Bu sitede bulunan yazılar memnuniyetsizliğiniz halınde olursa bizimle iletişime geçiniz ve o yazıyı biz siliriz. saygılarımızla

  kulak kelimesi ile ilgili deyimler

  1 ziyaretçi

  kulak kelimesi ile ilgili deyimler bilgi90'dan bulabilirsiniz

  Türkçede Kulak Sözcüğü

  Türkçede Kulak Sözcüğü

  Türkçede Kulak Sözcüğü

  ağzı kulaklarına varmak(deyim):
  çok sevinmek: ‘Çocuklarıma beni misal gösterdiğini, ağzım kulaklarıma vararak öteden beriden işitiyordum.’ -R. N. Güntekin.

  baş ağır gerek, kulak sağır (atasözü):
  kişi ağırbaşlı olmalı ve dedikoduları dinlememelidir.

  (bir şeye) kulak (kulaklarını) tıkamak (deyim):
  bir şeyi duymazlıktan gelmek: ‘Vücudu içinden duyduğu çöküntülere kulaklarını tıkar, gözlerini yumar.’ -A. Ş. Hisar.

  (bir şeye) kulak vermek (deyim):
  değer vermek, önemsemek: ‘Usa ve gerçeğe uygun anlatışlara kulak verenin olmadığı görüldü.’ -Halikarnas Balıkçısı.

  boynuz isterken kulaktan olmak (deyim):
  daha iyisini, mükemmelini ararken mevcut olanı yitirmek.

  boynuz kulaktan sonra çıkar, ama kulağı geçer (atasözü):
  bir konu üzerinde sonradan yetiştikleri hâlde kendilerinden önce yetişmiş olanları geçenler vardır.

  deve boynuz ararken kulaktan olmuş (atasözü)
  elindekiyle yetinmeyip daha çoğunu arayan, elindekinden de olur.

  devede kulak (kulak gibi) kalmak (deyim):
  1) çok az önemi olmak, söz etmeye değer bulmamak: ‘Kitaptan öğrendikleri, hayattan gözlediklerinin yanında devede kulak kalır.’ -S. Birsel.

  2) yetersiz, çok küçük veya az olmak: ‘Tekaüt aylıkları günün ihtiyaçları karşısında devede kulak gibi kalıyordu.’ -R. N. Güntekin.

  ense kulak yerinde olmak (deyim):
  tkz. 1) iri yarı olmak; 2) kelli felli olmak.

  göz kulak olmak (deyim):
  1) görme, işitme yoluyla bilgi edinmeye çalışmak;

  2) mec. gözetmek, korumak, bakmak: ‘Öbürü göğsünden ağır yaralı iki erin geriye alınmalarına göz kulak oluyordu.’ -A. İlhan.

  iki kulak bir dil için (atasözü):
  çok dinleyip az söylemeli.

  kabakulak olmak (deyim):
  kabakulak hastalığına yakalanmak: Ahmet kabakulak oldu, üç hafta evden dışarıya çıkamadı.

  kardeşten karın yakın (kulaktan burun yakın) (atasözü):
  insanın kendi yararı her şeyden önemlidir.

  kelle kulak yerinde (deyim):
  1) kanlı canlı ve iri yapılı olan;

  2) gösterişli, itibarlı sayılan: ‘Aralarında yaşlı başlı, kelle kulak yerinde, efendiden adamlar da var.’ -R. N. Güntekin.

  kös dinleyen, davula kulak vermez (atasözü):
  başından büyük olaylar geçmiş kişi küçük dertleri sorun etmez.

  kulağı (kulakları) çınlasın (deyim):
  konuşulan yerde bulunmayan, sevilen biri anıldığında söylenen bir söz: Kulağı çınlasın, bizim arkadaş öyle derdi.

  kulak arkası (ardı) etmek (deyim):
  dikkate almamak, göz önünde tutmamak: ‘Bazıları hava kirlenmesinde olduğu gibi bu eleştirileri kulak ardı ediyorlar.’ -H. Taner.

