Bu sitede bulunan yazılar memnuniyetsizliğiniz halınde olursa bizimle iletişime geçiniz ve o yazıyı biz siliriz. saygılarımızla

  kurana göre insanların yaratılış amacı nedir

  1 ziyaretçi

  kurana göre insanların yaratılış amacı nedir bilgi90'dan bulabilirsiniz

  Kur’an’a gö­re in­sa­nın ya­ra­tı­lış ama­cı ne­dir, açıklayınız

  Kur’an’a gö­re in­sa­nın ya­ra­tı­lış ama­cı ne­dir, açıklayınız

  Kur'an'a göre insan yalnız ve yalnız Allah'a kulluk ve dua etsin, iyi işler yapması hususunda imtihan edilsin diye yaratılmıştır. Dünya üzerindeki hiçbir şey amaçsız ve anlamsız değildir. Her şey bir amaç doğrultusunda yaratılmıştır. İnsan aklı ve iradesiyle, yaratılan en üstün varlıktır. Sorumlu bir varlık olarak yaratıldığı için sorumluluk ve görevleri vardır. Kur'an-ı Kerim'e göre insanın yaratılış amacı; Allah'ı tanımak ve en güzel şekilde Allah'a kulluk etmektir.

  Kur'an-ı Kerim'de insanın yaratılışı ile ilgili bazı ayetlere örnekler verelim.

  Kulluk, Allah insanları yalnızca kendisine kulluk etsinler diye yaratmıştır. Kulluk ile ibadet birbirine karıştırılmamalıdır. Kulluk, ibadeti de içeren kapsamlı bir kavramdır. Zariyat:56 - Cinleri ve insanları, kulluğu sadece bana yapsınlar diye yarattım.

  İmtihan, insan bu hayatta imtihandadır. Ölüm ve hayat -dolayısıyla yaratılış- güzel işlerin değerlendirildiği bir imtihan içindir. Mülk suresi 2 ayet- O, hanginizin daha güzel iş yapacağınızı denemek için ölümü ve hayatı yarattı. O, üstündür, bağışlayandır.

  Dua, insanın Allah katında değerli bir varlık olması için dua etmesi gerekir. Müslüman, Fatiha:5'e göre yalnız Allah'a kulluk eder. Furkan suresi 77 ayet - De ki: "Duanız olmasa Rabb'im size ne diye kıymet versin? Siz hep yalan söylediniz. Yarın yalanınız yakanızı bırakmayacaktır."

  Muhalif varlık, insan muhalif -itiraz edebilen- bir varlıktır. Kulluğun gerektirdiklerine ihtilaf eder. Aşağıdaki ayete göre insan, ikramı hak etmeyenler muhalif kalsınlar diye yaratılmıştır. Hud suresi 118 ayet- Rabb'in dileseydi, insanları bir tek ümmet yapardı. Ama ihtilaf edip durmaktadırlar. Hud suresi 119 ayet- Rabb'inin ikramda bulundukları (nimet verdikleri Nisa:69) öyle olmazlar. O insanları bunun için yaratmıştır. Rabbinin şu sözü kesindir: "Cehennemi cinler ve insanlarla dolduracağım."

  Zorunlu sonuç "Allah neden insanı yarattı?" sorusu, "Ressam neden resim yaptı?" sorusu gibidir. Ressam zaten resim yaptığı için ressam sıfatını almıştır.
  Allah'ın insanları yaratması, yaratıcı oluşunun (Haşr suresi 24 ayet) zorunlu sonucudur.

  Kur’an-ı Kerim’e göre insanın yaratılış amacı

  Yazı kaynağı : www.egitimsistem.com

  Kur’an-ı Kerim’e göre insanın yaratılış amacı nedir

  Kur’an-ı Kerim’e göre insanın yaratılış amacı nedir

  Ben cinleri ve insanları, ancak bana kulluk etsinler diye yarattım!” (Zâriyât, 56)

  Âyette yaratılışın gâyesi olarak zikredilen “kulluk” öyle şerefli bir mertebedir ki, onun bu yüce mevkii, kelime-i şehâdette de görülmektedir. Nitekim orada Peygamber Efendimiz’in önce “kul” sonra “resûl” olduğu ifâde edilmektedir. Bu da kulluğun daha öncelikli, risâletin ise kulluğun sınırları dâhilinde olduğunu göstermektedir.

