Bu sitede bulunan yazılar memnuniyetsizliğiniz halınde olursa bizimle iletişime geçiniz ve o yazıyı biz siliriz. saygılarımızla

  kurbanı koca kendisine kesmeden eşine kesebilir mi

  1 ziyaretçi

  kurbanı koca kendisine kesmeden eşine kesebilir mi bilgi90'dan bulabilirsiniz

  Erkeğin eşi için kurban kesmesi gerekir mi? Kurbanı ailede sadece erkeğin kesmesi yeterli mi?

  Erkeğin eşi için kurban kesmesi gerekir mi? Kurbanı ailede sadece erkeğin kesmesi yeterli mi?

  Akit haber güncel son dakika gündem haberleri ve haber arşivi.

  Biz her vakit, hakikati haykırdık ve gerçeğin izinde olduk. Her devrin gazetesi olmadık, milletin gazetesi olduk.

  www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.

  Yüklenme süresi 0.0148 sn.

  Yazı kaynağı : www.yeniakit.com.tr

  Kurban� koca kendisine kesmeden e�ine kesebilir mi?

  Kurban� koca kendisine kesmeden e�ine kesebilir mi?

  Kurban� koca kendisine kesmeden e�ine kesebilir mi?

  �slamiyet’te kurban, maddi güç ve zenginlik ile orant�l�d�r. Bu do�rultuda kurban kesmek isteyen ki�ilerin kurban� hangi �artlarda kesebilece�i detayl� olarak belirtilmi�tir. Kurban kesiminde ayn� zamanda ki�ilerin e�ine ve çocu�una da kurban kesebilmesi söz konusudur. Bu nedenle kurban� koca kendisine kesmeden e�ine kesebilir mi gibi pek çok farkl� soru i�areti �slamiyet’te yer bulmaktad�r. Bu tür durumlarda resmi kaynaklara ve Diyanet ��leri Ba�kanl��� taraf�ndan yap�lan resmi aç�klamalara dikkat edilmeli ve bu yönde karar al�nmal�d�r.

  Kurban� kim kesebilir?

  Kurban kesiminde aile içerisindeki zengin olan ki�i kurban kesmekle yükümlü olmaktad�r. Kurbanda ki�i mülkiyeti esas� do�rultusunda belirlenen bu kural, özellikle ailedeki geçim kayna��n� sa�layan ki�inin kurban kesme yükümlülü�ünü de almas�n� sa�lamaktad�r. Kocalar evin gelirini sa�layan tek ki�i ise kurban kesmek durumundad�r. Özellikle kurban kesim �artlar�n� ta��yan e�lerin kurban kesiminde kendi tercihleri ön plandad�r. �ster erkek, ister kad�n olsun, ki�iler en yüksek geliri ve kurban kesme �artlar�n� ta��yorsa kurban kesmekle yükümlü olacakt�r. Ancak e�lerin ikisi de gelir sahibiyse ve zengin olarak kurban kesme �artlar�n� ta��yorsa 2 ki�inin de kurban kesme yükümlülü�ü olacakt�r. 

  Kurban kesimi s�ras�nda kurban�n e�i ve çocuklar için kesilmesi söz konusu oldu�undan dolay� bu konuda ki�iler istedi�i �ekilde karar verebilmektedir. Bu kararda herhangi bir öncelik, s�ralama ya da k�s�tlama bulunmamaktad�r. E�ler istedikleri takdirde birbirleri ya da çocuklar� için kurban kesme hakk�na sahiptir. Bu bak�mdan kurban� koca kendisine kesmeden e�ine kesebilir mi gibi soru i�aretlerini bulunan ki�iler, diledikleri �ekilde kurban yükümlülü�ünü yerine getirme �ans�na sahiptir. 

  Bir ailede kaç kurban kesilmeli?

  Diyanet ��leri Ba�kanl��� taraf�ndan yap�lan resmi aç�klamalarda bir ailenin kaç kurban kesmesi konusunda net bir �ekilde ifadeler yer alm��t�r. Bu do�rultuda evde kaç zengin varsa o kadar kurban kesilmesinin uygun olaca�� belirtilmektedir. Bu konuda kurban nisab�na malik olma �art�na bak�lmas� yeterlidir. Anne babas� üzerinden elde etmi� oldu�u zenginlikler zenginlik olarak say�lmayaca��ndan dolay� kendi paras�n� kazanamayan ya da kurban kesmek için yeteri kadar mal� mülkü olmayan ergenlik ça��n� geçmi� çocuklar, kurban kesme yükümlülü�ünden muaf tutulmaktad�r. 