  kulak asmak (deyim):
  önem vermek, dinlemek: ‘Bunların sözlerine ne diye kulak asıyor, ona göre yapacağın işi kestiriyorsun?’ -M. Ş. Esendal.

  kulak kabartmak (deyim):
  belli etmemeye çalışarak dinlemek: ‘Karanlıkta, uyuyup uyumadığını anlayabilmek için tüm seslere kulak kabartarak yanına uzandım.’ -E. Şafak.

  kulak kesilmek (deyim):
  büyük bir dikkatle dinlemek: ‘Çok kızgın bir fikir çarpışmasının üzerine gelmişim, kulak kesildim.’ -İ. H. Baltacıoğlu.

  kulak kıvırmak (deyim):
  domatesin olgunlaşmasını sağlamak için işlem yapmak.

  kulak (kulağını) tırmalamak (deyim):
  kulağı rahatsız etmek: ‘Evde kimse yoktu sözü kulağını tırmaladı.’ -M. Ş. Esendal.

  kulak misafiri olmak (deyim):
  yanında konuşulanları konuşmaya katılmadan dinlemek: ‘Her önünden geçtiğim insanın söylediklerine kulak misafiri oluyorum.’ -O. V. Kanık.

  kulak tutmak (deyim):
  dinlemek, işitmek istemek.

  kulak vermek (deyim):
  merak edip dinlemek, işitmeye çalışmak: ‘Eğil de kulak ver, bu sessiz yığın / Bir vatan kalbinin attığı yerdir’ -N. H. Onan.

  kulakları dolmak (deyim):
  aynı şeyi dinlemekten usanmak.

  kulakları paslanmak (deyim):
  çoktan beri müzik dinlememiş olmak.

  kulakları patlatmak (deyim):
  Gürültüyle rahatsız etmek: ‘Kulakları patlatan bir ses bütün ormanı, bütün kuşları, bütün dünyayı susturdu.’ -M. Ş. Esendal.

  kulaklarına kadar kızarmak (deyim):
  çok utanmak.

  kulaklarını dikmek (deyim):
  (hayvan) dikkat kesilmek.

  kulaklarının pasını gidermek (deyim):
  çoktan beri dinlememişken müzik dinlemek.

  kulaktan burun yakın, kardeşten karın yakın (atasözü):
  insanın kendi yararı her şeyden önemlidir.

  sevincinden ağzı kulaklarına varmak (deyim):
  çok sevinmek.

  uzun kulaktan haber almak (deyim):
  uzaktan uzağa haber almak.

  yarım kulak dinlemek (deyim):
  umursamadan, önem vermeden dinlemek: ‘Dersleri yarım kulak dinliyor, etütlerde uzun uzun mektuplar yazıyordu.’ -Ç. Altan.


  kulağı (bir şeyde) olmak
  kulağı (veya kulakları) çınlasın
  kulağı ağır işitmek
  kulağı dikilmek
  kulağı duvar olmak
  kulağına çalınmak
  kulağına çarpmak
  kulağına fısıldamak
  kulağına gelmek
  kulağına girmemek
  kulağına gitmek
  kulağına inanmamak
  kulağına kar suyu kaçırmak
  kulağına kar suyu kaçmak
  kulağına koymak (veya sokmak)
  kulağına küpe olmak (veya etmek)
  kulağına söylemek
  kulağını açmak
  (birinin) kulağını bükmek
  (birinin) kulağını çekmek
  kulağını doldurmak
  kulağının üzerine yatmak
  (birinin) kulağının zarı patlamak
  kulağını sağır etmek
  kulağı okşamak
  kulağı olmamak
  kulağı ters taraftan göstermek
  kulak (veya kulağını) tırmalamak
  kulak (veya kulaklarını) tıkamak
  kulak arkası (veya ardı) etmek
  kulak asmak
  kulak kabartmak
  kulak kesilmek
  kulak kıvırmak
  kulakları dolmak
  kulaklarına kadar kızarmak
  kulaklarını dikmek
  kulaklarının pasını gidermek
  kulakları paslanmak
  kulakları patlatmak
  kulakları uğuldamak
  kulak tutmak
  kulak vermek
  (bir şeye) kulak vermek

