Bu sitede bulunan yazılar memnuniyetsizliğiniz halınde olursa bizimle iletişime geçiniz ve o yazıyı biz siliriz. saygılarımızla

  kurban kestikten sonra namaza nasıl niyet edilir

  1 ziyaretçi

  kurban kestikten sonra namaza nasıl niyet edilir bilgi90'dan bulabilirsiniz

  Kurban kesmeden �nce k�l�nan namaz ka� rekatt�r? Kurban kestikten sonra namaz k�l�n�r m�? ��te t�m merak edilenler!

  Kurban kesmeden �nce k�l�nan namaz ka� rekatt�r? Kurban kestikten sonra namaz k�l�n�r m�? ��te t�m merak edilenler!

  Kurban, �slam dininde imkan� olan M�sl�manlar i�in vacip k�l�nan ibadetler aras�nda bulunuyor. Allah-� Teala'ya yak�nl�k sa�lamak amac� ve udhiyye manas�yla kesilen hayvan� tan�mlayan kurban, b�y�kba� ve k���kba� hayvanlar�n kan�n�n ak�t�lmas�yla idrak edilmektedir. Peki, Kurban kesmeden �nce k�l�nan namaz ka� rekatt�r? Kurban kestikten sonra namaz k�l�n�r m�? ��te t�m detaylar...

  KURBAN KEST�KTEN SONRA NAMAZ KILMAK GEREK�R M�?

  Esas olarak kurban namaz� diye bir namaz yoktur. Bu namaz�n din� bir gereklilik oldu�u inanc� veya kanaati yanl��t�r. Ancak ki�i nafile namaz k�l�nmas� mekruh olmayan bir vakitte, sebepli veya sebepsiz diledi�i kadar nafile namaz k�labilir. Kurban kesen ki�i de b�yle bir ibadeti yapma imk�n�na kavu�tu�u i�in Allah'�n verdi�i nimete ��k�r olarak iki rek�t nafile namaz k�labilir.

  NAF�LE NAMAZ NED�R?

  Nafile namaz, farz ve vacib olan namazlar�n d���nda belli g�nlerde veya g�n�n belli saatlerinde k�l�nan namazlard�r. Nafile namazlar, Peygamber Efendimizin uygulamalar�na dayan�larak belirli zamanlarda veya baz� vesilelerle ya da ki�inin kendi iste�iyle herhangi bir zamanda Allah'a yak�nla�mak ve sevap kazanmak amac�yla k�l�nan namazlard�r. Bunlar g�n�ll� olarak kendili�inden k�l�nd��� i�in "g�n�ll� (tatavvu) namazlar veya arzuya ba�l� namazlar" olarak da adland�r�l�r.

  Nafile namazlar� s�nnet ve hadiste belirtilmediyse en �ok 12 rekat olarak k�l�nabilmektedir. En az ise 2 rekatl�k nafile namaz� k�l�nabilir. Farkl� nafile namazlar�n�n rekatlar�nda da de�i�iklik olabilmektedir.

  NAF�LE NAMAZI NASIL KILINIR?

  2 REKAT NAF�LE NAMAZIN KILINI�I

  1. Rekat

  "Niyet ettim Allah r�zas� i�in Nafile Namaz k�lmaya" diye niyet ederiz.

  "Allahu Ekber" diyerek �ftitah Tekbiri al�r ve namaza ba�lar�z.

  Subhaneke'yi okuruz.

  Euz�-besmele �ekeriz.

  Fatiha okuruz.

  Kur'an'dan en az, k�sa �� ayet veya �� ayet miktar� uzun bir �yet okuruz.

  R�ku'ya gideriz.

  Secde'ye gideriz. Do�ruluruz, tekrar Secde'ye gideriz.

  2. Rekat

  Aya�a kalkarak k�yama dururuz.

  Besmele �ekeriz.

  Fatiha okuruz.

  Kur'an'dan en az, k�sa �� ayet veya �� ayet miktar� uzun bir �yet okuruz.

  R�ku'ya gideriz.

  Secde'ye gideriz. Do�ruluruz, tekrar Secde'ye gideriz.

  Oturarak Ettahiyyatu ve All�humme salli, All�humme B�rik ve Rabben� dualar�n� okuruz.

  "Es sel�mu aleyk�m ve rahmet'ullah" diye sa�a ve sola selam vererek namaz� tamamlar�z.

  Yazı kaynağı : www.aksam.com.tr

  Kurban kestikten sonra kaç rekat namaz kılınır? Kurban sonrası şükür namazı kılınışı..

  Kurban kestikten sonra kaç rekat namaz kılınır? Kurban sonrası şükür namazı kılınışı..

  Dinimizce farz ibadetler arasında olan kurban kesme ibadetini yerine getirmeye hazırlanan birçok vatandaş, bu ibadeti eksiksiz tamamlamak için bilgi eksiklerini gidermek istiyor.

  Kurban kesmeyle ilgili Diyanet açıklamaları araştırılırken, ''Kurban kesen kişi kaç rekat namaz kılar? Kurban kesildikten sonra namaz nasıl kılınır? '' sorularının yanıtı merak ediliyor.

  Kurban sonrası şükür namazının farzları ve kılınışı da inceleniyor. Peki kurban kestikten sonra kaç rekat namaz kılınır? İşte kurban sonrası şükür namazı kılınışı...

