Bu sitede bulunan yazılar memnuniyetsizliğiniz halınde olursa bizimle iletişime geçiniz ve o yazıyı biz siliriz. saygılarımızla

  kulak kanaması olan bilinçsiz hastaya hangi pozisyon verilir

  1 ziyaretçi

  kulak kanaması olan bilinçsiz hastaya hangi pozisyon verilir bilgi90'dan bulabilirsiniz

  Kanamalarda İlkyardım

  Üçgen bandaj, vücudun değişik bölümlerinde bandaj ve/veya askı olarak kullanılabilir. Üçgen bezin tepesi tabanına doğru getirilip yerleştirilir, sonra bir ya da iki kez daha bunun üzerine katlanarak istenilen genişlikte bir sargı bezi elde edilmiş olur.

  Elde üçgen bandaj uygulama:

  Parmaklar, üçgenin tepesine gelecek şekilde el üçgen sargının üzerine yerleştirilir. Üçgenin tepesi bileğe doğru katlanır. Elin sırtında, üçgenin uçları karşı karşıya getirilir ve çaprazlanır, bilek seviyesinde düğümlenir.

  Ayağa üçgen bandaj uygulama:

  Ayak, üçgenin üzerine düz olarak, parmaklar üçgenin tepesine bakacak şekilde yerleştirilir. Üçgen bandajın tepesini ayağın üzerinde çaprazlayacak şekilde öne doğru getirilir. İki ucu ayak bileği etrafında düğümlenir.

  Dize üçgen bandaj uygulama:

  Üçgenin tabanı dizin 3–4 parmak altında ve ucu dizin üzerine gelecek şekilde yerleştirilir. Dizin arkasından uçları çaprazlanır, dizin üstünde uçları düğümlenir.

  Göğse üçgen bandaj uygulama:

  Üçgenin tepesi omuza yerleştirilir ve tabanı göğsü saracak şekilde sırtta düğümlenir. Bu düğüm ile üçgenin tepesi, bir başka bez kullanılarak birbirine yaklaştırılarak bağlanır.

  Kalçaya üçgen bandaj uygulama:

  Üçgenin tabanı uyluğun alt kısmının etrafında düğümlenir, tepesi ise belin etrafını saran bir kemer ya da beze bağlanır.

  Yazı kaynağı : sagligim.gov.tr

  Kanamalar ve kanamalarda ilkyardım

  Kanamalar ve kanamalarda ilkyardım

  Kanamalar ve kanamalarda ilkyardım

  Kanamalar

  Yaşamımızı devam ettirebilmek için kan vücudumuz için büyük bir öneme sahiptir. Kan hücrelerin canlılığı için sürekli surette besin ve oksijeni taşır. Yetişkin bir insanın vücudunda yaklaşık olarak 5-6 litre kadar kan vardır. Bu miktar vücut ağırlığının yaklaşık olarak 13’te 1’ine tekabül eder. Herhangi bir kanama durumunda vücuttaki kanın %20 sinin kaybedilmesi hayati tehlikenin habercisidir.

  Kanamalar vücutta aktığı damara ve aktığı yere göre sınıflandırılabilmektedir. Vücutta aktığı yere göre ayırıldığında;

  Kanamalarda İlkyardım

  Kanaması olan hastaya hayati tehlike oluşmaması için ya da mevcut hayati tehlikeden uzaklaştırılabilmesi için ivedilikle ilkyardım uygulaması yapılması gerekmektedir.

  Dış kanamalarda ilkyardım

  Dış kanama geçiren bir hastayla karşılaşıldığı durumda öncelikle kanama geçiren yaralının bilinç ve solunum durumu değerlendirilmelidir. Bu esnada etrafta bulunan kişilerden 112 acilin aranması istenmelidir ki ilkyardım uygulamaları yapılırken bir an önce olay yerine ulaşmaları sağlanabilsin. Sonrasında yara ve kanama bölgesi değerlendirilip kanamanın olduğu bölgeye temiz bir bez ile baskı uygulanır. Kanama durmadığı taktirde ikinci bir bez yerleştirilerek baskı miktarı arttırılır. Baskı yapılan bölgede kanamanın durmaması durumunda bölgeye bandaj uygulaması yapılmalıdır( turnike değil). Kanamanın hala durmaması durumunda kanayan bölge kalp seviyesinden yukarı kaldırılıp en yakın bası noktasından damardan gelen kanı azaltmak için baskıyla ilkyardım uygulanabilir.

