Bu sitede bulunan yazılar memnuniyetsizliğiniz halınde olursa bizimle iletişime geçiniz ve o yazıyı biz siliriz. saygılarımızla

  kurban bayramında namazdan sonra getirilen tekbir

  1 ziyaretçi

  kurban bayramında namazdan sonra getirilen tekbir bilgi90'dan bulabilirsiniz

  Teşrik tekbirleri ne zaman ve nasıl getirilir?

  Teşrik tekbirleri ne zaman ve nasıl getirilir?

  ”Teşrik” Arap dilinde etleri doğrayıp kurutmak anlamına gelen, ”Tekbir” ise Allah'ı ululamak, yüceltmek demektir. Arefe gününün sabah namazından itibaren bayramın 4. günü ikindi namazına kadar 23 vakit farz namazını müteâkip birer defa teşrik tekbiri getirilir. Bu tekbirleri söylemek, Şâfiî ve Hanbelî mezheplerine göre sünnet, Mâlikî mezhebine göre müstehaptır.

  TEŞRİK TEKBİRLERİ NE ZAMAN BAŞLAR, HÜKMÜ NEDİR?

  Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayımladığı bilgilere göre;

  “Teşrik” Arap dilinde etleri doğrayıp kurutmak demektir. Vaktiyle bayramın birinci günü Mina'da kesilen kurbanların etleri, bayramın 2., 3. ve 4. günlerinde güneşte kurumaya bırakılırdı. Bu sebeple bu üç güne et kurutma günleri anlamında “eyyam-ı teşrik / teşrik günleri” denilmiştir. “Tekbir” ise Allah'ı ululamak, yüceltmek demektir. Kurban bayramının arefe günü (9 zilhicce) sabah namazından başlayarak bayramın 4. gününe ikindi namazına kadar (13 zilhicce) ikindi namazı dahil farz namazlardan sonra toplam 23 defa “Allâhü ekber Allâhü ekber lâ ilâhe illallâhü vallâhü ekber Allâhü ekber ve lillâhi'l-hamd” cümlesini söylemeye “teşrik tekbiri” denir. İmam Ebû Yusuf ve İmam Muhammed'e göre bu tekbirlerin söylenmesi kadın-erkek her Müslümana vaciptir. Ebû Hanîfe'ye göre bu tekbirin; arefe günü sabah namazından itibaren bayramın birinci günü ikindi namazına kadar sekiz vakit, cemaatle kılınan farz namazlardan sonra söylenmesi vaciptir. Bu tekbirleri söylemek, Şâfiî ve Hanbelî mezheplerine göre sünnet, Mâlikî mezhebine göre müstehaptır. (İ.K.)
  Kurban Bayramı'nın arifesinde (9 zilhicce) sabah namazından başlayarak bayramın 4. günü ikindi namazına kadar (13 zilhicce) farz namazlardan sonra toplam 23 defa “Allâhü ekber Allâhü ekber lâ ilâhe illallâhü vallâhü ekber Allâhü ekber ve lillâhi'l-hamd' cümlesini söylemeye ‘teşrik tekbiri' deniyor.

  İmam Ebû Yusuf ve İmam Muhammed'e göre bu tekbirlerin söylenmesi kadın-erkek her Müslümana vacip. Ebû Hanîfe'ye göre bu tekbirin arife günü sabah namazından itibaren bayramın dördüncü günü ikindi namazı da dahil olmak üzere sekiz vakit, cemaatle kılınan farz namazlardan sonra söylenmesi vacip.

  Teşrik tekbiri “Allah herşeyden yücedir, Allah herşeyden yücedir. Allah’tan başka ilâh yoktur. O Allah herşeyden yücedir, Allah herşeyden yücedir. Hamd Allah’a mahsustur”anlamına gelir.

  Bu tekbirleri söylemek, Şâfiî ve Hanbelî mezheplerine göre sünnet, Mâlikî mezhebine göre ise müstehap.

