Bu sitede bulunan yazılar memnuniyetsizliğiniz halınde olursa bizimle iletişime geçiniz ve o yazıyı biz siliriz. saygılarımızla

  kuklayı hareket ettiren kişiye ne denir

  1 ziyaretçi

  kuklayı hareket ettiren kişiye ne denir bilgi90'dan bulabilirsiniz

  KUKLA NEDİR? TÜRK KUKLASI NEDİR? - Mehmet Tahir İkiler Resmi Web Sitesi

  KUKLA NEDİR? TÜRK KUKLASI NEDİR? - Mehmet Tahir İkiler Resmi Web Sitesi

   KUKLA SANATI VE ÖZELLİKLERİ

  Kukla Nedir? Kukla Çeşitleri

  Bez, tahta, karton benzeri malzemelerden yapılma insan veya hayvan temsillerinin tek kişi tarafından ipler veya doğrudan el ile oynatıldığı seyirlik oyunlara kukla denir. Kukla karakterler her uzvu hareket edebilen birer oyuncak bebeğe benzer. Kuklalar küçültülmüş insan veya hayvan figürleridir. Kukla oynatıcılarına kuklacı denir.

  Tiyatro oyunlarında olduğu gibi kukla oyunlarında da bir konu ve tema bulunur. Diğer türlerdeki gibi oyunlar bir sahnede oynanır. Oyunlarda kostüm dekor gibi malzemeler kullanılabilir. Kukla oyunları çocuklara yönelik eğlence oyunlarıdır. Günümüzde sinema teknolojisinin gelişmesi ile eski yaygınlığını ve önemini kaybetmiştir. Sahneleme tekniklerindeki gelişmelerin de yardımı ile bugün geleneksel bir tür olarak varlığını sürdürmektedir. Özellikle son yıllarda sinemada kullanılan “stop motion” tekniği türün gelişmesine katkı sağlamıştır.

  Stop Motion: Kukla veya oyun hamurundan yapılma karakterlerin kare kare hareket ettirilmesi ve bu karelerin birleştirilerek hareket sağlanması esasına dayalı bir tekniktir.

  Geleneksel Türk Kukla sanatının Tarihsel Gelişimi

  Kukla oyunlarının geçmişi çok eskilere dayanır. İlk kukla oyunlarının ne zaman ve nerede oynandığına ait kesin bir bilgi yoktur. Araştırmacılar türün tıpkı gölge oyunu gibi Çin ve Hindistan’da doğup yaygınlaştığını düşünmektedir. Oyunlar buradan Türkistan’a ve İran yolu ile Batı’ya geçmiştir. Oyunların ortaya çıkmasında dinsel inanışların, tören ve ayinler ile büyünün etkili olduğu görüşü yaygındır. Temelde insanı kontrol etme isteği kuklanın özünü oluşturur.

  Zamanla kukla oyunları birer eğitim ve eğlence aracı olmuş, kuklacılığın dinsel yönü unutulmuştur.

  Kukla oyunları hakkında Divanu Lügati’t Türk isimli eserde çocukların oynadığı “kudhurcuk” isimli yapma bebeklerden bahsedilmesi, türün Türkler arasında eskiden beri var olduğunu göstermektedir.

  Geleneksel Türk kukla oyunlarının yaygın olarak iki teknikle oynandığı görülür. Bunlar: İp ile oynatma ve el kuklasıdır.

  Eski gelenekte el oyunları “kol korçak”; ipli oyunlar ise “çadır hayal” olarak adlandırılırdı. Bunların yanı sıra kukla oyunlarının kursak, kurçak, koçak gibi isimlerle de anıldığı bilinir. Bu adlandırmalardan genel olarak “bebek” anlamında kullanılır.

  Yakın dönemde oyunlar şimdiki adı olan “kukla” ile adlandırılmış; kuklacılar ise kuklabaz, hayalbaz gibi isimler almıştır. Osmanlı döneminde kuklacılık yaygın bir gelenek olamamıştır. Kukla oyunları gerçek varlığını Anadolu’da sürdürmüştür.

  Kukla oyunu sergilemek yetenek ve maharet ister. Kukla oynatıcıları taklit ve hareketler konusunda uzman kişilerdir. Kuklacılar zaman içinde farklı teknikler geliştirmiştir. Bunlar kısaca el kuklası, ipli kukla, araba kuklası, köy kuklası, iskemle kuklası, yer kuklası, canlı kukla vb. gibidir.

