Bu sitede bulunan yazılar memnuniyetsizliğiniz halınde olursa bizimle iletişime geçiniz ve o yazıyı biz siliriz. saygılarımızla

  kurban kesildikten sonraki namaz nasıl kılınır

  1 ziyaretçi

  kurban kesildikten sonraki namaz nasıl kılınır bilgi90'dan bulabilirsiniz

  Şükür namazı nasıl kılınır? Kurban kestikten sonra şükür namazı kaç rekattır? Kurban kesen kişi ne yapmalı, şükür namazı kılınışı! - Gazete Haberleri

  Şükür namazı nasıl kılınır? Kurban kestikten sonra şükür namazı kaç rekattır? Kurban kesen kişi ne yapmalı, şükür namazı kılınışı! - Gazete Haberleri

  Kurban kesen kişiler genellikle şükür namazı kılmaktadır. Kurban kesen kişi Allah'ın verdiği nimetlere şükür etmek için şükür namazı kılar. Peki ama şükür namazı kaç rekattır?

  Şükür namazı kaç rekat?

  Şükür namazı iki rekat olarak bilinmektedir. Kurban kesen kişi iki rekat nafile namazı kılabilir. Namaz sırasında secde edilirken Allah'a da şükredilir. Namaz sırasında da bol bol dua edilir. Şükür namazı Allah tarafından verilen nimetlere şükretmek için kılınır.

  Şükür namazı ne zaman kılınır?

  Şükür namazı istenilen saatte ve vakitte kılınmaktadır. Şükür namazı kılacak kişi abdest aldıktan sonra kalben niyetini yapar. İlk olarak Subhaneke okunur ve besmele çekilir. Daha sonra Fatiha okunur. Ayrıca Kuranı Kerimden en az üç ayet olacak gibi bir sure de okunur. Daha sonra rukuya gidilir ve Rabbiyel Azim de 3 defa okunur. Şükür namazı ve ya şükür secdesi sünnettir. O nedenle şükür namazının farzı yoktur.
   

  Yazı kaynağı : www.cnnturk.com

  Kurban Kesildikten Sonra Namaz Kılmak Gerekir Mi? Kurban Kesildikten Sonra Namaz Nasıl Kılınır? - En Son Haberler

  Kurban Kesildikten Sonra Namaz Kılmak Gerekir Mi? Kurban Kesildikten Sonra Namaz Nasıl Kılınır? - En Son Haberler

   Hanefî mezhebine göre bayramın üçüncü gününün akşamına kadar da devam etmektedir. Bu süre zarfında gece de gündüz de kurban kesilebilmektedir. Ancak genel olarak kurbanların gündüz zamanlarında kesilmesi çok daha uygun olmaktadır. Şâfi mezhebine göre ise bayramın dördüncü günü, gün batımına kadar olan sürede kurban kesilebilmektedir.

   Kurban Kestikten Sonra Namaz Kılmak Gerekir Mi? 

   Esas olarak bakıldığında, Diyanet İşleri Başkanlığı'na göre kurban namazı adı altında herhangi bir namaz bulunmamaktadır. Ayrıca yine Diyanet İşleri Başkanlığı'na göre kurban namazı adı verilen namazın dini açıdan bir gereklilik olduğu konusunda ortaya atılan inanç ya da kanaat yanlış olmaktadır.

   Bunun dışında birey, nafile namazın kılınmasının mekruh olmadığı bir vakit içerisinde sebepli ya da sebepsiz olacak şekilde dilediği ölçüde nafile namaz kılma konusunda özgür olmaktadır. Kurban kesen birey de bahsedilen ibadeti yapma konusunda bir imkâna kavuştuğu için Allah’ın vermiş olduğu nimete şükür etmek amacı ile iki rekât olan nafile namaz kılabilmektedir.

   Kurban Kesildikten Sonra Namaz Nasıl Kılınır?

   Kurban Bayramı, bütün Müslüman olan kişiler için oldukça önemli bir yer tutmaktadır. Kurban Bayramı süresi içerisinde belirli olan bazı hayvanların kesilmesi ile birlikte bu etlerin yardıma muhtaç olan kişilere dağıtılması gerekir. Kurban ibadeti gerçekleştirilirken de dikkat edilmesi gereken çok sayıda detay bulunur. Kurban ibadetinin gerçekleştirilmesinden sonra kurban namazı şeklinde olan bir namaz bulunmamaktadır.

   Kurban kesen bireyin de minnetini ifade edebilmesi amacı ile kıldığı şükür namazı bulunmaktadır. Kurban kesen birey, Allah'ın vermiş olduğu nimetlere karşı şükretmek için iki rekat olan nafile namazı kılabilmektedir. Şükür namazı iki rekat şeklinde kılınmaktadır. Namaz eda edilir iken secde esnasında Allah'a da şükredilmektedir. Namaz esnasında da bol bol dua edilmektedir. Şükür namazı esas olarak Allah tarafından verilmiş olan tüm nimetlere şükretmek amacı ile kılınmaktadır. Şükür namazının da başlıca kuralları bulunmaktadır.

