Bu sitede bulunan yazılar memnuniyetsizliğiniz halınde olursa bizimle iletişime geçiniz ve o yazıyı biz siliriz. saygılarımızla

  kuranı kerim kaç yılda indirildi

  1 ziyaretçi

  kuranı kerim kaç yılda indirildi bilgi90'dan bulabilirsiniz

  Kuran kaç senede inmiştir? Kuran neden parça parça indirilmiştir? Kuran ne zaman, nerede indirilmiştir?

  Kuran kaç senede inmiştir? Kuran neden parça parça indirilmiştir? Kuran ne zaman, nerede indirilmiştir?

  Kuran kaç senede inmiştir sorusu merak edilen konulardan biri. İnsanlığa yol gösteren ve her iki cihanda da mutluluğa ve kurtuluşa kavuşturmak için gönderilen Kur’an-ı Kerim, bir defada toplu olarak indirilmedi. Kur’an, Müslümanların inanç ve değer yargılarının yavaş yavaş güçlenip kökleşmesi için parça parça indirildi. Peki, Kuran kaç senede inmiştir? Kuran neden parça parça indirilmiştir? Kuran ne zaman indirildi? Kuran nerede indirilmiştir? Kuran ne zaman, nerede indirilmiştir? Diyanet’in İlmihal kitabından bu soruların cevaplarını derledik.

  KURAN KAÇ SENEDE İNMİŞTİR?

  Kuran kaç senede inmiştir sorusu pek çok kişi tarafından merak ediliyor. Kur'an-ı Kerim, Allah Teala'dan Peygamberimiz Hz. Muhammed'e Cebrail aracılığıyla ve vahiy yoluyla indirilmiştir. Kur'an yaklaşık 23 senede bölümler halinde indirilmiştir.

  Kolayca ezberlenebilmesi, kısa zamanda etrafa yayılması, manasının kolaylıkla anlaşılması, zihinlerde ve akıllarda derece derece bir gelişme ve alıştırma sağlaması, inançların ve değer yargılarının yavaş yavaş güçlenip kökleşmesi gibi sebeplerle, o bir defada toptan indirilmemiştir.

  KURAN NEDEN PARÇA PARÇA İNDİRİLMİŞTİR?

  Yüce Allah Kur'an'ın bir defada toptan indirilmeyişinin sebebini Furkan suresinin 32'nci ayetinde şöyle açıklar: "İnkâr edenler: Kur'an ona bir defada topluca indirilmeli değil miydi? dediler. Biz onu senin kalbine iyice yerleştirmek için böyle yaptık ve onu tane tane okuduk".

  Ayetler doğrudan doğruya indiği gibi, çoğunlukla meydana gelen bir olayın hemen sonrasında olayı çözümlemek ve sorulan soruları cevaplamak için inerdi ki, ayetin inmesine sebep olan olay veya soruya "sebeb-i nüzûl" (iniş sebebi) denilir.

  KURAN NE ZAMAN İNDİRİLDİ?

  Kur'an-ı Kerim kendisinin, bir ayette Ramazan ayında, bir başka ayette mübarek bir gecede, bir diğerinde de Kadir gecesinde inmeye başladığını haber verir (x) (bk. el-Bakara 2/185; ed-Duhân 44/1-3; el-Kadr 97/1).

  Kadir gecesinin Ramazan ayında mübarek bir gece olduğu göz önünde tutulursa, ayetler arasında bir çelişkinin de bulunmadığı anlaşılacaktır. Kur'an, Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'e ilk olarak 610 yılında Hira mağarasında inmiştir. Vahiy gelen ilk surenin adı Alak suresidir.

  KURAN NEREDE İNDİRİLMİŞTİR?

  Kur'an toplamda 23 yılda indirilmiştir. Kur'an'da toplamda 114 sure ve 6236 ayet bulunur. Kur'an-ı Kerim'de yer alan ayetlerin bir kısmı Mekke'de bir kısmı da Medine'de inmiştir.