  Kukla Çeşitleri veya Teknikleri

  İpli kukla: Bu kuklada temsil yani bebek tahtadan yapılır. Kuklanın tüm uzuvları hareket halindedir ve ince görünmez saydam iplerle kuklacının elindeki yıldız şeklindeki tutaca (istavroz) bağlıdır. İpli kukla çok yaygındır. Kuklanın hazırlanması uzmanlık ister. İpli oyunlarda kuklanın boyutunda sınırlama yoktur, hafif malzemeden gerçek insan boyutlarında kuklalar yapılabilir. Kuklacı oyunu üstten yönetir, görünmez.

  El Kuklası: Bu teknikte vücut kısmı bezden kol ve ayakları tahta veya mukavvadan yapılma bir temsil oynatılır. Kuklacı bez yani gövde kısmından elini geçirir, işaret parmağı ile baş kısmını, diğer parmakları ile de kolları hareket ettirir. Kuklacı sahnede görünmez.

  Oturak(iskemle) Kuklası: Bu oyunlarda kuklalar göğüs kısımlarından yatay iplerle birbirine bağlıdır. Kuklacının ipleri gergilemesi ile kuklalar hareket ettirilir. Oyunda kuklalar tahta bir iskemle üzerinde müzik eşliğinde dans eder.

  Araba(Sopa) Kuklası: Bu kukla tekniğinde kuklacı arabanın altına yerleştirilmiş bir merdiven aralığından kuklaları hareket ettirir

  Dev Kuklası: Bu oyunlarda kuklaların büyüklüğü gerçek insan ile aynıdır. Kuklacı temsillerin içine girerek oyunları canlandırır. Kuklanın tüm uzuvları hareket ettirilir

  Kukla Oyununun Özellikleri

  1- Geleneksel Türk kukla oyunlarında başlıca iki karakter bulunur. Bunlar İbiş ile İhtiyar’dır. İbiş; kurnaz, hazır cevap, gözü açık, dilbaz bir karakterdir. Oyunda gerçek adı “Sadık” olmasına rağmen İbiş adı ile çağrılır. Farklı oyunlarda Tombul, Fıstık, Durmuş gibi isimler alır. Oyunda söz ve hareketleri ile komediyi sağlar. İhtiyar ise zengin, varlıklı insanı temsil eder. Oyunlarda İbiş’in efendisi, patronu rolündedir. Bunların dışında sıradan insanı temsil eden Efe, Yahudi, Laz, Kötü, Cadaloz gibi belli yönleri ile ön plana çıkarılan tipler de vardır.

  2- Kuklalarda amaç güldürmektir. Bunun yanı sıra kuklaların eğitsel öğretici yönleri de bulunur.

  3- Kuklada oynatıcı kişi, kuklacı, sahnede görünmez (bazı kukla oyunlarında kuklacı gizlenmez. Bu durumda oyunun inandırıcılığını sağlamak için kuklacı bir vantrolog gibi karnından konuşur.)

  4- Kukla oyunları doğaçlamadır.

  5- Kukla oyunları konusunu günlük hayattan alır.

  6- Kukla oyunları müzik eşliğinde de oynatılabilir.

  Kaynak: milliedebiyat.com

  Yazı kaynağı : www.mehmettahirikiler.com

  Kuklayı hareket ettiren kişiye ne denir?

  Kuklayı hareket ettiren kişiye ne denir? 

  Kukla tiyatroları oldukça eğlenceli ve eski kültüre dayanan bir gelenek haline gelmiştir. Bu nedenle Kuklayı hareket ettiren kişiye ne denir gibi soru tipleri ile mutlaka karşılaşmışızdır. Benzer şekilde bu soru çeşitli bulmaca türlerinde de sıklıkla sorulmaktadır. O halde sorunun cevabına geçelim.

  Kuklayı hareket ettiren kişiye ‘El Kuklacısı’ denir. El kuklacısı kuklanın hareketlerini yöneterek çeşitli söylemlerde bulunur. Bu genellikle orta oyununda görülen hususudur. Sonuç olarak Kuklayı hareket ettiren kişiye ne denir sorusuna cevap olarak ‘El kuklacısı’ yanıtını verebilirsiniz.