  Yazı kaynağı : www.turkedebiyati.org

  kulak deyimleri | içinde kulak geçen deyimler | deyimler sözlüğü

  kulak deyimleri | içinde kulak geçen deyimler | deyimler sözlüğü

  Türkçe Deyimler Sözlüğü

  lgs öğrencileri


  Deyimler sözlüğümüzde bulunan, kulak ile ilgili, içinde kulak kelimesi geçen, kulak kavramını barındıran, sizler için seçilmiş ve hazırlanmış deyimlerin listesi aşağıdadır.

  Deyimlerin üzerine tıklayarak anlamlarını, detaylı açıklamalarını, kullanım örneklerini ve günlük hayatımıza yansımalarını inceleyebilirsiniz.

  Ve asla unutmuyoruz, dahi anlamındaki -de ve -da ayrı yazılır ;)

  » kulak sözcüğünün anlamı nedir?

  » kulak sözcüğünün ingilizce tercümesi

  » kulak kelimesi ne demek?

  Yazı kaynağı : kulak.deyimleri.com

  Kulak ile ilgili deyimler ve anlamları

  Kulak ile ilgili deyimler ve anlamları

  Kulak ile ilgili deyimler ve anlamları

  Ağzı kulaklarına varmak deyiminin anlamı
  Çok sevinmek, sevindiği her hâlinden belli olmak.
  Örnek: Çocuklarıma beni misal gösterdiğini, ağzım kulaklarıma vararak öteden beriden işitiyordum. (R. N. Güntekin)
  Örnek 2: Takdirname eline verilince sevincinden ağzı kulaklarına vardı.

  Kulak tıkamak deyiminin anlamı
  Dinlemek istememek, bir şeyi duymazlıktan gelmek.
  Örnek: Vücudu içinden duyduğu çöküntülere kulaklarını tıkar, gözlerini yumar. (A. Ş. Hisar)
  Örnek 2: Konferansta bir süre daha kulak tıkayıp oturduk.
  Örnek 3: Söylediklerime sürekli kulak tıkadığın için, başın dertten kurtulmuyor.
  Örnek 4: Yapılan eleştirilere daha ne kadar kulak tıkayacaksın?

  Kulağının zarı patlamak deyiminin anlamı
  Gürültü yüzünden rahatsız olmak.
  Örnek: Bu ne ses, kulağımın zarı patlayacak!

  Kulak vermek deyiminin anlamı
  * Değer vermek, önemsemek.
  * İyice anlamak ereğiyle dinlemek, işitmeye çalışmak.
  * Dikkatli bir biçimde dinlemek.
  Örnek: Usa ve gerçeğe uygun anlatışlara kulak verenin olmadığı görüldü. (Halikarnas Balıkçısı)
  Örnek 2: Kulak verince, onun sesini tanımıştım.
  Örnek 3: Öğretmeninizin söylediklerine kulak verin.

  Kulağını bükmek deyiminin anlamı
  Bir sorun karşısında dikkatli davranması için uyarıda bulunmak.
  Örnek: Söz almadan konuştuğum için öğretmenim kulağımı büktü.

  Kulağını çınlatmak deyiminin anlamı
  * Birini anmak.
  * Orada bulunmayan bir kimsenin adını anmak.
  Örnek: Dün akşam senin kulağını epey çınlattık.

  Kulağını doldurmak deyiminin anlamı
  Bir kimseye başkasından bilgi almadan önce konu üzerinde bilgi verirken kendi düşüncesini aşılamak.
  Örnek: Belli ki annen, senin kulağını doldurmuş.