  İlkyardımda kanamayı durdurmak için bası noktaları;

  Kanama kontrol altına alınırken hastaya verilmesi şok pozisyonu verilmesi ve üşümenin engellenmesi için üzerinin örtülmesi gerekmektedir. Şok pozisyonu ayakların yerden en az 30 cm kadar kaldırılması anlamına gelmektedir. Şok pozisyonuyla, vücuttan kanın kaybedilmesiyle hayati organlara gidemeyen kanın artırılması hedeflenmektedir. 112 acil servisin olay yerine ulaşana kadar yapılan ilkyardım uygulamaları sağlık personeline bildirilmelidir.

  Turnike (Boğucu Sargı)

  Kanamalarda ilkyardımda turnike sonraki aşamalarda, kaybedilen kanın %20 ye yaklaşması ya da üzerine çıktığı durumda kan durdurulamıyorsa uygulanmalıdır.

  İlkyardımda turnike uygulanabilecek durumlar;

  -Hasta/yaralıda uzuv kopması olması durumunda,

  -Olay yerinde birden çok kanamalı yaralı ve tek ilkyardımcı varsa,

  -İlkyardımcının hasta/yaralıyı olay yerinden sevk etmesi gerekiyorsa,

  -İlkyardım uygulamasıyla kanama bir türlü durdurulamıyorsa yapılır.

  İç kanamalarda ilkyardım

  İç kanama; nereden, ne sebeple ve ne kadar kanadığı bilinmediği için dış kanamaya göre daha tehlikeli bir durumdur. İç kanama durumunda ilkyardım yapılırken mümkün olduğunda hasta hareket ettirilmemeli, üzeri örtülerek şok pozisyonunda bekletilmeli ve hastaya ağızdan yiyecek içecek verilmeyerek durumu takip edilmelidir.

  Doğal delik kanamalarında ilkyardım

  Burun kanamalarında ilkyardımda, hastanın panikle koşuşturması engellenip oturtulmalı, başı öne doğru eğilip burun kanatları 5 dakika boyunca sıkılmalıdır. Yapılan ilkyardım uygulamasının yeterli olmadığı, kanamanın durmadığı durumda hemen bir sağlık kuruluşuna sevki sağlanmalıdır.

  Kulak kanamalarında ilkyardımda, kanayan kulak yumuşak bir bezle temizlenmeli ve kanama devam ediyorsa kulağı tıkamadan temiz bez tutulmalıdır ki ne kadar kanama olduğu tutulan bezden daha hızlıca tespit edilebilsin.

  Diğer doğal delik kanamalarında bölgeye temiz bezle baskı uygulayıp hızlıca acil sağlık kuruluşuna sevki sağlanmalıdır.

  Yazı kaynağı : www.szutest.com.tr

  Kanamalarda ilk yardım uygulamaları nelerdir?

  Kanamalarda ilk yardım uygulamaları nelerdir?

  Kanamalarda ilk yardım

  Kanama nedir?

  Damar bütünlüğünün bozulması sonucu kanın damar dışına (vücudun içine veya dışına doğru) doğru akmasıdır. Kanamanın ciddiyeti aşağıdaki durumlara bağlıdır:

  Kaç çeşit kanama vardır?

  Vücutta kanın aktığı bölgeye göre üç çeşit kanama vardır :

  Dış kanamalar:
  Kanama yaradan vücut dışına doğru olur.

  İç kanamalar:
  Kanama vücut içine olduğu için gözle görülemez.

  Doğal deliklerden olan kanamalar:

  Kanamalarda ilk yardım uygulamaları nelerdir?

  Dış kanamalarda ilk yardım:

  Vücutta baskı uygulanacak noktalar nelerdir?

  Atardamar kanamalarında kan basınç ile fışkırır tarzda olur. Bu nedenle, kısa zamanda çok kan kaybedilir. Bu tür kanamalarda asıl yapılması gereken, kanayan yer üzerine veya kanayan yere yakın olan bir üst atardamar bölgesine baskı uygulanmasıdır. Vücutta bu amaç için belirlenmiş baskı noktaları şunlardır:

  1-Boyun : Boyun atardamarı (şah damarı) baskı yeri
  2-Köprücük kemiği üzeri : Kol atardamarı baskı yeri
  3-Koltukaltı : Kol atardamarı baskı yeri
  4-Kolun üst bölümü : Kol atardamarı baskı yeri
  5-Kasık : Bacak atardamarı baskı yeri
  6-Uyluk : Bacak atardamarı baskı yeri

  Kanamalarda üçgen bandaj uygulaması nasıl yapılmalıdır?

  Üçgen bandaj, vücudun değişik bölümlerinde bandaj ve/veya askı olarak kullanılabilir. Üçgen bezin tepesi tabanına doğru getirilip yerleştirilir, sonra bir yada iki kez daha bunun üzerine katlanarak istenilen genişlikte bir sargı bezi elde edilmiş olur.

