Bu sitede bulunan yazılar memnuniyetsizliğiniz halınde olursa bizimle iletişime geçiniz ve o yazıyı biz siliriz. saygılarımızla

  kuraklık sigortası son kabul tarihi 2023

  1 ziyaretçi

  kuraklık sigortası son kabul tarihi 2023 bilgi90'dan bulabilirsiniz

  2023 Yılında Tarım Sigortaları Havuzu (TARSİM) Kapsamındaki Afetler Ve Uygulamaya Konulan Yenilikler

  2023 Yılında Tarım Sigortaları Havuzu (TARSİM) Kapsamındaki

  Afetler Ve Uygulamaya Konulan Yenilikler

  Tarım Sigortaları Havuzu Tarafından 2023 Yılında Kapsama Alınacak Riskler, Ürünler ve Bölgeler ile Prim Desteği Oranlarına İlişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

  5363 sayılı Tarım Sigortaları Kanunu, 21.06.2005 tarihli 25852 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanarak, yürürlüğe girmiş ve Tarım Sigortaları Havuzu (TARSİM) kurulmuştur.

  TARSİM deprem, şiddetli rüzgar, doğal afetlerden kaynaklanan yangın, aşırı sıcak zararı, sam yeli, çığ, heyelan, taban suyu yükselmesi, sel, su baskını, fırtına, aşırı yağış, aşırı kar yağışı, kar fırtınası, dolu, kırağı, don, kuraklık, yıldırım düşmesi, güneş yanıklığı ve hortum afetlerine maruz kalan ve bu afetler sebebiyle krediye konu ekilişleri, ürünleri, hayvan varlıkları, tesisleri ve seraları kapsar.

  Mevcut kapsama ilave olarak, 2023 yılında ilk defa;

  Bitkisel Ürün Sigortasında;

  - Dolu riski tarife fiyatında toplam 134 üründe % 5 ila % 15 oranlarında indirim yapılmıştır.

  - Buğday ürünü tarife fiyatında % 6 indirim yapılmıştır.

  - Bitkisel Ürün ve Köy Bazlı Kuraklık Verim Sigortasında uygulanan Çift Poliçe indirimi % 5'ten  % 10' a  yükseltilmiştir

  - Ağaç Sigortasında, aynı parselde hem ağaç hem de ürün poliçesi olan parsellerde % 5 oranında"Ağaç  Çift Poliçe İndirimi" uygulaması getirilmiştir.

  - Kiraz ve Vişne ürününde, teminat başlangıcı "İlk Çiçeklenme" evresinden "Beyaz Tomurcuk" evresine  alınmıştır.

  - Enginar ürününde (sebze) don riski isteğe bağlı ek teminat olarak sigorta kapsamına alınmıştır. 

  - Kavun ve karpuz ürününde, fide döneminde yeniden ekim/dikime neden olacak don riski hasarı teminat kapsamına alınmıştır.

  - Alçak tünelde yetiştirilen domates, biber, patlıcan, kavun ve karpuz ürünlerinde fide döneminde yeniden ekim/dikime neden olacak don riski hasarının teminat kapsamına alınmıştır.

  -  Kivi,  Erik  ve  Kayısı  ürünlerindeki  müşterek  sigorta  oranlarında,  %  5  ila  % 10  oranlarında indirimler yapılmıştır.

  Sera Sigortalarında;

  - Örtü Onarım Masrafı tutarı 250 TL' den 1.000 TL'ye yükseltilmiştir.

  - Yenilenebilir Enerji Kaynağı olan Jeotermal kaynağı kullandığı tespit edilen seralarda toplam poliçe primi üzerinden % 5 oranında indirim uygulaması başlatılmıştır.

  Büyükbaş Hayvan Hayat Sigortasında;

  - Büyükbaş Hayvan Hayat Sigortalarında tarife fiyatında süt sığırlarında % 6, besi sığırlarında % 5 indirim yapılmıştır.

  - Büyükbaş Hayvan Hayat Sigortalarında % 15 olan yavru atma bedeli % 20' ye çıkarılmıştır.

  - Dar kapsamlı tarifede, "Terör, Grev, Lokavt, Kargaşa, Halk Hareketleri" teminatı isteğe bağlı ek teminat olarak teminat kapsamına alınmıştır.

  -  Terör,  Grev,  Lokavt,  Kargaşa,  Halk  Hareketleri"  teminatı  için  %  5  olan  muafiyet  oranı kaldırılmıştır.

  - Yenilenebilir enerji kaynağı aktif biyogaz enerjisi üretimi yapan ve risk inceleme sonucuna göre kullandığı  tespit  edilen  büyükbaş  hayvancılık  işletmeleri  için  %  5  indirim  uygulaması getirilmiştir. 

  KüçükbaşHayvanHayatsigortasında ;

  "Ek  Hastalıklar,  Uçurumdan  yuvarlanma,    kurt parçalaması vb." hasarlar için müşterek sigorta oranı % 30' dan % 20' ye düşürülmüştür.

  - Terör, Grev, Lokavt, Kargaşa, Halk Hareketleri" teminatı isteğe bağlı ek teminat olarak teminat kapsamına alınmıştır.  

  HayvanlarıHayatsigortasında ;

  -Geniş  kapsamlı  tarife  fiyatlarında  %  10  indirim yapılmıştır.

  - Kümes Hayvanları Hayat sigortasında % 20 olan müşterek sigorta % 10' a düşürülmüştür.