  Yazı kaynağı : buyru.net

  Cevap-Bul.com

  Kukla hareket ettiren kişiye ne denir?

  Kukla karakterler her uzvu hareket edebilen birer oyuncak bebeğe benzer. Kuklalar küçültülmüş insan veya hayvan figürleridir. Kukla oynatıcılarına kuklacı denir.

  Kukla kaç yaş için uygundur?

  Anne ve babaların canlandırdığı kuklaları, çocuklar da rahatlıkla oynatabiliyor. Kuklalar; 2-4 yaş, 5-7 yaş, 8-12 yaş, 12+ yaş aralığındaki çocuklar için uygun oyuncak serisi içinde yer alıyor.

  Yazıyı bilmeyen ilkel insanların da kukla yaptıkları kesindir. Kabile yaşamında ortaya çıktığından bu yana uygarlığın parçası olan kuklalar Eski Mısır, Yunan ve Roma’da kullanılmıştı.

  Okul öncesi kukla nedir?

  Okul öncesi çocukları için kuklalar ilgi çekici bir eğitim aracıdır. Kukla kumaştan, alçıdan, tahtadan, kaşıktan, kâğıttan, kartondan vb. malzemelerden yapılmış, el, çubuk veya iplerle hareketleri kontrol edilebilen figürlerdir. Bu figürlerle yapılan gösterilere ise kukla oyunu adı verilir.

  Vantrolog kukla nedir?

  Vantrolog diğer adıyla Vantrilok aynı ortamda bulunan kukla ve kukla sanatçısının karşılıklı diyoloğu esnasında sanatçının ağzını kıpırdatmadan çıkan sesinin bir başkasından geliyor gibi düşünülmesidir. Kısaca özetlemek gerekirse, sesi bir başaksından geliyormuş gibi konuşabilen kişilere Vantrolog denir.

  Kukla ne için kullanılır?

  Kukla oynatmak, çocuklara kişisel ve çevresel baskılardan uzaklaştırarak duygu ve düşüncelerini ifade etme fırsatı verir. Çocuğu tanımada öğretmen ve ebeveynlere yardımcı bir tekniktir. Kuklalar, çocukların duygusal gelişimlerini desteklemesinin yanında, sosyal gelişimlerini desteklemekte de büyük rol oynar.

  Parmak Kukla ne ise yarar?

  Yaratıcılıklarını geliştirirler.Parmak kuklalar bebek ve çocukların Dil Gelişimlerini Destekler. Parmak kuklalar bebek ve çocuklara, dil gelişimi, paylaşma, bekleme, ses tonunu kullanma, beden dilini kullanma alışkanlıkları kazandırır. Zihin ve dil gelişimine yardımcı olur. Bebek ve çocuğu tanımaya yardımcı olur.

  El kuklacısı, küçük bir sahnenin ardından iki eliyle kuklaları karşılıklı konuşturur, oynatır. İpli kuklada ise sahnenin üstünden iplerle kuklaları hareket ettirir. Sahnenin üstünde kukla köprüsü denilen bir yerde vardır kuklacı buraya çıkarak kendisi gözükmeden kuklasını oynatır.

  Kukla hangi etkinliklerde kullanılır?

  Günümüzde kuklalar özellikle okul öncesi eğitimde önemli bir yer tutmaktadır. Okul öncesi çocuklarının sosyal, duygusal gelişimlerinde, dinleme, dikkatlerini toplamaları ve sürdürmelerinde, dil becerilerinin gelişmesinde ve yaratıcılık alanında destekleyici ve geliştiricidir.

  Kukla ne anlama gelir?

  Kukla, tek aktörlü, üç boyutlu, taklit ve söze, karşılıklı konuşmaya dayalı geleneksel seyirlik oyunu. Türkçe oyuncak bebek anlamına gelen ve bugün Anadolu’da yaşayan korçak, kudurcuk, kaburcuk, koğurcak, kavırçak, lubet, ninik gibi isimlerle yaşayan kukla seyirlik oyunların en eskilerindendir.

  Vantrolog tekniği nedir?

  Yazı kaynağı : cevap-bul.com

  Yorumların yanıtı sitenin aşağı kısmında

  Ali : bilmiyorum, keşke arkadaşlar yorumlarda yanıt versinler.

  Yazının devamını okumak istermisiniz?
  Yorum yap