  Elde üçgen bandaj uygulama:
  Parmaklar, üçgenin tepesine gelecek şekilde el üçgen sargının üzerine yerleştirilir. Üçgenin tepesi bileğe doğru katlanır. Elin sırtında, üçgenin uçları karşı karşıya getirilir ve çaprazlanır, bilek seviyesinde düğümlenir.

  Ayağa üçgen bandaj uygulama:
  Ayak, üçgenin üzerine düz olarak, parmaklar üçgenin tepesine bakacak şekilde yerleştirilir. Üçgen bandajın tepesini ayağın üzerinde çaprazlayacak şekilde öne doğru getirilir. İki ucu ayak bileği etrafında düğümlenir.

  Dize üçgen bandaj uygulama:
  Üçgenin tabanı dizin 3-4 parmak altında ve ucu dizin üzerine gelecek şekilde yerleştirilir. Dizin arkasından uçları çaprazlanır, dizin üstünde uçları düğümlenir.

  Göğüse üçgen bandaj uygulama:
  Üçgenin tepesi omuza yerleştirilir ve tabanı göğsü saracak şekilde sırtta düğümlenir. Bu düğüm ile üçgenin tepesi, bir başka bez kullanılarak birbirine yaklaştırılarak bağlanır.

  Kalçaya üçgen bandaj uygulama:
  Üçgenin tabanı uyluğun alt kısmının etrafında düğümlenir, tepesi ise belin etrafını saran bir kemer yada beze bağlanır.

  Hangi durumlarda turnike uygulanmalıdır?

  a)Çok sayıda yaralının bulunduğu bir ortamda tek ilkyardımcı varsa (kanamayı durdurmak ve daha sonra da diğer yaralılarla ilgilenebilmek için),
  b) Yaralının güç koşullarda bir yere taşınması gerekiyorsa (engebeli uzun bir yol gidilecekse)
  c) Uzuv kopması var ise ve basınç noktasından yapılşan bası etkisiz ise turnike uygulanabilir,
  bunların dışında kesinlikle uygulanmaz.

  Turnike Uygulanırken Nelere Dikkat Edilmelidir:

  1) Baskı noktasına bir elle baskı uygulamaya devam etme
  2) Diğer eline geniş, kuvvetli ve esnemeyen materyal alma
  3) Şeridi yarı uzunluğunda katlama, uzuv etrafına sarma
  4) Bir ucu halkadan geçirip çekme ve iki ucu bir araya getirme
  5) Baskı noktasından basıncı kaldırma ve kanamayı tamamen durduracak yeterlilikte sık bir bağ atma.
  – Geniş sargı uygulama
  – Sargının içinden sert cisim(kalem gibi) geçirme ve uzva paralel konuma getirme
  – Kanama durana kadar sert cismi döndürme
  6) Sert cismi uzva dik konuma getirerek sargıyı çözülmeyecek şekilde tesbit etme
  7) Hasta/yaralının elbisesinin üzerine, hasta/yaralının adı ve turnikenin uygulandığı zaman ( saat ve dakika) yazılı bir kart iğneleme
  8) Çok sayıda yaralı olduğunda yaralının alnına rujla veya sabit kalemle “turnike” veya “T” harfini yazma
  9) Hasta/yaralıyı pansuman ve turnike görülecek şekilde battaniye ile sarma
  10) Turnikeyi 15-20 dakika aralıklarla gevşetme sonra tekrar sıkma

  Turnike uygulamasında dikkat edilecek hususlar neler olmalıdır?

  El ve ayak (Uzuv) kopmalarında ilk yardım uygulama rehberi

  1) Hasta/yaralıyı sırt üstü yatırma
  2) Hasta/yaralının bacaklarını 30 cm kadar yükseltme
  3) Kanamayı durdurmak için kanayan yere veya baskı noktalarına bası uygulama. Bu önlemelerle kanama kontrol edilemiyorsa turnike uygulama.
  4) Kopan parçayı temiz su geçirmez ağzı kapalı bir plasik torbaya yerleştirme
  5) Kopan parçanın konduğu torbayı buz içeren ikinci bir torbanın içine koyma
  6) Torbayı temiz bir bez ile sarıp hasta/yaralı ile aynı vasıtaya koyma, üzerine hastanın adı ve soyadını yazma, yaralı ile aynı araca konarak en çok 6 saat içerisinde sağlık kuruluşuna sevkini sağlama.
  7) Tıbbi birimleri haberdar etme (112)

  İç kanamalarda ilk yardım:

  Doğal deliklerden çıkan kanamalarda ilk yardım:

  Burun kanaması:

  Kulak kanaması:

  Yazı kaynağı : www.ahder.org

  Yorumların yanıtı sitenin aşağı kısmında

  Ali : bilmiyorum, keşke arkadaşlar yorumlarda yanıt versinler.

  Yazının devamını okumak istermisiniz?
  Yorum yap