Bu sitede bulunan yazılar memnuniyetsizliğiniz halınde olursa bizimle iletişime geçiniz ve o yazıyı biz siliriz. saygılarımızla

  kuddise sirruhu ne demek anlamı

  1 ziyaretçi

  kuddise sirruhu ne demek anlamı bilgi90'dan bulabilirsiniz

  K.S. ne demek, açılımı ne? Kuddise sirruhu nedir, ne demek?

  K.S. ne demek, açılımı ne? Kuddise sirruhu nedir, ne demek?

  K.S. ne demek, açılımı ne? Kuddise sirruhu nedir, ne demek?

  Din alimleri ve dine hizmet etmiş kişiler için kullanılan tabirlerden biri olan kuddise sirruhu önemli kişilerin adının geçtiği esnada tercih ediliyor. Peki, kuddise sirruhu anlamına gelen K.S. nedir, ne demek?

  Önemli din alimleri ve dine hizmet eden kişiler için kullanılan hürmet ifadelerinden biri de kuddise sirruhu olarak biliniyor. Peki, tam olarak kuddise sirruhu ne demek?

  K.S NE DEMEK, AÇILIMI NE?

  K.S. kuddise sirruhu kelimesinin kısaltılmış hali olarak karşımıza çıkıyor. Arapça bir tabir olan bu tabir hürmet ifadesi olarak kullanılıyor.

  KUDDİSE SİRRUHU NEDİR, NE DEMEK?

  Kuddise sirruhu Türkçe “Allah onun sırrını mukaddes etsin, kutlu kılsın” anlamına geliyor. Dine uzun yıllar hizmet etmiş olan ve kendisini dine adamış olan kişiler için bu hürmet ifadesi kullanılıyor.

  Yazı kaynağı : www.cnnturk.com

  KUDDİSE SIRRUH

  KUDDİSE SIRRUH

  Râgıb el-İsfahânî, el-Müfredât, “ḳds” md.

  el-Muvaṭṭaʾ, “Veṣâyâ”, 7.

  Müsned, V, 257.

  Hakîm et-Tirmizî, Ḫatmü’l-evliyâʾ, s. 285.

  Serrâc, el-Lümaʿ, s. 303.

  Sülemî, Ṭabaḳāt, s. 254, 275.

  Kuşeyrî, Risâle, Kahire 1966, s. 251.

  Herevî, Menâzil, s. 40.

  Gazzâlî, el-Maḳṣadü’l-esnâ, Kahire 1322, s. 43-44.

  Muhammed b. Münevver, Esrârü’t-tevḥîd, Tahran 1348, s. 196.

  Baklî, Şerḥ-i Şaṭḥiyyât, s. 337-339.

  Şehâbeddin es-Sühreverdî, ʿAvârifü’l-maʿârif, Beyrut 1966, s. 403-413.

  Yahyâ b. Ahmed el-Bâharzî, Evrâdü’l-aḥbâb ve fuṣûṣü’l-âdâb, Tahran 1355 hş., s. 57, 77-93.

  Süyûtî, Tenvîrü’l-ḥavâlik, Beyrut, ts. (Dârü’l-kütübi’l-ilmiyye), II, 235.

  Yazı kaynağı : islamansiklopedisi.org.tr

  Üstad Bediüzzaman gibi evliyalar için kullanılan "Kuddise Sırruhu" yani "Allah onun sırrını mukaddes etsin." ifadesindeki "sır" nedir?

  Değerli Kardeşimiz;

  "Sır" kelimesi bir çok anlamda kullanılabiliyor. Birinci anlamı; gizli ve anlaşılması müşkül olan hakikat ya da hakikatler demektir ki, bu anlamda (Ks) yani sırrın mukaddes olması; kudsi ve latif hakikatlerin görünür ve bilinir hale gelmesi için yapılan küçük bir duadır. Yani Allah sana bu gizli ve latif hakikatleri göstersin demektir.

  Sırrın ikinci anlamı; sırrın Müşâhedetullahın mahalli bulunan kalpteki bir lâtife olmasıdır ki, burada (ks) bu latifenin inkişaf ve inbisat etmesini dilemektir.

  Sırrın üçüncü anlamı; insanın aklının ermediği ve anlamakta zorluk çektiği ince ve latif İlahi hikmetler ve kaderi sırlardır ki, (ks) bu incelikleri ve hikmetleri kavrama ve idrak etme temennisidir.

  Sırrın dördüncü manası; evliyalara has bir unvan, bir hitap şekli olmasıdır. Peygamberlere (as) sahabelere (ra) denilmesi gibi...

  Alimlerin örfünde, sahabeye radıyallahü anh, Allah ondan razı olsun; tâbiîn ve tebe-i tâbiîne, rahimehullah, Allah rahmet eylesin; onlardan sonrakilere, gaferehullah, Allah affetsin; ve evliyaya, kuddise sırruhu denilir.

  Yoksa sır burada keramet ya da bir şeyin takdis edilmesi anlamında kullanılmıyor.

  Konuyla ilgili olarak tıklayınız:

  Mektubat, Yirmi Üçüncü Mektup.

  Selam ve dua ile...
  Sorularla Risale Editörü

  Yazı kaynağı : sorularlarisale.com

  Yorumların yanıtı sitenin aşağı kısmında

  Ali : bilmiyorum, keşke arkadaşlar yorumlarda yanıt versinler.

  Yazının devamını okumak istermisiniz?
  Yorum yap