Bu sitede bulunan yazılar memnuniyetsizliğiniz halınde olursa bizimle iletişime geçiniz ve o yazıyı biz siliriz. saygılarımızla

  kuran hangi halife zamanında çoğaltıldı

  1 ziyaretçi

  kuran hangi halife zamanında çoğaltıldı bilgi90'dan bulabilirsiniz

  Kur'an-I Kerim Ne Zaman Kitap Haline Getirildi? Kur'an Hangi Halife Döneminde Çoğaltıldı

  Kur'an-I Kerim Ne Zaman Kitap Haline Getirildi? Kur'an Hangi Halife Döneminde Çoğaltıldı

  Kur'an-ı Kerim, Dört Halife döneminde insanların yararlanması için daha derli toplu bir hale getirilmiştir. Tabi Kur'an-ı Kerim'i kitap haline getirip çoğaltmak kolay olmamıştır. Çünkü eski dönemlerde İslam'a karşı çıkan birçok topluluk vardı. Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'de bu kişilerle mücadele etmiştir. Kur'an-ı Kerim Hz. Muhammed döneminde ayetler halinde gelmeye başlamıştı. Onun ölümünden sonra Dört Halife döneminde ise Kur'an-ı Kerim'e sahip çıkılarak gerekli toplama çalışmaları yapılmıştır.

  Kur'an-ı Kerim Ne Zaman Kitap Haline Getirildi?

  Kur'an-ı Kerim, İslamiyet'in ilk yıllarından bu yana önemli olmuştur. Hz. Muhammed dünyaya gelip büyüdükten sonra son Peygamber olarak insanlara yol göstermeye başlamıştır. 610 yılında Hz. Muhammed'e inmeye başlayan Kur'an-ı Kerim yıllarca inmeye devam etmiştir. Tabi 632 yılında Peygamber Efendimiz vefat edince iç karışıklıklar çıkmıştır. Bunlardan dolayı Kur'an-ı Kerim'in zarar görmesi de muhtemeldi.

  İslamiyet'i devam ettirmek ve Kur'an-ı Kerim'i korumak için Dört Halife dönemi başlamıştır. İlk başa gelen kişi ise Hz. Ebubekir olmuştur.

  - Hz. Ebubekir Dönemi (632-634)

  Hz. Muhammed vefat edince düzeni koruma görevi Hz. Ebubekir'e geçmiştir. Tabi Hz. Ebubekir'in en önemli görevlerinden biriside Kur'an-ı Kerim'i korumaktı. Bunun için dağınık bir halde olan Kur'an-ı Kerim, Hz. Ebubekir tarafından kitap haline getirilmiştir.

  Kur'an Hangi Halife Döneminde Çoğaltıldı?

  634 yılında Hz. Ebubekir ölünce yerine Hz. Ömer geçmiştir. Ancak Hz. Ömer döneminde birçok savaş patlak vermiştir. Bazı savaşlarda yenilgi olsa da genelde Müslümanların başarılı olduğu görülmüştür. Tabi Kur'an-ı Kerim kitap halinde kalmaya devam etmiştir. Daha sonra Hz. Osman'ın halife olması ile Kur'an-ı Kerim açısından olumlu gelişmeler yaşanacaktı.

  Hz. Osman Dönemi (644-656)

  Halifelik görevine gelen Hz. Osman döneminde İslam devletinin ilk büyük iç karışıklıkları çıkmıştır. Hz. Osman bunların bir kısmını bastırmış ve sınırlar genişlemiştir. Bunun ardından Kur'an-ı Kerim'in çoğaltılmasına ağırlık verilmiştir. Hz. Osman döneminde çoğaltılan Kur'an-ı Kerim birçok yere dağıtılmıştır. Böylelikle İslamiyet, Kur'an-ı Kerim'in ışığında yayılmaya devam etmiştir.

  İslamiyet'i birçok yerde etkin kılmak için Kur'an-ı Kerim gerekliydi. Çünkü Kur'an'da yer alan bilgiler İslamiyet inancında temel bir kaynaktı. Zaten Hz. Muhammed'de insanların buna göre İslamiyet’e davet etmiştir. O vefat edince bu vazife Halifelere geçmiştir.