  Teşrik tekbiri getirmek için illa kurban kesmek gerekmiyor. Kurban kesmeyenler de tekbir getirmekle yükümlü.

  Arefe gününün sabah namazından itibaren bayramın 4. günü ikindi namazına kadar 23 vakit farz namazını müteâkip birer defa.

  TEŞRİK TEKBİRLERİ HZ. İBRAHİM'E DAYANIR

  Teşrîk tekbirlerinin başlangıcı Hz. İbrahim'in oğlu İsmail'i kurban etme olayına kadar uzanır. İbrahim (a.s), gördüğü sahih rüya üzerine oğlunu Allah yolunda kurban etmeye karar verir. Kurban hazırlıkları sırasında Cebrail (a.s) gökten buna bedel olarak bir koç getirir. Dünya semasına ulaştığında Cebrail (a.s); “Allahu ekber, Allahu ekber” diyerek, tekbir getirir. İbrahim (a.s) bu sesi işitince başını gökyüzüne çevirir ve onun bir koçla geldiğini görünce; “Lâ ilâhe illâllahu vallahu ekber” diye cevap verir. Bu tekbir ve tevhîd kelimelerini işiten ve kurban edilmeyi bekleyen İsmail (a.s) da; “Allahu ekber velillâhi'l-hamd” der. Böylece kıyamet gününe kadar sürecek büyük bir sünnet başlatılmış olur [es-Saffât, 37/102, 107; İsmail maddesi; el-Mavsılî, el-İhtiyar li Ta'lîli'l-Muhtar, Kahire (t.y), I, 87, 88].

  Yazı kaynağı : www.sozcu.com.tr

  Teşrik Tekbiri nasıl getirilir, kaç kez söylenir? Teşrik Tekbiri ne zaman başlar ve ne zaman biter? Arefe günü Teşrik Tekbirinin önemi

  Namaz İlmihali - DİB

  N

  AMAZ

  307

  Diğer mezheplerde tekbir sayısı ile ilgili farklı uygulamalar da vardır.

  Namazdan sonra imam minbere çıkar ve hiç oturmaksızın hutbe okur.

  Cuma hutbesindeki hamdü senâya bedel olarak bu hutbede,

  Allâhü ekber,

  Allâhü ekber; lâ ilâhe illellâhü vallâhü ekber. Allâhü ekber ve

  lillâhi'l-hamd

  der, cemaat bu tekbirlerde imama eşlik eder. İmam, cuma

  hutbesinde olduğu gibi, hutbeyi iki hutbe yapıp arasını kısa bir oturuşla

  ayırır.

  Bayram namazına giderken yolda tekbir getirilir. Bu tekbirler ramazan

  bayramında sessiz, kurban bayramında ise açıktan yapılır. Camiye varıldık-

  tan sonra her ikisinde de namaz vaktine kadar hep birlikte tekbir alınır. Ca-

  mide vaaz ediliyorsa oturup sessizce dinlenir.

  Bayram namazının vakti, güneşin doğuşu sırasındaki kerâhet vaktinin

  çıkmasından sonradır. Bir mazeret sebebiyle bir beldede bayram namazı

  birinci gün kılınamamışsa, ramazan bayramı 2. gün, kurban bayramı ise 2.

  gün yine kılınamazsa 3. gün kılınabilir. Ancak bayram namazı özürsüz

  olarak terkedilmişse artık kılınmaz, kurban bayramı ise kerâhetle birlikte 2.

  veya 3. gün kılınabilir.

  Bayram namazının ilk rek‘atına zâit tekbirlerin alınmasından sonra yeti-

  şip imama uyan kimse, iftitah tekbirini aldıktan sonra Sübhâneke okumaz,

  hemen zâit tekbirleri alır. Eğer imam rükûda iken yetişmiş ise bu takdirde,

  ayakta tekbir alıp imama iktidâ eder ve hemen rükûa gider ve rükû tesbihle-

  rinin yerine zâit tekbirleri ellerini kaldırmaksızın orada yapar. Yetiştiremezse

  zâit tekbirler ondan düşmüş olur. İmama ikinci rek‘atta yetişmiş olan kimse

  ise imam selâm verdikten sonra, kılamadığı birinci rek‘atı kazâ etmek için

  kalktığında zâit tekbirleri kıraatten sonraya bırakır.