  Kulağını çekmek deyiminin anlamı
  * Ceza olarak kulağını tutup bükerek çekmek.
  * Uyarmak için hafif bir ceza vermek.
  Örnek: Yaramaz çocuk, babana söyleyeceğim de kulağını çeksin biraz.
  Örnek 2: Telefonu bozunca babası kulağını çekti.
  Örnek 3: Şimdi bana kulağınızı çektireceksiniz!

  Boynuz isterken kulaktan olmak deyiminin anlamı
  * Daha iyisini, mükemmelini ararken mevcut olanı yitirmek.

  Devede kulak deyiminin anlamı
  * Çok az önemi olmak, söz etmeye değer bulmamak.
  * Yetersiz, çok küçük veya az olmak.
  * Büyük bir bütüne göre o bütünden ufacık bir parça, çok önemsiz ve küçük bir şey.
  Örnek: Kitaptan öğrendikleri, hayattan gözlediklerinin yanında devede kulak kalır. (S. Birsel)
  Örnek 2: Tekaüt aylıkları günün ihtiyaçları karşısında devede kulak gibi kalıyordu. (R. N. Güntekin)

  Ense kulak yerinde olmak deyiminin anlamı
  * İri yarı olmak.
  * Kelli felli olmak.

  Göz kulak olmak deyimi ne anlama
  * Görme, işitme yoluyla bilgi edinmeye çalışmak.
  * Gözetmek, korumak, bakmak.
  * Korunması, gözetilmesi gereken bir kimseyi ya da şeyi görüp gözetmek, korumak, ona bakmak.
  * Görme ve işitme yoluyla öğrenmeye, bilgi edinmeye çalışmak.
  Örnek: Öbürü göğsünden ağır yaralı iki erin geriye alınmalarına göz kulak oluyordu. (A. İlhan)
  Örnek 2: Yolda ona göz kulak ol da başına bir şey gelmesin.
  Örnek 3: Annem, kardeşime göz kulak olmamı istedi.
  Örnek 4: Göz kulak oldum ama pek bir şey anlayamadım.

  Kelle kulak yerinde deyiminin anlamı
  * Kanlı canlı ve iri yapılı olan.
  * Gösterişli, itibarlı sayılan.
  Örnek: Aralarında yaşlı başlı, kelle kulak yerinde, efendiden adamlar da var. (R. N. Güntekin)
  Örnek 2: Kelle kulak yerinde iki futbolcu almışlar.
  Örnek 3: Kelle kulak yerinde adamlardan oluşan bir derneğimiz vardı.

  Kulağı ağır işitmek deyiminin anlamı
  Kulağı iyi işitmemek.
  Örnek: Kulağı ağır işitiyor, biraz sesli konuş.

  Kulağı bir şeyde olmak deyiminin anlamı
  Dikkatini bir şeye vermek.
  Örnek: Bir saattir kulağım telefonda, önemli bir telefon bekliyorum.
  Örnek 2: Kulağım çocukta, her an uyanabilir.

  Kulağı dikilmek deyiminin anlamı
  Konuşulanları dinlemek için dikkat kesilmek.
  Örnek: Şimdi kulakları, seslerimize dikilmiş bir köpek gibi yatıyordu. (S. F. Abasıyanık)
  Örnek 2: Konuyu kapat, çocuk kulağı dikti, bizi dinliyor.

  Kulağı duvar olmak deyiminin anlamı
  Sağır olmak.
  Örnek: Kulakları duvar olan ihtiyarla avaz avaz ilişki kurmaya üşenmişler. (H. Taner)
  Örnek 2: Kulağı duvar olan dedemle, anlaşmakta zorlanıyoruz.

  Kulakları çınlasın deyiminin anlamı
  Konuşulan yerde bulunmayan, sevilen biri anıldığında söylenen bir söz. Örnek: Kulağı çınlasın, bizim arkadaş öyle derdi.
  Örnek 2: Kulakları çınlasın, çok iyi bir insandır.

  Kulağı okşamak deyiminin anlamı
  Kulağa hoş gelmek.