  Hz. Osman, Kur'an-ı Kerim'i çoğalttıktan sonda dağıtmaya başlamıştır. Çünkü İslamiyet'i en kolay anlatma yolu Kur'an'dı. Bunu çok iyi bilen 3. Halife Hz. Osman elinden geleni yapmıştır. Bunda başarılı olduğu da görülür.

  Kur'an-ı Kerim Neden Kitap Haline Getirilip Çoğaltılmıştır?

  Hz. Muhammed döneminde inmeye başlayan Kur'an dağınık bir halde bulunuyordu. Çünkü inen ayetler derilere, taşlara ve yapraklara yazılıyordu. Tabi buda Kur'an-ın dağınık bir halde olmasına yol açıyordu. Dört Halife döneminde bu sorunun çözülmesi şarttı. Aksi halde Kur'an-ı Kerim değişebilir veya yok olabilirdi. Buda İslamiyet için kötü sonuçlar doğururdu.

  Hz. Ebubekir, halife olur olmaz Kur'an-ı Kerim'i koruma altına alarak kitap haline getirdi. Ancak vefat etmesinden dolayı Kur'an-ı çoğaltma şansı olmamıştır. Bu çoğaltma görevi de Hz. Osman tarafından yapılacaktı. Hz. Osman'ın amacı Kur'an-ı Kerim'i çoğaltarak her yere ulaştırmaktı. Böylelikle İslamiyet dini hızla yayılma gösterecekti. Ayrıca İslamiyet için tek kaynağın Kur'an-ı Kerim olmasını sağlamıştır.

  Yazı kaynağı : www.hurriyet.com.tr

  Kur'an-ı Kerim ne zaman kitap haline getirildi? Kur'an-ı Kerim'in kitap haline gelmesi ve çoğaltılması hangi halife dönemindedir?

  Kur'an-ı Kerim ne zaman kitap haline getirildi? Kur'an-ı Kerim'in kitap haline gelmesi ve çoğaltılması hangi halife dönemindedir?

  Hz. Muhammed (S.A.V) ilk vahiyleri aldığı günden sonra Müslüman olan bazı kişilere Kur'an-ı Kerim'i ezberletmeye ve ayetleri ezberlediklerinden emin olmaya çalışıyordu. Bu sayede Kur'an-ı Kerim yalnızca bir kişinin değil pek çok kişinin hafızasında ezberlenmiş hali ile bulunacaktı. Ayrıca sık sık Kur'an-ı Kerim okumaları da yapılmaktaydı.

  KUR'AN-I KERİM NE ZAMAN KİTAP HALİNE GELDİ?

  Kur'an'ın kitap haline getirilmesi ve toplanması işlemine Mushaf haline getirilmesi de denilmektedir. İslamiyet dini peygamberi olan Hz. Muhammed 40 yaşına yaklaşırken yaklaşık 5 yıllık bir süreçte farklı rüyalar görmeye ve nereden geldiğini anlamadığı bazı sesler duymaya başlamıştır. Hayatında benzerini yaşadığı bu rüyalarla ve sesler ile dolu dönem yaklaşık beş yıl sürmüştür.

  Bu dönemde sık sık Hira mağarasına giden Hz. Muhammed bu rüyaları ve sesleri anlamlandırmaya çalışıyor ve bir yandan da ibadet ediyordu. Dört beş yıllık bu sürecin sonunda yine bir gün Hira Mağarası'nda ibadet eden Hz. Muhammed'in yanına vahiy meleği olan Cebrail gelmiş ve ona "Oku" anlamına gelen ilk ayeti söylemiştir. Kadir gecesinde inen ilk ayetlerden sonra Kur'an yıllar içinde tamamlanmıştır.