  Resûlullâh -sallellâhu aleyhi ve sellem- kendisine aşırı tâzim gösteren kimselere; “Siz beni, hakkım olan derecenin üzerine yükseltmeyiniz! Çünkü Yüce Allah, beni resûl edinmeden önce kul edinmişti.” (Heysemî, Mecmeu’z- Zevâid, IX, 21) ikâzında bulunarak kul olmanın kıymetini bildirmiştir.

  İnsanla diğer varlıkların yaratılış gayesi tabii ki farklıdır. Çünkü Allah insana akıl, irade gibi diğer varlıklarda bulunmayan özellikler vererek onlardan üstün kılmıştır. Onun için Kur’an’da yaradılış amacı konusunu insan ve insan dışındaki varlıklar olmak üzere ayrı ayrı ele almak gerekir. Kur’an’ın birçok ayetinde yaratılışın sebep ve hikmetlerinin olduğu; yaratılanların boş yere, anlamsız, oyun ve eğlence olsun diye yaratılmadığı vurgusu yapılır. Şu ayet özel olarak insanın boş yere yaratılmadığından bahseder:

  “Yoksa sizi boş yere yarattığımızı ve bize döndürülmeyeceğinizi mi sandınız” mealini vereceğimiz şu ayetlerde ise yaratılan bütün varlıkların boş yere, gayesiz yaratılmadığı bildirilir:

  “Göğü, yeri ve ikisi arasındakileri boş yere yaratmadık; bu inkâr edenlerin zannıdır”

  “Biz gökleri, yeri ve bunlar arasındakileri oyuncular olarak -oyun ve eğlence olsun diye- yaratmadık. Bunları sadece gerçekle yarattık. Fakat onların çoğu bilmiyorlar.”

  “Biz yeri, göğü ve arasındakileri oyun olsun diye yaratmadık. Eğer bir eğlence edinmek isteseydik onu kendi katımızdan edinirdik. Yapacak olsaydık böyle yapardık”

  Rûm suresi 18-27. ayetlerinin ele aldığı temel konular

  Yazı kaynağı : www.egitimsistem.com

  Kur'an-ı Kerim'de İnsanın Yaradılış Amacı

  İnsanın Yaratılış Sebebi

  İnsanın Yaratılış Sebebi

  İnsanın yaratılış amacı nedir? Ayetlerin ışığında insanın yaratılış sebepleri ve hikmetleri.

  Yeri ve gökleri yoktan var eden Allah Teâlâ canlı veya cansız hiç bir varlığı boş yere yaratmamıştır. Evrende her varlığın bir yeri ve değeri vardır. Câmit (cansız) varlıkların, bitkilerin ve hayvanlar aleminin yaratılışında görülen, akla durgunluk veren hareket, çekme, itme ve denge kanunları, yerde ve gökte bulunan her şeyin insanın hizmetine sunulması, yaratılış hikmetlerini gösteren bazı belirtilerdir.

  İNSANIN YARATILIŞ HİKMETİ

  Bazı câmit varlıklar, bitki ve hayvanlar önce birbirlerine, gelişme, üreme ve varlığını sürdürme için destek, gıda ve yem teşkil ederler. Yararlanılabilir bir hale gelince de insan bedeni için gıda ve rızık olurlar. İnsanın rızkı, ömür boyu yiyip tükettiği, giyip eskittiği şeylerdir. Bu duruma göre, dünya ve çevresindeki maddî varlıklar, insanın hizmetine sunulmuş araç varlıklardır. Amaç insandır.[1]

  Diğer varlıklarda durum böyle olunca, insan varlığının çok daha üstün amaçlar için yaratılmış olması gerekir. Kur’an-ı Kerim’de, insan ve cinlerin, Allah’a kulluk etmeleri için yaratıldığı belirtilir.[2] İnsanoğlu yeryüzüne belli bir süre imtihana tabi tutulmak üzere gelmiştir. Bu da, hak bir peygambere ve kendi devrinde geçerli olan semâvî bir dine uymayı gerektirir. Bu, son ümmet için İslâm’dan ibarettir.

