Bu sitede bulunan yazılar memnuniyetsizliğiniz halınde olursa bizimle iletişime geçiniz ve o yazıyı biz siliriz. saygılarımızla

  kurban bayram namazı kılmayan kurban kesebilir mi

  1 ziyaretçi

  kurban bayram namazı kılmayan kurban kesebilir mi bilgi90'dan bulabilirsiniz

  Kuran ve Hadis

  KONU: BAYRAM NAMAZLARI VE KURBAN KESİLMESİ

  1- Resulullah (s.a.v.) buyuruyor ki

  “Maddi durumu yerinde olup da kurban kesmeyen kimse, namaz­gahıma yaklaşmasın.”[661]

  2- Resulullah (s.a.v.) buyuruyor ki

  “Sevgili peygamberimiz, kulakları kesik ve boynuzları kırık olan bir hayvanın kurban olarak kesilmesini yasaklamıştır.”[662]

  3- Resulullah (s.a.v.) buyuruyor ki

  “Sevgili peygamberimiz, güneş battıktan sonra geceleyin kurban kesilmesini yasak kılmıştır.”[663]

  4- Resulullah (s.a.v.) buyuruyor ki

  “Her erkek ve ( fitneye sebep olmayan ) her kadının bayram namazına gitmeleri vaciptir.”[664]

  5- Resulullah (s.a.v.) buyuruyor ki

  “İki yaşını tamamlamış bir sığırı ve beş yaşını bitirmiş olan bir deveyi yedi kişi kurban edebilir.”[665]

  6- Resulullah (s.a.v.) buyuruyor ki

  “Ramazan bayramı namazının birinci rekatında yedi kere, ikinci (katında da beş tekbir getirilir. Ve her iki rekatın tekbirinden sonra fatiha okunur. (Bu hadisi şerif, şafi mezhebinin delilidir.)”[666]

  7- Resulullah (s.a.v.) buyuruyor ki

  “Bir yaşını tamamlamış olan koyundan kurban kesiniz, çünkü sevabı boldur.”[667]

  8- Resulullah (s.a.v.) buyuruyor ki

  “Bayramlarınızı "tahlil " ( lailahe illallah ), "tekbir " ( Allah'ü Ekber ) "tahmid" ( valharrulilillah ) gibi cümlelerle süsleyiniz.”[668]

  9- Resulullah (s.a.v.) buyuruyor ki

  “Sevgili peygamberimiz Allah'ın ismini anıp, tekbir getirerek boynumu gri renginde olan iki koçu kurban etti.”[669]

  Ulu Allah buyuruyor ki:

  (De ki): Çocuk edinmemiş olan, (kâinat üzerindeki) mutlak hakimiyetinde hiç bir ortağı olmiyan ve acizliğini telâfi edecek bir yar­dımcıya da ihtiyacı olmayan Ulu Allah'a hamdolsun, O'nu sanma yakışır şekilde büyük (ve ulu) bil. (Ona tekbir getir).[670]

  Ulu Allah buyuruyor ki:

  “İçinizden hiç biriniz kestiği kurbanın etinden üç günden fazla yememelidir. (Yani komşulara ve fakirlere dağıttıktan sonra geride kalan kurbanlık et hiç bir zaman üç gün boyunca ailesine yetecek kadar çok olmamalıdır.)”[671]

  10- Resulullah (s.a.v.) buyuruyor ki

  “Sevgili peygamberimiz, bir koyunu yalnız çocuklarının namına keserdi.”[672]

  11- Resulullah (s.a.v.) buyuruyor ki

  “Sevgili peygamberimiz, bayram namazına gittiği zaman, evini başka bir yoldan gelirdi.”[673]

  12- Resulullah (s.a.v.) buyuruyor ki

  “Sevgili peygamberimiz, ramazan bayramı günü kahvaltı etmeden bayram namazına gitmezdi. Kurban bayramı günün de ise kurban kesmeden kahvaltı etmezdi.”[674]

  13- Resulullah (s.a.v.) buyuruyor ki

  “Sevgili peygamberimiz, her iki bayram namazlarına giderlerken yaya olarak giderler, iki bayram namazını da ezansız ve kametsiz olarak kıldırırlardı. Camiden çıktığı vakitte evine başka bir yoldan dönerlerdi.”[675]