  Kulağı ters taraftan göstermek deyiminin anlamı
  Kolay yolu varken bir işi daha zor ve uzun yollar kullanarak yapmak. Örnek: Tahkike mahkike, kulağı ters taraftan göstermeye ne lüzum var? (S. M. Alus)

  Kulağına çalınmak deyiminin anlamı
  Başkasına söylenirken kendisi de duymuş olmak.
  Örnek: Bu gürültüler arasında Vildan”ın bağırarak ve daha ziyade kıymet vererek telaffuz ettiği bazı kelimeler, cümleler kulağıma çalınıyordu. (P. Safa)

  Kulağına çarpmak deyiminin anlamı
  Duyulmak.
  Örnek: Barın kalabalığı, hareketliliği, çalgısı ve dumanı içinde ortaya atılan bu söz, tam bir isabetle geldi, Ahmet Samim”in kulağına çarptı. (Y. K. Karaosmanoğlu)

  Kulağına fısıldamak deyiminin anlamı
  Çok alçak ve hafif bir ses tonuyla kulağına eğilip bir şeyler söylemek. Örnek: Evet biliyorum, bunlar kulağına fısıldadılar değil mi? (A. Ağaoğlu)

  Kulağına gelmek deyiminin anlamı
  * Kulağına çalınmak.
  * Duymak.

  Kulağına girmemek deyiminin anlamı
  Söylenilen sözlere önem vermemek, söylenenleri anlamamak, benimsememek.

  Kulağına gitmek deyiminin anlamı
  Duymak.
  Örnek: Olup bitenler kulağına gitse onlardan önce çarkıma okur ya neyse. (M. Seyda)

  Kulağına inanmamak deyiminin anlamı
  Duyduklarının doğruluğundan şüphe etmek.
  Örnek: Kulaklarıma inanamıyordum, bu kadar narin, bu kadar nahif bir vücutta böyle bir ruh… (Ö. Seyfettin)

  Yarım kulak dinlemek deyiminin anlamı
  Umursamadan, önem vermeden dinlemek.
  Örnek: Dersleri yarım kulak dinliyor, etütlerde uzun uzun mektuplar yazıyordu. (Ç. Altan)
  Örnek 2: Dersi yarım kulak dinlemekle başarılı olamazsın.

  Uzun kulaktan haber almak deyiminin anlamı
  Uzaktan uzağa haber almak.

  Kulaklarının pasını gidermek deyiminin anlamı
  * Çoktan beri dinlememişken müzik dinlemek.
  * Uzun bir zamandan beri müzik dinlememişken müzik dinleyerek bu yoksunluğu gidermek.
  Örnek: Kulaklarımın pasını gidermek için, arabada iki saat müzik dinledim.
  Örnek 2: Radyoyu açın da kulaklarımızın pasını giderelim.
  Örnek 3: Çok kıymetli bir sanatçımız, konuklarımızın kulaklarının pasını giderdi.

  Kulaklarını dikmek deyiminin anlamı
  Hayvan dikkat kesilmek.
  Örnek: Eşek birden kulaklarını dikti.
  Örnek 2: Sevimli tavşan kulaklarını dikti ve zıplayarak gözden kayboldu.

  Kulaklarına kadar kızarmak deyiminin anlamı
  Çok utanmak, mahcup olmak.
  Örnek: Yaptığım hatayı anlayınca, kulaklarıma kadar kızardım.
  Örnek 2: Şu görüntüleri izleyen yetkililerin, kulaklarına kadar kızarması gerekir.
  Örnek 3: Sınıfta azarı işitince kulaklarına kadar kızardı.

  Kulakları patlatmak deyiminin anlamı
  Gürültüyle rahatsız etmek.
  Örnek: Kulakları patlatan bir ses bütün ormanı, bütün kuşları, bütün dünyayı susturdu. (M. Ş. Esendal)
  Örnek 2: Kulaklarımızı patlatan bir gök gürültüsüyle, yerimizden sıçradık.

