boğazlanan hayvan” demektir. Kurban keserken gündeme gelen konulardan biri de vekalet nasıl verilir oluyor. Kurban vekaleti verirken ne söylenir? İşte vekaletle kurban kesimi hakkında bilgiler…

  Diyanet işleri resmi sitesinde vekaletle kurban kesimine yanıtı aşağıdaki gibi;

  Vekâlet yoluyla kurban kesilebilir mi? Kişinin bulunduğu şehir veya ülke dışında vekâletle kurban kestirmesinin hükmü nedir?

  Kurban mal ile yapılan bir ibadettir. Mal
  ile yapılan ibadetlerde vekâlet caizdir. Dolayısıyla
  kişi kurbanını bizzat kesebileceği gibi
  vekâlet yoluyla başkasına da kestirebilir.
  Vekâlet, sözlü veya yazılı olarak ya da telefon,
  internet, faks ve benzeri iletişim araçları
  vasıtasıyla verilebilir. Vekil tayin edilen kişi
  veya kurum aldığı vekâleti gereği gibi yerine
  getirmelidir.

  Kurbanda önemli olan, kişinin niyetinin
  Allah için olması ve kurbanın kendisi adına
  kesilmesidir. Dolayısıyla kurbanın yurt içinde
  başka bir ilde ya da yurt dışında kesilmesinde
  bir sakınca bulunmamaktadır. Kurban fiyatlarının
  kesilen ülkeye göre az veya çok olması
  bu durumu değiştirmez. Ancak yaşadığı yerde
  muhtaç ve fakirler varsa kişinin kurbanını
  orada kesip dağıtması daha uygun olur. Çünkü
  kişinin yaşadığı yerdeki fakirlerin ve komşuların
  onun üzerinde hakları vardır.”

  Kurbanla ilgili merak edilen soruların yanıtlarını aşağıdaki linkte bulabilirsiniz.

  DİYANET KURBAN İLE İLGİLİ SIKÇA SORULAN SORULAR

  KURBAN VEKALETİ VERİRKEN NE SÖYLENİR?

  Başkaları adına vekil olup kurban kesecek olan kimsenin hem kendi kurbanına hemde vekil olduğu ortakları adına (sahiplerinin adına diye) niyet etmesi şarttır.Vekalet almak için ortaklarınıza bana vekalet veriyormusunuz diye sorabilirsiniz.Onların “seni kurbanımızı kesmeye vekil kıldık”demeleri ve sizinde kabul ettim demeniz yeterli olur.

  Kurban kesmesini bilmeyenin, başkasına kestirirken, (Allah rızası için bayram kurbanımı kesmeye seni vekil ettim) demesi ve kalben de niyet etmesi gerekir. Eğer kurbanı da başkasına aldıracaksa, kurbanı alacak kimse de, kesmeyi bilmediği için başkasına kestirecekse, Allah rızası için bayram kurbanımı almaya, aldırmaya, kesmeye ve kestirmeye seni umumi vekil ettim der.

  Yazı kaynağı : www.sozcu.com.tr

  Kurban vekaleti nasıl verilir? Kurban vekaleti verilirken ne denir? Vekalet verirken bunlara dikkat edin!

  Kurban vekaleti nasıl verilir? Kurban vekaleti verilirken ne denir? Vekalet verirken bunlara dikkat edin!

  Kurban ibadeti ile ilgili özellikle kurban velakati pek çok kişi tarafından merak ediliyor. Diyanet'te yer alan bilgilere göre, mali bir ibadet olan ve sırf Allah rızası için yerine getirilmesi gereken kurbanı, kişinin bizzat kendisi kesebileceği gibi vekâlet yoluyla kestirmesi de mümkündür. İşte kurban vekaleti hakkında detaylar...

  KURBAN VEKALET YOLUYLA KESİLEBİLİR Mİ?