  Yazı kaynağı : www.fikriyat.com

  KUR’AN NE ZAMAN İNMEYE BAŞLAMIŞTIR, KAÇ YILDA TAMAMLANMIŞTIR - Kocatepe Gazetesi

  Hz. Muhammed’e ilk vahiy Nur dağında iken geldi. Tarih Miladi 610 senesi, aylardan Ocak ayı, gecelerden Kadir gecesi olarak bilinen geceydi. 114 sureden oluşan Kur’an 23 senede Hicretin onuncu yılında 22 yıl 2 ay 22 gün sonra Miladi 632 yılında tamamlanmıştır.
  Miladi 632, Hicri 10 yılında Sevgili Peygamberimiz son hacını yaptı. Kabe’yi tavaf edip, Hacerül esved’i öptü, zilhiccenin sekizinci günü Mina’ya hareket etti. Ertesi günü Arafat’a çıkarak Zilhicce’nin dokuzuna rastlayan Cuma günü kendisini dinleyen yüz bini aşkın kişiye VEDA HUTBESİ olarak bilinen bir hutbe irad etti. Bu hutbeden sonra Arafat tepesi yakınlarında AS-SABRA mevkiine çekilen Hz. Muhammed’e “el yevme ekmeltü lekum dinukum.” (3/Maide-3) “Bu gün sizin dininizi tamamladım…” ayeti indi..
  “Ve bil hakkı enzelnâhu ve bil hakkı nezel(nezele), ve mâ erselnâke illâ mubeşşiren ve nezîrâ(nezîren).(İsra suresi:105) Ve gur’ânen faragnâhu li tagreehu alen nâsi alâ muksin ve nezzelnâhu tenzîlâ(tenzîlen).(İsrasuresi:106)”
  “Ve Biz O’nu (Kur’an’-ı) hakla (indirilmesi icap eden bir hikmetle) indirdik. O da hakla (hakikatte bürünücü olarak)  indi. Ve seni de, ancak bir müjdeleyici ve bir korkutucu olarak gönderdik.”; “Ve Biz O’nu bir Kur’an olarak (ayet ayet, sure sure) ayırdık ki, O’nu insanlara dura dura (ağır ağır, tane tane) okuyasın ve Biz onu peyderpey, (azar azar, zaman zaman) indirdik.” (İsra suresi âyet:105,106) (Meal, Ruhu’l Fırkan, Mahmud Ustaosmanoğlu’ndan (Allah ondan razı olsun) alınmıştır)
  Bu âyeti kerimede Yüce Allah Kur’an-ı kerimi hem insanları müjdelenek hem de korkutmak, uyarmak amacıyla yavaş yavaş, sindire sindire okuyabilmeleri ve anlayabilmeleri için, olaylar meydana geldikçe zaman zaman indirdiğini ve böylece Kur’an’ın indirilmesinin 23 yılda tamamlandığını beyan etmektedir.
  Kadir Gecesi Nedir?
  Ramazan ayının son on gününde saklı olan ve bir görüşe göre ramazanın 25, 27, 29. gecelerine, diğer bir görüşe göre 17. gecesine rastlayan mübarek geceye KADİR GECESİ denir. Kur’an o gece indirilmeye başlanmıştır. Kur’an’da 97. sure olan Kadir suresi Kadir gecesinden söz ettiği için bu adı almıştır. Abese sûresinden sonra Mekke’de inmiştir. 5 (beş) âyettir. Sûrede, Kadir gecesinden, onun faziletinden, o gecede meleklerin yeryüzüne inişinden bahsedilir.
  “Rahmân ve Rahîm (olan) Allah’ın adıyla. Biz onu (Kur’an’ı) Kadir gecesinde indirdik. Kadir gecesinin ne olduğunu sen bilir misin? Kadir gecesi, bin aydan hayırlıdır. O gecede, Rablerinin izniyle melekler ve Ruh (Cebrail), her iş için iner dururlar. O gece, esenlik doludur. Ta fecrin doğuşuna kadar. “ (97/Kadir 1-5)
  “Ramazan ayı… İnsanlar için hidayet olan, doğru yolu ve (hak ile batılı birbirinden) ayıran apaçık belgeleri (kapsayan) Kur’an onda indirilmiştir. (Bakara -185)

  Yazı kaynağı : www.kocatepegazetesi.com

  Kuran nerede ve ne zaman inmeye başlamıştır?

  Kuran nerede ve ne zaman inmeye başlamıştır?

  Kuran, Mekke'de inmeye başlamıştır. Bu inişin Ramazan ayına rastladığını bizzat Kuran'dan öğreniyoruz. (Bk. Bakara, 185). Gün, pazartesidir. Kuran, bu inişin ramazanın Kadir Gecesi'ne rastladığını bize Kadir Suresi'nde bildiriyor. Ve bu inişin büyüklüğüne dikkat çekmek için olacak ki, Kadir Gecesi'ni ‘‘bin aydan daha hayırlı’’ olarak nitelendiriyor.

  Konuya, Hz. Peygamber'in durumu açısından baktığımızda, şunlar söylenebilir:

  Vahyin başlangıcında Hz. Muhammed 40 yaşında bulunuyordu. Tarih, M. 610'dur.

  İlk vahiy, Mekke yakınlarında Nur Dağı'ndaki Hira adlı bir mağarada gelmiştir. Hz. Peygamber, evliliğinden 15 yıl gibi bir zaman sonra, içine düşen yalnızlık ve kendini dinleme duygusuna bir cevap olmak üzere bu mağaraya gider, burada göklerin senfonisini, bir başka deyimle gökler kadar engin iç dünyasınnın senfonisini dinlerdi. İlk vahiy, işte böyle bir zamanda gelmiştir.

  Kuran oldukça uzun bir zamanda tamamlanmıştır.

  Yaklaşık 23 yılda, yani Hz. Muhammed'in peygamberlik görevini alışından ölümüne kadarki zaman içinde. Bunun ilk 13 yıllık süresi Mekke'de, diğer kısmı Medine'de geçmiştir. Net bir rakam vermek gerekirse, Kuran'ın inişi 22 yıl 2 ay, 22 gündür. Bu, Hz. Muhammed'in vahiy alış süresi demektir. Tabii, vahyin geliş yoğunluğu zaman ve mekána göre hep değişik olmuştur.

  Yazı kaynağı : www.hurriyet.com.tr

  Yorumların yanıtı sitenin aşağı kısmında

  Ali : bilmiyorum, keşke arkadaşlar yorumlarda yanıt versinler.

  Yazının devamını okumak istermisiniz?
  Yorum yap