  - Terör, Grev, Lokavt, Kargaşa, Halk Hareketleri" teminatı isteğe bağlı ek teminat olarak teminat kapsamına alınmıştır.

  Su Ürünleri Hayat sigortasında ;

  -Tarife fiyatlarında % 10 indirim yapılmıştır.

  - Terör, Grev, Lokavt, Kargaşa, Halk Hareketleri" teminatı isteğe bağlı ek teminat olarak teminat kapsamına alınmıştır. Tüm Branşlarda;

  - Kadın çiftçi indirimi % 5' ten % 10' a çıkarılmıştır.

  - Genç çiftçi indiriminde genç çiftçi yaş sınırı 30'dan 40'a çıkarılmıştır.

  - % 5 oranında "Şehit Yakını ve Gazi" İndirimi getirilmiştir.

  Devletprimdesteği;

  -6490  sayılı Cumhurbaşkanı Kararı  kapsamında  belirlenen  riskler için tüm branşlarda, sigorta primi tutarının % 50'si oranında uygulanacaktır.

  Ayrıca;

  -  Açık  alanda  yetiştirilen  meyveler,  yağ gülü,  enginar,  şekerpancarı,  çerezlik  kabak,  domates, biber, patlıcan, karpuz, kavun ürünleri ile meyve ve bağ fidanlarında, % 50 prim desteği oranına ilave olarak, sadece don riski primine bu desteğin 1/3'ü oranında ek prim desteği,

  -  Köy  bazlı  kuraklık  verim  sigortasında  ise;  sigorta  priminin  %  60'ı  oranında  prim  desteği sağlanacaktır.         

  Üreticilerin,  tarım  sigortası  prim  desteğinden  yararlanabilmesi  için  Bakanlığımız  kayıt sistemlerine kayıtlı olmaları ve bu kayıtlarını her yıl güncellemeleri gerekmektedir. 

  Tarımsigortasıyaptırmayanüreticileriçin;

  5363  sayılı  Tarım  Sigortaları  Kanununun  17'ncimaddesinde  belirtilen;  "Bu  Kanun  kapsamında,  uygulama  yılında  yer  alan  riskler için tarım    sigortası yaptırmayan üreticiler,  20.6.1977  tarihli  ve  2090  sayılı  Kanundan  yararlanamaz."     Hükmü uygulanmaktadır.

  Konuyla ilgili açıklama yapan İl Tarım ve Orman Müdürü Dr. Hüseyin DÜZGÜN' İl Tarım ve Orman Müdürlüğü olarak çiftçilerimize hizmet etme noktasında tüm ekip olarak büyük gayret içerisindeyiz. Tarım Sigortalarında Asıl Amaç; Doğal afet ve hastalıkların, tarım ve hayvancılıkta neden olduğu zararları kısmen de olsa karşılayıp üreticileri gelir istikrarına kavuşturarak üretimin devamlılığını sağlamaktır. İlimizde Tarım Sigortaları Kanununun çıktığı 2005 yılından beri yapılan sigortalanan bitkisel ürün ve hayvan sigorta poliçe sayısı her yıl artış göstermektedir. Bildiğiniz üzere geçmiş yıllarda ülkemizde ve ilimizde kuraklıkla ilgili büyük sıkıntılarla karşılaştık. Üreticilerimizin olası bir tabii afetten etkilenmeleri durumunda mutlaka tarım sigortası yasasından yararlanarak zararlarını en aza indirmeleri için % 50 si Devlet tarafından karşılanan Tarım Sigortasını yaptırmalarını önermekteyiz. İl Müdürlüğümüz olarak Tarım Sigortasının önemini teknik elemanlar tarafından çiftçi toplantılarında anlatmakla birlikte TARSİM tarafından gönderilen broşür ve kitapçıklar çiftçilerimize dağıtılmaktadır Köy Bazlı Kuraklık Verim Sigortası yaptırma süresi 2022 yılında 28 Şubat tarihi itibariyle sona erdiğinden 2023 yılında çiftçilerimizin son başvuru tarihini geçirmemek için dikkatli olmaları gerekmektedir. Çiftçilerimizin tarım sigortası yaptırması hususunda bilgilendirmelerinin öneminden bahsederek, hayırlı ve bereketli bir üretim sezonu diliyorum. 

  Çiftçilerimiz poliçe  ilk  ve  son  kabul  tarihlerini  (www.tarsim.gov.tr) adresinden öğrenebileceklerdir.  Tüm sigorta branşlarında son başvuru tarihleri farklılık göstermekte olup, 28 Şubat-07 Mart aralığında değişiklik göstermektedir.'' dedi.   

  Yazı kaynağı : cankiri.tarimorman.gov.tr

  Tarsim | Hakkımızda

  Sahrayıcedit Mh. Atatürk Cad. No:48
  34734 Kadıköy / İSTANBUL
  Telefon: 0850 250 82 77
  Faks: 0216 322 00 93

  Yazı kaynağı : www.tarsim.gov.tr

  Tarsim

  Sahrayıcedit Mh. Atatürk Cad. No:48
  34734 Kadıköy / İSTANBUL
  Telefon: 0850 250 82 77
  Faks: 0216 322 00 93

  Yazı kaynağı : www.tarsim.gov.tr

  Yorumların yanıtı sitenin aşağı kısmında

  Ali : bilmiyorum, keşke arkadaşlar yorumlarda yanıt versinler.

  Yazının devamını okumak istermisiniz?
  Yorum yap