  Teşrik Tekbirleri

  Peygamberimizin, kurban bayramının arefe günü sabah namazından

  başlayarak bayramın 4. günü ikindi namazına kadar, ikindi namazı da dahil

  olmak üzere farzlardan sonra teşrik tekbirleri getirdiğine dair rivayetler bu-

  lunmaktadır. Ebû Yûsuf ve Muhammed'e göre arefe günü sabahından bay-

  ramın 4. günü ikindi namazına kadar 23 vakit, her farzın selâmından sonra

  teşrik tekbiri getirmek, kadın erkek ve seferî mukim ayırımı olmaksızın her

  mükellefe vâciptir. Hanefî mezhebinde fetvaya esas olan görüş budur. Teşrik

  günlerinde kazâya kalan namaz, yine o günlerde kazâ edilirse teşrik tekbir-

  lerini de kazâ etmek gerekir. Bunun dışında teşrik tekbirleri kazâ edilmez.

  Yazı kaynağı : namaz.diyanet.gov.tr

  Yarın sabah namazı sonrası başlayacak "Teşrik Tekbirleri"ni unutmayın

  Yarın sabah namazı sonrası başlayacak

  20 Temmuz Salı günü idrak edilecek olan mübarek Kurban Bayramı'na artık sayılı saatler kaldı. Kadın erkek her Müslümana vacip olan "Teşrik Tekbiri", 19 Temmuz Pazartesi (yarın sabah) günü sabah namazı sonrasında başlıyor.

  Peygamber efendimiz Hz. Muhammed (s.a.v.)'in Kurban Bayramı'nın Arefe günü sabah namazından başlayarak bayramın dördüncü günü ikindi namazına kadar ve ikindi namazı da dahil olmak üzere farzlardan sonra Teşrik Tekbiri getirdiğine dair rivayetler vardır.

  Kurban Bayramı'nın Arefe günü sabah namazı itibariyle çekilmeye başlanan Teşrik Tekbiri'nin unutulmaması büyük önem arz ediyor.

  Teşrik günlerinde kazaya kalan namaz aynı günlerde kaza edilirken teşrik tekbirleri de getirilebilir. Teşrik günleri çıktıktan sonra kaza edilmeleri halinde ise tekbir getirilmez. Namaz kaza edilmedikçe tekbirler kaza edilmez.

  Teşrik Tekbiri okunuşu

  Teşrik tekbiri şu şekilde okunur:

  "Allâhü ekber Allâhü ekber lâ ilâhe illallâhü vallâhü ekber Allâhü ekber ve lillâhi'l-hamd"

  İmam Ebû Yusuf ve İmam Muhammed'e göre teşrik tekbirleri kadın ve erkek tüm Müslümanlara vaciptir. Ebû Hanîfe'ye göre bu tekbirin arife günü sabah namazından itibaren bayramın dördüncü günü ikindi namazı da dahil olmak üzere sekiz vakit, cemaatle kılınan farz namazlardan sonra söylenmesi vaciptir.

  Teşrik Tekbiri anlamı

  Teşrik tekbiri "Allah her şeyden yücedir, Allah her şeyden yücedir. Allah'tan başka ilâh yoktur. O Allah her şeyden yücedir, Allah her şeyden yücedir. Hamd Allah'a mahsustur" anlamına gelir.

  Yazı kaynağı : www.yeniakit.com.tr

  Yorumların yanıtı sitenin aşağı kısmında

  Ali : bilmiyorum, keşke arkadaşlar yorumlarda yanıt versinler.

  Yazının devamını okumak istermisiniz?
  Yorum yap