  Kurban kesildikten sonra namaz kılmak şart değildir. Bu bir şükür namazı olarak geçer. Kurban kesme imkanı olan Müslüman, sahip oldukları için Allah'a şükür etmek amacıyla bu namazı kılar.

  Şükür namazı istenilen vakitte kılınabilmektedir. Kişi abdestini aldıktan sonra kalben niyet eder. Daha sonra Subhaneke okuyarak ve besmele çekerek namaza başlar. Ardından Fatiha okunur. Devamında Kur'an-ı Kerim'den en az üç ayet okunması gerekir. Kurban kesen kadın, kurban esnasında adetliyse şükür namazını adeti bittiğinde kılabilir.

  Kurban sonrası şükür namazı iki rekat olarak kılınır. Namaz esnasında secde ederken Allah'a şükredilir ve bol bol dua edilir.

  Allah'ın verdiği nimetlere şükür için kılınan bu namazın ardından tesbihat ve duada bulunmak da önemlidir.

  Şükür namazı ve şükür secdesi sünnet olarak kabul edilir. Kurbanın ardından kılınan şükür namazı da dinimizde şart olmadığından bu namazın farzı da yoktur. Bu namazın dinî bir gereklilik olduğu kanaati yanlıştır.

  Yazı kaynağı : www.ensonhaber.com

  Kurban kestikten sonra namaz kılınması gerekir mi? Kurban kestikten sonra nasıl ve kaç rekât namaz kılınır?

  Kurban kestikten sonra namaz kılınması gerekir mi? Kurban kestikten sonra nasıl ve kaç rekât namaz kılınır?

  'Kurban kestikten sonra kılınan namaz', nasıl niyet edileceği gibi konularla gündeme geldi. Kurban kestikten sonra kılınan namazın dinen hükmü, kurban ibadeti öncesi araştırılıyor. Diyanet'in kurban kestikten sonra kılınan namaz hususundaki verdiği bilgilere göre, Allah’ın verdiği nimete şükür olarak iki rekât nafile namaz kılınabilir. Peki, kurban kestikten sonra namaz kılmak gerekir mi ve bu namaza nasıl niyet edilir? İşte kurban sonrası kılınan namazla ilgili detaylı bilgiler.

  “Kurban kestikten sonra namaz kılmak gerekir mi”sorusuna Diyanet’in yanıtı şu şekilde;

  Esas olarak kurban namazı diye bir namaz yoktur. Bu namazın dinî bir gereklilik olduğu inancı veya kanaati yanlıştır. Ancak kişi nafile namaz kılınması mekruh olmayan bir vakitte, sebepli veya sebepsiz dilediği kadar nafile namaz kılabilir. Kurban kesen kişi de böyle bir ibadeti yapma imkânına kavuştuğu için Allah’ın verdiği nimete şükür olarak iki rekât nafile namaz kılabilir.

  KURBAN KESTİKTEN SONRA NASIL NAMAZ KILINIR?

  Kurban kestikten sonra şükür niyetine nafile namazı kılmak isteyen kişi abdestini aldıktan sonra kalben niyet eder.

  1.Rekat

  Şükür namazına "Niyet ettim Allah rızası için Şükür namazı kılmaya" diye niyet edilir.

  "Allahu Ekber" diyerek tekbir alınır ve namaza başlanır. Sübhaneke okunur ve euzü besmele çekildikten sonra Fatiha suresi okunur.

  Ardından Kur'an'dan kısa bir sure ya da üç ayet miktarı uzunlukta ayetler okunur.

  "Allahu Ekber" denir ve Rükûa eğilinir: "Subhane Rabbiyel Azim" üç kere denir.

  Rükûdan doğrulur: "Semi Allahu limen hamide – Rabbena lekel Hamd" denir.

  "Allahu Ekber" denir ve secdeye gidilir: Secdede üç kere "Subhane Rabbiyel Ala" denir. "Allah'u Ekber" denir ve doğrularak oturulur, sonra tekrar "Allahu Ekber" denir ve secdeye gidilir. Secdede üç kere "Subhane Rabbiyel Ala" denir.

  2. Rekat

  Ayağa kalkarak kıyama durulur. Besmele çekildikten sonra Fatiha suresi okunur.

  Kur'an'dan kısa bir sure ya da üç ayet miktarı uzunlukta ayetler okunur.

  "Allahu Ekber" denir ve Rükûa eğilinir: "Subhane Rabbiyel Azim" üç kere denir.

  Rükûdan doğrulur: "Semi Allahu limen hamide – Rabbena lekel Hamd" denir.

  Ardından secdeye gidilir.

  Oturarak Ettahiyyatu ve Allâhumme salli, Allâhumme Bârik ve Rabbenâ duaları okunur. "Es selâmu aleyküm ve rahmet'ullah" diye sağa ve sola selam vererek namaz tamamlanır.

  KURBAN KESTİKTEN SONRA KAÇ REKAT NAMAZ KILINIR?

  Kurban sonrası namaz olarak şükür namazı iki rekat olarak kılınır. Namaz esnasında secde ederken Allah'a şükredilir ve bol bol dua edilir. Allah'ın verdiği nimetlere şükür için kılınan bu namazın ardından teşbih çekilir ve dua edilir.

  Yazı kaynağı : www.hurriyet.com.tr

  Yorumların yanıtı sitenin aşağı kısmında

  Ali : bilmiyorum, keşke arkadaşlar yorumlarda yanıt versinler.

  Yazının devamını okumak istermisiniz?
  Yorum yap