  Kur'an'ın toplanması yani mushaf işlemi Kur'an tarihinde yoplam 3 kere yapılmıştır ve ilk kez Hz. Muhammed'in önderliğinde gerçekleşmiştir. Hz. Muhammed'in vefatını izleyen yılların sonunda Yemame Savaşı'nda bazı hafızların da şehid olmasının sonucunda kitaplaştırılmıştır.

  KUR'AN-I KERİM HANGİ HALİFE DÖNEMİNDE KİTAP HALİNE GETİRİLDİ?

  Hz. Muhammed ile yapılan son Kur'an-ı Kerim okumasında pek çok sahabe Kur'an'ı son haliyle ezberlemiştir. Ancak Yemame Savaşı'nda bazı hafızların da şehit olması nedeni ile endişelenen Hz. Ömer, Hz. Ebubekir'e giderek Kur'an'ın toplanması ve kitaplaştırılması konusunda onu ikna etmiştir.

  Kur'an daha önceden yazılmış olduğu malzemeler ve Hz. Muhammed'in ölümünden önce sahabe ve hafızlara yaptırdığı ezberler sayesinde eksiksiz olarak toplandı. Hz. Ebubekir'e teslim edildi. Kur'an Hz. Ebubekir döneminde kitaplaştırılmış oldu. İki kapak arasında olan bu derlemeye mushaf adı verildi ve bu derleme kitap Hz. Ebubekir'den sonra Hz. Ömer'e sonrasında ise Hz. Ömer'in kızı ve Hz. Muhammed'in eşi olan Hafsa'ya kalmıştır.

  KUR'AN-I KERİM AYETLERİ NASIL YAZILDI?

  Müslümanların ve gelen vahiylerin uzunluğu arttıkça Hz. Muhammed tarafından vahiy katipleri atandı. Bu katipler yazabilecekleri her türden malzemeye Kur'an'ı Kerim'in ayetlerini yazıyorlardı. Bu malzemeler çok çeşitliydi. Develerin kürek ve kaburga kemikleri, deri parçaları, yapraklar, taşlar, bazı hurma dalları, seramik parçaları, tahtalar, parşömen ve papirüsler bu malzemelere örnek olarak verilebilmektedir.

  KUR'AN-I KERİM NE ZAMAN ÇOĞALTILDI?

  Hz. Muhammed'in ölümünden sonra İslam Devleti ve Müslümanlar için yeni bir lidere ihtiyaç olması nedeni ile halifelik sistemi uygulanmaya başladı. Hz. Muhammed'in son yıllarında zaten hızla yayılmaya başlayan İslamiyet dini Hz. Ebubekir'in halife olduktan sonra gerek İslamiyet'i yaymak gerekse de İslam Devleti'nin sınırlarını genişletmek için yaptığı savaşlarla daha da hızla yayıldı. İslam Devleti ise eskisinden çok daha büyük topraklara hükmetmeye başladı.

  İkinci Halife olan Hz. Ömer'in döneminde bu yayılma iyice arttı. Sonrasında 3. Halife olan Hz. Osman ülkenin bazı büyük merkezlerine Kur'an'ı Kerim'in çoğaltılmış baskısını dağıtmak zorunda kaldı. Bu çoğaltma ve dağıtma ile hem İslamiyet dininin yayılma hızı artmış olacak hem de fethedilen yerler de İslamiyet'in yolundan ilerleyeceklerdi. İslamiyet'i ise tek kaynak olan Kur'an-ı Kerim'den öğrenebileceklerdi.

  Yazı kaynağı : www.sabah.com.tr

  kuran hangi halife döneminde çoğaltılmıştır?

  Kuranın kitap haline getirilmesi ve çoğaltılması hangi halifeler zamanında olmuştur?

  Kur’ân ne zaman mushaf haline getirilmiştir?

  " Kur'an-ı Kerim " Henüz yorum yapılmamış.

   Kur’ân ne zaman mushaf haline getirilmiştir?

  İlk mushaf ne zaman ve kim tarafından hazırlanmıştır?