  Yüce Allah, insanın dilemesi yönünde hayrı da şerri de yaratır. Fakat o, hayırdan razı, şerden ise razı değildir. Bu yaratma ve insana verilen tercih etme gücü imtihanın bir gereğidir. Çünkü iradenin zorlanması halinde sorumluluktan söz edilemez. “Dinde zorlama yoktur. Artık imanla küfür apaçık ortaya çıkmıştır. Bundan sonra kim şeytanı tanımayıp da Allah’a iman ederse o, şüphesiz ki, kopması mümkün olmayan en sağlam bir kulpa yapışmıştır.” [3] mealindeki ayet-i kerime bu tercihin insanın serbest iradesiyle yapılması gerektiğine işaret eder.

  Bununla birlikte bazı insanlar; insanın yemek, yatmak, cinsel ilişkide bulunmak ve zevk sürmek için yaratılmış olduğunu düşünür. Bütün ömürlerini böyle bir hayat anlayışı içinde geçirmiş olabilir. Kimileri de, başka insanları egemenliği altına almak için yaratıldığını kabul eder. Her iki düşünce tarzı da materyalist bir anlayışın ürünüdür. Çünkü yemek ve içmek, hayatı sürdürmek; cinsel temasta bulunmak ise şehveti gidermek ve üremeyi sağlamak içindir. Bu hayvanlar aleminde de vardır. Bir devenin yemesi, insanın yemesinden daha fazladır. Serçenin çiftleşmesi insanınkinden daha çoktur. Bu durumda insan onlardan nasıl daha üstün olur? Ülkeleri, beldeleri istila etmek öfke ile olur. Bu haslet yırtıcı hayvanlara daha güçlü olarak verilmiştir. Sonuç olarak insanda, hayvanlarda olan özellikler vardır. Buna ek olarak ona, yüce Allah tarafından bir olgunluk derecesi daha verilmiştir. Bu da akıl olup, onunla Allah Teâlâ’yı tanır ve onun yaratıklarını anlar. Böylece, nefis terbiyesi sonucunda, diğer hayvanlarla ortak olan hasletleri eğitir, akıl sayesinde yeryüzünde olanların hepsi onun emrine girer. Ayet-i kerime’de şöyle buyurulur: “Allah Teâlâ, göklerde ve yerde olanları sizin emrinize verdi.” [4]

  İnsanın dünyada bulunma nedeni şu âyette açık olarak belirtilir: “O, hanginizin daha güzel amel yapacağını denemek için ölümü de, hayatı da yaratandır.” [5]

  Dipnotlar:

  [1] bk. Al-i İmrân, 3/191; Haşr, 59/24; İsrâ, 17/44

  [2] Zâriyât, 51/56

  [3] Bakara, 2/256

  [4] Câsiye 45/13

  [5] Mülk, 67/2

  Kaynak: Prof. Dr. Hamdi Döndüren, Delilleriyle İslam İlmihali, Erkam Yayınları

  İlk İnsan

  Kur’an’da İnsanın Yaratılışı

  İnsanın Yaratılış Gayesi ve Hikmetleri

  Yazı kaynağı : www.islamveihsan.com

  Yorumların yanıtı sitenin aşağı kısmında

  Ali : bilmiyorum, keşke arkadaşlar yorumlarda yanıt versinler.

  Yazının devamını okumak istermisiniz?
  Yorum yap