  Yazı kaynağı : www.denizfeneri.org.tr

  Kurbanı Koca Kendisine Kesmeden Eşine Kesebilir Mi? 2021

  Kurbanı Koca Kendisine Kesmeden Eşine Kesebilir Mi? 2021

  2021 Kurban Bayramına sayılı günler kaldı. Kurban ibadetini yerine getirmek isteyenler akıllarına takılan sorulara google’dan yanıt arıyor. Erkeğin eşi için kurban kesmesi gerekir mi? Kesilen kurbanın kanından sürmenin bir sakıncası var mıdır? Birçok soru ve yanıt haberimizin detaylarında…

  Erkeğin eşi için kurban kesmesi gerekir mi?

  İslam dininde ferdin mülkiyeti esas olduğundan ailede (karı-koca) zengin olan kişi kim ise kurbanı onun kesmesi gerekir. Kişi dilerse karısı veya çocukları adına kurban kesebilir.

  Anne rahmindeki çocuk için kurban kesmek gerekir mi?

  Anne karnındaki bebek için kurban kesilmesi gerekmez. Ancak kişi hanımım hamile kalırsa kurban keseceğim diye adakta bulunması halinde bu kişinin kurban kesmesi gerekir.

  Kurbanlık hayvanların gebe kalmasını önlemenin bir sakıncası var mıdır?

  Allah Teâla diğer yeryüzü nimetleri gibi hayvanları da insanların hizmetine vermiş ve onlardan çeşitli şekillerde faydalanmayı helal kılmıştır.

  Ancak kurbanlık için hazırlanan hayvanların daha fazla etlenmelerini temin maksadıyla gebeliklerinin sonlandırılması; fıtrata müdahale, ekolojik dengenin korunması ve hayvanlara karşı şefkatli davranma çerçevesinde ele alındığında dinen uygun değildir.

  Dinimizce uygun görülmeyen şeyleri yapmak günah olduğu gibi, böyle şeylere rıza göstermek ve aracı olmak da günahtır. Ancak, kurbanlık veya etlik olarak beslenen hayvanların gebe kalmalarını engelleyici ilaç ve benzeri şeylerin kullanılmasında dinen bir sakınca yoktur.

  Satın alındığında sağlam olup sonradan kusurlu hale gelen bir hayvan kurban edilebilir mi?

  Bir kimse sağlam bir hayvan satın alsa fakat daha kesilmeden hayvanda kurban edilmeye engel bir kusur meydana gelse, eğer satın alan kişi zenginse yenisini alıp kesmelidir. Yoksulsa yenisini almasına gerek yoktur, almış olduğu hayvanı kurban eder.

  Doğumdan sonra boynuzların elektrikle kurutulması hayvanın kurban olmasına engel olur mu?

  Doğumun peşinden hayvanların boynuzlarının elektrik ve benzeri yöntemlerle kurutulması suretiyle boynuzsuz olarak büyüyen hayvanların kurban edilmeğe engel başka özürleri yoksa kurban edilmesinde bir sakınca yoktur.

  Kısırlaştırılmış hayvanlar kurban edilebilir mi?

  Çeşitli amaçlarla kısırlaştırılmış veya burularak hadım hale getirilmiş hayvanlar kurban olarak kesilebilir. Kurban açısından bu herhangi bir eksiklik oluşturmamaktadır.

  KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?

  Kurban Bayramı arefe günü 19 Temmuz Pazartesi gününe denk geliyor. Bayramın birinci günü ise 20 Temmuz’da idrak edilecek. Kurban

  Yazı kaynağı : www.uyan32.com

  Yorumların yanıtı sitenin aşağı kısmında

  Ali : bilmiyorum, keşke arkadaşlar yorumlarda yanıt versinler.

  Yazının devamını okumak istermisiniz?
  Yorum yap