  Kulağına kar suyu kaçırmak deyiminin anlamı
  * Dolaylı olarak duyurmak.
  * Rahatını bozan bir haber işitmek, sıkışık bir duruma düşmek.

  Kulağına kar suyu kaçmak deyiminin anlamı
  Bir duyum almak.

  Kulağına koymak (sokmak) deyiminin anlamı
  Bir duruma veya söze hazırlamak için önceden kısaca anlatmak, düşünce aşılamak, telkin etmek.
  Örnek: Bunu Bayram ağanın kulağına koydular. (H. E. Adıvar)

  Kulağına küpe olmak (etmek) deyiminin anlamı
  Başa gelen bir durumdan alınan dersi unutmamak.
  Örnek: Bu sözümü kulağına küpe et kızım! (R. N. Güntekin)

  Kulağına söylemek deyiminin anlamı
  (birine bir şeyi) başkalarının işitemeyeceği bir biçimde söylemek, fısıldamak.
  Örnek: Küçük çocuk, annesinin kulağına bir şeyler söyledi.

  Kulağını açmak deyiminin anlamı
  Dikkatle dinlemek.

  Kulak ardı etmek deyiminin anlamı
  Dikkate almamak, göz önünde tutmamak.
  Örnek: Bazıları hava kirlenmesinde olduğu gibi bu eleştirileri kulak ardı ediyorlar. (H. Taner)

  Kulak asmak deyiminin anlamı
  Önem vermek, dinlemek.
  Örnek: Bunların sözlerine ne diye kulak asıyor, ona göre yapacağın işi kestiriyorsun? (M. Ş. Esendal)

  Kulak kabartmak deyiminin anlamı
  Belli etmemeye çalışarak dinlemek.
  Örnek: Karanlıkta, uyuyup uyumadığını anlayabilmek için tüm seslere kulak kabartarak yanına uzandım. (E. Şafak)

  Kulak kesilmek deyiminin anlamı
  Büyük bir dikkatle dinlemek.
  Örnek: Çok kızgın bir fikir çarpışmasının üzerine gelmişim, kulak kesildim. (İ. H. Baltacıoğlu)

  Kulak kıvırmak deyiminin anlamı
  Domatesin olgunlaşmasını sağlamak için işlem yapmak.

  Kulak (kulağını) tırmalamak deyiminin anlamı
  Kulağı rahatsız etmek.
  Örnek: Evde kimse yoktu sözü kulağını tırmaladı. (M. Ş. Esendal)

  Kulak misafiri olmak deyiminin anlamı
  Yanında konuşulanları konuşmaya katılmadan dinlemek.
  Örnek: Her önünden geçtiğim insanın söylediklerine kulak misafiri oluyorum. (O. V. Kanık)

  Kulak tutmak deyiminin anlamı
  Dinlemek, işitmek istemek.
  Örnek: Özel bir şey konuşuyoruz, neden kulak tutuyorsun?

  Kulak vermek deyiminin anlamı
  * Merak edip dinlemek, işitmeye çalışmak.
  * İyice anlamak ereğiyle dinlemek, işitmeye çalışmak.
  Örnek: Eğil de kulak ver, bu sessiz yığın / Bir vatan kalbinin attığı yerdir. (N. H. Onan)
  Örnek 2: Kulak verince, onun sesini tanımıştım.
  Örnek 3: Öğretmeninizin söylediklerine kulak verin.

  Kulakları dolmak deyiminin anlamı
  Aynı şeyi dinlemekten usanmak.
  Örnek: Yabancı müzik dinlemekten kulaklarım doldu.

  Kulakları paslanmak deyiminin anlamı
  Çoktan beri müzik dinlememiş olmak.
  Örnek: Ne güzel bir melodi bu! Kulaklarım paslanmıştı.

  Yazı kaynağı : www.huzursayfasi.com

  Yorumların yanıtı sitenin aşağı kısmında

  Ali : bilmiyorum, keşke arkadaşlar yorumlarda yanıt versinler.

  Yazının devamını okumak istermisiniz?
  Yorum yap