  Cevap:

  Kur’ân-ı Kerim, Hz. Peygamber’in (asm) vefatından biraz önce tamam olmuştu. Peygamber (asm), nazil olan ayetlerin nerelere konacağını dahi söylemişti. Ancak vefatından sonra, dağınık halde bulunan vahiy malzemesinin toplanması gerekiyordu. Bu lüzumu Kurân’ın bizzat kendisi beyan ediyor, Peygamber (asm) de bazı işarlarda bulunuyordu.
  Bu işarlardan istifade eden bazı sahabeler, Kurân’ı cem etmişlerse de, bu cem edişleri şahsi olduğundan usül ve terkipleri başka başka olmuştur. Bu bakımdan bu mushaflar, onları cem eden şahıslara isnad edilmiştir. İbn-i Mesud (ra), Ubeyy Bin Kab (ra) gibi…
  Oysa Kur’ân metninin, ümmetin icmaından geçmek suretiyle, tek kelimesinden şüphe edilmeyecek, kıyamete kadar hiç kimsenin itiraz edemeyeceği bir tarzda toplanması gerekiyordu.

  Kur’ân-ı Kerim’in mushaf haline getirilişi, Hz. Ebu Bekir (ra) zamanında Hz. Zeyd (ra) tarafından gerçekleştirilmiştir

  Hz. Zeyd (ra) anlatıyor:
  Hz. Ebubekir (ra) Yemame muharebesinden sonra beni çağırttı. Ömer (ra) de onun yanında bulunuyordu.
  Ebu Bekir (ra) ve Ömer (ra) bana gelerek;
  “Yemame gününde Kurân’ı hıfz edenlerin çok sayıda şehit düştüğünü, hafızların diğer yerlerde de şehit düşmeleriyle, Kurân’ın zayi olmasından endişe ediyorum.” diyerek, Kurân’ı cem’ etmekliğimi tavsiye etti.
  “Sen ise genç, akıllı bir kişisin. Seni itham edecek bir söz de yoktur. Resul’e (asm) vahiy de yazıyordun. Kurân’ı tetebbu ederek topla.” dedi. (Müsned-i Ahmed)
  Bunun üzerine Hz. Zeyd (ra) şöyle devam eder:
  “Bana bir dağ taşımayı teklif etselerdi, Kurân’ı cem etmekten daha ağır olmazdı. Ebu Bekir (ra) ve Ömer’e (ra) Resul-ü Ekrem’in (asm) yapmadığı bir işi nasıl yapıyorsunuz?” dedim. Bunun üzerine Hz. Ebubekir (ra):
  “Vallahi bu bir hayırdır!” diye cevap verdi. Allah (cc) Ebu Bekir (ra) ve Ömer’in (ra) kalbini nasıl ferahlattı ise benimkini de açtı ve onların görüşüne uydum. Ben Kurân’ı, onun yazılı bulunduğu hurma dallarından, beyaz ince taşlardan, bez parçalarından ve hafızların hıfzından araştırdım...” (Sahih-i Buhari)
  Bu haberden anlaşıldığı üzere Kur’ân metinlerinin, sayfa halinde bir araya getirilmesi Hz. Ebubekir (ra) zamanında gerçekleşmiştir. Bu vazife Hz. Ebubekir (ra) tarafından Zeyd Bin Sabit’e (ra) verilmiştir. Hz. Zeyd’in (ra) burada iki vazifesi vardı:
  Biri; Hz. Peygamber (asm) huzurunda yazılan Kur’ân ayetlerini tahkik edip bulmak, diğeri ise; bu ayetleri bir kitap halinde toplamaktı. Bu vazife Hz. Zeyd’e (ra), onun hem vahiy kâtibi hem hafız, hem de Peygamberin son kıraatinde hazır bulunmuş olmasından dolayı tevdi edilmişti. Zeyd’in (ra) bir dağı yerinden oynatmasından daha kolay olduğunu söylediği, bu mühim ve ciddi işte, asla hafızasına güvenmemesi, her ayetin Hz. Peygamber (asm) tarafından imla ettirdiği tarzda tespit olunması ve bunun için de iki şahidin şahadetleriyle tevsik edilmesi şart koşulmuştu. Hz. Zeyd (ra) de, Hz. Ömer’in (ra) yardımını şart koşmuş, O (ra) da ciddi bir şekilde kendisine yardım etmiştir.