  14- Resulullah (s.a.v.) buyuruyor ki

  “Sevgili peygamberimiz, camiye giderken, tekbir ve tahlil cümlelerini yüksek sesle söyleyerek giderlerdi.”[676]

  15- Resulullah (s.a.v.) buyuruyor ki

  “Sevgili peygamberimiz, kurbanını bayram namazını kıldığı ye de keserdi.”[677]

  16- Resulullah (s.a.v.) buyuruyor ki

  “İki bayram gecelerini ibadetle ihya eden bir kimsenin kalbi baş kalarının kalbleri dünyanın zehirli havalarıyle bozulup öldüğü vakit, onlarınki ölmez.”[678]

  17- Resulullah (s.a.v.) buyuruyor ki

  “İsteyerek, sevinerek Allah için bir kimsenin kestiği kurban, o kimseye cehennem ateşine karşı bir kalkandır.”[679]

  18- Resulullah (s.a.v.) buyuruyor ki

  “Kim bayram namazını kılmadan evvel kurban keserse, ancak bu hayvanı kendisi için kesmiş olur. Bayram namazından sonra keserse, kurban ibadetini yerine getirmiş ve Müslümanların yolunda gitmiş olur.”[680]

  Sahabilerden Cabir, (r.a.) söylüyor: Kurban bayramı gelince Peygamber (s.a.s.) çift boynuzlu, alaca renkli ve burulmamış iki koç boğazladı. Hayvanları boğazlamak üzere yere yatırdığı zaman şun­ları söylerdi:

  “Şüphesiz ki ben yönümü ve gönlümü göklerin ve yerlerin yoktan var edicisine çevirdim. Hz. İbrahim'in dosdoğru dinine yöneldim, Allah'a eş ortak koşan sapıklardan değilim. Namazım, ibadetim, hayatım ve ölümüm varlıkların (Ulu Sahibi olan) Allah'ın hoşnutluğunu ka­zanmak ve onun emrine uymak içindir. Onun eşi - ortağı, yoktur. Bana böylesine dosdoğru bir yolda ilerlemek emredilmiştir. Şüphesiz ki ben (Allah'ın emirleri önünde boyun eğmiş) müslümanlardan biriyim. Ulu Allah!... Bu kurbanlık hayvanı veren sensin. Onu kendi adma ve üm­metim namına sana sunuyorum. Allah'ın adı ile bu hayvanı boğazlıyo­rum. Allah en büyüktür.” Bu sözlerden sonra da hayvanı keserdi.[681]

  Yazı kaynağı : www.kuranvehadis.com

  Kurban kestikten sonra namaz kılmak gerekir mi? Bayram namazı kılmadan kurban kesilir mi?

  Kurban kestikten sonra namaz kılmak gerekir mi? Bayram namazı kılmadan kurban kesilir mi?

  Bu namaz iki rekat olup,1.rekatte- fatihadan sonra "inna A'tayna" (kevser suresi.

  2.rekatte-Fatihadan sonra" kul hüvellahü ehad"(ihlas suresi)
  okunur.
  Namazdan sonra:

  "Allahümme hazel-kebşü, (ev haze'lbakaru,ev hazel-ma'zü)minke ve leke ve ileyke.Fetekabbel min İbrahime Halilike ve ismaile zebnihıke ve Muhammedin habibike bifazlike ve cu'dikeve keremike ya ekramel-ekramin" duasını okuyup dünyevi ve uhrevi hacetler dileyebilir.

  Yazı kaynağı : www.ahaber.com.tr

  Kurban kesmeden önce kılınacak namaz nedir, nasıl kılınır? Kurban kesmeden önce namaz kılınır mı, namazda neye niyet edilir?

  Namaz kılmayan bir kimse kurban keserse kurbanı geçerli olur mu?

  Yorumların yanıtı sitenin aşağı kısmında

  Ali : bilmiyorum, keşke arkadaşlar yorumlarda yanıt versinler.

  Yazının devamını okumak istermisiniz?
  Yorum yap