  Yazı kaynağı : www.cnnturk.com

  Kurban kesildikten sonra namaz nasıl kılınır? Şükür namazı nasıl kılınır?

  Kurban kesmeden �nce k�l�nan namaz ka� rekatt�r? Kurban kestikten sonra namaz k�l�n�r m�? ��te t�m merak edilenler!

  Kurban kesmeden �nce k�l�nan namaz ka� rekatt�r? Kurban kestikten sonra namaz k�l�n�r m�? ��te t�m merak edilenler!

  Kurban, �slam dininde imkan� olan M�sl�manlar i�in vacip k�l�nan ibadetler aras�nda bulunuyor. Allah-� Teala'ya yak�nl�k sa�lamak amac� ve udhiyye manas�yla kesilen hayvan� tan�mlayan kurban, b�y�kba� ve k���kba� hayvanlar�n kan�n�n ak�t�lmas�yla idrak edilmektedir. Peki, Kurban kesmeden �nce k�l�nan namaz ka� rekatt�r? Kurban kestikten sonra namaz k�l�n�r m�? ��te t�m detaylar...

  KURBAN KEST�KTEN SONRA NAMAZ KILMAK GEREK�R M�?

  Esas olarak kurban namaz� diye bir namaz yoktur. Bu namaz�n din� bir gereklilik oldu�u inanc� veya kanaati yanl��t�r. Ancak ki�i nafile namaz k�l�nmas� mekruh olmayan bir vakitte, sebepli veya sebepsiz diledi�i kadar nafile namaz k�labilir. Kurban kesen ki�i de b�yle bir ibadeti yapma imk�n�na kavu�tu�u i�in Allah'�n verdi�i nimete ��k�r olarak iki rek�t nafile namaz k�labilir.

  NAF�LE NAMAZ NED�R?

  Nafile namaz, farz ve vacib olan namazlar�n d���nda belli g�nlerde veya g�n�n belli saatlerinde k�l�nan namazlard�r. Nafile namazlar, Peygamber Efendimizin uygulamalar�na dayan�larak belirli zamanlarda veya baz� vesilelerle ya da ki�inin kendi iste�iyle herhangi bir zamanda Allah'a yak�nla�mak ve sevap kazanmak amac�yla k�l�nan namazlard�r. Bunlar g�n�ll� olarak kendili�inden k�l�nd��� i�in "g�n�ll� (tatavvu) namazlar veya arzuya ba�l� namazlar" olarak da adland�r�l�r.

  Nafile namazlar� s�nnet ve hadiste belirtilmediyse en �ok 12 rekat olarak k�l�nabilmektedir. En az ise 2 rekatl�k nafile namaz� k�l�nabilir. Farkl� nafile namazlar�n�n rekatlar�nda da de�i�iklik olabilmektedir.

  NAF�LE NAMAZI NASIL KILINIR?

  2 REKAT NAF�LE NAMAZIN KILINI�I

  1. Rekat

  "Niyet ettim Allah r�zas� i�in Nafile Namaz k�lmaya" diye niyet ederiz.

  "Allahu Ekber" diyerek �ftitah Tekbiri al�r ve namaza ba�lar�z.

  Subhaneke'yi okuruz.

  Euz�-besmele �ekeriz.

  Fatiha okuruz.

  Kur'an'dan en az, k�sa �� ayet veya �� ayet miktar� uzun bir �yet okuruz.

  R�ku'ya gideriz.

  Secde'ye gideriz. Do�ruluruz, tekrar Secde'ye gideriz.

  2. Rekat

  Aya�a kalkarak k�yama dururuz.

  Besmele �ekeriz.

  Fatiha okuruz.

  Kur'an'dan en az, k�sa �� ayet veya �� ayet miktar� uzun bir �yet okuruz.

  R�ku'ya gideriz.

  Secde'ye gideriz. Do�ruluruz, tekrar Secde'ye gideriz.

  Oturarak Ettahiyyatu ve All�humme salli, All�humme B�rik ve Rabben� dualar�n� okuruz.

  "Es sel�mu aleyk�m ve rahmet'ullah" diye sa�a ve sola selam vererek namaz� tamamlar�z.

  Yazı kaynağı : www.aksam.com.tr

  Yorumların yanıtı sitenin aşağı kısmında

  Ali : bilmiyorum, keşke arkadaşlar yorumlarda yanıt versinler.

  Yazının devamını okumak istermisiniz?
  Yorum yap