  Kişi, kurbanını bizzat kesebileceği gibi vekâlet yoluyla başkasına da kestirebilir. Zira kurban, hac ve zekât gibi mal ile yapılan bir ibadettir; mal ile yapılan ibadetlerde ise vekâlet caizdir (Kâsânî, Bedâi‘, V, 67; Mevsılî, el-İhtiyâr, IV, 263-265; Remlî, Nihâyetü’l-muhtâc, VIII, 132). Nitekim Hz. Ali’nin (r.a.) şöyle dediği rivayet edilmiştir: “Resûlullah (s.a.s.), develer kesilirken başında durmamı, derilerini ve sırtlarındaki çullarını paylaştırmamı emretti ve onlardan herhangi bir şeyi kasap ücreti olarak vermeyi bana yasakladı ve ‘kasap ücretini biz kendimiz veririz’ buyurdu.” (Buhârî, Hac, 120; Ebû Dâvûd, Menâsik, 19)

  Dolayısıyla kurbanın yurt içinde başka bir ilde ya da yurt dışında kesilmesinde sakınca bulunmamaktadır. Kurban fiyatlarının kesilen ülkeye göre az veya çok olması bu durumu değiştirmez. Ancak yaşadığı yerde muhtaç ve fakirler varsa kişinin, kurbanını orada kesip dağıtması daha uygun olur. Çünkü kişinin yaşadığı yerdeki fakirlerin ve komşuların onun üzerinde hakları vardır.

  KURBAN VEKALETİ NASIL VERİLİR?

  Vekâlet, sözlü veya yazılı olarak ya da telefon, internet, faks ve benzeri iletişim araçları vasıtasıyla verilebilir. Vekil tayin edilen kişi veya kurum aldığı vekâleti gereği gibi yerine getirmelidir. Kurbanda önemli olan, kişinin niyetinin Allah için olması ve vekâleten kendisi adına kurbanın kesilmesidir.

  Kurbanı başkasına kestirirken, kalben niyet ettikten sonra sözlü olarak "Allah rızası için bayram kurbanımı kesmeye seni vekil ettim." Demek yeterlidir. Ayrıca kurbanı başkası alıp başkası kesecekse, "Bayram kurbanımı almaya, aldırmaya, kesmeye ve kestirmeye seni umumi vekil ettim" Ya da kısaca "Kurban işimi hâlletmek için seni umumi vekil ettim" diyerek vekalet verilebilir.

  VEKALET VERİLİRKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR

  Bilindiği üzere ibadetler, bedeni, mali ve hem bedeni, hem mali olmak üzere üç kısma ayrılmaktadır. Namaz ve oruç gibi bedeni ibadetler, ancak mükellef tarafından yerine getirilebilir; vekalet yoluyla başkasına yaptırılamaz.
  Hac ve umre gibi hem bedeni hem mali ibadetlerde de asl olan, bunların bizzat mükellef tarafından yapılmasıdır. Ancak yükümlünün bu tür ibadetleri ifa etmekten aciz kalması durumunda, söz konusu ibadetleri vekâlet yoluyla yaptırması caizdir.
  Mali ibadetler ise, yükümlünün bizzat kendisinin yapmaktan aciz olup olmamasına bakılmaksızın vekalet yoluyla da yerine getirilebilir.

  Buna göre, mali bir ibadet olan ve sırf Allah rızası için yerine getirilmesi gereken kurbanı, kişinin bizzat kendisi kesebileceği gibi vekâlet yoluyla kestirmesi de mümkündür.

  Yapılan müzakereler sonucunda vekâletin dinen geçerli olabilmesi için;

  1. Vekilin, kurbanı müvekkil adına kesmesi veya kestirmesi gerektiği,
  2. Vekaletin, bizzat ya da çeşitli iletişim araçlarıyla verilebileceği,
  3. Vekilin, kâr amacı gütmemek kaydıyla, müvekkil adına kesilmek üzere kurbanlık satın alabileceği,
  4. Kurban kesmek yerine bedelinin muhtaç kişilere ya da ilgili kurumlara verilmesi ile kurban ibadetinin yerine getirilmiş olmayacağı,
  5. İbadet olması cihetiyle kesilen kurbanın amacına uygun olarak değerlendirilmesi gerektiği,
  6. Kurbanda asıl olanın, kişinin bu ibadeti Allah rızası için yerine getirmesi olduğu, bu bakımdan vekaletle de olsa, kurban kesme uygulamasının amacından uzaklaştırılarak “yardım kampanyası” şekline dönüştürülmesinin uygun olmayacağı,
  7. Kesilen hayvanın eti, derisi ve diğer herhangi bir cüzünün kesim ücreti olarak verilemeyeceği; ancak bakım, kesim, taşıma ve muhafaza masrafları gibi giderlerin müvekkilin parasından karşılanabileceği mütalaa olunmuştur.

  Yazı kaynağı : www.haberturk.com

  Yorumların yanıtı sitenin aşağı kısmında

  Ali : bilmiyorum, keşke arkadaşlar yorumlarda yanıt versinler.

  Yazının devamını okumak istermisiniz?
  Yorum yap