  Her ayet için iki yazılı şahit bulunarak, ciddi bir çalışma yapılmıştır

  Zeyd Bin Sabit (ra) bizzat kendisi iyi bir hafız olduğu halde, kendisi gibi başka hafızlarla da yetinmeyip, her ayet hakkında mukabele görmüş 2 yazılı şahit aramak gibi son derece titiz ve ilmi bir usul takip etmiştir. Yalnız Tevbe Suresinin sonundaki 2 ayet hakkında, araştırmasına rağmen 2 yazılı şahidi bulamamış, Ebu Huzeyme’deki (ra) yazılı nüshaya istinad etmek durumunda kalmıştır. Bu şekilde Hz. Ebu Bekir (ra) devrinde bir araya getirilen sahifelere “İmam Mushaf” denilmiştir.
  Birinci halife devrinde yapılan bu faaliyet; Hz. Peygamber (asm) zamanında dağınık vaziyette olan Kurân-ı Kerim’i toplu bir hale getirmek olmuştur. Bundan dolayı da tek bir nüsha hazırlanmıştır.

  Hazırlanan mushafın güvenilirliği konusunda ittifak sağlanmıştır

  Abdullah Bin Mesut'un (ra) teklifiyle iki kapak arasında "İmam Mushaf" üzerinde yapılan danışma ve görüşmeler sonucunda bunun üzerinde her hangi bir noksanlık görülmemiş ve güvenirliği konusunda ittifak sağlanmıştır. Böylece Kur'ân-ı Kerim her hangi bir tahrifata uğramadan "Mushaf" haline getirilerek aynı mushaftan çoğaltılan mushafların ana kaynağını teşkil etmiştir.

  Amaç; ilerde Kurân’dan bir parçanın zayi olmamasıdır

  Hz. Ömer’in (ra) Kurân’ın zayi olmasından korkması Kurân’dan bazı bölümlerin kaybolması sebebiyle değil, istikbalde de harp meydanlarında hafızlar şehit düşecek olurlarsa, Kurân’dan bir şeyler kaybolması korkusudur. Zaten Kurân’ın bu cem işi Peygamber’in (asm) vefatından altı ay sonraya denk etmektedir. Bu kadar kısa bir müddet içerisinde Kurân’dan bir şey zayi olması mevzu bahis olamaz.

  Hazırlanan ilk mushaf Hz. Hafsa’ya (ra) teslim edilmiştir

  Büyük bir titizlikle istinsah edilip bir araya getirilen ve Kur’ân-ı Kerim’in metnini ihtiva eden bu kitabı Hz. Zeyd (ra) Ebu Bekir’e (ra) teslim etmiştir. Bu nüsha daha sonra Hz. Ömer’e (ra) ve kendisinden sonra halifenin kim olacağı belli olmadığından kızı ve Peygamber’in (asm) zevcesi olan Hz. Hafsa’ya (ra) teslim edilmiştir. Bu nüsha bir tek olduğundan her ne kadar resmiyet iktisap etmemişse de, Hz. Osman (ra) devrinde yapılacak olan Kurân’ın istinsahı ve teksiri işinde esaslı bir rol oynadığından, yarı resmi bir durum kazanmış olabilir. Kaynak: https://www.sorusorcevapbul.com - Kur’ân ne zaman mushaf haline getirilmiştir?
  Kaynakçalar:
  Sahih-i Buhari, Müsned, Tefsir Usulü-İsmail Cerrahoğlu, Şamil İslam Ansiklopedisi

  Yazı kaynağı : www.sorusorcevapbul.com

  Yorumların yanıtı sitenin aşağı kısmında

  Ali : bilmiyorum, keşke arkadaşlar yorumlarda yanıt versinler.

  Yazının devamını okumak istermisiniz?
  Yorum yap